Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ

магістратура

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ

для здобуття ступеня «Магістр»

(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»,  
20 «Аграрні науки та продовольство») 

 

19 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

  • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
  • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

 

Реєстрація розпочинається з 9:00 17 серпня та закінчується о 18:00 25 серпня 2020 року.

 

І. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

 

1.   заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

2.   документ, що посвідчує особу;

3.   облікова картка платника податків

(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

4.   документ про здобутий ступінь вищої (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

5.   Фотокартка для документів 3х4 (JPEG, PNG) (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

6.   довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу

(для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання);

7.   медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о  (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

 

ІІ. Надішліть скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів на офіційну електронну адресу Приймальної комісії відповідного факультету (в період 17.08-25.08) 

УВАГА! 

1.     у темі листа обов’язково зазначте ПІБ.

2.     в тексті листа зазначте ПІБ (повністю) та номер облікової картки платника податків.

3.     уважно перевірте всі дані в анкеті та електронну адресу Приймальної комісії ЗВО.

ІІІ. Отримайте скановану копію екзаменаційного листа

 

Приймальна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів.

У разі успішної реєстрації приймальна комісія надсилає скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. 

Уважно перевірте дані в екзаменаційному листку, якщо ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

 

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, приймальна комісія надсилає повідомлення про відмову в реєстрації з вказанням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

  

Детальна інструкція знаходиться тут

 

Офіційні інформаційні матеріали щодо реєстрації та підготовки до ЄВІ/ЄФВВ ви також можете знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за посиланнями

 https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОНА ПОШТА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Деревообробні та меблеві технології

ü  Деревообробні та меблеві технології

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ неперервної ОСВІТИ і туризму

Менеджмент

ü  Дорадництво

ü  Управління інноваційною діяльністю

ü  Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

ü  Публічне управління та адміністрування

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

ü  Управління навчальним закладом

ü  Управління персоналом

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Соціальна робота

ü  Соціальна робота

ü  Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü  Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü  Німецька мова та друга іноземна мова

Психологія

ü  Психологія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

ü  Економіка підприємства

ü  Прикладна економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

ü  Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ü  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

ü  Фінанси і кредит

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü  Транспортні технології на автомобільному транспорті

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Автомобільний транспорт

ü  Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

ü  Адміністративний менеджмент

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü  Менеджмент організацій і адміністрування

ü  Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ü  Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Ветеринарна медицина

ü  Ветеринарна медицина

vstup.vm@nubip.edu.ua

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ü  Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

ü  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

ü  Екологічний контроль та аудит

ü  Екологія та охорона навколишнього середовища

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

ü  Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

ü  Економічна кібернетика

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

ü  Інформаційні управляючі системи та технології

ü  Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інженерія програмного забезпечення

ü  Програмне забезпечення інформаційних систем

Комп’ютерна інженерія

ü  Комп’ютерні системи і мережі

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

ü  Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ü  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

ü  Обладнання лісового комплексу

ü  Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ü  Якість, стандартизація та сертифікація

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ü  Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü  Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

ü  Нутриціологія

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

ü  Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

 

 

Вартість спеціально організованої сесії  – 510 грн.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в містах, де розташовані регіональні центри.

Пункти тестування для проведення основної сесії вступного ЄВІ/ЄФВВ можуть створюватись в Обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Северодонецьк Луганської області.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Якщо до 1 вересня не буде сплачено суму в повному обсязі, то реєстрацію буде скасовано, а отриманий екзаменаційний листок вважатиметься недійсним. 

Офіційне оголошення результатів третьої сесії ЄВІ здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 10 календарних днів із дня проведення іспиту.

 

 

 

 

Телефони:     

          (044) 258-42-63

 (044) 527-83-08 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook