Магістри першого року навчання механіко-технологічного факультету пройшли курс-інтенсив з фахових дисциплін

8 жовтня 2023 року
   Головним завданням кожного навчального закладу, є підготовка якісних фахівців, здатних вдало вирішувати питання конкретних сфер діяльності суспільства. Для якісного опанування будь якого фаху, необхідно мати базові знання, до обраного напрямку. Особливо, гострота цього питання проявляється, на інженерних спеціальностях. Вступники бакалаврату, повинні мати пристойні знання, з природничих шкільних дисциплін, або фахових дисциплін коледжу, а вступники магістратури повинні мати належний рівень знань, з фахових дисциплін бакалаврату. В тих випадках, коли вступники магістратури, змінюють профіль освіти, відповідно до попередньої спеціальності бакалаврату, або попередньої спеціальності магістратури – існує необхідність інтенсивного формування базових знань, до обраної спеціальності.

   Відповідно, до наказу ректора університету від 01.09.2023 р., № 818, студенти магістратури, які зараховані, до НУБіП України, в поточному році, на освітньо-професійну програму підготовки фахівців «Агроінженерія», маючи попередню неспоріднену, або суміжну спеціальність за базовою, чи повною вищою освітою, з 11 до 29 вересня 2023 року, пройшли курс - інтенсив, з фахових дисциплін, відповідно, до обраної спеціальності. Контингент таких студентів, налічував 31 особу.
  Програма курсу-інтенсиву, передбачала вирівнювання знань за трьома ключовими дисциплінами спеціальності «Агроінженерія», а саме: «Експлуатація машин та обладнання», «Трактори і автомобілі» та «Сільськогосподарські машини». Згідно розроблених робочих програм, для студентів було проведено, по чотири заняття, з кожної дисципліни. Заняття проводилися, як в лекційних аудиторіях, так і в спеціалізованих лабораторіях механіко-технологічного факультету. Для проведення курсу - інтенсивну, був розроблений спеціальний розклад, який передбачав проведення занять, у вільний від основного розкладу час.

   Варто відмітити, що студенти, з інтересом відвідували заняття, свідомо задавали виважені запитання, цікавилися будовою вузлів і агрегатів основних аграрних машин та енергетичних засобів. З професором кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, Ярославом Михайловичем, здобувачі другого рівня вищої освіти опанували основні експлуатаційні показники машино-тракторних агрегатів, навчились визначати ефективність різних комплектів машин в технологічних лініях рослинництва та розібрали шляхи підвищення експлуатаційних властивостей енергетичних засобів.

   Доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка Олексій Деркач, ознайомив студентів, з номенклатурою сільськогосподарської техніки та будовою робочих органів ґрунтообробних, посівних і збиральних машин. Особливо магістрантів зацікавили робочі макети лабораторного обладнання, з можливістю візуалізації технологічних процесів. Призначення і функціонування енергетичних засобів аграрного виробництва, перед студентами, розкрив доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів, Володимир Романченко. Викладач висвітлив роботу сучасних двигунів, їх конструкції та робочі характеристики, виклав зміст градації тракторів за тяговими класами.

   У фіналі інтенсивну, був проведений зріз знань здобувачів вищої освіти, як контрольний захід, на засвоєння навчального матеріалу. Студенти продемонстрували позитивні результати, чим підкреслили свою готовність, до опанування магістерського рівня освітньо-професійної програми підготовки фахівців «Агроінженерія».
  Бажаємо студентам розвитку, успішного навчання в магістратурі, вдалого засвоєння фахових компетентностей, для побудови успішної особистості.

Ігор Сівак,
заступник декана механіко – технологічного факультету
Олена Колеснікова,
заступниця начальника навчального відділу з магістерських програм

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook