Перелік спеціальностей

Спеціальності, денна форма; бакалавр (магістр ветеринарного спрямування)  

 

 

 

Структурний підрозділ

код

Спеціальність

(Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік конкурсних предметів тільки

за кошти фізичних та юридичних осіб

Ліцензований обсяг на 2019/2020 н.р. денна

Вартість 1 року   навчання у 2019 р. денна

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1

Українська мова і література

70

19690

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

Українська мова і література

175

19690

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

144

Теплоенергетика

1

Українська мова і література

50

19690

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205

Лісове господарство

1

Українська мова і література

215

19690

2

Математика

3

Хімія або біологія

Біологія або іноземна мова

206

Садово-паркове господарство

1

Українська мова і література

100

20690

2

Математика

3

Хімія або біологія

Біологія або іноземна мова

187

Деревообробні та меблеві технології

1

Українська мова і література

50

19690

2

Математика

3

Фізика або біологія

Фізика або іноземна мова

Факультет конструювання та дизайну

133

Галузеве машинобудування (Галузеве

машинобудування, Робототехнічні системи та комплекси)

1

Українська мова і література

170

18690

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

192

Будівництво та цивільна інженерія

1

Українська мова і література

50

19690

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

Механіко-технологічний факультет

275.03

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

1

Українська мова і література

100

19690

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або іноземна мова

208

Агроінженерія

1

Українська мова і література

200

19690

2

Математика

3

Фізика або географія

Історія України або іноземна мова

Факультет аграрного менеджменту

075

Маркетинг

1

Українська мова і література

60

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

073

Менеджмент

1

Українська мова і література

150

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

Агробіологічний факультет

201

Агрономія

1

Українська мова і література

220

21570

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або математика

203

Садівництво та виноградарство

1

Українська мова і література

60

20570

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або математика

Факультет ветеринарної медицини

211

Ветеринарна медицина*

1

Українська мова і література

225

25240

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або іноземна мова

212

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза*

1

Українська мова і література

50

25240

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або іноземна мова

Економічний факультет

051

Економіка (Економіка підприємства)

1

Українська мова і література

100

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

1

Українська мова і література

130

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1

Українська мова і література

150

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

Українська мова і література

50

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

101

Екологія

1

Українська мова і література

100

20570

2

Біологія

3

Хімія або географія

Історія України або іноземна мова

162

Біотехнології та біоінженерія

1

Українська мова і література

100

22820

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або іноземна мова

202

Захист і карантин рослин

1

Українська мова і література

75

21570

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або іноземна мова

Факультет земле-впорядкування

193

Геодезія та землеустрій

1

Українська мова і література

90

21440

2

Математика

3

Географія або історія України

Факультет інформаційних технологій

051

Економіка

(Економічна кібернетика)

1

Українська мова і література

30

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

051

Економіка

(Цифрова економіка)

1

Українська мова і література

30

22500

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

121

Інженерія програмного забезпечення

1

Українська мова і література

75

22500

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

122

Комп'ютерні науки 

1

Українська мова і література

75

22500

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

123

Комп'ютерна інженерія

1

Українська мова і література

75

22500

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

125

Кібербезпека

1

Українська мова і література

50

22500

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

Гуманітарно-педагогічний факультет

231

Соціальна робота

1

Українська мова і література

50

17440

2

Історія України

3

Іноземна мова або математика

Географія або біологія

035.

041

Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Англійська мова та друга іноземна)

1

Українська мова і література

85

23570

2

Іноземна мова

3

Історія України або географія

Біологія або математика

035.

043

Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Німецька мова та друга іноземна)

1

Українська мова і література

30

23570

2

Іноземна мова

3

Історія України або географія

Біологія або математика

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1

Українська мова і література

95

24540

2

Іноземна мова

3

Історія України або математика

Біологія або географія

015.18

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

1

Українська мова і література

50

17440

2

Біологія

3

Хімія або іноземна мова

Історія України або географія

053

Психологія

1

Українська мова і література

75

22990

2

Математика

3

Біологія або іноземна мова

Історія України або географія

061

Журналістика

1

Українська мова і література

50

23520

2

історія України

3

математика або іноземна мова

Біологія або географія

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1

Українська мова і література

125

19690

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або географія

207

Водні біоресурси та аквакультура

1

Українська мова і література

75

19690

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або географія

Юридичний факультет

081

Право

1

Українська мова і література

160

25140

2

Історія України

3

Математика або іноземна мова

Біологія або географія

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

181

Харчові технології (Харчові технології; Технологія продуктів харчування оздоровчого призначення; Технологічна експертиза, якість та безпечність харчових продуктів; Ресторанні технології)

1

Українська мова і література

150

19690

2

Математика

3

Хімія або біологія

ННІ післядипломної освіти

241

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1

Українська мова і література

90

18800

2

Іноземна мова

3

Географія або математика

Історія України або біологія

242

Туризм

1

Українська мова і література

50

20800

2

Іноземна мова

3

Географія або математика

Історія України або біологія

281

Публічне управління та адміністрування

1

Українська мова і література

50

18800

2

Математика

Іноземна мова

3

Історія України або іноземна мова

Історія України або Математика

 

 

 

 

 

Спеціальності, заочна форма; бакалавр

 

Структурний підрозділ

 

Спеціальність

(Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік конкурсних предметів тільки

за кошти фізичних та юридичних осіб

Ліцензований обсяг на 2019/2020 н.р.

Вартість 1 року   навчання у 2019 р.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1

Українська мова і література

15

10590

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

Українська мова і література

125

10590

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205

Лісове господарство

1

Українська мова і література

200

12270

2

Математика

3

Хімія або біологія

Біологія або іноземна мова

206

Садово-паркове господарство

1

Українська мова і література

60

12270

2

Математика

3

Хімія або біологія

Біологія або іноземна мова

187

Деревообробні та меблеві технології

1

Українська мова і література

100

12270

2

Математика

3

Фізика або біологія

Фізика або іноземна мова

Факультет конструювання та дизайну

133

Галузеве машинобудування

1

Українська мова і література

120

10590

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або біологія

192

Будівництво та цивільна інженерія

1

Українська мова і література

50

10590

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

Механіко-технологічний факультет

275.03

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

1

Українська мова і література

100

10590

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або іноземна мова

208

Агроінженерія

1

Українська мова і література

200

10590

2

Математика

3

Фізика або географія

Історія України або іноземна мова

Факультет аграрного менеджменту

075

Маркетинг

1

Українська мова і література

60

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

073

Менеджмент

1

Українська мова і література

60

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

Агробіологічний факультет

201

Агрономія

1

Українська мова і література

90

13270

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або математика

203

Садівництво та виноградарство

1

Українська мова і література

30

12270

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або математика

Економічний факультет

051

Економіка

(Економіка підприємства)

1

Українська мова і література

80

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

1

Українська мова і література

90

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1

Українська мова і література

140

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

Українська мова і література

25

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

101

Екологія

1

Українська мова і література

50

12270

2

Біологія

3

Хімія або географія

Історія України або іноземна мова

162

Біотехнології та біоінженерія

1

Українська мова і література

50

13960

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або іноземна мова

202

Захист і карантин рослин

1

Українська мова і література

50

13270

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або іноземна мова

Факультет земле-впорядкування

193

Геодезія та землеустрій

1

Українська мова і література

85

11840

2

Математика

3

Географія або історія України

Факультет інформаційних технологій

051

Економіка

(Економічна кібернетика)

1

Українська мова і література

20

13520

2

Математика

3

Іноземна мова або географія

Історія України або біологія

121

Інженерія програмного забезпечення

1

Українська мова і література

25

13520

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

122

Комп'ютерні науки

1

Українська мова і література

25

13520

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

123

Комп'ютерна інженерія

1

Українська мова і література

25

13520

2

Математика

3

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

Гуманітарно-педагогічний факультет

231

Соціальна робота

1

Українська мова і література

50

11000

2

Історія України

3

Іноземна мова або математика

Географія або біологія

035.

041

Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Англійська мова та друга іноземна)

1

Українська мова і література

5

13520

2

Іноземна мова

3

Історія України або географія

Біологія або математика

035.

043

Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Німецька мова та друга іноземна)

1

Українська мова і література

5

13520

2

Іноземна мова

3

Історія України або географія

Біологія або математика

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1

Українська мова і література

5

14330

2

Іноземна мова

3

Історія України або математика

Біологія або географія

053

Психологія

1

Українська мова і література

25

13520

2

Математика

3

Біологія або іноземна мова

Історія України або географія

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1

Українська мова і література

60

10590

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або географія

207

Водні біоресурси та аквакультура

1

Українська мова і література

75

10590

2

Біологія

3

Хімія або математика

Історія України або географія

Юридичний факультет

081

Право

1

Українська мова і література

90

14330

2

Історія України

3

Математика або іноземна мова

Біологія або географія

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

181

Харчові технології

1

Українська мова і література

50

10590

2

Математика

3

Хімія або біологія

ННІ післядипломної освіти

242

Туризм

1

Українська мова і література

40

11780

2

Іноземна мова

3

Географія або математика

Історія України або біологія

                 

 

  

 

Ми знаємо все про вступ


Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08. 
Електронна пошта: [email protected] 

Facebook.com/vstupnubip

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015