Науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію з викладання обліково-економічних дисциплін.

15 квітня 2016 року

Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти спільно з кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту економічного факультету організовано і проведено курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, що викладають дисципліни для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

 

З 28 березня по 8 квітня слухачі, що представляли аграрні навчальні заклади різних областей України (Черкаської, Миколаївської, Вінницької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та ін.) мали нагоду почути про особливості галузевої кваліфікаційної підготовки фахівців з обліку і аудиту. Разом з професором кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Суком Л.К. слухачі обговорили питання методики викладання облікових дисциплін, формування навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів з обліку і аудиту з урахуванням аспектів дослідницької роботи.

 

Питання обліку трансакційних витрат обговорено з доцентом Литвиненком В.С. Особливості використання програмних продуктів (1 С Бухгалтерія 8.2, КІТ. Аудит) у викладанні комп’ютерних дисциплін розкрили старший викладач Германчук Г.О. і доцент Венгерук Н.П. Специфіку застосування системи електронного документообігу «M.E.Doc IS» у навчальному процесі з підготовки фахівців напряму підготовки «Облік і аудит» обговорили з доцентом Ганяйло О.М. та представниками компанії «M.E.Doc». Неабиякий інтерес проявили слухачі-викладачі і до методики використання ІКТ (системи MOODLE) у навчальному процесі з підготовки фахівців економічного профілю. Вони отримали можливість попрацювати у цій системі під керівництвом доцента кафедри статистики та економічного аналізу Кінєвої Т.С. Не залишились поза увагою актуальні питання сьогодення щодо особливостей проведення інвентаризації, як складової формування достовірної фінансової звітності (лектор ― доцент Боярова О.А.). Досвід застосування міжнародних стандартів обліку, сертифікації бухгалтерів в Україні (за програмами CAP/CIPA, DipIFR(rus), ACCA розкрив Метелиця В.М., к.е.н, заст. викон. директора ФАБФ АКПУ, член Методичної Ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики і продовольства України. На завершення директором ННІ післядипломної освіти Кулаєць Марією Михайлівною обговорено із слухачами питання покращення навчання з підвищення кваліфікації фахівців та вручено дипломи про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Кузик Н.П., доцент
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)