Кар’єра, що надихає, hard and soft skills аудитора і бухгалтера – ключові теми гостьових лекцій професіоналів KPMG в Україні

29 квітня 2024 року
    В умовах сьогодення актуалізується завдання з підготовки висококваліфікованих бухгалтерів і аудиторів, яке здійснюється закладами вищої освіти у тісній співпраці зі стейкхолдреми. Встановлення довготривалих взаємовигідних відносин із роботодавцями та залучення їх до освітнього процесу є одним пріоритетних завдань кафедри обліку та оподаткування економічного факультету.
   Тому до проведення гостьових лекцій були долучені представники команди професіоналів аудиторської компанії «Великої четвірки» – KPMG в Україні: Анна КОСТЮК консультантка з податків і зборів та Захарій ТКАЧОВстарший аудитор.
   Лекція-дискусія проходила у змішаному форматі, до якої долучились бакалаври та магістри освітньої професійної програми «Облік і аудит», здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування», слухачки бухгалтерських курсів «Бухгалтерський облік від теорії до практики», а також фахові молодші бакалаври ОП «Облік і оподаткування» ВСП «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
 
 
     Доречно та приємно відмітити, що лекторка Анна КОСТЮК є випускницею ОП «Облік і аудит» економічного факультету НУБіП України.

    У своїй лекції «Кар’єра, що надихає» Анна розповіла про особливості та переваги діяльності KPMG - міжнародної мережі незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги; зупинилась на трьох її ключових принципах (забезпечення якості послуг; вивчення і розуміння проблем підприємств-клієнтів; чесність і сумлінність у бізнесі), цінностях KPMG в Україні («Integrity (порядність у всьому), Excellence (бездоганна якість), Courage (долаємо нові виклики), Together (сила у різноманітті та унікальності в командній роботі), For Better (сприяємо позитивним змінам) та ін.). Особливу цікавість викликало у здобувачів усіх рівнів вищої освіти інформація про кар’єрний шлях аудитора і консультантів в компанії.
  Захар ТКАЧОВ, який пройшов шлях від студента до старшого аудитора також представив компанію і поділився знаннями та корисними «інсайтами».

   Захар розповів про свій практичний досвід на позиції асистента та керівника виконання проєктів з надання послуг аудиту провідним підприємствам у різних галузях, зокрема аграрній, IT та виробничій, відповів на питання «Що таке аудит у компанії «Великої четвірки» (big-4)». Зокрема, він повідомив, що «аудитори, які працюють в офісах KPMG у всьому світі, застосовують єдиний підхід до методики і порядку проведення аудиту, документування його результатів. Він відмітив, що «фахівцями KPMG розроблено програмне забезпечення і довідкова інтернет-система Auditing/Accounting Lexicon (ALex), яка допомагає членам робочих груп найретельніше аналізувати питання, що впливають на професійні судження аудиторів з метою підвищення ефективності та результативність самого аудиту». Також йшлося і про впровадження спеціальних внутрішніх процедур контролю якості, яких дотримуються усі фірми – члени мережі KPMG.
   Цікавість у здобувачів усіх рівнів викликала інформація про унікальний інструмент Sentinel, розроблений у KPMG як комплексна система незалежного автоматизованого супроводу. Зі слів Захарія ТКАЧОВА така система допомагає членам робочих груп аналізувати характер ділових відносин з різними організаціями у всіх країнах світу і приймати рішення про співробітництво з клієнтами щодо виконання проєктів.
   Особливий інтерес з боку здобувачів та присутніх викликало питання щодо набуття Hard/soft skills. Зокрема, лектор Захар ТКАЧОВ приділив особливу увагу наступним навичкам:
  • економічний бекграунд: знання бухгалтерського обліку, основ МСФЗ, розуміння процесу підготовки звітності, взаємозв’язку між її формами;
  • технічні навички: базові знання щодо використання формул і функцій, зведених таблиць в програмі Excel, використання MS Teams, Cloud services;
  • управлінські навички: правильне формування навантаження, вміння делегування завдань, аналізу процесу та презентування результатів;
  • критичне мислення: вміння ставити інформації під сумнів, покладатися на аудиторські докази, думати раціонально і неупереджено, збирати доступну інформацію, аналізувати та знаходити недоліки, вивчати існуючі альтернативи;
  • Helicopter view (вигляду зверху): огляд ситуації загалом і з позиції інших, розуміння і оцінка впливу та конкретних дій на загальний процес для виявлення невідповідностей, вміння випрацьовувати стратегію, розуміння впливу бачення ситуації в цілому, орієнтація на загальний результат);
  • комунікація (інформативність, відповідальність, своєчасність, аргументованість, коректність).
    Безсумнівно, необхідним є знання англійської мови, як зазначив Захар - English language (spoken), а ще, що є важливим наразі для бакалаврів - здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 
    Захар Ткачов також відповідав на питання щодо наукових досліджень в аудиті, які адресували йому здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії PhD), оскільки і сам Захарій працює над дисертаційним дослідженням.

    Загалом, однієї пари виявилось замало для екскурсу у професію аудитора і бухгалтера та порад з розвитку кар’єри. Проведений захід показав, що така взаємодія зі стейкхолдерами підвищує навчальну і професійну мотивацію здобувачів вищої освіти, сприятиме удосконаленню змісту компонентів освітніх програм з метою забезпечення програмних результатів навчання, системи знань, умінь та навичок, загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності майбутніх фахівців з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

   Здобувачі та науково-педагогічні працівники економічного факультету НУБіП України, ВСП «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» щиро вдячні компанії KPMG в Україні (зокрема, Катерині ПОЛІЩУК - старшій спеціалістці із залучення талантів, лекторам Анні КОСТЮК
 та Захару ТКАЧОВУ) за цікаву інтерактивну зустріч, яка об’єднала здобувачів вищої освіти (бакалаврів, магістрів, аспірантів), викладачів і практиків.


Наталія КУЗИК,
доцентка кафедри обліку та оподаткування

Леся ВОЛЯК,
заступниця декана економічного факультету
доцентка кафедри статистики та економічного аналізу

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook