Механіко-технологічний факультет

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 11.

Тел.: +38-044-527-85-34

Електронна пошта: [email protected]

Декан:
МИХАЙЛОВИЧ Ярослав Миколайович

кандидат технічних наук, професор

 

          НУБіП увійшов до десятки кращих університетів країни за версією рейтингу «ТОП-200 Україна»

     Факультет було засновано 10 серпня 1929 року рішенням спільного засідання колегій Народного Комісаріату Освіти УРСР (НКО) і Народного Комісаріату Земельних справ (НКЗ) у Харкові (протокол № 3 від 8 та 10 серпня 1929 р.) під головуванням Наркома Освіти України М.О. Скрипника при Київському сільськогосподарському інституті на базі технічних кафедр КСГІ, кафедри сільськогосподарського машинобудування Київського політехнічного інституту, механічного факультету Білоцерківського політехнікуму.

Освітня концепція факультету полягає в підготовці нового покоління фахівців у галузі механізації рослинництва, тваринництва, інженерії агробіосистем, транспортних технологій при перевезенні специфічних вантажів АПВ на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог кращих світових освітніх програм.
    
     Основними напрямками діяльності факультету є:
  • оптимізація роботи щодо підготовки високоосвічених конкурентоспроможних фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • проведення науково-дослідної, інформаційно-консультаційної діяльності,розробки і впровадження інноваційних технологій для потреб агропромислового комплексу України;
  • творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та провідними зарубіжними університетами і фірмами.

У зв’язку з приєднанням України до Болонської декларації триває формування широкого світогляду фахівців і вчених, яких готують вищі навчальні заклади України, в тому числі і аграрні. Необхідно глибоко усвідомлювати, що не тільки за умов нинішньої економічної і фінансової кризи, а й у стабільному економічному стані країни роль інженерної освіти і інженерного мислення є визначальною для покращання ситуації.

Сьогодні на українському ринку зявляється багато сільськогосподарської техніки від більш ніж 20 відомих компаній світу, але без відповідної сервісної підтримки. Техніка стала більш складною (роботизація технологічних сільськогосподарських операцій, використання GPS, автоматизований  контроль і управління агрегатами, впровадження мехатронних систем). Тож сучасному сільськогосподарському виробництву потрібен інженер, який володіє теоретичними знаннями, професійними вміннями і навичками, ІТ–технологіями, готовий до діяльності в умовах конкуренції, здатний до самонавчання і самовдосконалення. Інженерна освіта не може вважатися повною, якщо вона не спирається на глибокі фундаментальні знання, проведення наукових досліджень, практичну підготовку. Поєднання цих трьох складових є головним вектором руху у підготовці інженерів на механіко-технологічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України - провідного вищого навчального закладу освіти України дослідницького спрямування, який нині за рейтингом комплексних показників входить в десятку кращих вишів України та в трійку – в Києві.

За свої 86 років факультет підготував понад 20 тисяч висококваліфікованих інженерів-механіків для сільськогосподарського виробництва. Серед них видатні організатори виробництва, Герої Соціалістичної праці Михайло Величко та Леонід Палажченко, Герой України Анатолій Пачевський, державні діячі, серед яких – 16 депутатів парламенту різних скликань, екс-Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, віце-прем’єр міністр України Леонід  Козаченко, Міністр освіти і науки України - нинішній ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко. Саме завдяки йому університет, попри фінансові і політичні негаразди в державі, набув сьогодні другого дихання.

«Сьогодні на факультеті за двома спеціальностями – «Агроінженерія» та «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» за денною та заочною формами навчання навчаються близько 1500 студентів. Навчальний процес спрямований на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки сільського господарства. Все це – складові програми розвитку НУБіП «Голосіївська ініціатива – 2020».

Враховуючи багатоукладність форм власності сільськогосподарського виробництва та інтенсивність розвитку ринку праці в Україні, на факультеті ведеться підготовка магістрів за дослідницьким та виробничим спрямуваннями. Крім професійної спеціальності, випускник-бакалавр має право вибору і продовження навчання в магістратурі за трьома специфічними спеціальностями - адміністративний менеджмент, педагогіка вищої школи, якість, стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції.

На факультеті особливу увагу приділяють практичній підготовці майбутніх інженерів-механіків, наближенню процесу навчання до виконання виробничих функцій безпосередньо в реальних умовах господарювання. Велику роль у цьому відіграє створена на факультеті рада роботодавців. До неї входять керівники і менеджери вищої ланки відомих вітчизняних та зарубіжних компаній, концернів та холдингів, які залученні до підготовки та реалізації навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів, переорієнтації навчальних планів на збільшення частини практичної компоненти, масштабного запровадження програм стажування на виробництві з подальшим працевлаштуванням. Це відомі виробники сучасної сільськогосподарської техніки «KUHN», «HARDI», «Joon Deere», АТ «Ельворті Роберт і Томас», транспортно-логістичні компанії  «Євротрейд», «Інтертранс» тощо. З їхньою допомогою тут оновлено матеріально-технічну базу, створені новітні лабораторії сучасного рівня. Та це краще побачити на власні очі.

Для підвищення рівня фахової підготовки щорічно понад сотня студентів факультету мають можливість навчатись та проходити практичну підготовку у зарубіжних вишах, підприємствах, фірмах і компаніях, які є стратегічними партнерами нашого університету - Університеті штату Айова (США), Варшавському, Віденському та Празькому університетах наук про життя, Токійському аграрному університеті, Університеті Вагенінген (Нідерланди), Університет прикладних наук Вайєнштефан (Німеччина). Плідна співпраця з ними сприяє реформуванню й адаптації системи освіти НУБіП України до вимог провідних університетів світу. Ну, й не останню роль відіграє бажання молоді істотно поліпшити свій фінансовий стан».

Крім фахової підготовки, на факультеті приділяють велику увагу виховній роботі. Студенти беруть участь в аматорських творчих колективах під керівництвом висококваліфікованих фахівців, серед яких народні артисти України – поет-пісняр Вадим Крищенко та Наталія Шелепницька, заслужений артист України Роман Рудий, виступають у різноманітних фестивалях та конкурсах, здійснюють гастрольні поїздки по Україні та за її межами.

До слова, дбають тут і про розвиток фізичної культури i спорту - як серед студентів, так i викладачів.

 Окрім цього чималу увагу в навчальному закладі приділяють військово-патріотичному вихованню молоді. Чимало випусників факультету нині захищають Україну в зоні АТО. Всі вони свого часу проходили підготовку офіцера запасу на кафедрі військової підготовки НУБіП України. Одна з найкращих в Україні, вона має потужну навчально-матеріальну базу, зокрема тир, комп’ютерний клас, оснащений інтерактивною дошкою, аудиторії тактичної, вогневої та технічної підготовки, пункт технічного обслуговування і ремонту, бібліотеку, стройовий плац. Після завершення циклу підготовки, проведення польових зборів та складання військової присяги випускникам присвоюється офіцерське звання «молодший лейтенант».  

 

То ж якщо бажаєте почути й побачити більш детально – ми чекаємо на Днях відкритих дверей, про проведення яких сповіщається на офіційному сайті. 

                                                                                                                      

                                                                          Декан механіко-технологічного факультету,

професор Я.М.Михайлович

 

 

Новини

21 вересня 2017
м. Київ, НУБіП України, навчальний корпус 3, ауд. 309 (синя актова зала)

Аспіранти І року навчання і докторанти механіко-технологічного факультету запрошуються на семінар

Всі новини

1 вересня 2017
Спортивні майданчики кафедри фізичного виховання НУБіП України

В День знань першокурсники нашого факультету спробували свої сили у спортивних баталіях на рівні університету

23 червня 2017
смт. Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл.

Важко в навчанні - легко на практиці!

9 червня 2017
Механіко-технологічний факультет

Захист бакалаврів механіко-технологічного факультету

11 травня 2017
навч. корпус №11, читальний зал бібліотеки, 335а

VI Фестиваль студентської науки - 2017

26 квітня 2017
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 , УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Нові знання з техніко-технологічних інновацій та розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки»

5 квітня 2017
Механіко-технологічний факультет

Профорієнтаційна робота на факультеті

28 березня 2017
ауд. 212, навч. корп 11

Семінар-тренінг компанії New Holland Agriculture

18 березня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

17 березня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

І етап олімпіади з навчальної дисциплини "Організація міжнародних автомобільних перевезень"

16 березня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

І етап олімпіади з навчальної дисциплини "Вантажні перевезення"

15 березня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

І етап олімпіади з навчальної дисципліни "Транспортне планування сільських територій"

14 березня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

І етап олімпіади з навчальної дисципліни "Правила дорожнього руху"

7 березня 2017
в холі 11 корпусу НУБіП України

Благодійний ярмарок «Весна приносить надію»

6 березня 2017
аудиторія 212, навчальиний корпус №11

Олімпіада з дисципліни сілськогосподарські машини

17 лютого 2017
Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2Б

НПП і студенти механіко-технологічного факультету - учасники Agro Animal Show 2017

16 лютого 2017
м. Київ, "Київський міжнародний контрактовий ярмарок"

НПП механіко-технологічного факультету - учасники виставки «ФРУКТИ. ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА»

15 лютого 2017
м. Київ, компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

НПП і студенти механіко-технологічного факультету - учасники виставки «Зернові технології»

12 грудня 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Розпочато захисти магістерських робіт на механіко-технологічному факультеті

18 листопада 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

На механіко-технологічному факультеті пройшло відкрите лабораторне заняття

10 листопада 2016
Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»

Заболотько О.О. провів виїздне заняття з магістрами 1 року

12 жовтня 2016
плац кафедри військової підготовки

ВРУЧЕННЯ ПОГОНІВ СТУДЕНТАМ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

28 вересня 2016
м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, аудиторія 69, Національний університет біоресурсів і природокористування

Участь НПП механіко-технологічного факультету у Всеукраїнському круглому столі «Ліс. Держава. Гроші. Хто, кому і скільки?»

9 серпня 2016
11 корпус 202 аудиторія

Збори вступників факультету

27 травня 2016
механіко-технологічний

27.05.2016 року відбулося свято нашого університету

14 квітня 2016
Механіко-технологічний факультет

Сумуємо з приводу передчасної смерті Тіщенка Леоніда Миколайовича

2 лютого 2016
Механіко-технологічний факультет, НУБіП України

Факультет прозвітував про свою роботу у 2015 році

2 грудня 2015
НУБіП України, Механіко-технологічний факультет

Перший день зими виявився вдалим у царині спорту!

28 листопада 2015
Механіко-технологічний факультет та факультет конструювання та дизайну

День відкритих дверей

23 листопада 2015
Механіко-технологічний факультет

Відбулося засідання вченої ради механіко-технологічного факультету

26 жовтня 2015
Механіко-технологічний факультет

Брейн-ринг між студентами першого курсу

25 вересня 2015
Національний комплекс «Експоцентр України»

«Фермер України-2015»

16 вересня 2015
Механіко-технологічний факультет та факультет конструювання та дизайну

Кубок інженерно-технічних факультетів з міні-футболу 2015-2016 н.р.

2 вересня 2015
механіко-технологічний факультет

Нове поповнення інженерів

23 червня 2015
НУБіП України, Механіко-технологічний факультет

Вітаємо викладачів – призерів міні-футбольних баталій 2014/2015 навчального року!

19 червня 2015
Механіко-технологічний факультет

Вітаємо Фришева Сергія Георгійовича з його 75-річчям!

10 червня 2015
Механіко-технологічний факультет

Відбулося засідання Ради роботодавців факультетів МТ та КД

28 травня 2015
Львівський НАУ

Вітаємо наших чемпіонів!!!

28 квітня 2015
НУБіП України, Механіко-технологічний факультет

Відбувся науково-практичний семінар з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці

2 квітня 2015
НУБіП України, Механіко-технологічний факультет

Механіко-технологічний факультет вибрав декана

31 березня 2015
механіко-технологічний факультет

Вітаємо з днем народження Гречкосія Володимира Давидовича!

Оголошення

Всі оголошення

26 вересня 2017
м. Київ, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти

Конкурс SDG для студентських команд

23 вересня 2017
Урочище Теремки

Патріотичний табір військового вишколу

15 вересня 2017
Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

Запрошення на Другий Міжнародний Форум агропромислового інжинірингу

12 вересня 2017
Міні-футбольний майданчик зі штучним покриттям біля 9-го навчального корпусу

12 вересня 2017 року стартує вже традиційний 4-й турнір за Кубок інженерно-технічних факультетів 2017-2018 з міні-футболу

22 травня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Засідання вченої ради механіко-технологічного факультету

17 травня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Запрошуємо НПП механіко-технологічного факультету до участі в міжнародній конференції TechEnergy2017

25 квітня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Засідання вченої ради механіко-технологічного факультету

14 квітня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Увага! Оголошено конкурс наукових проектів і розробок на 2018 рік!

21 березня 2017
в аудиторії 333 корпусу №11

Вчена ради механіко-технологічного факультету

7 лютого 2017

До уваги

13 січня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

НПП механіко-технологічного факультету запрошуються до International Journal of Advanced Information Science and Technology

5 січня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

НПП механіко-технологічного факультету запрошуються до Net Journal of Agricultural Science

1 грудня 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

НПП механіко-технологічного факультету запрошуються до IOSR Journal of Engineering

20 листопада 2016
м. Прага, Празький інститут підвищення кваліфікації

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»

18 листопада 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Атестація аспірантів і докторантів механіко-технологічного факультету

10 листопада 2016
Механіко-технологічний факультет корпус 11 аудиторія 212

Запрошуємо Вас відвідати відкриту лекцію

9 листопада 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології аграрного виробництва"

20 жовтня 2016
м. Полтава, Полтавська державна аграрна академії

XV Міжнародна науково-технічна конференція "Вібрації в техніці та технологіях"

17 жовтня 2016
м. Суми, Сумський національний аграрний університет

ХVIІ Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки"

30 вересня 2016
міжнародний відділ НУБіП України

Стипендіальна програма BAYHOST

15 вересня 2016
центральна бібліотека НУБіП України

Онлайн-семінар по роботі з платформою Web of Science

13 вересня 2016
смт Дослідницьке, Київська обл.

Міжнародна конференція в рамках Форуму

2 вересня 2016
ауд. 208, навчальний корпус 11, початок о 10:00 год

Проведення вступного іспиту до аспірантури НУБіП України у 2016 році

1 вересня 2016
стадіон НУБіП

1 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ ДЕНЬ ЗНАНЬ

27 травня 2016
м. Київ, Героїв Оборони, 15

Запрошуємо на відзначення 118-річниці НУБіП України!

21 травня 2016
Механіко-технологічний факультет

Ювілейна зустріч інженерів-механіків випуску 1996 року

17 травня 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Запрошуємо НПП механіко-технологічного факультету до участі в міжнародній конференції TechEnergy2016

22 квітня 2016
м. Київ, Державний музей авіації, що на вулиці Медова, 1.

Студенти механіко-технологічного факультету запрошуються на OldCarLand-2016

16 березня 2016
Механіко-технологічний факультет

70-та Всеукраїнська науково-практична студентська конференція

12 березня 2016
11 навчальний корпус НУБіП України, аудиторія 202 о 10.00 год

МЕХАНІКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

8 лютого 2016
Механіко-технологічний факультет

8 лютого розпочинається навчальний семестр

22 грудня 2015
Механіко-технологічний факультет

Контрактникам терміново заплатити за навчання

10 листопада 2015
Прага, Чеська Республіка

Наукова конференція

6 листопада 2015
Механіко-технологічний факультет

Відбудеться відкрита лекція. Лектор – к.т.н. Потапова С.Є.

5 листопада 2015
Механіко-технологічний факультет

Збори трудового колективу механіко-технологічного факультету

5 листопада 2015
Кіровоград

Наукова конференція в м. Кіровоград

21 жовтня 2015
Мінськ, Республіка Бєларусь

Наукова конференція в м.Мінськ, Республіка Бєларусь

17 жовтня 2015
НУБіП України, навчальний корпус №1, зал вченої ради

ХVI Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки"

14 жовтня 2015
Луцьк, Луцький національний технічний університет

Наукова конфренція в м. Луцьк

16 вересня 2015
смт Дослідницьке, Київська обл.

Наукова конференція

20 квітня 2015
Механіко-технологічний факультет, корп. 11, ауд 334, 14-00

Засідання вченої ради механіко-технологічного факультету

Події

7 вересня 2017, 15:39
Київська область, Тетіївський район, с. Степове, група компаній «ТАК»

V виставка-демонстрація техніки в польових умовах "Битва Агротитанів 2017"

Всі події

26 травня 2017, 15:33
НУБіП України

День народження НУБіП України

13 квітня 2017, 10:25
ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

Міжнародна конференція «Технології АПК ХХІ століття»

4 квітня 2017, 12:26
ауд. 13, навч. корп 5

Семінар компанії KUHN

23 березня 2017, 13:42
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Робочий візит представника Польської академії наук до механіко-технологічного факультету

16 березня 2017, 9:52
м. Київ, Торгово-промислова палата України

НПП механіко-технологічного факультету на Міжнародній виставці "Energy for Industry – 2017"

15 березня 2017, 10:29
м. Київ, Торгово-промислова палата України

НПП механіко-технологічного факультету на Міжнародній виставці "Wind and Hydro Energy Ukraine 2017"

14 березня 2017, 9:43
м. Київ, Торгово-промислова палата України

НПП механіко-технологічного факультету на Міжнародній виставці «Solar Energy Ukraine – 2017».

13 березня 2017, 10:01
м. Київ, Торгово-промислова палата України

НПП механіко-технологічного факультету на Міжнародній виставці "Bio Energy Ukraine 2017"

27 січня 2017, 14:27
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

УЧАСТЬ У НАРАДІ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

11 листопада 2016, 10:02
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Дні науки - 2016 (День четвертий - Інновації) на механіко-технологічному факультеті

9 листопада 2016, 17:18
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Дні науки - 2016 (День другий і третій - Міжнародна конференція) на механіко-технологічному факультеті

8 жовтня 2016, 12:14
Аграрний демонстраційний та навчальний центр, смт. Дослідницьке Київської області

НПП механіко-технологічного факультету та сучасна електрика, гідравліка і мехатроніка техніки CLAAS

23 вересня 2016, 21:43
Смт. Дослідницьке, Васильківський р-н.

Участь представників механіко-технологічного факультету в семінарі фірми CLAAS

25 березня 2016, 9:20
Механіко-технологічний факультет

Співпраця механіко-технологічного факультету з Польською академією наук

18 березня 2016, 14:49
Механіко-технологічний факультет

Підвищення кваліфікації з питань енергоефективності

26 січня 2016, 15:33
навчальний корпус №11

Студентські наукові роботи

25 грудня 2015, 15:23
Механіко-технологічний

Випуск магістрів

19 грудня 2015, 19:28
Механіко-технологічний

Свято Святого Миколая

18 грудня 2015, 12:08
Механіко-технологічний факультет

Випуск інженерів

26 жовтня 2015, 14:03
Механіко-технологічний факультет

Чемпіонат по кіберспорту FIFA14

11 вересня 2015, 14:38
механіко-технологічний факультет

Відбірковий турнір з мініфутболу

30 липня 2015, 9:15

Вітаємо з ювілеєм!

3 липня 2015, 8:05
Механіко-технологічний факультет

Вітаємо нашого колегу Шостака А.В. з Днем народження!

30 травня 2015, 11:00
НУБіП України, Механіко-технологічний факультет

Механіко-технологіний факультет зустрічав своїх випускників

12 березня 2015, 10:02
механіко-технологічний факультет

Шеченківські читання

25 лютого 2015, 16:47
Механіко-технологічний факультет

Відбувся перший етап конкурсу «Краса НУБіП України 2015»

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)