Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Випускникам шкіл

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

13 серпня

2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині

22 серпня 2020 року

о 1800 годині

22 серпня

2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

27 серпня 2020 року

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

27 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

за державним замовленням –

до 1800 години

31 серпня 2020 року

за державним замовленням ‒ до 1800 години

31 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

05 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

30 вересня 2020 року

за державним замовленням

05 вересня 2020 року;

за кошти фізичних та

юридичних осіб не пізніше

30 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2020 року

не пізніше 15 вересня 2020 року

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,  конкурсного відбору та зарахування на навчання за денною та заочною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесіди 

Етапи вступної кампанії

За результатами вступних іспитів,

творчих конкурсів

За результатами співбесіди

за державним замовленням / за кошти фізичних або юридичних осіб

тільки за кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

24 липня 2020 року

13 серпня 2020 року

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

09 серпня 2020 року

19 серпня 2020 року

16 серпня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

1012 серпня 2020 року

2022 серпня 2020 року

17 – 18 серпня

2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 1200 години

27 серпня 2020 року

20 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

31 серпня 2020 року

до 1000 години

22 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників

05 вересня 2020 року

не пізніше
30 вересня 2020 року

не пізніше 1500 години

22 серпня 2020 року

 

Випускникам технікумів і коледжів

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 1800 годині

22 серпня 2020 року

о 1800 годині

22 серпня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 31 серпня 2020 року

25 31 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше

01 вересня 2020 року

не пізніше

01 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

до 1800 години

04 вересня 2020 року

до 1800 години

04 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

05 вересня 2020 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
30 вересня 2020 року

за державним замовленням

05 вересня 2020 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб –  не пізніше
30 вересня 2020 року

 

   Для вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 Терміни приЙому документів, вступних випробувань

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 208 «Агроінженерія» за всіма формами здобуття освіти 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів на навчання

05 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

27 серпня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

28 – 30 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше

01 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням

05 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 вересня 2020 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
не пізніше

30 вересня 2020 року

Примітка: та спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти «Магістра» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліста», крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та спеціальностей галузей знань 08 «Право», 20 «Аграрні науки та продовольство») за всіма формами здобуття освіти 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня 2020 року ‒ 1800 години

05 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 ‒ 26 серпня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 01 вересня 2020 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 06 вересня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 вересня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

30 вересня 2020 року

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами здобуття освіти 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

12 травня 2020 року ‒ 1800 години 05 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

03 липня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 01 вересня 2020 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 1800 години 06 вересня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 вересня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

30 вересня 2020 року

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15 вересня 2020 року

 

 

Друга вища освіта

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка підприємства», 101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

05 серпня 2020 року

01 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

27 серпня 2020 року

о 1800 годині

25 вересня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

28 – 30 серпня 2020 року

26 – 27 вересня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 01 вересня 2020 року

не пізніше 28 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

06 вересня 2020 року

до 1200 години

29 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

07 вересня 2020 року

не пізніше

30 вересня 2020 р.

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі здобутого рівня вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 081 «Право», 201 «Агрономія», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм»

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

13 серпня 2020 року

01 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

19 серпня 2020 року

о 1800 годині

25 вересня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

20 – 22 серпня 2020 року

26 вересня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 25 серпня 2020 року

не пізніше

28 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

27 серпня 2020 року

29 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

28 серпня 2020 року

не пізніше

30 вересня 2020 року

 

 

  Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19,
навчальний корпус № 1.

Їхати від станцій метро "Либідська", "Теремки" або "ВДНХ" мікроавтобусом № 212.

Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години):

понеділок–п’ятниця – з 900 до 1800; субота – вихідний (окрім періоду з 05 серпня до 31 серпня – графік роботи з 900 до 1400). 

 

Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08.

 

[email protected]

 


 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook