Увага! Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019/2020 н.р. в умовах карантину схвалено ректоратом

10 квітня 2020 року
 «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019/2020 н. р. в умовах карантину» (додається) розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р.

 

     Тимчасовий порядок є складовою частиною «Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України» та «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України».
     Тимчасовий порядок було розглянуто та схвалено на засіданні ректорату університету 9 квітня 2020 р. (який проводився в дистанційному режимі) та введено в дію наказом ректора університету від 09.04.2020 року № 287 (додається), що проводилося дистанційно.

 

1. Екзаменаційні комісії (далі – ЕК) проводять згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019/2020 навчальний рік дистанційну роботу з атестацій здобувачів вищої освіти університету для встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти для осіб, які завершують навчання за спеціальностями і освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів − ОКР) бакалавра та магістра денної і заочної форм навчання.

2. Для організації дистанційної роботи ЕК декани факультетів і директори ННІ спільно із завідувачами кафедр, гарантами програм:

 • розробляють та затверджують погоджений з головою комісії розклад роботи кожної ЕК (склад якої затверджується наказом ректора університету), не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації здобувачів вищої освіти (атестаційного (кваліфікаційного) екзамену або/та захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської роботи);
 • розміщують розклад роботи кожної ЕК на офіційній вебсторінці факультету (ННІ) та доводять його до відома членів ЕК і здобувачів вищої освіти;
 • готують згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» усі документи, потрібні для роботи ЕК, у тому числі наявні для роботи комісії роздруковані екземпляри випускних робіт студентів, розміщують їх електронні копії на Google Диску, надають доступ до них голові та членам ЕК;
 • забезпечують у період роботи ЕК якісний дистанційний зв'язок між всіма членами ЕК та здобувачами вищої освіти (з використанням електронних ресурсів Zoom, Cisco Webex Meeting тощо);
 • забезпечують згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» у день проведення роботи ЕК контроль за своєчасним оформленням усієї необхідної документації ЕК та вчасним отриманням її в розпорядження деканату факультету (дирекції ННІ).

3. У день проведення атестаційного (кваліфікаційного) екзамену (захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт) члени ЕК:

 • після реєстрації усіх членів ЕК та здобувачів вищої освіти на відповідному електронному ресурсі (Zoom, Cisco Webex Meetings тощо) та встановлення з ними відеозв’язку, інформують про процедуру дистанційного екзамену, доводять до їх відома підготовлені екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо;
 • відповідно до встановлених вимог загальної та одиночної комунікації організовують дистанційно написання та перевірку письмової частини екзаменаційних завдань (використовуючи можливості Elearn, електронної пошти, Viber, Messenger тощо);
 • організовують і дистанційно проводять співбесіди зі здобувачами вищої освіти, ставлять запитання та вислуховують відповіді;
 • під час захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт члени ЕК заслуховують доповідь здобувача вищої освіти, яка супроводжується її презентацією в межах можливості визначеного програмного забезпечення (Zoom, Cisco Webex Meetings , Zoom, Skype тощо), та проводять з ним співбесіду;
 • доводять результати складання атестаційного (кваліфікаційного) екзамену або/та захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт до відома здобувачів вищої освіти;
 • забезпечують оформлення всієї необхідної документації згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» на Google Диску, у тому числі, бланків протоколів;
 • після закінчення термінів карантину підписують видрукувані деканатом факультету чи дирекцією ННІ всі документи, визначені вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України», у тому числі, протоколи засідання ЕК, залікові книжки тощо.

4. Для організації дистанційної роботи секретар ЕК:

 • забезпечує інформування та он-лайн адміністрування роботи ЕК, правильне і своєчасне оформлення документів про освіту (у тому числі й після закінчення термінів карантину);
 • спільно з деканатами, директоратами бере участь в інших діях з організації дистанційної роботи ЕК;
 • виконує покладені на нього обов'язки, передбачені вимогами «Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП України».

5. Для організації дистанційної роботи ЕК старости академічних груп:

 • забезпечують підтримання комунікації між здобувачами вищої освіти академічної групи, завідувачами кафедр, гарантами, головою та членами ЕК і деканатом відповідного факультету (дирекцією ННІ);
 • при необхідності, завчасно інформують деканати факультетів і директорати ННІ про неможливість участі студента (ів) групи у проведенні атестаційного заходу.

6. «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019-2020 н. р. в умовах карантину» вводиться в дію наказом ректора університету.

     Текст Тимчасового розміщено на сайті НУБіП України в розділі «Навчальна робота», підрозділі «Положення», «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2019-2020 н. р. в умовах карантину».

Сергій Кваша,
проректор з навчальної і виховної роботи

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook