Терміни прийому документів

 Терміни прийому документів, вступних випробувань,  

 

Додаткові строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» (крім спеціальностей галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 20 Аграрні науки та продовольство)

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної компанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ з іноземної мови

17 – 25 серпня

2020 року

 

Спеціально організована сесія єдиного фахового вступного іспиту 

19 вересня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання

21 вересня – 29 вересня 2020 року

 

Проведення фахових вступних випробувань

30 вересня 2020 року

 

Надання рекомендацій для зарахування

не пізніше 01 жовтня 2020 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 05 жовтня 2020 року

 

Наказ про зарахування

не пізніше 06 жовтня 2020 року

 

 

 

 

 

конкурсного відбору та зарахування 

вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 208 «Агроінженерія» за всіма формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів на навчання

05 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

27 серпня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

28 – 30 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше

01 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням

05 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 вересня 2020 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
не пізніше

30 вересня 2020 року

Примітка: та спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти «Магістра» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліста», крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

  

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та спеціальностей галузей знань 08 «Право», 20 «Аграрні науки та продовольство») за всіма формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня 2020 року ‒ 1800 години

05 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

0526 серпня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 01 вересня 2020 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 06 вересня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 вересня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше

30 вересня 2020 року

 

 

  

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

12 травня 2020 року ‒ 1800 години 05 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

03 липня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 01 вересня 2020 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 1800 години 06 вересня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 вересня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
 не пізніше

30 вересня 2020 року

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15 вересня 2020 року

 

 

      Вступники для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство») реєструються в приймальній комісії для складання ЄВІ/ЄФВВ. Далі для вступу подають електронні заяви. Вони можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» подають особисто в приймальну комісію заяву в паперовій формі та необхідний пакет документів.

 

До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає:

-      заяву на ім’я ректора;

-      копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;

-      копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);

-      копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-    копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених

законодавством);

-       копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;

-       4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред’являють особисто.

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр», здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування.

Вступні випробування проводяться:

- за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» у формі тестування з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін нормативного циклу та іноземної мови за обсягами програм бакалаврської підготовки;

- за всіма спеціальністями, крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та фахового вступного випробування;

-       за спеціальністю 081 "Право" – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» становить 100 балів;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство») за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі становить 100 балів;

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра становить 124 бали.

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook