Механіко-технологічний факультет

Студентам-бакалаврам: ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

   Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
   При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.
   Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на Механіко-технологічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

 

 п/п

Назва дисципліниАнотація
 
 1 Машини та обладнання для біотехнологійанотація
 2 Технічний сервіс машинанотація
 3 Система точного землеробстваанотація
 4 Машини та обладнання для тваринництваанотація
 5 Трактори і автомобіліанотація
 6 Транспортна логістикаанотація
 7 Паливно-мастильні матеріалианотація

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій