Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Інформація оновлюється

 

Випускникам шкіл

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині

23 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше

28 липня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

02 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

09 серпня 2021 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 17 серпня 2021 року

Переведення на вакантні місця за державним замовленням

не пізніше 19 серпня 2021 року

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,  конкурсного відбору та зарахування на навчання за денною та заочною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесіди 

 

Етапи вступної кампанії

За результатами вступних іспитів, творчих конкурсів

За результатами співбесіди

за державним замовленням / за кошти фізичних або юридичних осіб

тільки за кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

24 червня 2021 року

14 липня 2021 року

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

 о 1800 годині

09 липня 2021 року

о 1800 годині

19 липня 2021 року

16 липня 2021 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

1113 липня 2021 року

2022 липня 2021 року

17 19 липня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

28 липня 2021 року

не пізніше 1200 години

20 липня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

02 серпня 2021 року

до 1000 години

23 липня 2021 року

Терміни зарахування вступників

09 серпня 2021 року

­‒

не пізніше 1500 години

23 липня 2021 року

Переведення на вакантні місця за державним замовленням

не пізніше 19 серпня 2021 року

­‒

 

 

Випускникам технікумів і коледжів

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 1800 годині

23 липня 2021 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

24 30 липня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше

01 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

до 1800 години

05 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
не пізніше 1200 години

06 серпня 2021 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 серпня 2021 року

 

   Для вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 Терміни приЙому документів, вступних випробувань

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за всіма спеціальностями, окрім 081 "Право" 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня ‒ до 1800 години
03 червня 2021 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)

22 червня – 25 червня 2021 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

30 червня 2021 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

15 липня – 23 липня 2021 року

 

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

1930 липня 2021 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 02 серпня 2021 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 07 серпня 2021 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

12 серпня 2021 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 16 серпня 2021 року

 

 

 Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр»  за спеціальністю 081 "Право" за всіма формами здобуття освіти 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

11 травня ‒ до 1800 години 03 червня

2021 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)

22 червня ‒ 25 червня 2021 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

30 червня 2021 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

02 липня 2021 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

15 липня – 23 липня 2021 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 02 серпня 2021 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 1800 години 07 серпня 2021 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 12 серпня 2021 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 16 серпня 2021 року

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

не пізніше 19 серпня 2021 року

 

 

 

 

Друга вища освіта

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі здобутого рівня вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 081 «Право», 122 "Комп'ютерні науки", 201 «Агрономія»,  242 «Туризм»

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

14 липня 2021 року

01 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

20 липня 2021 року

о 1800 годині

25 серпня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

21 – 23 липня 2021 року

26 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 25 липня

2021 року

не пізніше 28 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

27 липня 2021 року

30 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 28 липня 2021 року

не пізніше 31 серпня 2021 року

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») за спеціальностями 051 «Економіка підприємства», 071 "Облік і оподаткування", 101 «Екологія», 122 "Комп'ютерні науки", 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

14 липня 2021 року

01 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

20 липня 2021 року

о 1800 годині

25 серпня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

21 – 23 липня 2021 року

26 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 25 липня

2021 року

не пізніше 28 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

27 липня 2021 року

30 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 28 липня 2021 року

не пізніше 31 серпня 2021 року

 

  Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19,
навчальний корпус № 1.

Їхати від станцій метро "Либідська", "Теремки" або "ВДНХ" мікроавтобусом № 212.

Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години):

понеділок–п’ятниця – з 900 до 1800; субота, неділя – вихідні (окрім періоду з 24 червня до 07 серпня – графік роботи з 900 до 1400). 

 

Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08.

 

[email protected]

 


 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook