Якість проведення відкритих лекцій на економічному факультеті

4 березня 2023 року
     Відповідно до наказу ректора НУБіП України від 24.01.2023 року № 41 та затвердженого графіку проведення відкритих лекцій на економічному факультеті в другому семестрі за перший місяць навчального процесу було проведено 5 відкритих лекційних занять науково-педагогічними працівниками.
    16 лютого 2023 року кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Гузь Михайло Михайлович провів відкриту online-лекцію з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне спостереження» для 14 студентів 1 курсу спеціальності 071 –Облік і оподаткування
   На лекції були присутні: заступник декана економічного факультету Воляк Л.Р.; завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Лазаришина І.Д., професор кафедри Савчук В.К., доценти кафедри: Чухліб А.В, Макарчук О.Г., Музиченко А.О., Куць Т.В., Собченко Т.С. Богданюк О.В. та відповідальна особа за якість проведення відкритих лекцій на економічному факультеті, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, доцент Костюк В.А.
     Студенти відзначили енергійність лектора, а також були захоплені тим, що на лекції було продемонстровано складання та подання електронної статистичної звітності з використанням програм для формування звітності.
   17 лютого 2023 року відбулася відкрита лекція к.е.н., доцента кафедри банківської справи та страхування Жарікової Олени Борисівни з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 21 студентів 1 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка». Тема лекції: «Функції грошей. Види грошей та їх вартість». Лекція проходила в дистанційному режимі з використанням програми Meet.
     На лекції були присутні: відповідальна від факультету за організацію проведення та оцінювання відкритих лекцій в. о. зав. кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Костюк В.А., д.е.н., професор кафедри Худолій Л.М. доценти кафедри: Аврамчук Л.А., Муравський О.А., Файчук О.В., Мамчур Р.М.
     Викладач отримав від студентів схвалені відгуки за те, що лекція викладена в логічній послідовності, є зрозумілою і доступною для сприймання аудиторією.
  
    17 лютого 2023 року кандидат економічних наук, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Березовська Людмила Олексіївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Основи біржової діяльності» для 34 студентів економічного факультету, освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
    На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, доктор економічних наук Ільчук М.М., гарант освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», доктор економічних наук, заступник декана економічного факультету, професор кафедри фінансів Негода Ю.В., заступник декана економічного факультету, к.е.н., доцент Нагорний В.В., доценти кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, кандидати економічних наук: Кириченко А.В., Томашевська О.А., Фурса А.В. та відповідальний від економічного факультету за організацію та оцінювання відкритих лекцій в. о. завідувача кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А.
Студенти продемонстрували значну зацікавленість матеріалом, що викладався лектором, активно включалися в обговорення актуальних питань.
     20 лютого 2023 року кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Макарчук Оксана Григорівна провела відкрите лекційне заняття англійською мовою в онлайн-режимі з дисципліни «Статистика» (Statistics) на
тему: «Статистичне зведення і групування» (Statistical bunching and grouping) для 17 студентів ОС «Бакалавр» 1 курсу 2 групи спеціальності «Економіка».
    На лекції були присутні: завідувач кафедри статистики та економічного аналізу д.е.н., професор Лазаришина І. Д., д.е.н., професор Савчук В.К., доценти Чухліб А.В., Собченко Т.С., Симоненко О.І., Воляк Л.Р., Куць Т.В., Богданюк О.В., Гузь М.М., Шиш А.М., відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, , в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Костюк В.А.
 
    21 лютого 2023 року кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Боярова Олена Анатоліївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Публічні закупівлі» для 20 студентів ОС «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ОПП «Облік і аудит»» на тему: «Планування закупівель. Порядок визначення предмета закупівлі». Лекція була прочитана з використанням додатку для проведення відео-конференцій Webex.
   На лекції були присутні: д.е.н., професор завідувач кафедри обліку та оподаткування Гуцаленко Л.В., к.е.н., доценти кафедри обліку та оподаткування Ганяйло О.М., Кузик Н.П., Литвиненко В.С., Шевчук К.В., Деревянко С.І.; Данілочкіна О.В., Слєсар Т.М., Мельянкова Л.В. та відповідальна від економічного факультету за організацію проведення та оцінювання відкритих лекцій в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Костюк В.А.
    Викладач отримав від студентів схвалені відгуки, а особливо їх зацікавило питання порядку визначенні предмета закупівлі відповідно до. ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник.
     Середній бал оцінювання якості проведення відкритих лекцій викладачами за 100-бальною шкалою становив 96; 97; 98; 98, 99%, що є високим показником. Лекції були проведені на високому, методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів навчання.
    Студенти також високо оцінили відкриті лекції викладачів. В більшості випадків вони не мали зауважень. Одним із побажань студентів було якомога швидше зустрітися з викладачами в аудиторіях.
   Перед лекціями всі викладачі розмістили на дошці оголошень факультету та на сайтах кафедр тему, місце та час проведення лекцій: https://nubip.edu.ua/node/121212, https://nubip.edu.ua/node/121232, https://nubip.edu.ua/node/121001, https://nubip.edu.ua/node/121726, https://nubip.edu.ua/node/121727,
   Після проведення усіх лекцій відбулося обговорення результатів на засіданнях кафедр та оприлюднено на сайтах кафедр університету https://nubip.edu.ua/node/121935, https://nubip.edu.ua/node/121843, https://nubip.edu.ua/node/121755, https://nubip.edu.ua/node/122055, https://nubip.edu.ua/node/122732,
      Всі анкети викладачів та студентів були проаналізовано та передано до навчальної частини.
 
Вікторія Костюк,
відповідальна від економічного факультету
для здійсненням контролю за якістю навчання
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook