На економічному факультеті розпочалась акредитаційна експертиза підготовки магістрів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

24 червня 2019 року

24 червня 2019 р., відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2019 р. № 904-л, на економічному факультеті у Національному університеті біоресурсів і природокористування України розпочалось проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. До роботи упродовж 24-26 червня 2019 р. приступила експертна комісія у складі:

Голова комісії:    Купалова Галина Іванівназавідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор;

Член комісії: Валінкевич Наталія Василівназавідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

У перший день роботи експертна комісія ознайомилась з загальною характеристикою та контингентом студентів  освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

 

Голова комісії Галина Купалова Іванівна та член комісії Валінкевич Наталія Василівна зустрілись з деканом економічного факультету Анатолієм Дібровою та колективами випускових кафедр , який ознайомив з основними здобутками факультету та випускових кафедр біржової діяльності і торгівлі, підприємництва та організації агробізнесу за останні п’ять років.

Експертна комісія мала змогу оцінити зміст підготовки, матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал та навчально-методичне забезпечення дисциплін на випускових кафедрах щодо визначення рівня підготовки магістрів  освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

 

 

Заступник декана економічного факультету

Леся Воляк

Доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі

Анна Слободяник

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій