Економічний факультет

Бюджетні та ініціативні тематики

2024

Бюджетні:
 1. НДР № 110/6-пр-2023 «Прикладні рішення регулювання конкурентоспроможності сільського і рибного господарства в системі циркулярної біоекономіки та викликів для національної безпеки України» за 2023 рік (номер державної реєстрації 0123U101944). За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2023 – 2025 рр. Керівник: к.е.н., доцент Михальчишина Л.Г.
 2. НДР № 110/9-пр-2023 «Прогнозування розвитку ринку зернових нішевих культур в умовах викликів і загроз продовольчій безпеці України (з використанням економетричної моделі часткової рівноваги AGMEMOD)» за 2023 рік (номер державної реєстрації 0123U102156). За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2023 – 2025 рр. Керівник: д.е.н., професор Діброва А.Д.

Ініціативні:

 1. НДР «Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку», термін виконання – 2021-2023 рр., номер державної реєстрації 0121U110614. Керівник: д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.
 2. НДР «Сталий розвиток агробізнесу в Україні», термін виконання – 2021-2025 рр., номер державної реєстрації 0120U105577. Керівник: д.е.н., професор Ільчук М.М.
 3. НДР «Розвиток ринку фінансових послуг в Україні», термін виконання – 2021-2024 рр., номер державної реєстрації 0121U114367. Керівник: д.е.н., професор Худолій Л.М.
 4. НДР «Розробити інформаційно-аналітичну систему управління результативністю діяльності підприємств», термін виконання – 2024-2028 рр., номер державної реєстрації 0124U002537. Керівник: д.е.н., професор Лазаришина І.Д.
 5. НДР «Трансформація публічних фінансів в умовах сучасних викликів», термін виконання – 2024-2028 рр., номер державної реєстрації 0124U002538. Керівник: д.е.н., професор Негода Ю.В.

  2023

Бюджетні:

 1. НДР № 110/3-пр-2022 «Прикладні рішення регулювання розвитку сільського та рибного господарства в умовах надзвичайних викликів для національної безпеки України» за 2023 рік (номер державної реєстрації 0122U001643). За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2022 – 2023 рр. Керівник: д.е.н., професор Вдовенко Н.М.
 2. НДР № 110/6-пр-2023 «Прикладні рішення регулювання конкурентоспроможності сільського і рибного господарства в системі циркулярної біоекономіки та викликів для національної безпеки України» за 2023 рік (номер державної реєстрації 0123U101944). За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2023 – 2025 рр. Керівник: к.е.н., доцент Михальчишина Л.Г.
 3. НДР № 110/9-пр-2023 «Прогнозування розвитку ринку зернових нішевих культур в умовах викликів і загроз продовольчій безпеці України (з використанням економетричної моделі часткової рівноваги AGMEMOD)» за 2023 рік (номер державної реєстрації 0123U102156). За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2023 – 2025 рр. Керівник: д.е.н., професор Діброва А.Д.

Ініціативні:

 1. НДР «Розвиток біржової діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів», термін виконання – 2021-2023 рр., номер державної реєстрації 0120U105578. Керівник: к.е.н., доцент Яворська В.О.
 2. НДР «Перспективи розвитку підприємств електронної комерції та їх логістична діяльність», термін виконання – 2021-2023 рр., номер державної реєстрації 0121U113199. Керівник: к.е.н., доцент Кириченко А.В.
 3. НДР «Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку», термін виконання – 2021-2023 рр., номер державної реєстрації 0121U110614. Керівник: д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.
 4. НДР «Сталий розвиток агробізнесу в Україні», термін виконання – 2021-2025 рр., номер державної реєстрації 0120U105577. Керівник: д.е.н., професор Ільчук М.М.
 5. НДР «Розвиток ринку фінансових послуг в Україні», термін виконання – 2021-2024 рр., номер державної реєстрації 0121U114367. Керівник: д.е.н., професор Худолій Л.М.

2022  

Бюджетні:
 1. НДР «Прикладна розробка новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і аквакультури через розвиток сільських територій», номер державної реєстрації 0120U102110. За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2020-2022 рр. № державної реєстрації 0120U102110. Керівник: к.е.н., доцент Михальчишина Л. Г.
 2. № БФ / 39 – 2021 «Соціально-економічні виклики, реалізація та вдосконалення законодавства України у контексті сталого розвитку» Відповідальний виконавець: к.е.н., доцент Нагорний В.В.
 3. «Прикладні рішення регулювання розвитку сільського та рибного господарства в умовах надзвичайних викликів для національної безпеки України», номер державної реєстрації 0122U001643. За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2022 р. – 2023 р. Керівник: д.е.н., проф. Вдовенко Н. М.
Ініціативні:
 1. НДР «Наукові засади ефективного господарювання в агропромисловому виробництві», термін виконання – 2016-2022 рр., № державної реєстрації 0116U001708. Керівник: д.е.н., професор Єрмаков О. Ю.
 2. НДР «Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України», термін виконання – 2020-2025 рр., № державної реєстрації 0116 U001877. Керівник: д.е.н., професор Давиденко Н. М.
 3. НДР «Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку», термін виконання – 2021-2023 рр., № державної реєстрації 0121U110614. Керівник: д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.
 4. НДР «Сталий розвиток агробізнесу в Україні», термін виконання – 2021-2025 рр., № державної реєстрації 0120U105577. Керівник: д.е.н., професор Ільчук М. М.
 5. НДР «Розвиток підприємництва в сільському господарстві та його ефективність», термін виконання – 2020-2022 рр., № державної реєстрації 0108U004908. Керівник: к.е.н., доцент Коновал І. А.
 6. НДР «Розвиток біржової діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів», термін виконання – 2021-2023 рр., № державної реєстрації 0120U105578. Керівник: к.е.н., доцент Яворська В.О.
 7. НДР «Перспективи розвитку підприємств електронної комерції та їх логістична діяльність», Термін виконання – 2021-2023 рр. № державної реєстрації 0121U113199. Керівник: к.е.н., доцент Кириченко А. В.

2021

Бюджетні:
 1. НДР «Прикладна розробка новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і аквакультури через розвиток сільських територій», номер державної реєстрації 0120U102110. За замовленням Міністерства освіти і науки України. Термін виконання – 2020-2022 рр. № державної реєстрації 0120U102110. Керівник: к.е.н., доцент Михальчишина Л. Г.
 2. № БФ / 39 – 2021 «Соціально-економічні виклики, реалізація та вдосконалення законодавства України у контексті сталого розвитку» Відповідальний виконавець: к.е.н., доцент Нагорний В.В.
Ініціативні:
 1. НДР «Економічна ефективність виробництва нішових сільськогосподарських культур», термін виконання – 2018-2021 рр., № державної реєстрації 0118U100077. Керівник: д.е.н., професор Рогач С. М.
 2. НДР «Наукові засади ефективного господарювання в агропромисловому виробництві», термін виконання – 2016-2022 рр., № державної реєстрації 0116U001708. Керівник: д.е.н., професор Єрмаков О. Ю.
 3. НДР «Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України», термін виконання – 2020-2025 рр., № державної реєстрації 0116 U001877. Керівник: д.е.н., професор Давиденко Н. М.
 4. НДР «Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку», термін виконання – 2021-2023 рр., № державної реєстрації 0121U110614. Керівник: д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.
 5. НДР «Сталий розвиток агробізнесу в Україні», термін виконання – 2021-2025 рр., № державної реєстрації 0120U105577. Керівник: д.е.н., професор Ільчук М. М.
 6. НДР «Розвиток підприємництва в сільському господарстві та його ефективність», термін виконання – 2020-2022 рр., № державної реєстрації 0108U004908. Керівник: к.е.н., доцент Коновал І. А.
 7. НДР «Розвиток біржової діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів», термін виконання – 2021-2023 рр., № державної реєстрації 0120U105578. Керівник: к.е.н., доцент Яворська В.О.
 8. НДР «Перспективи розвитку підприємств електронної комерції та їх логістична діяльність», термін виконання – 2021-2023 рр. № державної реєстрації 0121U113199. Керівник: к.е.н., доцент Кириченко А. В.
 9.  

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook