Другий день конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»: робота секцій та культурна програма

15 вересня 2017, 12:00

  Учасники конференції працювали на засіданнях секцій у таких напрямках:

1.   Управління національною економікою та економікою підприємств
2.   Економіка природокористування та актуальні проблеми охорони навколишнього середовища
3.   Фінанси, банківська справа та страхування
4.   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: національні особливості та світові тренди
5.   Інновації юридичних, педагогічних та гуманітарних наук в контексті євроінтеграції
 
Представник Словацької Республіки доктор, професор Дж. Сіпко у своїй доповіді представив особливості впливу фінансового ринку на економічний розвиток своєї країни. Він довів, що фінансовий ринок є важливою складовою фінансової системи будь-якої держави, яка може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. Розвиток фінансового ринку відображає гнучкість фінансової ситеми та швидкість, з якою вона може пристосуватися до змін в економічному та політичному житті країни, а також до різноманітних процесів, які відбуваються за її межами. Фінансовий ринок забезпечує свободу руху капіталів та інших фінансових субєктів у світовому масштабі.
 
     
Представник Грузії в особі доцента Кікутадзе В. представив Тбіліський національний університет та свої дослідження в сфері макроекономічного розвитку та фінансової безпеки. Зокрема, були розглянуті питання менеджменту вищої освіти і ринкових економічних відносин між Грузією та Європейським Союзом.
Доповідь доктора, доцента Петкової – Георгієвої Ст.П., Університет „Проф. д-р Асен Златаров” була присвячена створенню технопарку в місті Бургас, вона розкрила переваги створення технопарку та проблеми, які виникли під час його створенння.
Кириченко А.В., доцент кафедри фіскальної політики і страхування Національного університету біоресурсів і природокористування України, представила свої дослідження у сфері соціального страхування України. Були розглянуті питання всіх видів соціального страхування, а саме: пенсійного страхування, страхування здоров'я та безробіття. Були виявлені їх недоліки та шляхи їх вирішення.
 
     
У контексті реформування системи медичного страхування доцент кафедри фінансів Мрачковська Н.К., з Національного університету біоресурсів і природокористування України, розглянула питання, пов’язані з проблемами надання якісної медичної допомоги населенню, розкрила сутність нової  моделі фінансування охорони здоров’я на принципах медичного страхування та обгрунтувала необхідність запровадження обовязкового медичного страхування в Україні.
Обґрунтування створення в Україні глобальної біоенергетичної платформи на базі об’єктів цукробурякового виробництва представив доцентнашого університету - Фурса А.В. Анатолій Васильович підкреслив, що проблему все охватної реструктуризації цукробурякової галузі в Україні можна вирішити шляхом поєднання цукрового виробництва з виробництвом біоенергетичного палива в крупних організаційних структурах (кластерах) в основному на базі цукросировини та інших біоенергетичних культур. Це сприятиме створенню на кожному об’єкті кількох десятків додаткових робочих місць, вирішенню не лише енергетичної проблеми, а й продовольчої, загальному збільшенню рівня прибутковості.
 
     
З дослідженням в сфері інвестиційної оцінки діяльності підприємств виступила доцентСтасюк Л.Л.докторант Київського національного торгово-економічного університету. Вона відмітила основні фактори і показники інвестиційної привабливості підприємства, озвучила методологічні засади оцінки інвестицій за різними показниками і їх вплив на результати діяльності.
Студент нашого університету Семінський А.А. під керівництвом професора Рогач С.М. представив дослідження на тему «Розвиток альтернативних видів енергії в Україні». Виступ викликав жваву дискусію, адже тема альтернативної енергії досить актуальна в світлі проведених нашою державною реформ галузі енергетики.
Особливості формування системи менеджменту підприємства представила к.е.н., доцент Державного університету телекомунікацій Сорока А.М. Анна Михайлівна розкрила сутність поняття менеджменту, навела ряд зовнішніх факторів, що впливають на розвиток підприємства та окреслила стратегію можливого розвитку підприємства, що впливає на його соціальну та економічну ефективність.
 
     
Студентка НУБіП Іванчук Оксана, під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки підприємства ім. І. М. Романенка Гуцул Тетяни, представила дослідження щодо перспектив підвищення урожайності біоенергетичних рослин.
На секції з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: національні особливості та світові тренди з поміж інших учасників було представлено дві доповіді учасників з Національного університету біоресурсів і природокористування України. Так, доцент кафедри обліку та оподаткування Венгерук Н.П.,звернула увагу на існуючі проблеми в бухгалтерському обліку. Зокрема, обговорювалась необхідність застосування методики оцінки виробничих запасів, яка дозволяла б на дату балансу показати реальну вартість запасів, мінімізувати витрати, а також більш об’єктивно визначати собівартість продукції.
 
     
Доцент Колесникова О.М. запропонувала для розгляду визначальні моменти в обліковій політиці підприємства, що є актуальними на сьогодні. Зазначила важливість та доцільність її формування відповідно до сучасних умов господарювання. Учасники конференції поділились власним науковим досвідом щодо піднятих питань з обліку та запропонували своє бачення обговорюваних проблем.
Цікавою була секція з інновацій юридичних, педагогічних та гуманітарних наук в контексті євроінтеграції. Так, доцент кафедри цивільного та господарського права НУБіП України Горіславська І.В. привернула увагу до проблем захисту цивільних прав та інтересів громадян України у рамках євроінтеграційних процесів, зокрема, обґрунтовувалась необхідність  інтенсивнішої імплементації міжнародних стандартів захисту прав людини. Доцентом кафедри цивільного та господарського права НУБіП України Паньковою Л.О. була продовжена дана проблематика через аналіз актуальних питань захисту прав споживачів в умовах недотримання у повній мірі принципу пріоритетності інтересів споживачів над інтересами будь-яких бізнес-груп. Ще одну сферу, де гостро стоїть питання захисту прав, підняла доцент цивільного та господарського права НУБіП України Гаєвець М.В., а саме, захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. В Україні для ефективного функціонування судів з питань інтелектуальної власності необхідно прийняти окремий закон.
 
     
Секційні виступи активно обговорювались, науковці обмінювались досвідом та визначали основні напрями покращення економічних та соціальних тенденцій розвитку країн.
Насичений науковий день завершився оглядовою екскурсією м. Бургас із відвіданням центру міста та прибережної зони. Учасники конференції жваво цікавились історією міста, його визначними архітектурними та культурними обєктами: Морським парком із його скульптурами, міським музеєм, церквою Св.Кирила та Мефодія.
 
Конференція залишила приємні враження та відзиви учасників. В свою чергу організаційний комітет дякує за злагоджену роботу науковців, активну участь в усіх запропонованих заходах та представлені цікаві дослідження. Також кафедра фінансів запрошує усіх викладачів, студентів, аспірантів, практиків та науковців до участі у подальших заходах факультету та кафедри.
 
Організаційний комітет конференції
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook