Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Випускникам шкіл

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування  

 

Форма здобуття освіти

Прийом документів

Вступні випробування

Рейтинговий список

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

Зарахування

Денна

10.07 – 22.07.2019 р.*

17.07 – 22.07.2019 р.

не пізніше

 

26.07.2019 р.

до 1800 години

31 липня 2019 року 

за державним замовленням –

не пізніше 1200години

01 серпня 2019 р.,

 
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 07 серпня 2019 р.

Заочна

10.07 –22.07.2019 р.**

17.07 – 22.07.2019 р.

не пізніше

 

26.07.2019 р.

до 1800 години

31 липня 2019 року 

за державним замовленням –

не пізніше 1200години

01 серпня 2019 р., 


за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2019 р.

 * для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях, співбесіді в НУБіП України – до 20.07.2018 р.

** для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України – до 20.07.2018 р.

 

Випускникам технікумів і коледжів

Строки прийому документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

 

Форма здобуття освіти

Прийом документів

Вступні випробування

Рейтинговий список

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

Зарахування

Денна

10.07 – 22.07.2019 р.

23.07 – 30.07.2019 р.

не пізніше

01.08.2019 р.

до 1800 години

05 серпня 2019 року 

за державним замовленням –не пізніше 12 години

06.08.2019 р.


 за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 15.08.2019 р.

Заочна

10.07 –22.07.2019 р.

23.07 – 30.07.2019 р.

не пізніше

01.08.2019 р.

до 1800 години

05 серпня 2019 року 

за державним замовленням –не пізніше 12 години

06.08.2019 р.,


за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30.08.2019 р.

 

 Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за державним замовленням на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним строком навчання) за умови вступу на споріднену спеціальність. Конкурсний відбір зазначеної категорії вступників здійснюється за сумою балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях у НУБіП України та середнього бала диплома молодшого спеціаліста. До участі в конкурсі, за всіма спеціальностями допускаються вступники (випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації), які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів.

Оригінал та копія сертифіката ЗНО з української мови та літератури (для вступників за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Для вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 

Терміни приЙому документів, вступних випробувань

 

 

 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування»)

 

Етапи вступної компанії
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
1 етап
2 етап
Прийом заяв та документів на навчання
02-26 липня 2019 р.
02-08 серпня 2019 р.
10 липня – 08 серпня 2019 р.
Строки проведення вступних випробувань
27 липня – 01 серпня 2019 р.
09-13 серпня 2019 р.
09-13 серпня 2019 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку
за державним замовленням не пізніше 02 серпня 2019 р.
не пізніше
14 серпня 2019 р.
за державним замовленням не пізніше 14 серпня 2019 р.
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування
на місця за державним замовленням до 1800 год. 06 серпня 2019 р.; на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2019 р.
до 1800 год.
18 серпня 2019 р.
на місця за державним замовленням до 1800 год. 18 серпня 2019 р.;
на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 20 серпня 2019 р.
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – не пізніше 1200 год. 07 серпня 2019 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 13 серпня 2019 р.
не пізніше 1200 год.
19 серпня 2019 р.
за державним замовленням – не пізніше 1200 год. 19 серпня 2019 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 21 серпня 2019 р.

 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови
13 травня 2019 року - 1800 год. 03 червня 2019 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
13 травня – 31 травня 2019 року
 
Прийом заяв та документів на навчання
від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
17 червня – 25 червня 2019 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
10 липня – 23 липня 2019 року
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту
02.07. 2019 року
 
Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит
05-26 липня 2019 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
до 05.08. 2019 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 10.08. 2019 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням – до 1200 год. 11.08.2019 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2019 р.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»

 

Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
13 травня 2019 року - 03 червня 2019 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
13 травня – 31 травня 2019 року
 
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
17 червня – 25 червня 2019 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
10 липня – 23 липня 2019 року
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 
02 липня 2019 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
04 липня 2019 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування
05 липня – 26 липня 2019 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
 до 05 серпня 2019 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 10 серпня 2019 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням – до 1200 год. 11.08.2019 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2019 р.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 15 серпня 2019 р.
 


 

 

  Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19,
навчальний корпус № 1.

Їхати від станцій метро "Либідська", "Теремки" або "ВДНХ" мікроавтобусом № 212.

Прийом документів щоденно з 900 до 1800, у суботу та неділю  з 900 до 1400.
Обідня перерва з 1300 до 1400

Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08.

 

[email protected]

 


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015