Вартість навчання

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" (ОС "Магістр" ветеринарного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти, на 2024-2025 навчальний рік

(денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Факультет ветеринарної медицини:

 

 

 

1

Ветеринарна медицина (ОС "Магістр")

6

39 530

237 180

 

Юридичний факультет:

 

 

 

2

Право

4

38 500

154 000

 

Економічний факультет:

 

 

 

3

Економіка (Економіка підприємства)

4

35 520

142 080

4

Економіка (Міжнародна економіка)

4

36 700

146 800

5

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

4

35 400

141 600

6

Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

4

35 400

141 600

7

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

4

35 520

142 080

8

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Корпоративні фінанси)

4

35 520

142 080

9

Підприємництво та торгівля

4

36 700

146 800

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

10

Маркетинг

4

35 520

142 080

11

Менеджмент (Менеджмент)

4

35 520

142 080

12

Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу)

4

35 520

142 080

 

Факультет інформаційних технологій:

 

 

 

13

Економіка (Економічна кібернетика)

4

35 600

142 400

14

Економіка (Цифрова економіка)

4

35 600

142 400

15

Комп'ютерні науки

4

38 500

154 000

16

Комп'ютерна інженерія

4

38 500

154 000

17

Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека)

4

38 500

154 000

18

Інженерія програмного забезпечення

4

38 500

154 000

19

Інформаційні системи та технології

4

38 500

154 000

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

20

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

4

33 870

135 480

21

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

4

33 870

135 480

22

Соціальна робота

4

25 050

100 200

23

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

4

25 050

100 200

24

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

4

36 340

145 360

25

Психологія

4

33 230

132 920

26

Фізична культура і спорт

4

25 050

100 200

27

Журналістика

4

33 740

122 680

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

28

Геодезія та землеустрій

4

30 800

123 200

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

29

Агрономія

4

30 990

123 960

30

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

4

29 560

118 240

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

31

Біотехнології та біоінженерія

4

32 790

131 160

32

Екологія

4

30 800

123 200

33

Захист і карантин рослин

4

30 990

123 960

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

34

Садово-паркове господарство

4

31 360

125 440

35

Лісове господарство

4

28 280

113 120

36

Деревообробні та меблеві технології

4

25 720

102 880

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

37

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

4

25 800

103 200

38

Агроінженерія

4

25 800

103 200

39

Автомобільний транспорт

4

19 800

79 200

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

40

Будівництво та цивільна інженерія

4

25 720

102 880

41

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

4

23 390

93 560

42

Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси)

4

23 390

93 560

43

Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання

сільськогосподарського виробництва)

 4 23 390  93 560

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

44

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

4

28 280

113 120

45

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

4

24 570

98 280

46

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

4

24 570

98 280

47

Теплоенергетика

4

24 570

98 280

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

48

Водні біоресурси та аквакультура

4

26 030

104 120

49

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

4

26 030

104 120

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

50

Харчові технології

4

28 280

113 120

51

Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування)

4

28 750

115 000

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

52

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

4

33 230

132 920

53

Публічне управління та адміністрування

4

33 230

132 920

54

Туризм і рекреація

4

33 230

132 920

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти, на 2024-2025 навчальний рік

(заочна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

5

20 580

102 900

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

4,5

19 420

87 390

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

4,5

19 420

87 390

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

4,5

19 420

87 390

5

Підприємництво та торгівля

4,5

19 420

87 390

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Маркетинг

4,5

19 420

87 390

7

Менеджмент (Менеджмент)

4,5

19 420

87 390

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

8

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

5

19 420

97 100

9

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

5

19 420

97 100

10

Соціальна робота

5

15 800

79 000

11

Психологія

5

18 550

92 750

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

12

Геодезія та землеустрій

5

17 000

85 000

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

13

Агрономія

5

19 050

95 250

14

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

5

17 610

88 050

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

15

Біотехнології та біоінженерія

5

20 050

100 250

16

Екологія

5

17 610

88 050

17

Захист і карантин рослин

5

19 050

95 250

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

18

Садово-паркове господарство

4

18 540

74 160

19

Лісове господарство

4

17 610

70 440

20

Деревообробні та меблеві технології

4

16 010

64 040

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

21

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

5

15 400

77 000

22

Агроінженерія

5

15 400

77 000

23

Автомобільний транспорт

5

12 100

60 500

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

24

Будівництво та цивільна інженерія

5

15 200

76 000

25

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

5

13 150

65 750

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

26

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

4

15 200

60 800

27

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

4

13 150

52 600

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

28

Водні біоресурси та аквакультура

5

13 930

69 650

29

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

5

13 930

69 650

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

30

Харчові технології

5

15 200

76 000

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

31

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

5

16 900

84 500

32

Туризм і рекреація (Туризм)

5

16 900

84 500

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" (ОС "Магістр" ветеринарного спрямування) за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік

(денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Факультет ветеринарної медицини:

 

 

 

1

Ветеринарна медицина (ОС "Магістр")

5

39 530

197 650

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

3

35 520

106 560

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит, Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

3

35 400

106 200

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

3

35 520

106 560

5

Підприємництво та торгівля

3

36 700

110 100

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Маркетинг

3

35 520

106 560

7

Менеджмент (Менеджмент)

2 / 3

35 520

71 040 / 106 560

8

Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу)

2 / 3

35 520

71 040 / 106 560

 

Факультет інформаційних технологій:

 

 

 

9

Комп'ютерні науки

3

38 500

115 500

10

Комп'ютерна інженерія

3

38 500

115 500

11

Інженерія програмного забезпечення

3

38 500

115 500

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

12

Соціальна робота

3

25 050

75 150

13

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

3

25 050

75 150

14

Психологія

3

33 230

99 690

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

15

Геодезія та землеустрій

3

30 800

92 400

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

16

Агрономія

3

30 990

92 970

17

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

3

29 560

88 680

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

18

Біотехнології та біоінженерія

3

32 790

98 370

19

Екологія

3

30 800

92 400

20

Захист і карантин рослин

3

30 990

92 970

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

21

Садово-паркове господарство

3

31 360

94 080

22

Лісове господарство

3

28 280

84 840

23

Деревообробні та меблеві технології

3

25 720

77 160

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

24

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

3

25 800

77 400

25

Агроінженерія

3

25 800

77 400

26

Автомобільний транспорт

3

19 800

59 400

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

27

Будівництво та цивільна інженерія

3

25 720

77 160

28

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

3

23 390

70 170

29

Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

3

23 390

70 170

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

30

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

3

28 280

84 840

31

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

3

24 570

73 710

32

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

3

24 570

73 710

33

Теплоенергетика

3

24 570

73 710

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

34

Водні біоресурси та аквакультура

3

26 030

78 090

35

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

3

26 030

78 090

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

36

Харчові технології

3

28 280

84 840

37

Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування)

3

28 750

86 250

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

38

Публічне управління та адміністрування

3

33 230

99 690

39

Туризм і рекреація (Туризм)

3

33 230

99 690

40

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

3

33 230

99 690

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Бакалавр" за скороченим терміном на базі ОКР "Молодший спеціаліст", ОПС "Фаховий молодший бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік

(заочна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Економічний факультет:

 

 

 

1

Економіка (Економіка підприємства)

3

19 420

58 260

2

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

3

19 420

58 260

3

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

3

19 420

58 260

4

Підприємництво та торгівля

3

19 420

58 260

  Факультет аграрного менеджменту:      

5

Маркетинг

3

19 420

58 260

6

Менеджмент (Менеджмент)

3

19 420

58 260

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

7

Психологія

3

18 550

55 650

8

Соціальна робота

3

15 800

47 400

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

9

Геодезія та землеустрій

3

17 000

51 000

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

10

Агрономія

3

19 050

57 150

11

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

3

17 610

52 830

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

12

Біотехнології та біоінженерія

3

20 050

60 150

13

Екологія

3

17 610

52 830

14

Захист і карантин рослин

3

19 050

57 150

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

15

Садово-паркове господарство

3

18 540

55 620

16

Лісове господарство

3

17 610

52 830

17

Деревообробні та меблеві технології

3

16 010

48 030

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

18

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

3

15 400

46 200

19

Агроінженерія

3

15 400

46 200

20

Автомобільний транспорт

3

12 100

36 300

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

21

Будівництво та цивільна інженерія

3

15 200

45 600

22

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

3

13 150

39 450

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

23

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

3

15 200

45 600

24

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

3

13 150

39 450

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

25

Водні біоресурси та аквакультура

3

13 930

41 790

26

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

3

13 930

41 790

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

27

Харчові технології

3

15 200

45 600

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

28

Туризм і рекреація (Туризм)

3

16 900

50 700

29

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

3

16 900

50 700

 

 Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік

(денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Освітня програма)

Термін

навчання,

н.р.

Вартість

одного н.р.,

грн.

Загальна

вартість,

грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

1,5

43 200

64 800

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

1,5

43 200

64 800

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1,5

43 200

64 800

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

(Фінанси і кредит)

1,5

43 200

64 800

5

Підприємництво та  торгівля

1,5

43 200

64 800

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

1,5

43 200

64 800

7

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

1,5

43 200

64 800

8

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

1,5

43 200

64 800

9

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та

міжнародними проектами)

1,5

43 200

64 800

10

Маркетинг

1,5

43 200

64 800

 

Факультет інформаційних технологій:

 

 

 

11

Економіка (Економічна кібернетика)

1,5

43 200

64 800

12

Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

1,5

43 200

64 800

13

Комп'ютерні науки (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг)

1,5

43 200

64 800

14

Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі)

1,5

43 200

64 800

15

Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи захисту інформації)

1,5

43 200

64 800

16

Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем)

1,5

43 200

64 800

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

17

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна мова)

1,5

43 200

64 800

18

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша -німецька) (Німецька мова та друга іноземна мова)

1,5

43 200

64 800

19

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої освіти)

1,5

29 610

44 415

20

Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні

технології в освіті)

1,5

29 610

44 415

21

Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

1,5

28 170

42 255

22

Психологія

1,5

43 200

64 800

23

Журналістика

1,5

43 200

64 800

24

Менеджмент (Управління закладом освіти)

1,5

43 200

64 800

25

Менеджмент (Управління персоналом)

1,5

43 200

64 800

26

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні

студії

1,5

43 200

64 800

27

Фізична культура і спорт

1,5

29 600

44 400

 

Факультет землевпорядкування:

 

 

 

28

Геодезія та землеустрій

1,5

33 890

50 835

 

Агробіологічний факультет:

 

 

 

29

Агрономія (Агрономія)

1,5

33 130

49 695

30

Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство)

1,5

33 130

49 695

31

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

1,5

33 130

49 695

32

Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві)

1,5

33 130

49 695

33

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

1,5

33 130

49 695

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

 

 

34

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

1,5

34 950

52 425

35

Екологія (Екологічний контроль та аудит)

1,5

33 130

49 695

36

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

1,5

33 130

49 695

37

Захист і карантин рослин (Захист рослин)

1,5

33 130

49 695

38

Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

1,5

33 130

49 695

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства:

 

 

 

39

Садово-паркове господарство

1,5

32 920

49 380

40

Лісове господарство

1,5

31 150

46 725

41

Деревообробні та меблеві технології

1,5

28 320

42 480

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

42

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(Транспортні технології на автомобільному транспорті)

1,5

28 400

42 600

43

Автомобільний транспорт

1,5

28 400

42 600

44

Агроінженерія

1,5

28 400

42 600

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

45

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

1,5

25 700

38 550

46

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

1,5

25 700

38 550

47

Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

1,5

25 700

38 550

48

Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського виробництва)

1,5

25 700

38 550

49

Будівництво та цивільна інженерія

1,5

31 150

46 725

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

50

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та

робототехніка (Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та

робототехніка)

1,5

31 150

46 725

51

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1,5

26 940

40 410

52

Теплоенергетика

1,5

25 190

37 785

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів:

 

 

 

53

Водні біоресурси та аквакультура

1,5

31 840

47 760

54

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

1,5

31 840

47 760

 

Факультет харчових технологій та управління якістю

продукції АПК:

 

 

 

55

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та

переробки м'яса)

1,5

32 590

48 885

56

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

1,5

32 590

48 885

57

Інформаційно-вимірювальні технології (Якість, стандартизація та сертифікація)

1,5

32 590

48 885

58

Громадське здоров'я (Нутриціологія та промоція здоров'я)

2

37 400

74 800

 

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

 

 

59

Туризм і рекреація (Міжнародний туристичний бізнес)

1,5

43 200

64 800

60

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1,5

43 200

64 800

61

Публічне управління та адміністрування

1,5

43 200

64 800

62

Менеджмент  (Управління інноваційною та консалтинговою

діяльністю)

1,5

43 200

64 800

 

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр" за освітньо-науковою програмою підготовки, на 2024-2025 навчальний рік

(денна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Гуманітарно-педагогічний факультет:

 

 

 

1

Менеджмент (Управління закладом освіти)

2

43 200

86 400

 

Факультет конструювання та дизайну:

 

 

 

2

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

2

25 700

51 400

3

Будівництво та цивільна інженерія

2

31 150

62 300

 

Механіко-технологічний факультет:

 

 

 

4

Агроінженерія

2

28 400

56 800

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження:

 

 

 

5

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

2

31 150

62 300

6

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

26 940

53 880

7

Теплоенергетика

2

25 190

50 380

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК:

 

 

 

8

Харчові технології (Нутріціологія)

2

32 590

65 180

 

Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2024-2025 навчальний рік

(заочна форма здобуття освіти)

№ п/п

Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

 

Юридичний факультет:

 

 

 

1

Право

1,5

22 650

33 975

 

Економічний факультет:

 

 

 

2

Економіка (Економіка підприємства)

1,5

21 300

31 950

3

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1,5

21 300

31 950

4

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)

1,5

21 300

31 950

5

Підприємництво та  торгівля

1,5

21 300

31 950

 

Факультет аграрного менеджменту:

 

 

 

6

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

1,5

21 300

31 950

7

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

1,5

21 300

31 950

8

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)