Круглий стіл «Забезпечення компетентнісного підходу у підготовці бакалаврів за освітньою програмою «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» у НУБіП України»

24 березня 2023, 15:00

З метою громадського обговорення Освітньої програми «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яку реалізує кафедра статистики та економічного аналізу, 24 березня 2023 року відбувся Круглий стіл «Забезпечення компетентнісного підходу у підготовці бакалаврів за освітньою програмою «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» у НУБіП України» за активної участі представників академічної спільноти, відокремлених структурних підрозділів, гарантів освітніх програм, членів проєктних груп, членів груп забезпечення спеціальності  071 Облік і оподаткування.

 

Роботу Круглого столу з вітальним словом розпочав декан економічного факультету,  доктор економічних наук, професор Анатолій ДІБРОВА, який зазначив, що в НУБіП України тривалий час здійснюється підготовка фахівців за ОП «Облік і аудит»  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Однак для забезпечення більшої кількості абітурієнтів, підготовки фахівців, які матимуть необхідні компетентності, теоретичні знання і практичні вміння, відповідно до потреб агробізнесу в Україні, два роки тому розпочато підготовку бакалаврів за ОП «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу».

Рецензент Освітньої програми, експерт НАЗЯВО, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка» Сергій ЛЕГЕНЧУК надав системну критичну оцінку Освітньої програми, зупинився на  позитивних сторонах і питаннях, які, на його думку, необхідно урахувати для підвищення якості  освітньої програми і повної відповідності чинним вимогам.

Рецензент Освітньої програми, член підкомісії НМК МОН України за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ імені С. Кузнеця Андрій ПИЛИПЕНКО провів критичний аналіз Освітньої програми «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» на відповідність Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та у цілому позитивно оцінив компоненти Освітньої програми і виокремив елементи, які потребують усунення.

Рецензент Освітньої програми, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Володимир ОСМЯТЧЕНКО також різносторонньо оцінив елементи Освітньої програми і запропонував посилити спрямованість освітньої програми на діджиталізацію.

Рецензент Освітньої програми, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету Василь ДЕРІЙ звернув увагу на унікальність Освітньої програми, адже в Україні є незначне число кафедр аналізу та освітніх програм, які  пов’язані з аналізом, особливо – у аграрному секторі економіки, хоча бізнес-аналітики і фінансові аналітики є затребуваними на ринку праці навіть зараз, під час війни.

Рецензент Освітньої програми, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри фінансового аналізу та аудиту Державного торговельно-економічного університету Ірина Михайлівна ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО також позитивно оцінила Освітню програму «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» у цілому і, водночас, зауважила, що вишам України варто відмовитися від поділу вибіркових дисциплін за блоками, так як це ускладнює формування освітньої траєкторії.

Також у обговоренні прийняли участь відомі науковці, представники наукової спільноти з різних регіонів України. Докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету Наталія КАЩЕНА та докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, заступник директора ННІЕМ з наукової діяльності Ольга ПАВЕЛКО позитивно оцінили Освітню програму «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» для ОС «бакалавр» і внесли ряд пропозицій щодо подальшого її удосконалення.

 

Активну участь у обговоренні прийняли роботодавці і стейкхолдери: Людмила ТИМОШЕНКО – к.е.н, генеральний директор ТОВ «АГРІАНАЛІТИКА» (Agrianalytica Limited Liability Company (Agrianalytica LLC); Ірина РОГОВЕЦЬ - керівник відділу внутрішнього аудиту групи компаній АТК, Наталія ДРИЩ – менеджер зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», Іван СІЧКАР – керуючий роздрібною мережею оздоблювальних матеріалів «Етюд». У їх виступах були висловлені побажання щодо подальшої практичної спрямованості навчального плану освітньої програми. У цілому вони позитивно оцінили освітню програму «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» для ОС «бакалавр» і зазначили, що підготовка фахівців за даною освітньою програмою дозволить значно підвищити ринкову привабливість спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

 

Гаранти освітніх програм, представники проектних груп і груп забезпечення, НПП кафедри статистики та економічного аналізу також прийняли участь у обговоренні.

 Як зазначили всі учасники Круглого столу, таке активне обговорення освітніх програм  у НУБіП України буде плідним для всіх учасників і сприятиме подальшому їх удосконаленню і повному забезпеченню всіх вимог для успішного проходження акредитації.

 

                                                                                            

 

Гарант ОП «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу»

д.е.н., професорка

Інна ЛАЗАРИШИНА 

 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook