Успішне завершення весняного циклу відкритих лекцій на економічному факультеті

4 червня 2022 року
       На економічному факультеті успішно завершено весняний цикл відкритих лекційних занять, який ще був розпочатий 7 лютого 2022 року. Згідно графіку проведення відкритих лекцій у весняному семестрі 2021/2022 н.р. викладачами економічного факультету було заплановано 13 лекцій, але в зв’язку вторгненням в Україну російських загарбників, проведено було тільки 9 відкритих лекцій.
      7 лютого 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Гуренко Тамара Олексіївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод» для 19 студентів 2 курсу спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент» факультету аграрного менеджменту. Лекція проходила в дистанційному режимі з використанням програми Webex.
     На лекції були присутні: завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Л.В.Гуцаленко, д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування Є.В. Калюга, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор І.Д. Лазаришина, професор кафедри статистики та економічного аналізу В.К. Савчук, доценти кафедри обліку та оподаткування С.І. Дерев’янко, О.А. Боярова, Л.В. Мельянкова, Т.М. Слєсар, К.В. Шевчук, к.е.н., ст. викладач Л.П. Миськів та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, к.е.н., доцент Костюк В.А.
        Студенти відзначили професіоналізм та доброзичливість лектора по відношенню до них.

     8 лютого 2022 року відбулося відкрите лекційне заняття англійською мовою кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку та оподаткування Колеснікової Олени Миколаївни в онлайн-режимі з дисципліни «Бухгалтерський облік» (Accounting) для 14 студентів 3 курсу 6 англомовної групи спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» на тему «Облік необоротних активів» (Accounting for Non current Assets).
      На лекції були присутні: завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Л.В. Гуцаленко, д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування Є.В. Калюга, заступник декана економічного факультету Л.Р. Воляк, доценти кафедри обліку та оподаткування О.М. Ганяйло, Т.О. Гуренко, С.І. Дерев’янко, В.С. Литвиненко, Л.В. Мельянкова, Т.М. Слєсар, к.е.н., ст. викладач Л.П. Миськів та відповідальна від факультету за організацію проведення та оцінювання відкритих лекцій членами робочої групи і студентами к.е.н., доцент В.А. Костюк.
       Студенти відмітили культуру мовлення викладача та вміння зосередити увагу аудиторії на головних питаннях, які розглядалися на лекції.

     11 лютого 2022 року кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри обліку та оподаткування Миськів Любов Петрівна провела в онлайн- режимі відкриту лекцію з дисципліни «Облік в установах державного сектору» для студентів 3 курсу 2 групи, 3 групи а.г. та 1СТ 10 групи ОС «Бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування» на тему: «Основи побудови бухгалтерського обліку в установах державного сектору».
     На відкритій лекції були присутні: відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання к.е.н., доцент Костюк В.А., заступник декана з денної форми навчання зі спеціальності "Облік і оподаткування" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", доцент кафедри статистики та економічного аналізу, кандидат економічних наук, доцент Воляк Л.Р., завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Гуцаленко Л.В., професор кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Калюга Є.В., завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Лазаришина І.Д., професор кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Савчук В.К., доценти кафедри обліку та оподаткування Данілочкіна О.В., Дерев'янко С.І., Колеснікова О.М., Литвиненко В.С., Мельянкова Л.В., Слєсар Т.М., Шевчук К.В.
    Серед зауважень від студентів – швидше повернутися в аудиторію і мати можливість спілкуватися з викладачем в аудиторії. В цілому як колеги, так і студенти оцінили проведену лекцію як таку, що прочитана на високому рівні.

     17 лютого 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування Мамчур Руслана Миколаївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Страхування» для 24 студентів 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Тема лекції – «Роль та значення страхування в системі економічних відносин».
      На лекції були присутні: завідувач кафедри банківської справи та страхування д.е.н., професор Худолій Л.М., викладачі кафедри: к.е.н., доценти Аврамчук Л.А., Жарікова О.Б., Муравський О.А., Файчук О.В. та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання к.е.н., доцент Костюк В.А.
Студенти відзначили вміле володіння матеріалом, стилістично правильне мовлення лектора, здатність зацікавлювати та активізувати роботу студентів.

      21 лютого 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Макарчук Оксана Григорівна провела відкрите лекційне заняття англійською мовою в онлайн-режимі з дисципліни «Статистика» (Statistics) на тему: «Зведення і групування статистичних даних» (Bunching and grouping of statistical data) для 15 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності «Економіка».
      На лекції були присутні: завідувач кафедри статистики та економічного аналізу д.е.н., професор Лазаришина І. Д., д.е.н., професор Савчук В.К., доценти Чухліб А.В., Собченко Т.С., Симоненко О.І., Воляк Л.Р., Куць Т.В., Богданюк О.В., Музиченко А.О., Рябенко Л.М., відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, к.е.н., доцент Костюк В.А.
   Студенти відзначили професіоналізм та вміння вдалого поєднання теоретичного матеріалу з практичними аспектами його використання.

    21 лютого 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Нікітченко Сергій Олександрович провів відкриту лекцію з дисципліни «Підприємницька діяльність» для 16 магістрів 1 року навчання різних спеціальностей. Тема лекції – «Суть побудови бізнес-моделі та її значення в плануванні та організації діяльності».
      На лекції були присутні: декан економічного факультету д.е.н., професор Діброва А.Д., та заступники декана – доценти Маршалок М.С. і Воляк Л.Р., доцент кафедри економіки д.е.н., Мірзоєва Т.В., завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності д.е.н., професор Ільчук М.М., викладачі кафедри: к.е.н., доценти Андросович І.І., Коновал І.А., Любар Р.П., Томашевська О.А.,Фурса А.В., Яворська В.О. та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання к.е.н., доцент Костюк В.А.
   Студенти відмітили професійний рівень лектора, жваву і цікаву подачу змісту лекції, уміле володіння матеріалом, здатність зацікавлювати та активізувати роботу студентів.

     23 лютого 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Данілочкіна Оксана Валеріївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод» для 19 студентів 2 курсу спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент» факультету аграрного менеджменту. Лекція проходила в дистанційному режимі з використанням програми Webex.
     На лекції були присутні: завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Л.В.Гуцаленко, д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування Є.В. Калюга, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор І.Д. Лазаришина, професор кафедри статистики та економічного аналізу В.К. Савчук, доценти кафедри обліку та оподаткування С.І. Дерев’янко, О.А. Боярова, Л.В. Мельянкова, Т.М. Слєсар, К.В. Шевчук, к.е.н., ст. викладач Л.П. Миськів та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, к.е.н., доцент Костюк В.А.
        Студенти відзначили професіоналізм та доброзичливість лектора по відношенню до них.
      14 квітня 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Олійник Лариса Анатоліївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» на тему «Реструктуризація підприємства» для 14 здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
     На лекції були присутні: завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор, Давиденко Н.М., д.е.н., доценти Лемішко О.О., д.е.н., Негода Ю.В., Біляк Ю.В., Буряк А.В., Долженко І.І., Лабенко О.М., Мрачковська Н.К., Скрипник Г.О., Тітенко З.М., відповідальна від економічного факультету за організацію проведення та оцінювання відкритих лекцій, доцент кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А.
       Студенти відмітили здатність зацікавлювати та активізувати роботу студентів, а також толерантність лектора.

 

      12 травня 2022 року кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тітенко Зоя Миколаївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Податкова система» на тему «Податок на додану вартість» для 19 студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».
     На лекції були присутні: завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор, Давиденко Н.М., д.е.н., доценти Лемішко О.О., д.е.н., Негода Ю.В., Біляк Ю.В., Буряк А.В., Долженко І.І., Лабенко О.М., Мрачковська Н.К., Скрипник Г.О., Олійник Л.А., відповідальна від економічного факультету за організацію проведення та оцінювання відкритих лекцій, доцент кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А.
    Серед побажань студентів було розглянути особливості заповнення податкової декларації з податку на додану вартість на практичному занятті.

      Середній бал оцінювання якості проведення відкритих лекцій викладачами за 100-бальною шкалою становив 97; 98; 99; 96; 98; 98; 97; 98; 99; 98%, а студенти оцінювали за 50-бальною шкалою і середній бал становив 47; 48; 47; 49; 48; 48; 49; 49; 48%, що є високим показником. Лекції були проведені на високому, методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів навчання.
   Перед лекціями всі викладачі розмістили на дошці оголошень та на сайтах кафедр тему, місце та час проведення лекцій: https://nubip.edu.ua/node/104796https://nubip.edu.ua/node/104794https://nubip.edu.ua/node/104903https://nubip.edu.ua/node/105684
https://nubip.edu.ua/node/105195https://nubip.edu.ua/node/105630https://nubip.edu.ua/node/105652https://nubip.edu.ua/node/107261,
https://nubip.edu.ua/node/109106.
    Після проведення усіх лекцій відбулося обговорення результатів на засіданнях кафедр та оприлюднено на сайті університету https://nubip.edu.ua/node/105114https://nubip.edu.ua/node/105283https://nubip.edu.ua/node/105427https://nubip.edu.ua/node/105828,
https://nubip.edu.ua/node/105981https://nubip.edu.ua/node/106073https:// nubip.edu.ua/node/107816https:// nubip.edu.ua/node/109248.
       Всі анкети викладачів та студентів були проаналізовано та передано до навчальної частини.
    Дякуємо лекторам за організованість та старанність, членам комісії і студентам за активну участь, оцінювання та обговорення відкритих лекцій.
 
Костюк Вікторія,
відповідальна від економічного факультету
для здійснення контролю за якістю навчання

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook