Механіко-технологічний факультет

Підготовка наукових кадрів

  На механіко-технологічному факультеті проводиться підготовка:

до 31.12.2019 року кандидатів і докторів технічних наук за спеціальностями:

 

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки;

05.26.01 – охорона праці;

03.00.20 – біотехнологія (технічні науки);

 

з 2016 року PhD і DS за спеціальностями:

133 – галузеве машинобудування;

162 – біотехнологія та біоінженерія (технічні науки);

131 – прикладна механіка;

 

діє спеціалізована вчена рада Д 26.004.06 із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)