ЄВІ

ДОПОМОГА У ПІДГОТОВЦІ ДО СКЛАДАННЯ ЄВІ!

Структура ЄВІ

1 частина - читання (Reading) - передбачає 4 завдання.

2 частина - використання мови (Use of English) - передбачає 2 завдання.

Час на виконання - 60 хвилин.

 

Програма, на основі якої укладатимуться завдання - див. посилання.

 

1.            Корисні посилання:

 

https://zno.osvita.ua/master/english/ 

https://zno.osvita.ua/master/german/ 

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/73174/mod_resource/content/1/Lexical-minimum-ZNO-eng.pdf 

https://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online/websites

https://vintest.org.ua/evi-efvv/ 

 

2.     Онлайн-ресурси, вправи, блоги:

 

https://bbc.co.uk/learningenglish  — BBC Learning English. Величезний вибір безкоштовних матеріалів, статей, завдань для різних рівнів.

https://learnenglish.britishcouncil.org  — British Council Learn English. Багато різних навчальних матеріалів для всіх рівнів.

https://cambridgeenglish.org/learning-engl…/activities-for-learners/ — сайт Cambridge Assessment English, на якому зібрано багато вправ для різних рівнів.

https://dictionary.com  — не лише словник, а й блог зі статтями про походження різних слів і виразів, тести, кросворди, ігри в слова, рубрика «Слово дня».

https://dictionary.cambridge.org  — онлайн-версія словника Cambridge English Dictionary.

https://vocabulary.com  — сайт для вивчення англійських слів.

https://grade.ua/blog/#categories=Examsвсе про іспити з англійської мови

https://babeleo.com/ -книги з оригінальними текстами для читання

http://englishtips.org/ - різноманітні ресурси для вивчення англійської мови, підручники, посібники

http://www.loyalbooks.com/ - колекція безкоштовних аудіокниг англійською мовою

    

3.     Youtube-канали, відеоуроки:

 

https://www.engvid.com/ — безкоштовні відеоуроки англійської мови, записані командою вчителів. Цікаві, динамічні, зрозумілі пояснення.

https://www.youtube.com/c/PuzzleEnglishLIVE - короткі відеоуроки та пояснення

https://www.youtube.com/channel/UCxJGMJbjokfnr2-s4_RXPxQ - канал вчителя англійської мови

https://www.youtube.com/channel/UCu3I4AOz_MRybi4T7_3f0fw/featured - канал для вивчення англійської мови

     

4. Книги для самостійної освіти (англ мова):

Кембриджська серія In Use. Посібники з усіх категорій: English Grammar in Use, English Vocabulary in Use, English Collocations in Use, English Idioms in Use, English Phrasal Verbs in Use, English Pronunciation in Use. Підручники, побудовані за принципом: пояснення — вправи. Ідеальні для самоосвіти. Є різні рівні.

My GrammarLab by Mark Foley and Diane Hall.

Grammarway by Virginia Evans and Jenny Dooley. Підхід до граматики: ґрунтовний, з термінами і розжовуванням усіх деталей. Є чотирьох рівнів.

Oxford Word Skills by Ruth Gairns and Stuart Redman. Лексика. Для трьох рівнів: Beginner, Intermediate і Advanced

Use of English B2 for all exams by E. Moutsou, MM Publication

Exam BoosterB1-B2 by K.Protsenko, Chris Reese

Focus Second Edition з додатком Focus on Exams.UA, Pearson

Get 200! Book 1 і Book 2, New edition for Ukraine by Marta Rosinska, Lynda Edwards, Macmilian Education.

Oxford Exam Trainer B2 by Helen Weale, Oxford University Press

 

ЄВІ_Німецька мова

1. Онлайн-ресурси, вправи, блоги:

https://www.lingohut.com/uk  125 уроків німецької мови для самостійного вивчення.

https://www.dw.com/uk  Deutsche Welle.  Містить курси німецької мови різних рівнів – від елементарного рівня володіння до компетентного знання мови, що розвивають навички читання, письма, знання граматики і вимову.

https://mein-deutschbuch.de/startseite.html Вправи з граматики.

2. Youtube-канали, відеоуроки, подкасти:

https://www.youtube.com/channel/UCEATtEe3t8x9flI13k_zVQQ  Відеожурнал Ради німців України. Короткі репортажні ролики, документальні фільми німецькою мовою з українськими субтитрами.

https://www.youtube.com/channel/UC5ZnpdkQIit8TWhGVDiDnQQ Youtube-канал „Hallo Deutschschule“ допоможе пройти рівні А1 та А2. Пояснення лексики з повсякденних ситуацій та найкорисніші граматичні структури!

https://ru.duolingo.com/ Мобільний додаток Duolingo (для IOS та Android) чудово підійде для тих, хто тільки почав вивчати мову.

https://www.tvnow.de/rtl Сучасні німецькі серіали і фільми з телевізійної програми мовою оригіналу, які можна дивитися онлайн.

https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm  „Deutsch für Dich“ від Goethe-Institut. Навчальні матеріали за рівнем володіння мовою і темами. 

https://www.podcast.de/ Подкасти, аудіо- і відеофайли.

https://www.goethe.de/de/spr/mag.html Подкасти німецькою мовою за рівнями А1–В1. Текстовий супровід під кожним подкастом.

3. Книги для самостійної освіти:

https://www.duden.de/   Головний онлайн-словник німецької мови, де зібрані всі правила правопису, граматики із прикладами вживання слів та синонімами до кожного слова

 

Методичні рекомендації щодо виконання завдань ЄВІ

 

Загальна кількість завдань тесту – 42.

На виконання тесту відведено 60 хвилин.

Тест має дві частини.

Частина «Читання»

27 хв.

У частині тесту з читання використовуються різнопланові тексти, що дає можливість повною мірою визначити вміння учнів (абітурієнтів) розуміти прочитане. Усі ці тексти є  автентичними, тобто взятими з англомовних джерел.

Мета перевірки цього виду мовленнєвої діяльності – оцінити вміння абітурієнтів читати та розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений часовий проміжок.

Виконуючи завдання з читання, вступники повинні:

ü розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл;

ü демонструвати свої вміння використовувати різні види читання (ознайомлювальне, переглядове та вивчаюче читання);

ü уміти виділяти головну думку (ідею), розуміти деталі тексту, як цього вимагають завдання, навіть якщо текст уміщує певну кількість невідомих слів або виразів;

ü слідкувати за основною думкою тексту, знаходити специфічну інформацію;

ü відокремлювати потрібну інформацію від непотрібної;

ü робити висновки з контексту;

ü розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

Для перевірки вмінь та навичок з читання використовують різні форми завдань закритого типу. Частина тесту з читання містить завдання таких форм:

– завдання на встановлення відповідності;

– завдання з вибором однієї правильної відповіді;

–завдання на заповнення пропусків у тексті.

Кожне завдання починається з інструкції, у якій пояснено, що саме необхідно робити.

Завдання 1, 3 на встановлення відповідності

(Task 1: № 1–5; Task 3: № 11–16)

5 хв – на кожне завдання (10 хв)

У завданнях запропоновано дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань.

За допомогою таких завдань перевіряється вміння розуміти тему та ідею тексту (частин тексту, окремих абзаців), а також уміння знайти необхідну спеціальну інформацію в тексті.

Як виконувати завдання на встановлення відповідності

ü Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього.

ü Спочатку завжди читайте заголовки, твердження, а потім текст або частини тексту.

ü Якщо необхідно встановити відповідність між запитаннями та відповідями, намагайтеся знайти частину тексту, у якій міститься відповідь на конкретне запитання.

ü Пам ятайте, що серед запропонованих заголовків (тверджень, запитань) є додаткові три заголовки (твердження, запитання), що не можуть бути правильними відповідями.

ü Зазвичай, у формулюванні заголовків (запитань, тверджень) використовуються синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази, тому не потрібно шукати у відповідях ті самі слова, що й у заголовках (запитаннях, твердженнях). 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

(Task 2: № 6–10)

5 хв

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

Як виконувати завдання з вибором однієї правильної відповіді

ü Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього.

ü Уважно прочитайте запитання (або твердження, що потрібно закінчити) й варіанти відповідей до них, а потім прогляньте текст.

ü Запитання (або твердження, що потрібно закінчити) до тексту в завданнях з вибором однієї правильної відповіді розміщені в тому ж порядку, що й інформація в тексті. Тому спочатку визначте, якої частини тексту стосується кожне запитання (твердження).

ü Поверніться до початку тексту та, уважно перечитуючи кожну визначену відповідно до запитань частину, підкресліть речення (вислови), що містять правильну відповідь.

ü Намагайтеся зрозуміти зміст прочитаного, а не шукати в тексті ті самі слова (фрази), що й у запитаннях або у твердженнях, що потрібно закінчити. Зазвичай при формулюванні запитань використовуються синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази.

ü Позначте правильну відповідь серед запропонованих варіантів, виключивши неправильні.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 4: № 17–22)

12 хв

У завданнях запропоновано доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів.

За допомогою завдань на заповнення пропусків перевіряють знання лексики, синонімів і вміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту, уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до контексту, а також розуміння структури тексту та вміння розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

Як виконувати завдання на заповнення пропусків

Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього.

Щоб зрозуміти тему, швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски.

Уважно прочитайте частини речень, речення або слова (словосполучення), які потрібно вставити в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх.

Шукайте зв’язок між частиною речення (реченням) або словом (словосполученням), яке необхідно вставити, і текстом, вибираючи правильну відповідь, та аналізуйте граматичні форми, що передують пропуску або розташовані відразу за ним.

Вибираючи правильну відповідь, не забувайте про зміст. Вибрані вами частини речень  (речення), слова (словосполучення)  повинні  відповідати  не  тільки  граматичній структурі, але й змісту речення (абзацу, частини тексту), у яке ви його вставляєте.

Приклад

У цьому завданні необхідно заповнити пропуски в тексті частинами речень, використавши надані варіанти. Для виконання цього завдання важливе значення має повне розуміння змісту запропонованого тексту, тому потрібно уважно прочитати текст.

1. Спочатку перегляньте текст з метою загального його розуміння, ігноруючи пропуски слів і використовуючи методику ознайомлювального читання. Потім прочитайте частини речень, надані як варіанти для заповнення пропусків.

2. Читаючи другий раз, позначте відповіді, які знаєте напевне, вибравши відповідні за змістом частини речень з-поміж запропонованих до кожного пропуску. Проаналізуйте граматичні форми, що передують пропуску або розташовані відразу за ним, визначивши зв’язок між частиною речення, яку необхідно вставити, і текстом.

3. Визначивши правильну відповідь, переходьте до наступного пропуску.

Частина «Використання мови»

24 хв.

Ця частина тесту містить завдання на заповнення пропусків. У ній використовують різні типи текстів. Усі ці тексти є автентичними, тобто взяті з англомовних джерел.

Завдання на заповнення пропусків у тексті

(Task 5: № 23–32, Task 6: № 33–42)

12 хв на Task 5

12 хв на Task 6

За допомогою завдань на заповнення пропусків у цій частині тесту перевіряють знання лексики,  синонімів і вміння використовувати синоніми, враховуючи їх значення; уміння вживати сталі вирази та  словосполучення відповідно до контексту, а також перевіряють уміння правильно використовувати різні  граматичні структури, артиклі, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники, розрізняти часові

форми дієслів тощо.

Як виконувати завдання на заповнення пропусків

ü Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього.

ü Щоб зрозуміти тему, швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски.

ü Уважно прочитайте слова (словосполучення), які потрібно вставити в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх.

ü Вибираючи правильну відповідь, аналізуйте граматичні форми, що передують пропуску або розташовані відразу за ним.

ü Не забувайте, що вибрані форми слова (словосполучення) повинні відповідати граматичній структурі речення, у яке вставляються.

4 хв.для перевірки виконаних завданих

5 хв. – для перенесення на бланк відповіді

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook