Кафедра фінансів

Address: м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус №10, кімната 501.

Tel.: (044) 527-88-90

E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри:
Давиденко Надія Миколаївна

доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України

 

    

   Кафедра фінансів утворена у 1993 році для підготовки фахівців із фінансів для аграрної галузі. Першим завідувачем кафедри був директор Інституту аграрної економіки, академік Національної академії аграрних наук України, Герой України, доктор економічних наук, професор Саблук Петро Трохимович – видатний вчений у галузі аграрної економіки, фінансів і бухгалтерського обліку.
    За роки існування кафедри, її очолювали: академік Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович (1994–2000 рр.), кандидат економічних наук, доцент Карасик Ольга Михайлівна (2000–2007 рр.), доктор економічних наук, професор Мартиненко Василь Петрович (2007-2012 рр.), доктор економічних наук, професор Худолій Любов Михайлівна (2012–2014 рр.), доктор економічних наук, професор Зеліско Інна Михайлівна (2015 рр.).
   З вересня 2015 р. і по даний час кафедру очолює Дaвиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор. Надія Миколаївна автор понад 200 наукових і навчально – методичних праць. Формує власну наукову школу. Є членом редакційних колегій наукових видань.
    Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців з фінансів, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти.

  

   Кафедра випускає бакалаврів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми програмами, а саме: «Фінанси і кредит», «Корпоративні фінанси». Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти розроблена відповідно до актуальних потреб ринку праці й орієнтована на формування у майбутнього спеціаліста здатності поєднувати знання, уміння, навички з самостійною діяльністю та відповідальністю при виконанні завдань у фінансово-банківській сфері та страхуванні.
   Кафедра фінансів є випусковою для магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси та кредит». Особливістю програми підготовки є надання магістрам збалансованої системи знань та навичок у сфері фінансів, банківництва та страхової справи, необхідних для успішної та ефективної самореалізації фахівця в динамічному економічному середовищі.
  Дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними комплексами, комплектами тестових завдань. Підготовлені електронні посібники, методичні рекомендації щодо виконання курсових, бакалаврських і магістерських робіт. Для контролю та оцінки знань студентів застосовується модульно-рейтингова система. Викладачі багато уваги приділяють підтримці новизни лекційних матеріалів відповідно до сучасних тенденцій розвитку національних фінансів та світової економіки. Щорічно посилюються аспекти прикладної спрямованості навчальних курсів, залучаються до практичних занять зовнішні стейкхолдери.
    Для вдосконалення освітнього процесу на кафедрі фінансів:
    1) регулярно проводяться науково-практичні конференції студентів і науковців, фахові семінари;
    2) укладаються договори про співробітництво з навчальними закладами різних країн;
    3) розширюються бази практичного навчання студентів як в Україні, так і за кордоном;
  4) відбувається професійний розвиток кадрового складу через курси підвищення кваліфікації та наукові стажування викладачів;
  5) публікуються монографії, навчальні підручники та посібники, методичні матеріали для проведення практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів;
    6) розробляються нові й оновлюються існуючі курси на навчально-інформаційному порталі НУБіП України тощо.


Кафедра фінансів економічного факультету НУБіП України запрошує на навчання!

САМЕ ДЛЯ ТЕБЕ КАФЕДРА ФІНАНСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ - ВПЕРШЕ ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ОП
«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»! 

 

 
  

 

 

News

All news

February 26, 2019

АгроВесна

April 8, 2016
Музей грошей Національного банку

Музей грошей Національного банку.

April 8, 2016
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Бібліотека - серце знань

April 6, 2016
Головне управління ДФС України

Студенти економічного факультету на лекції у ДФС України

April 6, 2016
Луцький національний технічний університет

Студенти економічного факультету на олімпіаді та конференції у Луцьку

March 5, 2016
Київський механіко-технологічний коледж

Профорієнтаційна робота кафедри фінансів

March 4, 2016
Спеціалізована школа № 193, Подільського p-ну м.Києва.

Доцент кафедри фінансів, Скрипник Г.О. провела профорієнтаційну роботу

March 4, 2016
Київський транспортно-економічний коледж НТУ.

Кафедрою фінансів проведено профорієнтаційну роботу

November 29, 2015
Верховна Рада України

Традиція відвідувати ВРУ закріплюється

November 14, 2015
Музей шістдесятництва, м. Київ.

Духовний розвиток українського суспільства

September 24, 2015
м. Львів, Україна

Форум e-government у Львові

September 24, 2015
м.Тернопіль, Україна.

Участь НУБіП у Agro IT Booster Hackathon

June 11, 2015
Нале́нчув, Польща

До проблем E-government в Україні

Notice

All notice

October 24, 2019
Дата та місце проведення: 5 листопада 2019 р. в ауд. 69 корпус 1 за адресою: м. Київ, вул. вул. Генерала Родімцева,19

Семінар "Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів"

September 28, 2017

Оголошення!

Events

All events

September 20, 2019, 14:00

Профорієнтація 2019

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook