Випускникам технікумів і коледжів

     Для здобуття ОС «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра подаються заяви в електронній формі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

     Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання.

 За денною формою здобуття освіти

 

 

Спеціальність

(Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

у сертифікатах

ЗНО 2019-2021 років

Національний мультипредметний

тест 2022 року

Ліцензійний

обсяг

Максимальний

обсяг

державного

замовлення

за державним

замовленням або за кошти

фізичних/юридичних осіб

тільки за кошти

фізичних та/або

юридичних осіб

за державним

замовленням або за

кошти

фізичних/юридичних

осіб

тільки за кошти

фізичних та/або

юридичних осіб

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

50

26

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

110

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

051 Економіка (Економіка підприємства)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

180

5

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

053 Психологія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

85

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

150

10

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

130

8

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

073 Менеджмент

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

140

5

2. Математика

2.І сторія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

075 Маркетинг

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

80

5

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

50

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

081 Право

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

160

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

101 Екологія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

100

7

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

121 Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

105

54

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

122 Комп’ютерні науки

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

75

14

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

123 Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

55

18

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Технічний сервіс, машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

170

12

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

225

75

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

144 Теплоенергетика

1. Українська мова

1. Українська мова

1.Українська мова

1. Українська мова

50

5

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

55

30

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

162 Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

100

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

181 Харчові технології

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

150

15

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

187 Деревообробні та меблеві технології

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

50

16

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

80

32

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

120

32

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

201 Агрономія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

270

36

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

202 Захист і карантин рослин

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

90

10

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

203 Садівництво та виноградарство

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

Українська мова

55

12

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

125

40

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

205 Лісове господарство

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

215

20

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

206 Садово-паркове господарство

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

100

19

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

207 Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

75

14

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

208 Агроінженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

200

55

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

211 Ветеринарна медицина

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

350

56

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

50

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

231 Соціальна робота

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

80

5

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

242 Туризм

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

50

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

100

14

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

281 Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

50

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

1. Українська мова

100

0

2. Математика

2. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2. Математика

2. Історія України

 

За заочною формою здобуття освіти 

 

Спеціальність

 (Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах

ЗНО 2019-2021 років

Національний мультипредметний тест

2022 року

Ліцензійний

обсяг

Максимальний обсяг

державного замовлення

за державним замовленням або за кошти фізичних/ юридичних осіб

тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб

за державним замовленням або за кошти фізичних/ юридичних осіб

тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

15

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

051 Економіка (Економіка підприємства)

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

60

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

053 Психологія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

15

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

140

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

90

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

073 Менеджмент

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

70

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

075 Маркетинг

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

40

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

25

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

081 Право

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

90

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

101 Екологія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

50

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

123 Комп’ютерна інженерія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

30

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

70

5

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

50

5

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

30

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

162 Біотехнології та біоінженерія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

50

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

181 Харчові технології

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

50

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

187 Деревообробні та меблеві технології

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

100

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

192 Будівництво та цивільна інженерія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

20

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

193 Геодезія та землеустрій

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

55

8

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

201 Агрономія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

65

6

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

202 Захист і карантин рослин

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

35

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

203 Садівництво та виноградарство

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

10

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

60

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

205 Лісове господарство

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

200

9

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

206 Садово-паркове господарство

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

60

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

207 Водні біоресурси та аквакультура

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

75

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

208 Агроінженерія

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

200

5

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

231 Соціальна робота

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

20

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

242 Туризм

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

40

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1.Українська мова

1.Українська мова

1.Українська мова

Українська мова

100

0

2.Математика

2.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

2.Математика

2. Історія України

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook