Вартість навчання

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" (магістр ветеринарного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти, на 2022-2023 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)

№ п/п Спеціальність (Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Факультет ветеринарної медицини:      
1 Ветеринарна медицина (ОС "Магістр") 6 30 530 183 180
2 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС "Магістр") 6 30 530 183 180
  Юридичний факультет:      
3 Право 4 32 410 129 640
  Економічний факультет:      
4 Економіка (Економіка підприємства) 4 29 900 119 600
5 Економіка (Міжнародна економіка) 4 30 900 123 600
6 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 4 29 980 119 920
7 Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу) 4 29 980 119 920
8 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 4 29 980 119 920
9 Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси) 4 29 980 119 920
10 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 29 980 119 920
  Факультет аграрного менеджменту:      
11 Маркетинг 4 30 900 123 600
12 Менеджмент 4 29 900119 600
  Факультет інформаційних технологій:      
13 Економіка (Економічна кібернетика) 4 29 980 119 920
14 Економіка (Цифрова економіка) 4 29 980 119 920
15 Комп'ютерні науки  4 29 980 119 920
16 Комп'ютерна інженерія 4 29 980 119 920
17 Кібербезпека  4 29 980 119 920
18 Інженерія програмного забезпечення 4 29 980 119 920
19 Інформаційні системи та технології 4 29 980 119 920
  Гуманітарно-педагогічний факультет:      
20 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна) 4 28 510 114 040
21 Філологія (германські мови та літератури (переклад включн), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна) 4 28 510 114 040
22 Соціальна робота 4 21 090 84 360
23 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 4 21 090 84 360
24 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 4 30 680 122 720
25 Психологія 4 27 980 111 920
26 Фізична культура і спорт 4 21 090 84 360
27 Журналістика 4 28 450 113 800
  Факультет землевпорядкування:      
28 Геодезія та землеустрій 4 25 930 103 720
  Агробіологічний факультет:      
29 Агрономія 4 26 090 104 360
30 Садівництво та виноградарство 4 24 880 99 520
  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:      
31 Біотехнології та біоінженерія 4 27 610 110 440
32 Екологія 4 24 880 99 520
33 Захист і карантин рослин 4 26 090 104 360
  ННІ Лісового і садово-паркового господарства:      
34 Садово-паркове господарство 4 26 400 105 600
35 Лісове господарство 4 23 810 95 240
36 Деревообробні та меблеві технології 4 21 650 86 600
  Механіко-технологічний факультет:      
37 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 4 21 650 86 600
38 Агроінженерія 4 21 650 86 600
  Факультет конструювання та дизайну:      
39 Будівництво та цивільна інженерія 4 21 650 86 600
40 Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси) 4 19 690 78 760
41 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) 4 19 690 78 760
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
42 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 4 23 810 95 240
43 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  4 20 690 82 760
44 Біомедична інженерія 4 23 810 95 240
45 Теплоенергетика  4 20 690 82 760
  Факультет тваринництва та водних біоресурсів:      
46 Водні біоресурси та аквакультура 4 22 750 91 000
47 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 4 22 750 91 000
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
48 Харчові технології (Харчові технології) 4 23 810 95 240
49 Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування) 4 23 810 95 240
  ННІ неперервної освіти і туризму:      
50 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) 4 27 980 111 920
51 Публічне управління та адміністрування  4 27 980 111 920
52 Туризм 4 27 980 111 920
 
 
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти, на 2022-2023 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Юридичний факультет:      
1 Право 5 17 330 86 650
  Економічний факультет:      
2 Економіка (Економіка підприємства) 4,5 16 350 73 575
3 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 4,5 16 350 73 575
4 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 4,5 16 350 73 575
5 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4,5 16 350 73 575
  Факультет аграрного менеджменту:      
6 Маркетинг 4,5 16 350 73 575
7 Менеджмент 4,5 16 350 73 575
  Факультет інформаційних технологій:      
8 Комп'ютерні науки  5 16 350 81 750
9 Комп'ютерна інженерія 5 16 350 81 750
  Гуманітарно-педагогічний факультет:      
10 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна) 5 16 350 81 750
11 Філологія (германські мови та літератури (переклад включн), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна) 5 16 350 81 750
12 Соціальна робота 5 13 310 66 550
13 Психологія 5 15 620 78 100
  Факультет землевпорядкування:      
14 Геодезія та землеустрій 5 14 320 71 600
  Агробіологічний факультет:      
15 Агрономія 5 16 040 80 200
16 Садівництво та виноградарство 5 14 830 74 150
  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:      
17 Біотехнології та біоінженерія 5 16 880 84 400
18 Екологія 5 14 830 74 150
19 Захист і карантин рослин 5 16 040 80 200
  ННІ Лісового і садово-паркового господарства:      
20 Садово-паркове господарство 5 15 620 78 100
21 Лісове господарство 5 14 830 74 150
22 Деревообробні та меблеві технології 5 13 490 67 450
  Механіко-технологічний факультет:      
23 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 5 11 640 58 200
24 Агроінженерія 5 11 640 58 200
  Факультет конструювання та дизайну:      
25 Будівництво та цивільна інженерія 5 12 800 64 000
26 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) 5 11 080 55 400
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
27 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 5 12 800 64 000
28 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  5 11 080 55 400
  Факультет тваринництва та водних біоресурсів:      
29 Водні біоресурси та аквакультура 5 12 180 60 900
30 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 5 12 180 60 900
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
31 Харчові технології (Харчові технології) 5 12 800 64 000
  ННІ неперервної освіти і туризму:      
32 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) 5 14 240 71 200
33 Туризм 5 14 240 71 200
 
 
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", на 2022-2023 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Факультет ветеринарної медицини:      
1 Ветеринарна медицина (ОС "Магістр") 5 30 530 152 650
  Юридичний факультет:      
2 Право 4 32 410 129 640
  Економічний факультет:      
3 Економіка (Економіка підприємства) 2 29 900 59 800
4 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 2 29 800 59 600
5 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 2 29 980 59 800
  Факультет аграрного менеджменту:      
6 Маркетинг 2 30 900 61 800
7 Менеджмент 2 29 900 59 800
  Факультет інформаційних технологій:      
8 Комп'ютерні науки  2 29 980 59 960
9 Комп'ютерна інженерія 2 29 980 59 960
10 Інженерія програмного забезпечення 3 29 980 89 940
  Гуманітарно-педагогічний факультет:      
11 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна) 2 28 510 57 020
12 Філологія (германські мови та літератури (переклад включн), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна) 2 28 510 57 020
13 Соціальна робота 3 21 090 63 270
14 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 2 21 090 42 180
15 Психологія 3 27 980 83 940
16 Журналістика 2 28 450 56 900
  Факультет землевпорядкування:      
17 Геодезія та землеустрій 3 25 930 77 790
  Агробіологічний факультет:      
18 Агрономія 3 26 090 78 270
19 Садівництво та виноградарство 3 24 880 74 640
  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:      
20 Біотехнології та біоінженерія 2 27 610 55 220
21 Екологія 2 24 880 49 760
22 Захист і карантин рослин 3 26 090 78 270
  ННІ Лісового і садово-паркового господарства:      
23 Садово-паркове господарство 3 26 400 79 200
24 Лісове господарство 3 23 810 71 430
25 Деревообробні та меблеві технології 2 21 650 43 300
  Механіко-технологічний факультет:      
26 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 2 21 650 43 300
27 Агроінженерія 3 21 650 64 950
  Факультет конструювання та дизайну:      
28 Будівництво та цивільна інженерія 3 21 650 64 950
29 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва) 3 19 690 59 070
30 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) 3 19 690 59 070
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
31 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2 23 810 47 620
32 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  2 20 690 41 380
33 Теплоенергетика  2 20 690 41 380
  Факультет тваринництва та водних біоресурсів:      
34 Водні біоресурси та аквакультура 3 22 750 68 250
35 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 3 22 750 68 250
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
36 Харчові технології 2 23 810 47 620
37 Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування) 3 23 810 71 430
  ННІ неперервної освіти і туризму:      
38 Туризм 3 27 980 83 940
 
 
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр" за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", на 2022-2023 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Юридичний факультет:      
1 Право 4 17 330 69 320
  Економічний факультет:      
2 Економіка (Економіка підприємства) 3 16 350 49 050
3 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 3 16 350 49 050
4 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 3 16 350 49 050
5 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      
  Факультет аграрного менеджменту:      
6 Маркетинг 3 16 350 49 050
7 Менеджмент 3 16 350 49 050
  Факультет інформаційних технологій:      
8 Комп'ютерні науки  3 16 350 49 050
9 Комп'ютерна інженерія 3 16 350 49 050
  Гуманітарно-педагогічний факультет:      
10 Соціальна робота 3 13 310 39 930
  Факультет землевпорядкування:      
11 Геодезія та землеустрій 3 14 320 42 960
  Агробіологічний факультет:      
12 Агрономія 3 16 040 48 120
13 Садівництво та виноградарство 3 14 830 44 490
  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:      
14 Біотехнології та біоінженерія 3 16 880 50 640
15 Екологія 3 14 830 44 490
16 Захист і карантин рослин 3 16 040 48 120
  ННІ Лісового і садово-паркового господарства:      
17 Садово-паркове господарство 3 15 620 46 860
18 Лісове господарство 3 14 830 44 490
19 Деревообробні та меблеві технології 3 13 490 40 470
  Механіко-технологічний факультет:      
20 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 3 11 640 34 920
21 Агроінженерія 3 11 640 34 920
  Факультет конструювання та дизайну:      
22 Будівництво та цивільна інженерія 3 12 800 38 400
23 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) 3 11 080 33 240
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
24 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 3 12 800 38 400
25 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  3 11 080 33 240
  Факультет тваринництва та водних біоресурсів:      
26 Водні біоресурси та аквакультура 3 12 180 36 540
27 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 3 12 180 36 540
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
28 Харчові технології 3 12 800 38 400
  ННІ неперервної освіти і туризму:      
29 Туризм 3 14 240 42 720
 
 
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2022-2023 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Факультет ветеринарної медицини:      
1 Ветеринарна медицина  1,5 36 370 54 555
  Юридичний факультет:      
2 Право 1,5 36 370 54 555
  Економічний факультет:      
3 Економіка (Економіка підприємства) 1,5 36 370 54 555
4 Економіка (Прикладна економіка) 1,5 36 370 54 555
5 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 1,5 36 370 54 555
6 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 1,5 36 370 54 555
7 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 1,5 36 370 54 555
  Факультет аграрного менеджменту:      
8 Менеджмент (Адміністративний менеджмент) 1,5 36 370 54 555
9 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) 1,5 36 370 54 555
10 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) 1,5 36 370 54 555
11 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) 1,5 36 370 54 555
12 Маркетинг 1,5 36 370 54 555
  Факультет інформаційних технологій:      
13 Економіка (Економічна кібернетика) 1,5 36 370 54 555
14 Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології) 1,5 36 370 54 555
15 Комп'ютерні науки (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг) 1,5 36 370 54 555
16 Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи і мережі) 1,5 36 370 54 555
17 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем) 1,5 36 370 54 555
  Гуманітарно-педагогічний факультет:      
18 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська мова та друга іноземна мова) 1,5 36 370 54 555
19 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша -німецька) Німецька мова та друга іноземна мова) 1,5 36 370 54 555
20 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої освіти) 1,5 24 930 37 395
21 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) 1,5 24 930 37 395
22 Соціальна робота (Соціальна робота) 1,5 23 720 35 580
23 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація) 1,5 23 720 35 580
24 Психологія 1,5 36 370 54 555
25 Менеджмент (Управління навчальним закладом) 1,5 36 370 54 555
26 Менеджмент (Управління персоналом) 1,5 36 370 54 555
27 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1,5 36 370 54 555
  Факультет землевпорядкування:      
28 Геодезія та землеустрій 1,5 28 530 42 795
  Агробіологічний факультет:      
29 Агрономія (Агрономія) 1,5 27 890 41 835
30 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство) 1,5 27 890 41 835
31 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур) 1,5 27 890 41 835
32 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробницті) 1,5 27 890 41 835
33 Садівництво та виноградарство 1,5 27 890 41 835
  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:      
34 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) 1,5 29 420 44 130
35 Екологія (Екологічний контроль та аудит) 1,5 27 890 41 835
36 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 1,5 27 890 41 835
37 Захист і карантин рослин (Захист рослин) 1,5 27 890 41 835
38 Захист і карантин рослин (Карантин рослин) 1,5 27 890 41 835
  ННІ Лісового і садово-паркового господарства:      
39 Садово-паркове господарство 1,5 27 720 41 580
40 Лісове господарство 1,5 26 230 39 345
41 Деревообробні та меблеві технології 1,5 23 850 35 775
  Механіко-технологічний факультет:      
42 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті) 1,5 23 850 35 775
43 Автомобільний транспорт 1,5 23 850 35 775
44 Агроінженерія 1,5 23 850 35 775
  Факультет конструювання та дизайну:      
45 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) 1,5 21 640 32 460
46 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу) 1,5 21 640 32 460
47 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва) 1,5 21 640 32 460
48 Будівництво та цивільна інженерія  1,5 26 230 39 345
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
49 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  1,5 26 230 39 345
50 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  1,5 22 680 34 020
  Факультет тваринництва та водних біоресурсів:      
51 Водні біоресурси та аквакультура 1,5 26 810 40 215
52 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 1,5 26 810 40 215
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
53 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) 1,5 27 440 41 160
54 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів) 1,5 27 440 41 160
55 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) 1,5 27 440 41 160
  ННІ неперервної освіти і туризму:      
56 Менеджмент (Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом) 1,5 36 370 54 555
57 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) 1,5 36 370 54 555
 
 
Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр" за освітньо-науковою програмою підготовки, на 2022-2023 навчальний рік (денна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Факультет аграрного менеджменту:      
1 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) 2 36 370 72 740
  Факультет конструювання та дизайну:      
2 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) 2 21 640 43 280
3 Будівництво та цивільна інженерія  2 26 230 52 460
  Механіко-технологічний факультет:      
4 Агроінженерія (Агроінженерія) 2 23 850 47 700
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
5 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  2 26 230 52 460
6 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  2 22 680 45 360
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
7 Харчові технології (Нутриціологія) 2 27 440 54 880
 
 
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2022-2023 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
  Юридичний факультет:      
1 Право 1,5 19 070 28 605
  Економічний факультет:      
2 Економіка (Економіка підприємства) 1,5 17 940 26 910
3 Економіка (Прикладна економіка) 1,5 17 940 26 910
4 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 1,5 17 940 26 910
5 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 1,5 17 940 26 910
6 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 1,5 17 940 26 910
  Факультет аграрного менеджменту:      
7 Менеджмент (Адміністративний менеджмент) 1,5 17 940 26 910
8 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)  1,5 17 940 26 910
9 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)  1,5 17 940 26 910
10 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) 1,5 17 940 26 910
11 Маркетинг 1,5 17 940 26 910
  Гуманітарно-педагогічний факультет:      
12 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська мова та друга іноземна мова) 1,5 18 720 28 080
13 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша -німецька) Німецька мова та друга іноземна мова) 1,5 18 720 28 080
14 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої освіти) 1,5 16 020 24 030
15 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) 1,5 16 020 24 030
16 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація) 1,5 16 020 24 030
17 Соціальна робота (Соціальна робота) 1,5 16 020 24 030
18 Психологія 1,5 16 650 24 975
19 Менеджмент (Управління навчальним закладом) 1,5 17 940 26 910
20 Менеджмент  (Управління персоналом) 1,5 17 940 26 910
21 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1,5 17 940 26 910
  Факультет землевпорядкування:      
22 Геодезія та землеустрій 1,5 17 790 26 685
  Агробіологічний факультет:      
23 Агрономія (Агрономія) 1,5 17 020 25 530
24 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство) 1,5 17 020 25 530
25 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві) 1,5 17 020 25 530
26 Садівництво та виноградарство  1,5 17 020 25 530
  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:      
27 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) 1,5 18 540 27 810
28 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 1,5 17 020 25 530
29 Екологія (Екологічний контроль та аудит) 1,5 17 020 25 530
30 Захист і карантин рослин (Захист рослин) 1,5 17 020 25 530
31 Захист і карантин рослин (Карантин рослин) 1,5 17 020 25 530
  ННІ Лісового і садово-паркового господарства:      
32 Садово-паркове господарство 1,5 17 950 26 925
33 Лісове господарство 1,5 17 020 25 530
34 Деревообробні та меблеві технології 1,5 15 480 23 220
  Механіко-технологічний факультет:      
35 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті) 1,5 14 460 21 690
36 Агроінженерія 1,5 14 460 21 690
  Факультет конструювання та дизайну      
37 Будівництво та цивільна інженерія  1,5 15 130 22 695
38 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) 1,5 13 760 20 640
  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження:      
39 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 1,5 15 900 23 850
40 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  1,5 13 760 20 640
  Факультет тваринництва та водних біоресурсів:      
41 Водні біоресурси та аквакультура 1,5 16 190 24 285
42 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 1,5 16 190 24 285
  Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:      
43 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса) 1,5 14 920 22 380
44 Харчові технології (Нутріціологія) 1,5 14 920 22 380
45 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) 1,5 14 920 22 380
  ННІ неперервної освіти і туризму:      
46 Менеджмент (Дорадництво)  1,5 17 940 26 910
47 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) 1,5 17 940 26 910
48 Менеджмент (Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом) 1,5 17 940 26 910
 
 
 
Вартість навчання студентів для здобуття ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст", які зараховуються на підставі договору на навчання в міжкафедральних навчальних лабораторіях, на 2022-2023 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
МНЛ на базі ВСП "Бобровицький фаховий коледж  ім. О.Майнової НУБіП України"
1 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 3 9 800 29 400
2 Економіка (Економіка підприємства) 3 9 800 29 400
3 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 3 9 800 29 400
4 Агрономія 3 7 750 23 250
5 Менеджмент 3 9 800 29 400
  МНЛ на базі ВСП  "Заліщицький  фаховий коледж ім. Є.Храпливого НУБіП України"
6 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 3 9 800 29 400
7 Агрономія 3 7 750 23 250
  МНЛ на базі ВСП "Ірпінський фаховий  коледж НУБіП України"
8 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 3 9 800 29400
9 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 3 9 800 29400
10 Економіка (Економіка підприємства) 3 9 800 23400
11 Комп’ютерна інженерія 3 9 800 23400
12 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 9 800 29400
  МНЛ на базі ВСП "Мукачівський фаховий коледжу НУБіП України"      
13 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 3 9 800 29 400
14 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 3 9 800 29 400
15 Право 3 12 590 37 770
16 Туризм 3 11 500 34 500
17 Агрономія 3 7 750 23 250
  МНЛ на базі Малинського лісотехнічного  коледжу      
18 Лісове господарство 3 9 440 28 320
19 Деревообробні та меблеві технології 3 7 750 23 250
20 Агроінженерія 3 7 750 23 250
  МНЛ на базі Лубенского лісотехнічного фахового коледжу      
21 Лісове господарство 3 9 440 28 320
22 Садово-паркове господарство 3 9 440 28 320
23 Деревообробні та меблеві технології 3 7 750 23 250
  МНЛ на базі Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу      
24 Агроінженерія 3 7 750 23 250
25 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  3 7 750 23 250
  МНЛ на базі ВСП "Рівненський фаховий  коледж НУБіП України"      
26 Облік і оподаткування (Облік і аудит) (ОС "Бакалавр") 3 9 800 29 400
27 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) (ОС "Бакалавр") 3 9 800 29 400
28 Право (ОС "Бакалавр") 3 12 590 37 770
29 Інженерія програмного забезпечення (ОС "Бакалавр") 3 9 800 29 400
30 Освітні, педагогічні науки
(Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) (ОС "Магістр")
1,5 13 310 18 150
  МНЛ на базі ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" та  ВСП "Бережанський фаховий  коледж НУБіП України"      
31 Комп’ютерна інженерія (ОС "Бакалавр") 3 9 800 29 400
32 Соціальна робота  (ОС "Бакалавр") 3 7 750 23 250
33 Лісове господарство (ОС "Магістр") 1,5 13 310 19 965
  МНЛ на базі ВСП "Боярський фаховий коледж НУБіП України"
34 Менеджмент 3 9 800 25 740
  МНЛ на базі Шацького лісового фахового коледжу ім.В.В.Сулька
35 Лісове господарство 3 9 440 28320
36 Деревообробні та меблеві технології 3 7 750 23 250
 
 
Вартість навчання студентів, які зараховуються  на підставі договорів для здобуття ОС "Бакалавр"  до ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України (заочна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
1 Право 3 20 000 60 000
2 Економіка підприємства 3 18 000 54 000
3 Комп'ютерні науки  3 20 000 60 000
4 Агрономія 3 18 000 54 000
5 Туризм 3 18 000 54 000
 
 
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в  на підставі договорів для здобуття ОС "Магістр" до ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України, на 2022-2023 навчальний рік (заочна форма здобуття освіти)
№ п/п Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма) Термін навчання, н.р. Вартість одного н.р., грн. Загальна вартість, грн.
1 Економіка (Економіка підприємства) 2,0 20 000 40 000
2 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 2,0 20 000 40 000
3 Комп'ютерні науки  2,0 20 000 40 000
4 Геодезія та землеустрій 2,0 20 000 40 000
5 Екологія  2,0 20 000 40 000
6 Садово-паркове господарство 2,0 20 000 40 000
7 Лісове господарство 2,0 20 000 40 000
8 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування ) 1,5 21 000 31 500
 
 
 
 
 
 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook