Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка

Адреса: 03047 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 11, кімн. 346.

Тел.: (044) 527-88-53

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Войтюк Валерій Дмитрович

д.т.н, професор, член Польської академії наук, академік Академії інженерних наук України

 

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка як самостійна структурна одиниця створена у липні 2007 р. шляхом об’єднання кафедр «Технічного сервісу в АПК» й «Експлуатації техніки та інженерного менеджменту», яку очолив член Польської академії наук, академік Академії інженерних наук України, д.т.н, професор Войтюк В.Д.

      До 2001 р. кафедра експлуатації техніки та інженерного менеджменту іменувалася кафедрою експлуатації машинно-тракторного парку, яка була започаткована в 1938 р., хоча дисципліна «Експлуатація МТП» викладалась з 1932 р. на кафедрі ремонту тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин Київського сільськогосподарського інституту (КСГІ). Її першим завідувачем був професор Ю.К. Кіртбая (1938-1941 рр., 1944-1965 рр.).

У передвоєнні три роки кафедра мала необхідну навчальну та матеріально-технічну базу, функціонували такі лабораторії, як: технічної експлуатації; виробничої експлуатації; палива, мастил і води; регенераційна автотракторних масел; контрольно-регулювальний пункт для паливної апаратури дизельних двигунів. У цей період були виконані науково-дослідні роботи на теми: "Дослідження технологічного процесу оранки", "Експериментально-теоретичне обґрунтування оптимального завантаження трактора", "Розробка регенераційної установки для тракторних масел". Досягнення науково-дослідної роботи колективу до 1941 року було продемонстровано на Всесоюзній сільськогосподарській виставці, учасниками якої стали всі члени кафедри.

Під час евакуації КСГІ (м. Алма-Ата) у період окупації німецько-фашистськими загарбниками все майно кафедри було знищено. Після повернення інституту в Київ у 1944 р. кафедру прийшлось відновлювати заново. Так в 1944-1946 рр. на кафедрі працював лише один проф. Ю.К. Кіртбая, в 1947 р. – двоє (співробітником став старший лаборант І.Й. Натанзон). У 1950 р. кафедра налічувала 7 співробітників, у 1957 р. – 19. Згодом колектив кафедри поповнився фронтовиками – учасниками бойових дій у Великій Вітчизняній війні, серед яких Герой Радянського Союзу О.Н. Пономаренко, А.В. Муковоз, М.З. Савченко, М.П. Ушаков, А.Я. Чугай.

У різні роки кафедру очолювали доцент І.Й. Натанзон (1965-1969 рр.); професори: М.З. Савченко (1969-1976 рр.), лауреат Державної премії УРСР М.К. Діденко (1976-1983 рр.); доцент В.Д. Гречкосій (1983-1989 рр.); професори: М.О. Демидко (1989-1999 рр.), заслужений працівник народної освіти України І.І. Мельник (1999-2007 рр.).

На кафедрі у свій час працювали: заслужений діяч науки і техніки УРСР, професор Б.І. Костецький; член-кореспонденти УААН, професори І.П. Масло та М.В. Молодик; професори І.Г. Тивоненко, С.Г. Фришев; доценти В.П. Бабій, Л.П. Грінь, В.В. Марченко, П.М. Чайка, А.Я. Чугай, І.Ф. Шульга; ст. викладачі А.В. Муковоз, П.І. Славенцов; асистенти М.Ф. Козинець, В.Г. Кавецька, С.І. Бондарєв; зав. лабораторіями М.В. Симоненко, навч. майстер К.Е. Верченко, ст. лаборант Р.В. Краснікова.

На кафедрі викладались такі дисципліни, як "Охорона праці" (ст. викл. П.І. Славенцов), "Надійність і довговічність сільськогосподарських машин" (проф. Б.І. Костецький, доц. І.І. Агулов), "Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур" (доц. В.Д. Гречкосій), "Менеджмент і маркетинг у сільському господарстві" (доц. П.М. Чайка), "Аналіз технологічних систем" (проф. І.І. Мельник, доц. В.П. Бабій), "Технічна експлуатація машинно-тракторного парку" (доценти А.А. Демко, Я.М. Михайлович), "Методика викладання сільськогосподарських дисциплін" (доценти А.Я. Чугай, А.В. Шостак), "Проектування технологічних процесів у рослинництві" (доц. В.Д. Гречкосій), "Транспортні процеси в АПК" (проф. С.Г. Фришев), "Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання", "Управління якістю техніки", "Контроль та експертиза транспортних засобів" (проф. В.І. Рубльов, доцент Денисенк М.І.).

За весь період існування кафедри експлуатації техніки та інженерного менеджменту (до 2007 р.) її співробітниками було опубліковано 740 наукових праць, в т.ч. 5 монографій, 43 підручники та навчальні посібники, отримано 47 авторських свідоцтв на винаходи. На кафедрі було підготовлено 6 докторів та 38 кандидатів наук.

Кафедра технічного сервісу в АПК була заснована в надрах кафедри експлуатації МТП у 2001 р., яку очолював доцент В.Д. Войтюк. Їй було присвоєно ім’я видатного випускника факультету механізації сільського господарства УСГА, голови Державного Комітету Української РСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства («Держкомсільгосптехніка») М.П. Момотенка, який за життя завжди опікувався проблемами рідного факультету.

Впродовж 2001-2008 рр. на кафедрі працювали: професори – член-кореспондент УААН О.В. Сидорчук, депутат Верховної Ради В.Ф. Шпак; доценти В.В. Іщенко, В.З. Докуніхін, І.О.Колосок, П.М. Полозенко, ст. викладачі А.І. Сиворакша, В.М. Горкун.

       Кафедра проводила науково-дослідні роботи з розробки концепції і обґрунтування структури технічного сервісу енергонасиченої сільськогосподарської техніки в ринкових умовах; дослідження і розробки науково-методичних засад системи інженерного забезпечення АПК; оцінки якості паливно-мастильних матеріалів; оптимізації процесів технічної експлуатації машин; розробки і обґрунтування сертифікаційних вимоги до сільськогосподарської техніки; розробки науково-методичних рекомендацій щодо порядку нарахування збитків на простій сільськогосподарських машин; розробки методів та приладів діагностування технічного стану машин; розробки пересувної лабораторію для діагностування і контролю технічного стану мобільної сільськогосподарської техніки.

Співробітниками опубліковано 2 монографії, 3 підручники, 6 навчальних посібників, отримано 19 авторських свідоцтв на винаходи.

Нинішній потужний науково-педагогічний колектив кафедри налічує 31 особу, в т.ч. 5 професорів, 11 доцентів, ст. викладач, асистент, 6 аспірантів, зусиллями яких викладаються 45 дисциплін на 7 факультетах, а також надається допомога регіональним навчальним закладам НУБІП України.Зокрема, професор М.О.Демидко, доценти А.І. Окоча, Р.В. Шатров, А.А. Демко, В.Д. Гречкосій викладають у Ніжинському агротехнічному інституті та Немішаєвському агротехнічному коледжі.

При кафедрі створено комп’ютерний клас та обладнано 7 навчально-наукових лабораторій (випробування колісних тракторів; інженерного менеджменту; проектування технологічних процесів у рослинництві; оцінки якості паливо-мастильних та інших витратних матеріалів; комп'ютерної діагностики; оцінки якості сільськогосподарської техніки; технічного сервісу).

Кафедра підтримує науково-виробничі зв’язки з Українським науково-дослідним інститутом по прогнозуванню та випробовуванню техніки і технології для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого (УкрНДІПВТ); Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» УААН; Українською академією аграрних наук; Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка; Сумським національним аграрним університетом; Львівським національним аграрним університетом; Кіровградським національним технічним університетом; Українською лабораторією якості і безпеки продукції АПК; Білоруським державним агротехнічним університетом; Польською сільськогосподарською академією (м. Люблін); Польською академією наук (відділ механізації і електрифікації сільського господарства); Департаментом інженерно-технічного забезпечення Міністерства аграрної політики України; Державним департаментом тракторного і сільськогосподарського машинобудування Міністерства промислової політики; Київським тракторним заводом «Укравтозапчастина»; Державною інспекцією технічного нагляду України; Корпорацією «АГКО»; Агробудівельним альянсом «Астра»; фірмами «Клаас», «Агросоюз».

Новини

29 грудня 2018
механіко-технологічний факультет

Збори трудового колективу механіко-технологічного факультету

25 листопада 2018
кафдера ТСІМ

Попередній захист магістерських робіт

Всі новини

5 жовтня 2018
кафедра ТСІМ

Засідання кафедри

29 березня 2018
механіко-технологічний факультет

Благодійний ярмарок "Весна приносить надію"

12 березня 2018
міжнародний виставковий центр

Виставка Agro animal show 2018

25 січня 2018
механіко-технологічний факультет

Збори науково-педагогічного колективу

30 листопада 2017
механіко-технологічний факультет

Збори науково-педагогічного колективу

10 жовтня 2017
НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Викладачі кафедри ТСІМ відвідали майстер-клас з "Підготовки до атестації ЕНК"

12 вересня 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Відбулося чергове засідання кафедри ТСІМ

26 квітня 2017
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 , УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Виїзне заняття в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

16 листопада 2016
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Засідання НПП кафедри

28 вересня 2016
м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, аудиторія 69, Національний університет біоресурсів і природокористування

Участь НПП кафедри ТСІМ у Всеукраїнському круглому столі «Ліс. Держава. Гроші. Хто, кому і скільки?»

5 травня 2016
ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" пров. Магнітогорський, 3

Продовжується активна профорієнтація на механіко-технологічному факультеті.

28 квітня 2016
ауд. 208, навчальний корпус 11, початок о 11:00 год

Засідання кафедри ТСІМ

Оголошення

26 грудня 2018
механіко-технологічний факультет

Збори трудового колективу механіко-технологічного факультету

10 грудня 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри

12 листопада 2018
кафедра ТСІМ

Засідання кафедри

5 листопада 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Відкрита лекція

16 жовтня 2018
кафедра ТСІМ

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ

Всі оголошення

1 жовтня 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри

6 вересня 2018
кафедра ТСІМ

Увага! Засідання кафедри

28 серпня 2018
механіко-технологічний факультет, кафедра ТСІМ

Оголошення щодо початку навчального року

15 червня 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри

6 травня 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри

11 квітня 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри ТСІМ

19 березня 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри ТСІМ

6 лютого 2018
кафедра ТСІМ

Увага!!! Засідання кафедри ТСІМ

16 листопада 2017
кафедра ТСІМ

Засідання кафедри ТСІМ

12 вересня 2017
ауд. 208, навчальний корпус 11, початок о 13:00 год

Засідання кафедри ТСІМ

3 липня 2017
навч. корпус №11, ауд 208, о 10:00 год

Засідання кафедри

9 лютого 2017
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет

Засідання НПП кафедри ТСІМ

25 листопада 2016
м. Київ, НУБіП України

Рейтинг НПП

24 листопада 2016
м. Київ, НУБіП України

Передзахист магістерських робіт на кафедрі

16 листопада 2016
навч. корпус №11, ауд 208 о 13:30 год.

Засідання кафедри

12 вересня 2016
навч. корпус №11, ауд 208 о 11:40 год.

Засідання кафедри

6 червня 2016
навч. корпус №11, ауд 208 о 10:00 год.

Засідання кафедри. Розгляд бакалаврських робіт.

9 лютого 2016
ауд. 208, навчальний корпус 11, початок о 11:30 год

Засідання кафедри ТСІМ

7 січня 2016
навчальний корпус №11

Графік чергування співробітників кафедри.

15 грудня 2015
м. Вороніж, Російська Федерація

Наукова конференція

10 листопада 2015

Дні науки в м. Києві

5 листопада 2015
ауд. 208 навчального корпусу 11

Засідання кафедри

31 серпня 2015
Навчальний корпус №11, ауд. 208 о 12 годині

Засідання кафедри

Події

16 листопада 2018, 20:36
кафедра ТСІМ

Засідання кафедри

Всі події

22 жовтня 2018, 10:08
кафедра ТСІМ

Враження по відкритій лекції

17 червня 2018, 11:27
кафедра ТСІМ

Привітання до ДНЯ БАТЬКА

5 квітня 2018, 8:58
кафедра ТСІМ

Чистий четвер

20 березня 2018, 8:59
кафедра ТСІМ

Привітання до дня щастя!

8 березня 2018, 14:33
кафедра ТСІМ

Привітання до 8 березня

30 листопада 2017, 12:56
м. Київ, НУБіП України, механіко-технологічний факультет, кафедра ТСІМ

І Міжнародний науковий семінар «Інноваційні технології і техніка» InT&Tech 2017

13 жовтня 2017, 16:59
м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

НПП кафедри ТСІМ на Міжнародній науковій конференці "Embracing Linguistic and Cultural Diversity through English"

14 березня 2017, 18:56
Торгово-промислова палата, вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ

Долучення студентів до інноваційних знань

29 вересня 2016, 15:34
м. Кропивницький

Міжнарoдна агропромислова виставка AGROEXPO-2016

12 листопада 2015, 11:00
Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15 м. Київ, павільйон №3, вхід 3-А, конф.зал №15

Участь у ХІІ Міжнародній агропромисловій виставці "Агрофорум - 2015"

1 вересня 2015, 10:00

З Днем знань!

1 липня 2015, 18:46

З Днем народження

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)