БАЧЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

21 грудня 2020 року

 

18 грудня 2020 року кафедрами обліку та оподаткування й статистики та економічного аналізу економічного факультету було проведено круглий стіл на тему: «Візія стейкхолдерів у забезпеченні якості підготовки докторів філософії із спеціальності «Облік і оподаткування».

Захід відбувся в онлайн-форматі і метою його проведення є підвищення якості наукових досліджень докторів філософії, глибокого вивчення сучасних проблем обліку, оподаткування, контролю та аналізу й визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку науки. 

 

У роботі круглого столу взяли участь більше 30 учасників, зокрема представники таких установ: Відділення аграрної економіки і продовольства НААН України; Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України; Державної аудиторської служби України; Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»; ГУ Державної податкової служби у м. Києві; Інституту обліку і фінансів. та ін.

З вітальним словом до гостей та учасників заходу звернулися проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти і науки України, Сергій Кваша, декан економічного факультету, д.е.н., професор Анатолій Дібровадиректор НДІ економіки і менеджменту, д.е.н., професор Микола Талавиря, професор кафедри обліку та оподаткування, гарант Освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування», д.е.н., професор Любов Гуцаленкоякі наголосили на необхідності проведення таких наукових заходів, відзначили їх значимість у забезпечені якості підготовки наукових кадрів. 

 Модератор заходу – доцент кафедри обліку та оподаткування – Володимир Литвиненко презентував програму конференції та порядок виступів, а згодом надав слово виступаючим. Доповідачі під час виступів розкрили основні актуальні питання обліку, оподаткування, контролю та аналізу, крім того наголосили на важливості подальшого розвитку науки у підготовлених презентаційних матеріалах. 

До обговорення питань щодо формування компетентностей докторів філософії зі спеціальності «Облік і оподаткування» долучилася Любов Гуцаленко, професор кафедри обліку та оподаткування, гарант Освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» д.е.н., професор. Вона акцентувала увагу на основних напрямах впливу освітнього процесу та системному і фундаментальному підходу НУБіП для забезпечення якості підготовки докторів філософії, що має важливе значення для інноваційного розвитку українського суспільства. Доповідач окреслила функції роботодавців (стейкхолдерів), а також наголосила, що основною метою їх є координація діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, направлена на удосконалення, покращення якості підготовки майбутніх фахівців в Університеті. Зокрема, професором окреслено ряд завдань які стоять перед внутрішніми й зовнішніми стейкхолдерами. 

Валерій Жук (голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, член ради роботодавців економічного факультету) у своїй доповіді акцентував увагу на сучасних вимогах до професійних компетентностей наукових кадрів зі спеціальності «Облік і оподаткування». Доповідач наголосив, що без теоретичної та практичної складових, подальший розвиток в професійній діяльності здобувачів буде неефективний. 

Кадрові потреби у сфері державного фінансового контролю окреслила Тетяна Боровкова – директор Департаменту якості заходів ДФК. У своєму виступі доповідач звернула увагу, що на даний час основною проблемою, яка стоїть перед Державною аудиторською службою України, є відсутність кадрового потенціалу що складає - 27,7%, зокрема в центральному апараті – 29,8% та Північному офісі (м. Київ) – 26,1%. Вона наголосила, що 2021 рік буде присвячений налагодженню взаємодії Держаудитслужби з закладами вищої освіти задля оновлення кадрового складу та підвищення ефективності функціонування Служби для формування фахових компетентностей, професійної мобільності й визначення пріоритетів подальшого розвитку спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

Дмитро Хуторний – віце-президент ВПГО «Спілка аудиторів України», у своєму виступі акцентував увагу на роль та місце ЗВО у підготовці майбутніх аудиторів, вказавши на важливість основних, на його думку, напрямів за якими кандидат в аудитори має підтвердити отримані теоретичні знання шляхом складання обов’язкових іспитів, що є початком професійної компетентності за відповідними напрямами. 

 

Максим Кропивко - заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства НААН України, доктор економічних наук, висловив своє бачення щодо напрямів і перспективи співпраці Національної академії аграрних наук у формуванні наукового потенціалу НУБіП України. 

До обговорення долучився Василь Савчук – професор кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор, наголосивши на актуальності питань розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту як основних складових в розвитку економіки. На думку професора, здобувачами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відводиться достатньо часу для збору, накопичення та обробки інформації в якій інколи наводяться неспівставні дані. Тому, здійснення аналізу як способу підвищення результатів дослідження здобувачами є їх основною метою. 

Сергій Бардаш - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д.е.н., професор, акцентував увагу на важливих пріоритетних напрямках щодо підготовки докторів філософії з спеціальності «Облік і оподаткування», а саме: облікові моделі в розвитку АПК; податкові моделі у забезпеченні розвитку АПК; моделі контролю в розвитку АПК; розвиток неформальних інститутів селянства; реалізації аграрної політики. З точки зору професора, на сьогоднішній день, основною метою роботодавців є система підтримки закладів вищої освіти України в межах підготовки фахівців із спеціальності «Облік і оподаткування» починаючи з освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» та закінчуючи підготовкою фахівців PhD доктор філософії із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» й написання ними дисертаційної роботи. 

До обговорення долучилася Ганна Умерова - здобувач освітньо - наукової програми «Облік і оподаткування» підготовки фахівців PhD доктор філософії із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього року навчання (2018-2022 рр.). Здобувач подякувала за можливість прийняти участь у засіданні круглого столу, а також зазначила, що під час навчання в аспірантурі важливою складовою є поєднання теоретичних та практичних навиків, які застосовуються нею з використанням ряду методів та методик при викладанні фахових дисциплін під час проходження педагогічної (асистентської) практики в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Зокрема, Ганна акцентувала увагу на професійності та доброзичливості викладачів кафедри обліку та оподаткування НУБіП України. 

Загалом, було наголошено, що ефективність освітньої організації та забезпечення якості підготовки фахівців PhD доктор філософії із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» залежить від належним чином вибудованої взаємодії зовнішніми і внутрішніми стейкхолдерами. За результатами заходу окреслено загальні проблеми, що мають місце в підготовці наукових кадрів та визначено напрями подальшої співпраці.

 

Любов Гуцаленко, 

 професор кафедри обліку та

оподаткування,

Любов Миськів,

старший викладач 

кафедри обліку та оподаткуування 

 
 
 

 

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook