Публічне обговорення проєктів освітніх програм на кафедрі економіки

29 березня 2023 року
   22 березня 2023 року на кафедрі економіки в онлайн-форматі на платформі Zoom відбулося публічне обговорення проектів освітніх програм першого рівня вищої освіти (бакалавр) «Економіка підприємства», другого рівня (магістр) «Економіка підприємства» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Економіка підприємств та галузей національного господарства».
    З вітальним словом до присутніх колег з різних куточків країни та різноманітних закладів як вищої освіти, так і наукових установ, звернувся декан економічного факультету, д.е.н., професор Діброва Анатолій Дмитрович, котрий зазначив важливість даного заходу та побажав шановній науково-викладацькій спільноті успіху. Модератор зустрічі, завідувачка кафедри економіки, д.е.н., професор Байдала Вікторія Володимирівна, відмітила, що подібна зустріч відбувається вже не вперше та наголосила на необхідності і важливості обговорення якості і наповнення освітніх програм всіх трьох освітніх рівнів у їх логічній послідовності та зв’язку. Загальною метою освітніх програм всіх рівнів є можливість забезпечити здобувачеві вищої освіти засвоєння знань у сфері економіки на належному рівні та набуття і розвиток його професійних умінь і навичок, що надасть можливість вільного доступу до працевлаштування та наукової діяльності.

    Відкрили зустріч члени кафедри економіки, гарант освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» к.е.н., доцент Степасюк Людмила Михайлівна та гарант освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки здобувачів освітнього ступеня «Магістр», д.е.н., професор Єрмаков Олександр Юхимовиич, які детально ознайомили присутніх з наповненням робочих програм та їх особливостями. Людмила Михайлівна наголосила на тому, що дуже важливо, щоб здобувачі мали змогу підвищувати власну кваліфікацію, навчаючись на освітньому рівні «Магістр», та отримали практичне застосування отриманих знань.
 
  
  
    Після представлення освітніх програм ОС Бакалавр та Магістр перейшли до обговорення. В обговоренні взяли участь вчені з різних закладів вищої освіти України, гаранти освітніх програм всіх рівнів, представники підприємств та організацій, випускники, здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники кафедри, потенційні роботодавці, зокрема:
   Батажок Світлана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та економічної теорії Білоцерківського національного аграрного університету;
   Баюра Дмитро Олександрович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Шевченка;
    Березіна Людмила Михайлівна., доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету;
      Бурляй Аліна Павлівна, доктор економічних наук, професор Варшавського університету (Польща);
  Височанська Марія Ярославівна, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН України, доктор економічних наук, старший дослідник;
     Герасимчук Наталія Андріївна, доктор економічнихнаук, професор кафедри маркетингу Полтавського державного аграрного університету;
    Дерев’янко Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес адміністрування Сумського державного університету;
     Dr Leszek Zakrzewski, декан Академія гуманістично- економічна в Лодзі (Польща);
   Жемойда Олександр Віталійович, д.е.н., професор, директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України;
    Карінцева Олександра Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес адміністрування Сумського державного університету;
   Ковальова Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва імені професора І. М. Брюховецького Сумського національного аграрного університету;
     Пугачов Микола Іванович, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктор економічних наук, професор, академік НААН;
   Стояненко Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Державного торговельно-економічного університету / Київського національного торговельно-економічного університету;
    Терещенко Світлана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького Сумського національного аграрного університету;
      Тюрін Олег Володимирович, заступник комерційного директора Торговий Дім ТОВ Агро-Ензим;
   Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Шевченка;
    Шиян Дмитро Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, та інші.
     Висловлюємо також щиру вдячність Теліженку Олександру Михайловичу, доктору економічних наук, професору, за ґрунтовний аналіз наших ОП та надані цінні пропозиції.
  
 
    
 
 
  
   Основними питаннями під час обговорення були: відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання та визначеним компетентностям, доцільність розподілу кредитів для опанування освітніх компонентів та забезпечення програмних результатів навчання, ефективність використаних видів навчальних занять, якість практичної підготовки, відповідність освітньої програми сучасним тенденціям ринку праці та багато інших.

    Багато запитань у присутніх було до структури навчальних планів, до унікальності дисциплін спеціальної (фахової) підготовки, до кількості кредитів та наповнення окремих дисциплін, до блочної форми подачі вибіркових дисциплін.
и подачі вибіркових дисциплін. 
 
   
   Жваву дискусію викликало питання необхідності включення дисципліни «Філософія» до блоку обов’язкових компонентів ОПП першого бакалаврського рівня.
   На завершення зустрічі, завідувачка кафедри економіки, гарант освітньої програми "Економіка підприємств та галузей національного господарства" ОНС доктор філософії (PHD), д.е.н., професор Байдала Вікторія Володимирівна поділилась з присутніми досвідом, який отримав колектив, у результаті проходження акредитації ОНП, і представила оновлену ОНП та навчальний план.
   
    У підсумку учасники зустрічі схвально відгукнулись про всі презентовані ОП, а також висловили пропозиції щодо напрямів їх удосконалення в частині відповідності вимогам сталого розвитку та післявоєнного відновлення України. Також колективу кафедри економіки було особливо приємно одержати від колег зворотній зв’язок після завершення он-лайн зустрічі з висловами позитивних вражень від організації проведення та високого рівня професіоналізму учасників.

    Щиро дякуємо усім учасникам за жвавий інтерес, обговорення, конструктивну критику та цінні пропозиції задля удосконалення освітніх програм та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

Вікторія Байдала,
завідувач кафедри економіки
Тетяна Гуцул
доцент кафедри економіки

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook