Студенти магістратури найчисельнішого економічного факультету успішно відзвітували на постерній конференції

15 листопада 2018 року

14 – 15 листопада на економічному факультеті пройшла загальноуніверситетська постерна конференція.
Так 14 листопада о 10:00 розпочала роботу загальноуніверситеться постерна конференція, конференцію відкрили роботи магістрів ІІ року  спеціальності «Економіка» та «Прикладна економіка». Постерні роботи оцінювала комісія у складі завідувача кафедри підприємництва та організації агробізнесу М. М. Ільчука, завідувача кафедри економіки праці та соціального розвитку О.Ю. Єрмакова, завідувача кафедри економіки підприємства ім. І.Н. Романенка С.М. Рогач, завідувача кафедри глобальної економіки Н.М. Вдовенко, які відмітили високий ступінь охоплення широкого кола економічних проблем з використанням арсеналу сучасних наукових методів дослідження, а ґрунтовні висновки та пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт.

 

   

 

  

  

Комісією були відмічені кращі роботи, за спеціальністю "Економіка": по магістерській програмі "Бізнес-планування виробничої діяльності в АПК" робота на тему "Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції овочівництва та плодівництва"  - автор Тимощук Адам Миколайович (науковий керівник к.е.н., доцент Маршалок М.С.) по магістерській програмі «Економіка праці та соціальне партнерство» робота "Організаційно-економічні засади оплати праці в сільськогосподарських підприємствах" - автор Савченко Юлія Костянтинівна (науковий кервіник к.е.н., доцент Балан О. Д.) по магістерській програмі "Економіка аграрного сектору" робота "Ефективність виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах та розвиток її ринку" - автор Семінський Андрій Анатолійович (науковий керівник д.е.н., професор Рогач С.М.)

      

 

 Комісія розглянула представлені постерні презентації студентів-магістрів та оцінила їх, а також звернула увагу студентів на сильні сторони проектів та вказали на недоліки. 

 

 

За спеціальністю «Прикладна економіка» комісією було відмічено такі роботи: "Формування економічного механізму здійснення земельної реформи в Україні" - Теслюк Надія Андріївна; "Соціально-економічні аспекти земельних відносин в сільському господарстві України" - Кірейцева Владислава Олегівна; "Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств" - Литвиненко Наталія Анатоліївна

А вже починаючи з 12 години магістри другого року навчання спеціальністі «Фінанси, банківська справа та страхування», в межах магістерських програм: «Корпоративні фінанси», «Податкове консультування», «Фінансова аналітика у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами» та «Банківська справа» в холі навчального корпусу № 10 представили комісії результати своїх робіт, відповідали на запитання, які ставилися їм членами комісії та студентами магістратури.

 

Комісія у складі: завідувача кафедри фінансів д.е.н., професора Давиденко Н.М., завідувача кафедри банківської справи та страхування, д.е.н., професора Худолій Л.М., розглянула представлені постерні презентації студентів-магістрів та оцінила їх, а також звернула увагу студентів на сильні та слабкі сторони проектів.
Комісією були відмічені найкращі роботи:
- по магістерській програмі «Корпоративні фінанси», робота Волянської В.Ю., науковий керівник д.е.н., проф. Давиденко Н.М., тема: «Фінансовий контролінг на прикладі агрохолдингів України»;
- по магістерській програмі: «Управління державними фінансами», робота Богатько А.С., науковий керівник к.е.н., доц. Негода Ю.В., тема: «Управління державними фінансами»;

- по магістерській програмі «Податкове консультування», робота Гусенка О.А, науковий керівник к.е.н., доц. Лабенко О.М., тема: «Оподаткування доходів фізичних осіб та шляхи його удосконалення в Україні»;
- по магістерській програмі «Фінансова аналітика у сфері бізнесу», робота Загарії В.В., науковий керівник к.е.н., доц. Титарчук І.М., тема: «Впровадження аналітичних рішень в сферу державних фінансів»;
- по магістерській програмі «Банківська справа», робота Пашук Я.О., науковий керівник д.е.н., проф. Олійник-Данн О.О., тема «Розвиток системи гарантування кредитів малих і середніх аграрних підприємств» та робота Скоринської М.О., науковий керівник к.е.н., доцент Костюк В.А., тема: «Розвиток споживчого банківського кредитування в Україні».

 

  

  

  

Конференція продовжила свою роботу 15 листопада починаючи о 10:00 свої роботи представили магістри спеціальності «Облік і оподаткування» які оцінювала комісія науково-педагогічних працівників кафедр Обліку та оподаткування й статистики та економічного аналізу. Необхідно відмітити високий ступінь охоплення широкого кола облікових проблем з використанням інструменту сучасних наукових методів дослідження й ґрунтовні висновки та пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт.

  

Проведений захід показав високі результати роботи магістрів та надав змогу підготуватись до подальшого захисту магістерських робіт на кафедрі обліку та оподаткування в листопаді 2018 року.
Згідно із затвердженим графіком продовжили роботу конференції 66 студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування», із яких 45 осіб виконували магістерські дослідження під керівництвом викладачів кафедри обліку та оподаткування, 21 – кафедри статистики та економічного аналізу.

 

 

На заході були присутні заступники декана економічного факультету Л. Воляк та В. Нагорний, професор кафедри статистики та економічного аналізу В. Савчук, доценти Т. КуцьА. Чухліб, старший викладач М. Гузь, доценти кафедри обліку та оподаткування Т. Гуренко, С. Дерев`янко, С. Тивончук, С. Олійник, Н. Кузик, О. Ганяйло, І. Мельниченко, Л. Мельянкова, Т. Слєсар,   В. Литвиненко, К. Шевчук, Н. Венгерук, старші викладачі Г. Германчук та О. Криворот.

Виступи магістрів супроводжувалися постерними презентаціями, які були розташовані в холі другого поверху навчального корпусу № 10. Кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав на запитання членів комісії та присутніх. Зокрема, порушувались питання гармонізації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, обліку, контролю, аналізу та оподаткування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. Варто зауважити, що студенти відслідковують динамічні зміни законодавства у сфері обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

 

Конференція носила дискусійний характер. Необхідно відмітити найбільш змістовні постерні доповіді магістрів: Юлії Шендерівської (науковий керівник – д.е.н., проф. Калюга Є.В.), Тетяни Чередник (науковий керівник – к.е.н., доц. Кузик Н.П.), Олесі Ковтуняк (науковий керівник – к.е.н., доц. Тивончук С.В.), Аліни Бур’ян (науковий керівник – к.е.н., доц. Мельниченко І.В.), Альони Ніконової (науковий керівник – к.е.н., доц. Шиш А.М.), Василя Швеця (науковий керівник – д.е.н., проф. Савчук В.К.), Влада Салівона (науковий керівник – к.е.н., доц. Куць Т.В.).

 

 

 

 Також в цей же час магістри ІІ-го року навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» представили постерні презентації, в яких висвітлили основні наукові здобутки своїх магістерських робіт.

 

  

Комісія випускової кафедри біржової діяльності і торгівлі у складі: завідувача кафедри, професора Надії Резнік, доцентів Любові Панкратової, Валентини Яворської, старшого викладача Анни Слободяник оцінила роботу дев’ятнадцяти доповідачів.
Комісія відмітила високий ступінь охоплення широкого кола питань розвитку біржової діяльності із використанням арсеналу сучасних наукових методів дослідження, а ґрунтовні висновки та пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт.

Комісія позитивно оцінила постер за результатами магістерської роботи Лисенка Ярослава, науковий керівник: доцент Л.Л. Панкратова, на тему: «Організація проведення алгоритмічної торгівлі на фондовому ринку». У роботі розглянуті ефективні методи алгоритмічної торгівлі на фондових біржах, що допомагає корпораціям та індивідуальним інвесторам приймати рішення. За допомогою HTF забезпечується необхідна ліквідність на найбільших фондових біржах. Проведено перевірку чутливості показників до ціни акцій компанії NIKE.

 

 

Цікавою була презентація Собко Кристини, науковий керівник: ст. викладач А.М. Слободяник, на тему: «Стратегії і тактики спекулятивних операцій на біржовому фондового ринку». У роботі розглянуто методи успішних спекулятивних операцій біржовими активами фондового ринку, висвітлено прибуткові спекулятивні алгоритмічні стратегії: трендслідкуючі стратегії, стратегії баскет-трейдингу, арбітражні стратегії, стратегії торгівлі волатильністю, стратегії фронт-раннінг, стратегії низьких витрат.
Постерна презентація до магістерської роботи Костиляну Віталія, науковий керівник: професор Н.П. Резнік, на тему: «Розвиток біржового фондового ринку України» викликала інтерес у контексті представлених графіків, де висвітлено індекси ПФТС і UX, що засвідчили про довгострокову перспективу зростання ринку цінних паперів України.

 Проведений захід був корисним для студентів-магістрів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом зору поглянути на власний доробок, поділитися отриманими результатами, опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки під час основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.

 Віталій Нагорний,
заступник декана економічного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook