ЄВІ/ЄФВВ

 Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у Єдиному Вступному Іспиті (ЄВІ) та/або Єдиному Фаховому Вступному Випробуванні (ЄФВВ), триватиме

Календарним планом організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури / аспірантури передбачено два періоди реєстрації:

 • основний ー 7–29 травня (для участі в основній сесії);
 • додатковий ー 17–21 червня (для участі в додатковій сесії у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

 

 

 Процедура реєстрації

Для реєстрації в очному форматі вступник має звернутись до Приймальної комісії НУБіП України в ауд. 57 навчального корпусу №1 (вул. Горіхуватський шлях 19) з відповідними документами:

 • ·        документ, що посвідчує особу;
 • ·        облікова картка платника податків РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • ·        довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • ·        документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • ·        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ);
 • ·        фотокартка розміром 3х4 або файл у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб, що містить відповідне фото вступника.

 

Для реєстрації в дистанційному форматі вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії факультету/інституту скановані копії (фотокопії):

 • ·        заповненої заяви-анкети на яку накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП) вступника з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • ·        документа, що посвідчує особу;
 • ·        облікової картки платника податків РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • ·        довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • ·        документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • ·        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ);
 • ·        файл з фотографією вступника (фото для документів) у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном,  у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, право та міжнародне право, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору. 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надано екзаменаційний листок (надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті при дистанційній реєстрації). У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

 

Якщо у разі дистанційної реєстрації скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, протягом трьох днів вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, з якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 

 

 

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лісове господарство

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

Менеджмент

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

Туризм і рекреація

Готельно-ресторанна справа

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономія

vstupagro@nubip.edu.ua

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Освітні, педагогічні науки

Соціальна робота

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Журналістика

Психологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

Підприємництво та торгівля

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроінженерія

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

Захист і карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Водні біоресурси та аквакультура

vstuptvb@nubip.edu.ua

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Інформаційно-вимірювальні технології

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

 

Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Шифр
Галузь знань
Код
Назва спеціальності
Єдине фахове вступне випробування
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
предметний тест з економіки та управління
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073
Менеджмент
075
Маркетинг
076
Підприємництво та торгівля
20
Аграрні науки та продовольство
201
Агрономія
предметний тест з аграрних наук
202
Захист і карантин рослин
203
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205
Лісове господарство
206
Садово-паркове господарство
207
Водні біоресурси та аквакультура
208
Агроінженерія
28
Публічне управління та адміністрування
281
Публічне управління та адміністрування
предметний тест з економіки та управління
   

Перелік предметних тестів єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Шифр
Галузь знань
Код
Спеціальність
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)
01
Освіта/Педагогіка
011
Освітні, педагогічні науки
Предметний тест з педагогіки та психології
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Предметний тест з економіки та
 міжнародної економіки
053
Психологія
Предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступнику)
06
Журналістика
061
Журналістика
Один з предметних тестів на вибір вступника
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
Предметний тест з обліку і фінансів
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Предметний тест з обліку і фінансів
073
Менеджмент
Предметний тест з управління та адміністрування
075
Маркетинг
Предметний тест з управління та адміністрування
076
Підприємництво та торгівля
Предметний тест з управління та адміністрування
08
Право
081
Право
Предметний тест з права та міжнародного права
29
Міжнародні відносини
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Предметний тест з політології та міжнародних відносин
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем)
Предметний тест з інформаційних технологій
122
Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)
Комп’ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)
12
Інформаційні технології
123
Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі)
Предметний тест з інформаційних технологій
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)
Один з предметних
тестів на вибір вступнику
242
Туризм і рекреація (Міжнародний туристичний бізнес)
28
Публічне управління та адміністрування
281
Публічне управління та адміністрування
Один з предметних тестів на вибір вступника
 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook