Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 

Освітній ступінь «Магістр», денна форма навчання

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2017/2018 н.р.

Кількість місцьдержавного замовлення у 2016 р.

Вартість навчання за рік у 2017 р., грн.

 

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

40

20

18700

 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

20

18700

 

Електротехнічні системи електроспоживання

20

10

18700

 

 

Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

35

18700

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

140

50

17400

 

Мисливське господарство

25

7

17400

 

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

28

17400

 

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

10

17400

 

ННІ післядипломної освіти

073 – Менеджмент

Дорадництво

25

3

18500

 

Управління інноваційною діяльністю

25

7

18500

 

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

98

60

18200

 

Агрохімія і грунтознавство

42

25

18200

 

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

20

10

18200

 

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградорство

45

24

18200

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

15

15720

 

011 – Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої освіти

75

43

15720

 

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

10

15720

 

035.04 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

10

5

20700

 

Німецька мова та друга іноземна мова

10

5

20700

 

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

22

20300

 

Прикладна економіка

25

0

20300

 

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

64

20300

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Біржова діяльність

20

15

20300

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

50

20300

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

200

50

17400

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

50

10

17400

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

0

17400

Факультет аграрного менеджменту

073 – Менеджмент

Адміністративний менеджмент

50

30

20300

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

85

45

20300

Менеджмент організацій і адміністрування

60

39

20300

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

40

 0

20300

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

15

20300

Факультет ветеринарної медицини

 211 – Ветеринарна медицина

 

Ветеринарна медицина

 

100 

35

21300

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

 

25

0

21300

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

20

19500

101 – Екологія

Екологічний контроль та аудит

30

6

18500

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

16

18500

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

75

17

18500

Карантин рослин

50

20

18500

 

Факультетземлевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

90

35

18920

Факультет інформаційних технологій

051 – Економіка

Економічна кібернетика

25

10

18920

122 – Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

25

13

18920

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

15

10

18920

Факультет конструювання та дизайну

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

25

10

17400

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

20

17400

Обладнання лісового комплексу

50

20

17400

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

30

18700

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

90

50

18700

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

20

18200

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

20

18200

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

4

18200

Юридичний факультет

081 – Право

Право

100

20

21600

 


Освітній ступінь «Магістр», заочна форма навчання
 

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2017/2018 н.р.

Кількість місцьдержавного замовлення у 2016 р.

Вартість навчання за рік

у 2017 р., грн.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

25

0

10550

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

10

10550

Електротехнічні системи електроспоживання  

20

3

10550

Енергетика сільськогосподарського виробництва

70

9

10550

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

115

38

9500

Мисливське господарство

25

0

9500

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

13

9500

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

6

9500

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

60

11

10550

Агрохімія і грунтознавство

35

5

10550

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

10

0

10550

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

30

5

10550

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

10

11800

011 – Освітні, педагогічні науки

 

Педагогіка вищої освіти

 

65

 

10

 

9700

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

5

9700

035.03 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

10

4

12150

Німецька мова та друга іноземна мова

10

1

12150

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

14

11900

Прикладна економіка

25

-

11900

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

15

11900

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

15

11900

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

125

20

10550

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

4

10550

Факультет аграрного менеджменту

073 – Менеджмент

Адміністративний менеджмент

50

20

11900

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

45

15

11900

Менеджмент організацій і адміністрування

40

18

11900

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

9

11900

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

9

12300

101 – Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

15

11300

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

45

10

11300

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

85

12

11800

Факультет конструювання та дизайну

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

9

9400

Обладнання лісового комплексу

50

0

9400

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

5

9900

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

60

10

9900

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

9

9900

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

8

9900

Технології зберігання  та переробки водних біоресурсів

30

 0

9900

Юридичний факультет

081 – Право

Право

100

0

12650

 

 

 

  Терміни прийому документів, вступних випробувань,  

конкурсного відбору та зарахування 

вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Форма навчання

Прийом документів

Вступні випробування

Рейтинговий список

Строки вибору вступником місця навчання

Зарахування

Денна

06.07

28.07.2017 р.

29.07

05.08.2017 р.

за кошти держбюджет   

07.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – 13.08.2017 р.

за кошти держбюджету

до 11.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – до 14.08.2017 р.

за кошти держбюджетудо 12.08.2017 р.;


за кошти фізичних (юридичних) осіб –
до 15.08.2017 р.

Заочна

18.07

14.08.2017 р.

15.08 –

20.08.2017 р.

за кошти держбюджет  

21.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – 28.08.2017 р.

за кошти держбюджету

до 25.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – до 29.08.2017 р.

за кошти держбюджету 

до 26.08.2017 р.;


за кошти фізичних (юридичних) осіб –
до 30.08.2017 р.

       Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.
 
 
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
 
Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття ОС «Магістр» проходять вступні випробування у формі тестування:
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови.
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю "Право"  - у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 
       
Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі у конкурсі для здобуття ОС «Магістр», становить 124 бали.
 
_______________________________________________________________

 

 Документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефони: (044) 258–42–63, 527–83–08,
(098) 660–08–48, (066) 516–43–52, (063) 804–49–93.
http: www.nubip.edu.ua,
e-mail: vstup@nubip.edu.ua

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій