Магістратура

1. 208 Агроінженерія
2. 274 Автомобільний транспорт
3. 275 Транспортні технології (за видами)
 208 Агроінженерія (освітньо-професійна програма)
Офіційна назва освітньої програми - Агроінженерія.
Галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство.
Спеціальність - 208 Агроінженерія.
Кваліфікація: магістр з агроінженерії.
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістра за спеціальністю «Агроінженерія», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи за рахунок виконання.
Особливості програми: освоєння програми вимагає обов’язковою умовою проходження навчальної та виробничої практики на сільськогосподарських об’єктах, машинобудівних підприємствах, аграрних компаніях.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «Магістр з агроінженерії» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: 2145.2 «Інженер з експлуатації машино – тракторного парку», 3115 «Механік», 3152 «Інженер з технічного нагляду», 2147.2 «Інженер з технічної діагностики», 2149.2 «Інженер з транспорту».
Подальше навчання: магістр із спеціальності «Агроінженерія» має право продовжити навчання в аспірантурі.
208 Агроінженерія (освітньо-наукова програма)
Офіційна назва освітньо-наукової програми - Агроінженерія.
Галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство.
Спеціальність - 208 Агроінженерія.
Кваліфікація: магістр-дослідник з агроінженерії.
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістра за спеціальністю «Агроінженерія», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи за рахунок виконання.
Особливості програми: освоєння програми вимагає обов’язковою умовою проходження навчальної та виробничої практики на сільськогосподарських об’єктах, машинобудівних підприємствах, аграрних компаніях.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «Магістр-дослідник з агроінженерії» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: 2145.2 «Інженер з експлуатації машино – тракторного парку», 3115 «Механік», 3152 «Інженер з технічного нагляду», 2147.2 «Інженер з технічної діагностики», 2149.2 «Інженер з транспорту», 2149.1 Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи).
Подальше навчання: магістр із спеціальності «Агроінженерія» має право продовжити навчання в аспірантурі.
 
274 Автомобільний транспорт
Офіційна назва освітньої програми - Автомобільний транспорт.
Галузь знань - 27 Транспорт.
Спеціальність - 274 Автомобільний транспорт.
Кваліфікація: магістр автомобільного транспорту.
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістра за спеціальністю «Автомобільний транспорт», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи за рахунок виконання.
Особливості програми: Освоєння програми вимагає обов’язковою умовою проходження навчальної та виробничої практики на автомобільних об’єктах, машинобудівних підприємствах, логістичних компаніях.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «Магістр з транспортних технологій» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: 2145.2 «Інженер з експлуатації машино – тракторного парку», 3115 «Механік», 3152 «Інженер з технічного нагляду», 2147.2 «Інженер з технічної діагностики», 2149.2 «Інженер з транспорту».
Подальше навчання: магістр із спеціальності «Автомобільний транспорт» має право продовжити навчання в аспірантурі.
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Офіційна назва освітньої програми - Транспортні технології (на автомобільному транспорті).
Галузь знань - 27 Транспорт
Спеціальність - 275 Транспортні технології (за видами),
Спеціалізація - 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Кваліфікація: магістр з транспортних технологій.
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки.
Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань у галузі транспорту стосовно ефективної організації транспортно-технологічних процесів, міських, приміських міжміських і міжнародних пасажирських перевезень, контроль та експертиза транспортних засобів, раціональне використання навігаційних систем в управлінні транспортними процесами, впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність.
Особливості програми: підготовка фахівців базується на використанні інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, смарт-технологій тощо. Програма передбачає обов’язковою умовою проходження переддипломної практики на підприємствах автотранспортної галузі та транспортних підрозділах аграрних підприємств.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «Магістр з транспортних технологій» може працевлаштуватися на посади за відповідними професійними назвами робіт. Детальний перелік первинних посад зазначається в професійному стандарті за спеціалізацією та формується замовником та ЗВО.
Подальше навчання: магістр із спеціальності «Транспортні технології» має право продовжити навчання в аспірантурі.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook