Вдосконалення освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів з обліку і оподаткування - ключова тема Всеукраїнського круглого столу

15 березня 2023 року

    Кафедра обліку та оподаткування 14 березня 2023 року на виконання наказу № 198 від 13.03.2023 р. провела Всеукраїнський круглий стіл в онлайн-режимі «Практико-орієнтована підготовка фахівців з обліку і оподаткування» з нагоди 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, на якому обговорювалися питання забезпечення якості вищої освіти як пріоритетної домінанти діяльності кафедри обліку та оподаткування НУБІП України.Із вітальним словом виступив декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Анатолій Діброва, який зазначив про важливість даного заходу, метою якого є обмін досвідом із забезпечення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

 

Завідувач кафедри обліку та оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, гарант ОНП Любов Гуцаленко звернула увагу викладачів, здобувачів, стейкхолдерів на важливі питання якості вищої освіти, як пріоритетної домінанти діяльності кафедри обліку та оподаткування

 

 

Розкриті важливі питання щодо удосконалення змісту і структури освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів обліку і оподаткування на засадах компетентнісного підходу доцентом кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, гарантом ОПП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Облік і оподаткування» Наталією Кузик та доведений оновлений зміст і структура освітньо-професійної програми підготовки магістрів обліку і оподаткування  відповідно до потреб та тенденцій ринку праці доцентом кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, гарантом ОПП «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» Тамарою Гуренко. 

 

 Із пропозиціями, рекомендаціями, побажаннями виступили Олег Канцуров виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, доктор економічних наук, доцент, Наталія Гаєвська, Почесний Президент ВПГО «Спілка аудиторів України», член Методради Мінфіну,  голова Комісії з питань професійної етики аудиторів ВПГО «Спілка аудиторів України», директор з контролю якості ТОВ «ПКФ Україна», Володимир Метелиця, директор Центру професійних бухгалтерів, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, САР, DipTAX, DipIFRS ICFM, Богдан Засадний, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, доцент, Юлія Мороз, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, доктор економічних наук, професор, Людмила Мельник, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, доктор економічних наук, професор, Марина Дубініна, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, доктор економічних наук, професор, Наталія Здирко, декан факультету обліку і аудиту Вінницького національного аграрного університету.

  

 

Піднімалися питання щодо важливості гармонізації процесів атестації аудиторів й здобуття вищої освіти бакалаврами та магістрами обліку і оподаткування, значимість і важливість введених сучасних дисциплін в освітньо-професійні програми і навчальні плани для професійної підготовки бухгалтерів аграрного сектору економіки України, врахування професійних компетентностей при вивченні дисциплін як фахового, так і вибіркового спрямування в умовах сталого розвитку та в умовах особливого періоду, формування та оцінка фахових компетентностей бакалаврів й магістрів з обліку і аудиту в умовах забезпечення потреб національного та закордонного ринків праці.

 

 

 

В активному обговоренні освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти прийняли участь представники академічної спільноти, роботодавці, члени проектних груп, представники груп забезпечення освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

 

 

Попри складності воєнного часу, даний захід пройшов успішно, з визначенням основних підходів забезпечення освітніх програм необхідними дисциплінами, які дадуть можливість підготувати висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

 

Любов Гуцаленко, завідувач кафедри, професор

Тамара Гуренко, доцент кафедри

обліку та оподаткування  

 

 

 
 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook