Кафедра обліку та оподаткування

Address: м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус №10, кімната 615.

Tel.: (044) 527-80-06

E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри:
Гуцаленко Любов Василівна

доктор економічних наук, професор

 

Кафедра обліку та оподаткування є провідною з підготовки фахівців зі спеціальності (напряму підготовки) «Облік і оподаткування» («Облік і аудит»). Періодизація історії кафедри з уточнюючими назвами (бухгалтерського обліку і аудиту; обліку, аналізу та аудиту) постає як послідовна зміна хронологічних етапів. ЇЇ фундатором-організатором і першим завідувачем у 1959 році став доцент С. М. Рогаченко. Значний внесок у формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методологічної роботи, розвиток науки зробили інші завідувачі кафедр, визнані педагоги та науковці: І.В. Малишев, Г.Г. Кірейцев, Л.К. Сук, Л.С. Шатковська, С.О. Олійник В.М. Ярошинський, Т.Г. Камінська, Є.В. Калюга. Нині кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гуцаленко Любов Василівна.

Таблиця. Хронологічні етапи керівництва кафедрою обліку та оподаткування

Період

Науковий ступінь,

вчене звання

Прізвище,ім’я та по батькові

1959–1961 рр.

к.е.н., доцент

Рогаченко С. М., 

1961–1978 рр.

д.е.н., професор

Малишев І. В.,

1978–1994 рр.

д.е.н., професор

Кірейцев Г. Г. 

1994–1998 рр.

д.е.н., професор

Сук Л. К. ,

1998–2004 рр.

к.е.н., професор

Шатковська Л. С. 

2004–2009 рр.

завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

к.е.н., доцент

Олійник С. О.,

2007–2009 рр.

завідувач кафедри аудиту

к.е.н., доцент

Ярошинський В. М. 

2009–2014 рр.

д.е.н, професор

Калюга Є. В. 

2014–2015 рр.

д.е.н., професор

Камінська Т.Г.,

2015–2021 рр.

д.е.н., професор

Калюга Є. В. 

 

з серпня 2021 р.

д.е.н., професор

Гуцаленко Л.В. 

  Викладацький склад кафедри представлений досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук, значний досвід викладацької роботи в університеті. На кафедрі працюють два професори, доктори економічних наук; дванадцять доцентів, кандидатів економічних наук; старший викладач, кандидат економічних наук; старші викладачі.


    

  • Колектив кафедри, 2022 р., зліва направо:
  • 1-й ряд – доц. Мельянкова Л.В.; доц. Данілочкіна О.В.; доц. Колеснікова О.М., ст.викл. Кондрицька Т.П.; завідувач кафедри, проф. Гуцаленко Л.В.; доц. Шевчук К.В.; доц. Гуренко Т.О.; доц. Дерев`янко С.І.; доц. Кузик Н.П.;
  • 2-й ряд – доц. Литвиненко В.С.; ст. викл. Миськів Л.П.; доц. Боярова О.А.; доц. Ганяйло О.М.; доц. Слєсар Т.М.; ст. лаборант Матяш О.М.; ст. викл. Криворот О.Г.

 Кафедра активно співпрацює у напрямі дослідження та впровадження інформаційних систем в обліку з провідними розробниками програмного забезпечення: "Медок", «Підприємство. Бухгалтерія: 2,0», «Парус», «КІТ.Аудит» та іншими. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою фахову кваліфікацію. Зокрема, у рамках співпраці з Центром сертифікованого навчання «Проком» на базі спільної навчальної лабораторії «Центр компетенцій 1С» викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту підвищили кваліфікацію щодо використання в начальному процесі програми «Бухгалтерія 8 для України». Рівень знань особливостей застосування програми «Бухгалтерія 8» для України з правом викладання комп’ютеризованого курсу бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту підтверджується отриманими сертифікатами «Професіонал». З метою оптимізації практичної діяльності у 2016 році усі науково-педагогічні працівники кафедри пройшли підвищення кваліфікації за Програмою сертифікації і підвищення кваліфікації M.E.Doc.IS з використання у навчальному процесі програмного продукту для електронного документообігу та подання фінансової звітності. Доценти О.М. Ганяйло та О.В. Данілочкина отримали сертифіковане підтвердження навичок роботи з програмним забезпеченням «Парус». Усе це є офіційним підтвердженням того, що викладачі ефективно використовують у своїй роботі широкий спектр можливостей найбільш поширених і сучасних програм автоматизації бухгалтерського обліку, а підготовка фахівців з обліку і оподаткування здійснюється за сучасними інноваційними підходами.

Сторінка кафедри в соціальних мережах: Facebook 

 

 Відеоролик кафедри обліку та оподаткування_2021 

Відеоролик кафедри обліку та оподаткування

 Відеоролик кафедри обліку та оподаткування_

 На сучасному етапі головними напрямами діяльності кафедри є :

  • забезпечення виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр, доктор філософії за спеціальністю «Облік і оподаткування»;
  • науково-інноваційна діяльність;
  • міжнародна діяльність;
  • організаційна та виховна робота

  Відео про НУБіП України

Навчайся з нами. НУБіП України - 121 рік! (відео)

 

 

Анкета «Мій вибір професії» знаходиться за посиланням 

 
Інформація про умови вступу:
Для здобуття  освітнього ступеня ОС «Бакалавр»:
-      випускниками шкіл - https://nubip.edu.ua/node/19922
-      випускниками технікумів і коледжів - https://nubip.edu.ua/node/12942
Для здобуття освітнього ступеня ОС «Магістр» -https://nubip.edu.ua/node/574

 

News

All news

June 4, 2015
Київський національний торговельно-економічний університет

Нові виклики підготовки фахівців з обліку і аудиту за міжнародними стандартами

April 28, 2015
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, НУБіП України, м. Київ

Зустріч студентів спеціальності «Облік і аудит» з представником компанії "Ліга:Закон"

Notice

All notice

Events

All events

March 25, 2019, 16:00
ТБ Я-UA.TV проект "Говорить солов'їна",

Олег Криворот в програмі " Говорить солов'їна"

May 22, 2015, 11:40
511 ауд. 10-го навчального корпусу НУБіП України

Продовжуємо цикл зустрічей з успішними бухгалтерами-практиками!

May 12, 2015, 11:40
45 ауд. 1-го навчального корпусу НУБіП України

Зустріч з успішними бухгалтерами-практиками!

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook