Бакалаврат

 На факультеті здійснюється підготовка фахівців:
Спеціальності ОС "Бакалавр":
1. 208 Агроінженерія
2. 274 Автомобільний транспорт
3. 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

208 Агроінженерія
 
Офіційна назва освітньої програми - Агроінженерія. Бакалавр.
Галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність - 208 Агроінженерія
Кваліфікація: бакалавр з агроінженерії
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом бакалавра, одиничний 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки.
Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань у інженерній галузі стосовно застосування техніки у технологічних ланцюгах виробництва сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, діагностики та технічного обслуговування машин, використання біоенергетичних та екологічних систем та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «бакалавр з агроінженерії» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: 2145.2 «Інженер з експлуатації машино – тракторного парку», 3115 «Механік».
Подальше навчання: бакалавр із спеціальності «Агроінженерія» має право продовжити навчання для отримання ОС «Магістр» із спеціальності «Агроінженерія» або інших суміжних спеціальностей.

 

274 Автомобільний транспорт

Офіційна назва освітньої програми - Автомобільний транспорт. Бакалавр.
Галузь знань - 27 Транспорт
Спеціальність - 274 Автомобільний транспорт
Кваліфікація: бакалавр з автомобільного транспорту
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом бакалавра, одиничний 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки.
Метою освітньо-професійної програми є забезпечення висококваліфікованих кадрів ґрунтовною теоретичною і практичною підготовкою, які необхідні для формування у майбутнього конкурентоспроможного фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички та спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі автомобільного транспорту в агропромисловому комплексі.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «бакалавр з агроінженерії» може працевлаштуватися на посади, які належать до таких груп посад: 3115 Технічні фахівці-механіки, зокрема механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, начальник майстерні, начальник зміни (транспорт), майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт); 3119 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки, зокрема механік з ремонту транспорту, технік-конструктор (механіка), технік з підготовки технічної документації; 3152 Інспектор з безпеки руху, охорони праці та якості та інших.
Подальше навчання: бакалавр із спеціальності «Автомобільний транспорт» має право продовжити навчання для отримання ОС «Магістр» із спеціальності «Автомобільний транспорт» або інших суміжних спеціальностей.
 
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 
Офіційна назва освітньої програми - Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Бакалавр.
Галузь знань - 27 Транспорт
Спеціальність - 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій.
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом бакалавра, одиничний 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки.
Метою освітньо-професійної програми є надати освіту в галузі 27. Транспорт з широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі 27. Транспорт, здатності до виробничої діяльності в сфері транспортних технологій.
Придатність до працевлаштування: випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з транспортних технологій» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: керівниками автотранспортних підприємств, організаторами з обслуговування перевезень (на автотранспорті), диспетчерами автомобільного транспорту, адміністраторами пасажирської служби, диспетчерами служби перевезень, техніками-технологами, інспекторами шляховими, ревізорами автомобільного транспорту на транспортних підприємствах і в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, у транспортних терміналах і логістичних комплексах для вантажів і пасажирів, на вантажних і пасажирських станціях, у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ, а також в підприємствах, пов’язаних з автомобільними перевезеннями; експедиторами транспортними, черговими по транспортно-експедиторському підприємству, агентами із замовлень населення на перевезення на транспортно-експедиторських підприємствах; інженерами з безпеки руху в автотранспортних підприємствах, дорожньо-експлуатаційних підрозділах Укравтодору, закладах судової авто-технічної експертизи; закладах підготовки операторів управління транспортними засобами (автошколи), закладах Служби безпеки України, підрозділах МВС України; диспетчерами з міжнародних перевезень, агентами з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) на підприємствах міжнародних автомобільних перевізників України, в місцевих державних адміністраціях, на транспортних і транспортно-експедиторських підприємствах і фірмах, у службах експлуатації, комерційної роботи та маркетингу, логістичних та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів; інспекторами митними, агентами з митного оформлення на підприємствах Державної фіскальної служби України (митниці, митні пункти, пункти пропуску) та митно-брокерських фірмах; стажистами-дослідниками в науково-дослідних лабораторіях проектних інститутів та вищих, середніх та професійних навчальних закладах в галузі транспорту.
Подальше навчання: бакалавр із спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» має право продовжити навчання для отримання ОС «Магістр» із спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» або інших спеціальностей.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook