Успішне завершення навчальної практики з дисципліни "Статистика" для студентів економічного факультету

9 липня 2023 року
    У відповідності до "Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України" та навчального плану економічного факультету була проведена навчальна практика з дисципліни «Статистика».
    Практика проходила для студентів 2 курсу, 4 групи ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» та для студентів 1 курсу, 6 та 7 груп ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
    Перед початком проходження навчальної практики було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, розглянуто організаційні питання щодо проведення практики, визначено основні завдання навчальної практики, а також запропоновано теми статистичного дослідження. У відповідності до обраної студентом теми дослідження, кожним студентом здійснено збір та обробку первинного статистичного матеріалу з використанням наступних джерел статистичної інформації з офіційних сайтів:  Державного Комітету статистики УкраїниПродовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)Міністерства економіки УкраїниМіністерства фінансів України, Світового банку, офіційного сайту Євростату. Під час написання звіту студенти використовували й інші джерела інформації, зокрема інформаційно-аналітичного агентства «АПК-інформ», аграрної дорадчої служби «Агроконсалтинг», Міністерства сільського господарства США (USDA) та інші.

   Навчальна практика проводилася на базі навчально-наукової лабораторії «Біоеконометрики і дейтаманінгу» економічного факультету, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та статистичним програмним забезпеченням у відповідності з порядком проведення атестації навчальних, навчально-виробничих та навчально-науково-виробничих лабораторій НУБіП України.
    Навчальна практика з дисципліни «Статистика» проходила в онлайн режимі з використанням Zoom та ЕНК на платформі Moodle. Програма та робочий план навчальної виконані в повному обсязі. Студенти набули практичних результатів навчання щодо застосування набутих теоретичних знань для розв’язання практичних завдань та змістовної інтерпретації отриманих результатів, ідентифікування джерел та розуміння методології визначення і методів отримання соціально-економічних даних, збирання та аналізу необхідної інформації, розрахунку економічних та соціальних показників, застосування економіко-математичних методів і моделей для вирішення економічних задач. Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютери, смартфони; засоби організації дистанційного проведення навчальної практики та інструменти спілкування: відеоконференції, е-скринька, форум, чат, Messenger, Telegram, Viber.
 
 
    Під час проходження навчальної практики зі "Статистики" студенти  сумлінно працювали і за результатами захисту звіту з практики можна виділити таких найкращих студентів, які отримали 90 балів і вище (за 100-ою шкалою). Серед студентів ОПП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»: Юлія Бойко, Яна Герасименко, Іванна Дячук,  Дарина КравецьКрістіна Лайпольд, Анна Ніколенко ,Ангеліна Рябченко,  Ольга Терещенко, Дарина Шевчук, Вікторія Штакал. Серед студентів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» особливу старанність виявили: Рада Гавелко, Соломія Козік, Тетяна Миколаєнко, Софія Сидоренко, Володимир Телепа, Богдан Шащук, Олександра Бондаренко, Микола Ломаненко та Юлія Любар.
 
 
 
    Звіти з навчальної практики показали, що студенти виконали поставлені перед ними завдання. Оформлені звіти з навчальної практики завантажені студентами в Elearn для перевірки. На захисті звітів (заліку) з навчальної практики студенти продемонстрували на достатньому рівні застосування теоретичних і практичних знань щодо методики і організації статистичного дослідження, практичних навичок використання конкретних статистичних прийомів і методів для розв’язку поставлених завдань, економічної інтерпретації отриманих результатів. 
 
Інна Лазаришина,
професор кафедри статистики
та економічного аналізу
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook