Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Освітній ступінь «Магістр», денна форма здобуття освіти

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лісове господарство

ü  Лісове господарство

Деревообробні та меблеві технології

ü  Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

ü  Садово-паркове господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ неперервної ОСВІТИ і туризму

Менеджмент

ü  Управління інноваційною діяльністю

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономія

ü  Агрономія

ü  Агрохімія і ґрунтознавство

ü  Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ü  Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

Садівництво та виноградарство

ü  Садівництво та виноградарство

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

ü  Управління навчальним закладом

ü  Управління персоналом

Освітні, педагогічні науки

ü  Педагогіка вищої школи

ü  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Соціальна робота

ü  Соціальна робота

ü  Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü  Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü  Німецька мова та друга іноземна мова

Психологія

ü  Психологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

ü  Економіка підприємства

ü  Прикладна економіка

Облік і оподаткування

ü  Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ü  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

ü  Фінанси і кредит

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроінженерія

ü  Агроінженерія

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü  Транспортні технології на автомобільному транспорті

Автомобільний транспорт

ü  Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

ü  Адміністративний менеджмент

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü  Менеджмент організацій і адміністрування

ü  Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Маркетинг

ü  Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Ветеринарна медицина

ü  Ветеринарна медицина

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ü  Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

ü  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Екологія

ü  Екологічний контроль та аудит

ü  Екологія та охорона навколишнього середовища

Захист і карантин рослин

ü  Захист рослин

ü  Карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

ü  Геодезія та землеустрій

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

ü  Економічна кібернетика

Комп’ютерні науки

ü  Інформаційні управляючі системи та технології

ü  Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інженерія програмного забезпечення

ü  Програмне забезпечення інформаційних систем

Комп’ютерна інженерія

ü  Комп’ютерні системи і мережі

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

ü  Будівництво та цивільна інженерія

Галузеве машинобудування

ü  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

ü  Обладнання лісового комплексу

ü  Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Водні біоресурси та аквакультура

ü  Водні біоресурси та аквакультура

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ü  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ü  Якість, стандартизація та сертифікація

Харчові технології

ü  Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü  Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

ü  Нутриціологія

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

ü  Право

 

 

 

 Освітній ступінь «Магістр», заочна форма здобуття освіти

Структурний підрозділ

Спеціальність

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Лісове господарство

ü  Лісове господарство

Деревообробні та меблеві технології

ü  Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

ü  Садово-паркове господарство

Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Менеджмент

ü  Дорадництво

ü  Управління інноваційною діяльністю

Публічне управління та адміністрування

ü  Публічне управління та адміністрування

Агробіологічний факультет

Агрономія

ü Агрономія

ü Агрохімія і ґрунтознавство

ü  Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

Садівництво та виноградарство

ü  Садівництво та виноградарство

Гуманітарно-педагогічний факультет

Менеджмент

ü  Управління навчальним закладом

ü  Управління персоналом

Освітні, педагогічні науки

ü  Педагогіка вищої школи

ü  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Соціальна робота

ü  Соціальна робота

ü  Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü  Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü  Німецька мова та друга іноземна мова

Психологія

ü  Психологія

Економічний факультет

Економіка

ü  Економіка підприємства

ü  Прикладна економіка

Облік і оподаткування

ü  Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ü  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

ü  Фінанси і кредит

Механіко-технологічний факультет

Агроінженерія

ü  Агроінженерія

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü  Транспортні технології на автомобільному транспорті

Факультет аграрного менеджменту

Менеджмент

ü  Адміністративний менеджмент

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü  Менеджмент організацій і адміністрування

ü Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Маркетинг

ü  Маркетинг

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Біотехнології та біоінженерія

ü  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Екологія

ü  Екологічний контроль та аудит

ü Екологія та охорона навколишнього середовища

Захист і карантин рослин

ü  Захист рослин

ü  Карантин рослин

Факультет землевпорядкування

Геодезія та землеустрій

ü  Геодезія та землеустрій

Факультет конструювання та дизайну

Галузеве машинобудування

ü  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Водні біоресурси та аквакультура

ü  Водні біоресурси та аквакультура

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ü  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ü  Якість, стандартизація та сертифікація

Харчові технології

ü  Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü  Нутриціологія

Юридичний факультет

Право

ü  Право

 


 

 

 
Терміни приЙому документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування
 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство»,

206 «Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 208 «Агроінженерія» за всіма формами здобуття освіти 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

1 етап (за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб)

2 етап (тільки за кошти фізичних або юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів на навчання

07 липня 2020 року

07 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

28 липня 2020 року

о 1800 годині

25 серпня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

29 липня – 01 серпня 2020 р.

26 – 27 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше 03 серпня 2020 року

не пізніше

28 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням до 1800 години 07 серпня 2020 року

до 1200 години 31 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

10 серпня 2020 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12
 серпня 2020 року

не пізніше 1800 години

31 серпня 2020 року

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 08 «Право», 20 «Аграрні науки та продовольство») за всіма формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня 2020 року ‒ 1800 години 03 червня 2020 року

 

Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

0526 липня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 05 серпня 2020 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 10 серпня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

до 1200 години 11 серпня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14 серпня 2020 року

 

 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

06 травня 2019 року ‒ 1800 години 03 червня 2020 року

 

Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня ‒ 25 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

03 липня 2020 року

 

Проведення додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

05 липня – 26 липня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 05 серпня 2020 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 1800 години 10 серпня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 1200 години 11 серпня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14 серпня 2020 року

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

не пізніше 15 серпня 2020 року

 

 
 
Вступники для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство») реєструються в приймальній комісії для складання ЄВІ/ЄФВВ. Далі для вступу подають електронні заяви. Вони можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» подають особисто в приймальну комісію заяву в паперовій формі та необхідний пакет документів.

 

До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає:

-   заяву на ім’я ректора;

-   копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;

-   копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);

-   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-  копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених

 законодавством);

 -   копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;

-   4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред’являють особисто.

 

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр», здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування.

 

Вступні випробування проводяться:

- за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» у формі вступного іспиту з іноземної мови та  фахового вступного випробування з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін;

- за всіма спеціальністями, крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та фахового вступного випробування з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін;

-       за спеціальністю 081 "Право" – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

 

Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів).

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти (К1=0,25; К2=0,5; К3=0,25).

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство») за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів). Значення мінімальної кількості балів, отриманих на фаховому вступному випробуванні, становить 124 бали.

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів). Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступних випробуваннях, становить 124 бали.

 


 
 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)