На економічному факультеті визначено переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей та навчальних дисциплін

25 березня 2024 року
    В період з 19 лютого по 31 березня 2024 року на економічному факультеті, відповідно до наказу ректора «Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в 2023-2024 н.р. у НУБіП України» №1265 від 5 грудня 2024 року, та розпорядження декана економічного факультету Анатолія Діброви від 16 лютого 2024 р. № 1 «Про проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей та навчальних дисциплін», відбулися студентські олімпіади.
     Кафедра фінансів проводила студентські олімпіади з основних дисциплін фінансового профілю. 
В період з 29 лютого по 1 березня відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова система», в якій взяли участь 35 студентів 4 курсу спеціальності «Економіка» та «Фінанси, банківська справа та страхування». Учасникам були запропоновані завдання, що передбачали знання податкового законодавства України, а також уміння практично його застосовувати для нарахування податкових зобов’язань платників податків.
    Комісія у складі: Наталії Швець, д.е.н., професора, в.о. завідувача кафедри фінансів, голова комісії; Інни Долженко та Зої Тітенко, к.е.н., доценти кафедри фінансів відмітила досить високий рівень знань студентів з дисципліни і визначила переможців, якими стали:
 • І місцеБогдана Шама, 4 курс, спеціальність «Економіка»;
 • ІІ місцеТарас Федорович, 4 курс, спеціальність « Економіка »;
 • ІІІ місцеІрина Семистрок, 4 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
   1 березня була проведена олімпіада з дисципліни «Інвестування» для студентів 4 курсу спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Економіка підприємства». Членами комісії були: Наталія Швець, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри фінансів, голова комісії; Оксана Стороженко, к.е.н., доцент кафедри фінансів; Зоя Тітенко, к.е.н., доцент кафедри фінансів.

      Переможцями стали:
 • І місце Валерія Луценко, 4 курс спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • ІІ місцеДенис Губень, 4 курс спеціальність «Економіка підприємства»;
 • ІІІ місцеМикола Червонюк, 4 курс спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
    13 березня відбулася олімпіада на навчально-інформаційній платформі «Оlympus» з дисципліни «Публічні фінанси». В олімпіаді взяли участь 56 студентів 2 – 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 3 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та студенти 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

    Комісія в складі д.е.н., професора Юлії Негоди, к.е.н., доцентів Лариси Олійник та Інни Долженко привітали учасників олімпіади, наголосивши на тому, що соціально-економічний розвиток держави забезпечується публічними фінансами, від економічного і ефективного використання яких залежить рівень добробуту країни і громадян. Наявність достатніх бюджетних ресурсів є умовою стабільного і сталого розвитку держави та територіальних громад, що надзвичайно важливо в сучасних умовах.
    Учасникам олімпіади були запропоновані завдання, що складалися з тестів, теоретичного питання та задачі з діючої практики в сфері публічних фінансів.
   Комісія відзначила високий рівень підготовки студентів та підкреслила, що такі заходи сприяють розвитку та вдосконаленню професійних навичок, підвищенню інтересу до професії у студентів.
     За результатами участі студентів у І етапі олімпіади з дисципліни «Публічні фінанси» переможцями стали:
 • І місцеТетяна Гребенюк, магістр 1 курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»;
 • ІІ місцеІгор Опанасенко, магістр 1 курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»;
 • ІІІ місцеЮлія Островна, студентка 2 курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».
    14 березня відбулася олімпіада з дисципліни «Фінанси підприємств» для 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Комісія в складі д.е.н., доцент Олена Лемішко, к.е.н., доцент Наталія Шевченко, к.е.н., доцент Оксана Сторожук визначили переможців.
 
     Переможцями стали:
 • І місцеЛілія Сіднєва, 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • ІІ місцеАнастасія Бронішевська, 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • ІІІ місцеТетяна Врублевська, 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
    14 березня комісією у складі в.о. завідувача кафедри фінансів д.е.н., професор Наталії Швець, к.е.н., доцента кафедри фінансів Юлія Біляк  та доктора філософії Максима Клименка була проведена олімпіада для магістрів першого року спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» з дисципліни «Фінансовий менеджмент», де переможцем став – Ігор Опанасенко (І місце).
    15 березня відбулася олімпіада з дисципліни «Фінанси» для 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Комісія в складі д.е.н., доц. Олени Лемішко, к.е.н., доц. Оксани Сторожук, к.е.н., доц. Наталії Шевченко визначили переможців.
  
    Переможцями стали:
 • І місце Лілія Сіднєва, 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • ІІ місцеАнастасія Мироненко, 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • ІІІ місцеАнастасія Бронішевська, 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
  Викладачами кафедри банківської справи та страхування успішно проведено І етап Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Страхова справа» та «Банківська справа» серед студентів 1 курсу скороченого терміну навчання, 2 курсу і 4 курсу спеціальностей «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Облік та оподаткування», «Корпоративні фінанси» та визначено переможців.
   Олімпіади з дисциплін «Страхова справа» та «Банківська справа» відкривають перед студентами широкі можливості для прояву їхніх знань, навичок та творчого потенціалу. Вони сприяють стимулюванню інтересу здобувачів освіти до вивчення страхової та банківської справи, розвитку їхніх аналітичних здібностей та критичного мислення, а також стимулюють до більш глибокого вивчення предметів.
    Завдання олімпіади були побудовані таким чином, аби сприяти розвитку аналітичних та логічних здібностей учасників. Під час виконання завдань сформувалася атмосфера здорової конкуренції серед студентів, яка однозначно буде мотивувати здобувачів вищої освіти до подальшого активного навчання та досягнення кращих результатів. Виконання творчих завдань олімпіади стане стимулом для учасників розглянути страхові компанії та банківські установи як можливу сферу своєї майбутньої професійної діяльності.

    Переможцями олімпіади з дисципліни «Страхова справа» стали:
 • І місце – Анна Тернова 
 • ІІ місце – Аліна Чопко 
 • ІІІ місце –  Костянтин Мороз
Переможцями олімпіади з дисципліни «Банківська справа» стали:
 • І місце –  Олена Коток
 • ІІ місце – Марія Здрок
 • ІІІ місце – Інна Дорощук
 
 
    28 лютого 2024 року на кафедрі глобальної економіки відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Європейські студії» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка». Проведення студентських олімпіад з навчальних дисциплін, спеціальностей і освітніх програм активізує розвиток творчого мислення студентів і стимулює змагань в навчанні, підвищує якість підготовки кваліфікованих фахівців, прищеплює студентам зацікавленості та любові до вибраної професії, заохочує талановитих студентів, які мають глибокі знання та широкий світогляд, студентів, які у майбутньому готові розвивати науку.
    В олімпіаді прийняли участь студенти ОС Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» 1 курсу 2 групи, які є членами студентського гуртка кафедри глобальної економіки «Міжнародна економіка».
    Конкурсні завдання для вирішення передбачали наявність у студентів теоретичних знань та навичок розв′язку практичних завдань з навчальної дисципліни «Європейські студії». В якості завдань для виконання учасникам було запропоновано написати огляд вступу будь-якої європейської країни до ЄС. Дати оцінку, як саме вступ до Європейського Союзу вплинув на економіку, соціальне життя та добробут тієї чи іншої країни.

Переможцями І етапу студентської олімпіади у 2023-2024 навчального року стали:

 • І місцеОльга Гончаренко, студентка 1 курсу 2 групи ОС Бакалавр 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»;
 • ІІ місцеМарія Йоєнко, студентка 1 курсу 2 групи ОС Бакалавр 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»;
 • ІІІ місце розділили – Софія Гудзішевська та Софія Холодна, студентки 1 курсу 2 групи ОС Бакалавр 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка».
  В рамках освітньої програми «Міжнародна економіка» спеціальності 051 "Економіка" 26 лютого 2024 року на кафедрі глобальної економіки відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка».
   Олімпіада була спрямована на виявлення та визначення найкращих знань та навичок студентів у сфері міжнародної економіки. Під час заходу учасники брали участь у різноманітних завданнях та тестах, спрямованих на перевірку їхніх знань, розуміння та аналітичних здібностей у галузі міжнародної економіки. Всі завдання були ретельно підготовлені та відповідали актуальним тенденціям у світовій економіці.

   Учасники олімпіади продемонстрували високий рівень підготовки та проявили зацікавленість у вивченні міжнародної економіки. Проведення заходу сприяло підвищенню мотивації студентів до активного навчання та допомогло виявити обдарованих та обізнаних учасників. Загальна атмосфера під час олімпіади була позитивною та стимулюючою для всіх учасників, що сприяло ефективному проведенню заходу і досягненню поставлених цілей.

    Переможцями стали:

 • І місце Софія Холодна, студентка 1 курсу ОПП «Міжнародна економіка»;
 • ІІ місце – Тетяна Фещун,  студентка 1 курсу 2 ОПП «Міжнародна економіка»;
 • ІІІ місце – Анастасія Мізяк, студентка 1 курсу ОПП «Міжнародна економіка»;
 21 березня 2024 р. на кафедрі  економіки було проведено I тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» серед студентів III-ІV курсів спеціальності 051 «Економіка» Учасників олімпіади привітали доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Вікторія Байдала, гарант ОП «Економіка підприємства», доцент кафедри економіки Людмила Степасюк та старший викладач кафедри економіки Лариса Коваленко. Олімпіада проходила в змішаному форматі.  
    За кілька днів до проведення олімпіади на сторінці кафедри (https://nubip.edu.ua/node/141694) була розміщена детальна інформація щодо заходу (година, посилання тощо). 
 
     Конкурсні завдання для вирішення передбачали наявність у студентів теоретичних знань та навичок розв′язку практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка підприємства». В якості завдань для виконання учасникам було запропоновано тестові завдання та задачі. 
  
 
     Переможцями олімпіади стали:
 • І місце Богдана Шама 
 • ІІ місцеАліна Ященко, Іванна Лубянецька 
 • ІІІ місце Іван Панасюк, Аліна Гончарук 
    27 лютого 2024 р. викладачами кафедри статистики та економічного аналізу було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. До складу комісії з оцінювання рівня знань ввійшли в.о. завідувач кафедри доцент Андрій Музиченко, професор Інна Лазаришина, доценти Анатолій Шиш, Тетяна Куць. В олімпіаді взяло участь 24 студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
  Виконання тестових завдань та розв’язання питань практичної спрямованості вимагало від здобувачів глибоких знань з основ аналізу господарської діяльності.
 

    Призові місця на першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» розподілились наступним чином:

 • І місце – Вікторія Наконечна, студентка 2 курсу скороченого терміну 3 групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
 • ІІ місце – Анна Мандяк, студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
 • ІІІ місце – Марія Здрок, студентка 2 курсу скороченого терміну 3 групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
    Результати оцінювання підтвердили, що студенти мають високий рівень теоретичних і практичних складових з аналізу господарської діяльності, а також вміння застосовувати знання для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
   28 лютого 2024 року кафедрою статистики та економічного аналізу проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика» в очному форматі. Учасників олімпіади привітали в.о. завідувача кафедри статистики та економічного аналізу, доцент Андрій Музиченко, доценти кафедри статистики та економічного аналізу Оксана Макарчук, Олена Симоненко, Алла Чухліб.

    В заході прийняли участь 31 здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

    Конкурсні завдання включали розрахункові задачі та тестові завдання, передбачали наявність у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти глибоких теоретичних знань у поєднанні з практичними навичками з дисципліни «Статистика».

 

  За результатами перевірки конкурсних робіт комісією визначено переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика»:

 • І місце – Діана Куц, студентка 2 курсу економічного факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»), Анастасія Рухаленко, студентка 2 курсу економічного факультету спеціальності 051 «Економіка» (ОП «Економіка підприємства»);
 • ІІ місце – Анастасія Адаменко, студентка 2 курсу факультету аграрного менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент», Аліна Дашевська, студентка 2 курсу економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОП «Фінанси і кредит»);
 • ІІІ місце – Марія Кловак, студентка 2 курсу економічного факультету спеціальності 051 «Економіка» (ОП «Економіка підприємства»); Микола Ломаненко, студент 2 курсу економічного факультету спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; Христина Хоменко, студентка 2 курсу економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОП «Фінанси і кредит»).
     5-8 березня 2024 року на кафедрі обліку та оподаткування проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Організація і методика аудиту» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр», зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр».
 
   Студентська олімпіада - це змагання між студентами, які випробовують свої знання та навички у певній галузі знань, сприяють розвитку конкуренції, виявленню обдарованих студентів та стимулюють їх для самовдосконалення. Участь в олімпіадах прийняли більше 40 здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит».

     До учасників олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування»з вітальним словом звернулись голова комісії, в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування, к.е.н., доцент Володимир Литвиненко та член комісії, гарант ОП «Облік і аудит», к.е.н., доцентка Наталія Кузик, які зауважили, що студентська олімпіада зі спеціальності є важливим заходом для студентів, оскільки дозволяє їм продемонструвати свої знання та навички в цій галузі. Такі заходи стимулюють студентів до саморозвитку і підвищення рівня своїх компетенцій. Вони ознайомили із критеріями оцінювання робіт та побажали всім учасникам успіху.

     Організаційним комітетом було розроблено комплекти теоретичних питань та практичних завдань для учасників олімпіади.

     Забезпечували проведення олімпіади в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко, голова журі разом з науково-педагогічними працівниками кафедри Наталією Кузик, гарантом ОП «Облік і аудит», Тамарою Гуренко, Світланою Дерев’янко та Катериною  Шевчук.

    Проведення олімпіади знайомить студентів зі способами підготовки до зовнішнього оцінювання, що може бути корисним у майбутньому. Учасники олімпіади показали високі теоретичні знання з фахових дисциплін та продемонструвати свої практичні навички, виконуючи практичні завдання з визначених дисциплін.
    До учасників олімпіади з дисципліни «Управлінського обліку» з вітальним словом звернулась голова комісії, професор кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Любов Гуцаленко та член комісії, к.е.н., доцентка Людмила Мельянкова. Вони зауважили, що головною метою управлінського обліку є допомога керівництву в управлінні бізнесом, прийнятті оптимальних рішень для досягнення поставлених цілей і максимізації прибутку. Управлінський облік допомагає встановити ефективне планування та контроль за виконанням поставлених завдань, а також оптимізувати внутрішні процеси. Зокрема, ведення управлінського обліку дозволяє вчасно виявляти прогалини та проблеми в діяльності підприємства і приймати заходи для їх вирішення. То ж учасники олімпіади з управлінського обліку мають вирішити реальні приклади, проаналізувати фінансові дані та продемонструвати своє розуміння методів управління витратами.
     Відкриваючи олімпіаду з дисципліни «Організації та методики аудиту» голова комісії, професор кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Любов Гуцаленко зауважила, що проведення олімпіади з організації та методики аудиту відіграє значну роль у сприянні досконалості та постійному вдосконаленні практики аудиту. До вітальних слів доєдналися члени комісії - к.е.н., доцентки Наталія Кузик та Катерина Шевчук, які побажали учасникам продемонструвати свої знання та навички, які використовуються для збору доказів, аналізу даних і винесення обґрунтованих суджень щодо фінансового стану та ефективності організації.
     За результатами проведеного І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади організаційним комітетом визначено переможців:
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

 • І місце - Анастасія Ліскович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;
 • ІІ місце - Інна Дорошук, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;
 • ІІІ місце - Валентин Шкуренко, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;

з дисципліни «Управлінський облік»:

 • І місце - Яна Гриценко, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;
 • ІІ місце - Інна Дорошук, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;
 • ІІІ місце - Анна Мандяк, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;

з дисципліни «Організація та методика аудиту»:

 • І місце - Олександра Кривоніс, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;
 • ІІ місце - Діана Матвійчук, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит»;
 • ІІІ місце - Анастасія Ліскович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит».

    20 березня 2024 року був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Бізнес-планування підприємницької діяльності». В олімпіаді взяли участь 20 студентів, які навчаються на ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

    Учасникам олімпіади були запропоновані до виконання завдання, які мали визначити рівень як теоретичної так і практичної підготовки студентів у формі тестування та вирішення практичних ситуаційних завдань.

 

     Найвищий рівень теоретичної і практичної підготовки з навчальної дисциплін показали і стали переможцями І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади такі студенти:

 • І місцеАнастація Шістя, студентка 4 курсу;
 • ІІ місцеМаксим Лопатюк, студент 2 курсу;
 • ІІІ місцеЄвген Халява, студент 2 курсу.

     Проведення студентських олімпіад з навчальних дисциплін, спеціальностей і освітніх програм сприяє розвитку творчого мислення студентів і стимулює до змагань у навчанні, підвищує якість підготовки кваліфікованих фахівців, прищеплює студентам зацікавленість та любов до вибраної професії, заохочує талановитих студентів поглиблювати знання та розширювати світогляд, що в свою чергу буде спонукати їх розвивати українську науку.

    28 березня декан економічного факультету Анатолій Діброва привітав переможців Першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та вручив їм грамоти.

 
Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів у навчанні та професійній сфері!!!

Юлія НЕГОДА,
заступник декана економічного факультету
  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook