Вступ для здобуття ОС «Магістр»

 Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у Єдиному Вступному Іспиті (ЄВІ)

та/або Єдиному Фаховому Вступному Випробуванні (ЄФВВ), триватиме

Календарним планом

організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури / аспірантури передбачено два періоди реєстрації:

 • основний ー 7–29 травня (для участі в основній сесії);
 • додатковий ー 17–21 червня (для участі в додатковій сесії у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

 

 

 Процедура реєстрації

Для реєстрації в очному форматі вступник має звернутись до Приймальної комісії НУБіП України в ауд. 57 навчального корпусу №1 (вул. Горіхуватський шлях 19) з відповідними документами:

 • ·        документ, що посвідчує особу;
 • ·        облікова картка платника податків РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • ·        довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • ·        документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • ·        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ);
 • ·        фотокартка розміром 3х4 або файл у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб, що містить відповідне фото вступника.

 

Для реєстрації в дистанційному форматі вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії факультету/інституту скановані копії (фотокопії):

 • ·        заповненої заяви-анкети на яку накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП) вступника з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • ·        документа, що посвідчує особу;
 • ·        облікової картки платника податків РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • ·        довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • ·        документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • ·        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ);
 • ·        файл з фотографією вступника (фото для документів) у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном,  у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, право та міжнародне право, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору. 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надано екзаменаційний листок (надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті при дистанційній реєстрації). У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

 

Якщо у разі дистанційної реєстрації скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, протягом трьох днів вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, з якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, з якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 

 

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(Освітні програми)

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

144 – Теплоенергетика  

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ННІ лісового і садово-паркового господарства

187 – Деревообробні та меблеві технології

205 – Лісове господарство

206 – Садово-паркове господарство

ННІ неперервної освіти і туризму

241 – Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

242 – Туризм і рекреація (Міжнародний туристичний бізнес)

281 Публічне управління та адміністрування

Факультет конструювання та дизайну

133-Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

133-Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

133-Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарських виробництва)

133-Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси сільськогосподарського виробництва)

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

274 – Автомобільний транспорт

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

Факультет аграрного менеджменту

073 – Менеджмент ( Адміністративний менеджмент)

073 – Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

073 – Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

073 – Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю та міжнародними проектами)

073 – Менеджмент (Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю)

075 – Маркетинг

Агробіологічний факультет

201-Агрономія (Агрономія)

201-Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

201-Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

201-Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві)

203 – Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Економічний факультет

051 – Економіка (Економіка підприємства)

071 – Облік і оподаткування (Облік і аудит)

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

076 – Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

101 – Екологія (Екологічний контроль та аудит)

101 – Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

162 – Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

202 – Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

202 – Захист і карантин рослин (Захист рослин)

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Факультет інформаційних технологій

051 – Економіка (Економічна кібернетика)

121 – Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем)

122 – Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

122 – Комп'ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

123 – Комп'ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі)

123 – Комп'ютерна інженерія (Комп’ютерні системи захисту інформації)

Гуманітарно-педагогічний факультет

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

017 Фізична культура і спорт

035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), (Англійська мова та друга іноземна)

035.043 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), (Німецька мова та друга іноземна)

053 – Психологія

061 -Журналістика

073 -Менеджмент (Управління закладом освіти)

073- Менеджмент (Управління персоналом)

231 -Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Юридичний факультет

081 – Право

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

181 – Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

181 – Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

181 – Харчові технології (Нутриціологія)

229 – Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)


 

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Теплоенергетика

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лісове господарство

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

Менеджмент

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

Туризм і рекреація

Готельно-ресторанна справа

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономія

vstupagro@nubip.edu.ua

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Освітні, педагогічні науки

Соціальна робота

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Журналістика

Психологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

Підприємництво та торгівля

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроінженерія

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

Захист і карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Водні біоресурси та аквакультура

vstuptvb@nubip.edu.ua

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Інформаційно-вимірювальні технології

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook