Перелік предметів НМТ (ЗНО)

Для здобуття ОС «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

подаються заяви в електронній формі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

     Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюватиметься на основі НМТ 2023-2022 рр. або ЗНО 2020-2021 рр.

 За денною формою здобуття освіти 

Спеціальність

(Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

НМТ 2022-23 рр.

Перелік конкурсних предметів

ЗНО 2020-21 рр.  

Ліцензійний

обсяг

Планові показники максимального державного замовлення на 2023 рік

за державним

замовленням

тільки за кошти

фізичних та/або

юридичних осіб

за державним

замовленням 

тільки 

за кошти

фізичних та/або

юридичних осіб

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

30

26

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія   (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, (на вибір)

 

017 Фізична культура і спорт

Творчий конкурс

15

0

 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Українська мова

1. Українська мова 

9

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія(на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

051 Економіка (Економіка підприємства)

1. Українська мова

1. Українська мова

20

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

053 Психологія

1. Українська мова

1. Українська мова

15

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1. Українська мова

1. Українська мова

50

9

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

1. Українська мова

1. Українська мова

30

9

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

073 Менеджмент

1. Українська мова

1. Українська мова

40

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

075 Маркетинг

1. Українська мова

1. Українська мова

20

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

1. Українська мова

1. Українська мова

15

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

081 Право

1. Українська мова

1. Українська мова

160

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

101 Екологія

1. Українська мова

1. Українська мова

25

8

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

121 Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова

1. Українська мова

55

54

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або георгафія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

122 Комп’ютерні науки

1. Українська мова

1. Українська мова

25

15

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

123 Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

25

18

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Технічний сервіс, машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

1 Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

90

13

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

110

74

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

144 Теплоенергетика

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

20

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

162 Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

35

30

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

181 Харчові технології

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

30

15

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

187 Деревообробні та меблеві технології

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

40

8

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

35

32

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

1. Українська мова

40

32

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

201 Агрономія

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

40

36

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

202 Захист і карантин рослин

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

25

9

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

203 Садівництво, плодоовочівнцитво та виноградарство

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

10

6

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

40

36

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

205 Лісове господарство

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

100

20

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

206 Садово-паркове господарство

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

40

19

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

207 Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

15

12

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

208 Агроінженерія

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

55

55

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

211 Ветеринарна медицина

1. Українська мова

1. Українська мова

75

28

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

1. Українська мова

1. Українська мова

5

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

231 Соціальна робота

1. Українська мова

1. Українська мова

10

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1. Українська мова

1. Українська мова

5

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

242 Туризм і рекреація

1. Українська мова

1. Українська мова

10

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

274 Автомобільний транспорт

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

25

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

25

13

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

281 Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова

1. Українська мова

10

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1. Українська мова

1. Українська мова

38

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

За заочною формою здобуття освіти  

 Спеціальність

 (Освітня програма)

Перелік

конкурсних предметів

НМТ 2021-22 рр.

Перелік конкурсних предметів

ЗНО 2020-21 рр.

Ліцензійний обсяг

Планові показники максимального обсягу державного замовлення

на 2023 рік

за державним

замовленням

тільки за кошти

фізичних та/або

юридичних осіб

за державним

замовленням 

тільки за кошти

фізичних та/або

юридичних осіб

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Українська мова

1. Українська мова

9

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

051 Економіка 

(Економіка підприємства)

1. Українська мова

1. Українська мова

45

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

053 Психологія

1. Українська мова

1. Українська мова

14

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1. Українська мова

1. Українська мова

100

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

1. Українська мова

1. Українська мова

80

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

073 Менеджмент

1. Українська мова

1. Українська мова

40

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

075 Маркетинг

1. Українська мова

1. Українська мова

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

076 Підприємництво та торгівля  (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

1. Українська мова

1. Українська мова

30

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

081 Право

1. Українська мова

1. Українська мова

90

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

101 Екологія

1. Українська мова

1. Українська мова

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

30

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія,або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

15

6

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

162 Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

5

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

181 Харчові технології

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

187 Деревообробні та меблеві технології

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

50

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

15

7

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

1. Українська мова

15

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

201 Агрономія

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

25

7

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія   (на вибір)

3.  Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

202 Захист і карантин рослин

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

10

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

205 Лісове господарство

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

150

8

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

206 Садово-паркове господарство

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

35

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

207 Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

35

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

208 Агроінженерія

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

55

5

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

231 Соціальна робота

1. Українська мова

1. Українська мова

10

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1. Українська мова

1. Українська мова

5

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

242 Туризм і рекреація

1. Українська мова

1. Українська мова

20

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

274 Автомобільний транспорт

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

25

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

1. Українська мова

тільки Мотиваційний лист

25

0

2. Математика

2. Математика або історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір)

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ми знаємо все про вступ

 тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08.

 Електронна пошта:[email protected].

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook