Облік, оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів – у темах студентів на практичній конференції

23 березня 2018 року

     Відповідно до Плану роботи кафедри «Обліку та оподаткування» спільно з іншими навчальними закладами України (співучасниками), зокрема: Житомирським державним технологічним університетом, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Львівським торгівельно-економічним університетом, Миколаївським національним аграрним університетом, Одеським національним економічним університетом, Тернопільським національним економічним університетом проведена ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів».

     Пленарне засідання конференції з привітанням відкрили декан економічного факультету Анатолій Діброва, завідувач кафедри обліку та оподаткування Євгенія Калюга і завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Василь Савчук, відзначили важливість проведення подібних заходів для студентів, які сприяють їх активній участі у наукові роботі.

     Із запрошених гостей з привітальним словом та побажанням подальших успіхів у навчанні та отриманні нових наукових здобутків виступили доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу Київського національного економічного університету Олена Смольська, викладач-методист Рівненського економічного коледжу НУБіП України Еліна Всеволодівна Обарчук та менеджер зі зв’язків з громадськістю газети «Все про бухгалтерський облік» Оксана Пономаренко.

     Професор кафедри обліку та оподаткування Інна Лазаришина виступила з доповіддю щодо перспектив та викликів розвитку спеціальності «Облік і оподаткування» в XXI столітті.

     У пленарному засіданні участь взяли студенти 2-4 курсів, магістри 1 року навчання спеціальності «Облік і оподаткування». Доповіді студентів торкалися актуальних питань розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту в Україні та за кордоном. 
     За результатами конференції студенти з найкращими доповідями були відзначені нагородами, дипломами – за здобуття 1-го, 2-го та 3-го місця:

 

І місце

Шендерівська Юлія (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Облік біологічних активів: вітчизняний і зарубіжний досвід

ІІ місце

Барановська Яна

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Реінжиніринг обліково-аналітичного забезпечення управління запасами

Клим Уляна

(Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

Проблема оцінки основних засобів для підприємств готельного господарства України

Мельник Вікторія

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Роль інформаційних систем в управлінні суб’єктів господарювання

Шарапка Катерина

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Порядок виправлення помилок попередніх періодів у фінансовій звітності

ІІІ місце

Петрук Дарія

(Київський національний економічний університет)

Особливості обліку страхування садівничих насаждень і врожаю плодів та ягід

Бондар Анна

(Ірпінський економічний коледж)

Малоцінні та швидкозношувані предмети: проблеми бухгалтерського обліку

Войнівська Марина

(Ірпінський економічний коледж)

Контроль забезпечення виконання зобов’язань суб’єктів господарювання

Панченко Катерина

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Особливості безпечного застосування банківських платіжних карток

Білодон Діана

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Новації в посадових окладах державних службовців

Остапенко В'ячеслав

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Програмне забезпечення з обліку заробітної плати на підприємстві

Желєзнякова Світлана

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Засоби індивідуального захисту працівника у складі малоцінних та швидкозношувальний предметів та малоцінних необоротних матеріальних активів: обліковий аспект

Крокотенко Катерина

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Якість прибутку як обліково-економічна категорія

Чередник Тетяна

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Проблемні аспекти оподаткування операцій зі списання нематеріальних активів

Костюк Анна

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Підходи до виправлення помилок у  бухгалтерському обліку

Дзюменко Олена

(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Оприбуткування готівки у касі фермерського господарства за реалізоване зерно

 

     Результати проведення науково-практичної студентської конференції дають можливість відзначити необхідність проведення подібних заходів в подальшому з метою обговорення актуальних питань розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, оподаткування, контролю та аудиту в сучасних соціально-економічних умовах розвитку України, набуття студентами навичок представлення та обговорення своїх наукових здобутків та пошуку нових напрямків власних наукових досліджень.

Олена Боярова 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)