Запитання — відповіді

 1. Що таке ліцензійний обсяг?
 2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2019 році?
 4. У якій формі подаються заяви для вступу у ВНЗ?
 5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?
 6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?
 7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?
 8. Чи можна подавати копії документів?
 9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?
 10. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?
 11. Як можна подати заяву в електронній формі?
 12. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?
 13. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста  подати документи на іншу спеціальність?
 14. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?
 15. Яка вартість проживання у гуртожитках НУБіП України?
 16. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?
 17. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?
 18. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 19. Я уже навчаюся в університеті на денній формі навчання, але хочу у 2019 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?
 20. Якщо я подала документи на чотири обраних мною спеціальностей до НУБіП України, і на жоден з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?
 21. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО кількість набраних мною балів з профільного предмету меньше 100 (110)?
 22. Чи можливий вступ у 2019 році за цільовим направленням?
 23. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?
 24. Чи є якась категорія першочерговою для зарахування (наприклад, першими зараховуються інваліди І групи, далі – ІІ групи і т.ін.)?
 25. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?
 26. Чи можливо вступати до вищого навчального закладу з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2–4 бали за 12-бальною шкалою)?
 27. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси, відділення та пройшли два Етапи Олімпіади НУБіП?
 28. Якими перевагами при вступі користуються медалісти?
 29. Я у 2019 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю "Організація виробництва". У 2019 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу до Вашого вишу у 2019 році здавати ЗНО?
 30. Приклад розрахунку конкурсного балу

 

1. Що таке ліцензійний обсяг?

     Ліцензійний обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на даний напрям підготовки. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб. 
     Державні (бюджетні) місця – оплата за навчання здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів. 
    Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
 

 

2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     На нашому сайті http://nubip.edu.ua/entrant/можна знайти документи, що регламентують порядок прийому до університету та іншу цікаву і корисну інформацію для вступника до університету.
     На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус №1, кабінет №13

     Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії

(044) 258-42-63, (044) 527-83-08,  

(098) 660-08-48,  (063) 804-49-93.

     Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: [email protected]

або на Facebook-сторінціі: facebook.com/vstupnubip 

 

3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2019 році?

     Зарахування до НУБіП України у 2019 році відбуватиметься на підставі конкурсного відбору.

      Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для  здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала документа  (додатка до документа) про повну загальну середню освіту або за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України з  урахуванням вагових коефіцієнтів передбачених Правилами прийому до НУБіП України. 

 Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до Ваших сертифікатів ЗНО і також буде врахована до конкурсного балу при вступі

 

4. У якій формі подаються заяви для вступу у ВНЗ?

    Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, крім осіб, які мають спеціальні права (або визначені МОН обставини) на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою подають заяви тільки в електронній формі.

   Всі інші категорії вступників ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" (крім спеціальності "Право" та "Економіка") подають заяви тільки в паперовій формі.

 

5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?

     В НУБіП України для участі в конкурсному відборі одночасно можна подавати документи на чотири спеціальності, але не більше 7 заяв в цілому.

    Однак, подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

 

 

6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

     Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" у НУБіП України здійснюється за спеціальностями, а саме: Номер
позиції Шифр спеціальності (спеціалізації) Назва спеціальності (спеціалізації)

Шифр спеціальності (спеціалізації) Назва спеціальності (спеціалізації)
015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
0.35.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька)
035.043
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина (ОС "Магістр")
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС "Магістр)
231 Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 

 

 

7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?

    Ні, не можна. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
 

 

8. Чи можна подавати копії документів?

     Так. Подаються виключно копії документів, що відповідають переліку, визначеному правилами прийому до НУБіП України на обрану вступником спеціальність.

     Всі копії документів завіряються секретарем відбіркової комісії згідно з оригіналом у разі особистої подачі цих документів вступником.

     Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікату ЗНО та інші документи передбачені Правилами прийому до Приймальної комісії НУБіП України.

 

9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

 • заяву про вступ, в якій вказують спеціальність та форму навчання;
 • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (копію документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у 2019 р., 2018 р. або 2017 р. (окрім іноземної мови), з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НУБіП України для конкурсного відбору щодо вступу на обрану спеціальність;
 • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 2 екземплярах);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (2 екземпляри);
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов'язаних), (2 екземпляри).
 • медична довідка форма №086/о
 

10. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?

     Так, у такому випадку приймальна комісія відмовить у прийомі документів.

     Копії жодних документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 

 

11. Як можна подати заяву в електронній формі?

     Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.
 

 

12. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?

     Вступники, які подали документи раніше, не мають жодних переваг, адже дата подачі документів не впливає на результати конкурсного відбору.
 

 

13. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста подати документи на іншу спеціальність?

Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним строком навчання) і зараховуються за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей

 

14. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

     Так, гарантовано надається для студентів 1 курсу. Студентське містечко Національного університету біоресурсів і природокористування України налічує 14 гуртожитків, два з яких – готельного типу, в яких проживає понад 8000 студентів та аспірантів.
         Умовою поселення студентів на другому і вищих курсів є достатній бал з рейтингу студента.

 

15. Яка вартість проживання у гуртожитках НУБіП України?

     На 2018/2019 н.р. оплата за проживання в гуртожитках НУБіП України для студентів 1 курсу становила 520 грн/міс.
 

 

16. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?

     НУБіП України підписано ряд угод з провідними університетами та агропідприємствами Європи та Північної Америки, де студенти мають можливість здобути передовий досвід.
 

 

17. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?

     Так, є. Термін навчання – 2 роки (на 3 та 4 курсах).

    Навчальний розклад складається з врахуванням навчання студента на військовій кафедрі.

   

 

18. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України це громадська органiзацiя студентiв унiверситету, метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв. Це найбільша громадська організація, яка об’єднує усіх осіб, які навчаються в університеті, та налічує понад 9 000 членів.
 

     Члени профспілки отримують: пільговий проїзд у метрополітені; знижки на путівки на бази відпочинку Чорного моря і Закарпаття; матеріальну допомогу та премії за успіхи в навчанні, спорті, громадській і науковій діяльності, можуть лікуватись та харчуватись у санаторії-профілакторії НУБіП України тощо.
 

 

19. Я уже навчаюся в університеті на денній формі навчання, але хочу у 2019 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?

     Ні, не можете. На денній формі навчання студент може навчатися тільки в одному навчальному закладі України.

    Паралельне навчання можливе тільки за умови, що на одній спеціальності Ви навчаєтеся на денній формі навчання, а на іншій спеціальності на заочній.
     

 

20. Якщо я подала документи на чотири обраних мною спеціальностей до НУБіП України, і на жодну з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?

     Ні, не будуть. Приймати участь в конкурсі Ви маєте право тільки за тими спеціальностями, куди були подані документи.
 

 

21. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО кількість набраних мною балів з профільного предмету менше 100?

     Ні, не можете. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, – не нижче 100 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 100 балів (крім спеціальності  "Геодезія та землеустрій" не нижче 110 балів) з профільних конкурсних предметів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 130 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини».
 

      
 

 

22. Чи можливий вступ у 2019 році за цільовим направленням?

    Умовами Прийому до ВНЗ у 2019 році вступ за цільовим направленням не передбачений.

    

 

23. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?

     Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом роміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України http://www.nubip.edu.ua/node/8010.
 

     Рейтингові списки вступників також доступні в системі «Конкурс».
 

 

24. Чи є якась категорія першочерговою для зарахування (наприклад, першими зараховуються інваліди І групи, далі – ІІ групи і т.ін.)?

    Ні, жодній категорії осіб переваги не надаються. Якщо кількість вступників пільгової категорії, що зараховуються поза конкурсом, перевищує кількість бюджетних місць (не більше 10 відсотків), то, згідно з Умовами прийому, серед таких вступників проводиться конкурс.

    Вони всі мають рівні права. Зарахування відбувається тільки за величиною набраного конкурсного бала. 
 

 

25. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?

     Ні. Стипендія сплачується лише студентам, які навчаються за державним замовленням.
 

 

26. Чи можливо вступати до вищого навчального закладу з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2–4 бали за 12-бальною шкалою)?

     Так, це можливо. Це впливатиме тільки на середній бал додатку до атестата, який враховується при вступі.
 

 

28. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси, відділення або пройшли 2 етапи Олімпіади у НУБіП?

     Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей в НУБіП України додається за результатами підсумкової атестації до 10 балів.

     Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до Ваших сертифікатів ЗНО 

 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей на які під час участі в конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України для вступу до НУБіП України     

   015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія

 

29. Якими перевагами при вступі користуються медалісти?

     Вони мають право на першочергове зарахування (при однаковій кількості балів).
 

 

30. Я у 2018 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю "Маркетинг". У 2019 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу до Вашого вишу у 2019році здавати ЗНО?

      За умови вступу на споріднену спеціальність Вам  потрібно здавати ЗНО у 2019 році:

Оригінал та копія сертифіката ЗНО з української мови та літератури (для вступників за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); на інші спеціальності здавати ЗНО не потрібно.

     Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий  курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за умови вступу на споріднену спеціальність наведено в додатку 2 Правил прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 

     Приймати участь в конкурсі Ви будете за сумою балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях в НУБіП України та середнього бала диплома молодшого спеціаліста. До участі в конкурсі, за всіма спеціальностями допускаються вступники (випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації), які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів.
   

 


 

 

30. Приклад розрахунку конкурсного балу

     Наприклад, вступник має наступні бали:

Атестат про повну загальну середню освіту – 10 балів (за 12-бальною шкалою) або 181,0 бал (за 200-бальною шкалою).

ЗНО з української мови та літератури – 186,0 балів.

ЗНО з математики – 169,0 балів.

ЗНО з іноземної (англійської) мови – 190,0 балів.

ЗНО з історії України – 188,0 балів.

Підготовчі курси НУБіП - 177 балів

     Вступник вирішив подати заяву на спеціальність "Право":

 • Право (ЗНО з української мови і літератури, історії України та іноземної мови (на вибір, з найвищим балом).

     Враховуючи вагові коефіцієнти, вступник матиме наступний рейтинговий бал:

 • Право 186,0×0,3+188,0×0,4+190,0×0,2+181,0×0,1 = 187,1 балів.  

     Якщо вступник у рік вступу закінчив підготовчі курси до ЗНО у НУБіП України, конкурсний бал становитиме:  

     Транспортні технології 186,0×0,25+169,0×0,4+190,0×0,2+181,0×0,1+177*0,05= 195,9 балів.  

         Максимальний конкурсний бал, який може набрати вступник при вступі до НУБіП України - 200 балів.

   для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, де, П1 – результат фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); П2 – середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста, переведений в шкалу від 0 до 20 балів (додаток 6).

      До участі в конкурсі допускаються вступники, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015