Перелік спеціальностей

 

За денною формою здобуття освіти

 

 

Спеціальність

(Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах

ЗНО 2019-2021 років, , якщо вступник не складатиме НМТ

Ліцензійний обсяг

Максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2022-2023 н.р.

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

1.Українська мова

50

13

21090

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

017 Фізична культура і спорт

Творчий конкурс

50

6

21090

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1.Українська мова і література

110

10

28510

2.Іноземна мова

3.Математика, або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Економічна кібернетика, Цифрова економіка)

1.Українська мова і література

180

7

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

053 Психологія

1.Українська мова і література

85

5

27980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

061 Журналістика

1.Українська мова і література

50

5

28450

2. Історія України

3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит, Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу )

1.Українська мова і література

150

7

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит, Корпоративні фінанси)

1.Українська мова і література

130

5

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

073 Менеджмент

1.Українська мова і література

140

11

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

1.Українська мова і література

80

6

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова і література

50

5

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

081 Право

1.Українська мова і література

160

11

32410

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова

101 Екологія

1.Українська мова

100

57

24880

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

121 Інженерія програмного забезпечення

1.Українська мова

105

13

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки

1.Українська мова

75

30

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

123 Комп’ютерна інженерія

1.Українська мова

55

16

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

125 Кібербезпека

1.Українська мова

50

7

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

126 Інформаційні системи та технології

1.Українська мова

50

5

29980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Робототехнічні системи та комплекси)

1.Українська мова

170

52

19690

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

1.Українська мова

225

53

20690

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

144 Теплоенергетика

1.Українська мова

50

7

20690

2.Математика

3. Фізика, або хімія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1.Українська мова

55

28

23810

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

162 Біотехнології та біоінженерія

1.Українська мова

100

45

27610

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

163 Біомедична інженерія

1.Українська мова

25

5

23810

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

181 Харчові технології

1.Українська мова

150

48

23810

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

187 Деревообробні та меблеві технології

1.Українська мова

50

14

21650

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

192 Будівництво та цивільна інженерія

1.Українська мова

80

24

21650

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

193 Геодезія та землеустрій

1.Українська мова

120

49

25930

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

201 Агрономія

1.Українська мова

270

179

26090

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

202 Захист і карантин рослин

1.Українська мова

90

55

26090

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

203 Садівництво та виноградарство

1.Українська мова

55

23

24880

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1.Українська мова

125

79

22750

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

205 Лісове господарство

1.Українська мова

215

63

23810

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

206 Садово-паркове господарство

1.Українська мова

100

36

26400

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

207 Водні біоресурси та аквакультура

1.Українська мова

75

44

22750

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

208 Агроінженерія

1.Українська мова

200

60

21650

2.Математика

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

211 Ветеринарна медицина

1.Українська мова і література

350

143

30530

2.Біологія 

3. Математика або хімія

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

1.Українська мова і література

75

15

30530

2.Біологія 

3. Математика або хімія

229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

1.Українська мова

50

5

23810

2.Математика 

3. Фізика, або біологія, або хімія

231 Соціальна робота

1.Українська мова і література

80

22

21090

2. Історія України

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1.Українська мова і література

80

5

27980

2.Іноземна мова

3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

242 Туризм

1.Українська мова і література

50

5

27980

2.Іноземна мова

3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1.Українська мова

100

26

21650

2.Математика

3. Іноземна мова, або фізика

281 Публічне управління та адміністрування

1.Українська мова і література

50

5

27980

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1.Українська мова і література

100

5

30680

2.Іноземна мова

3. Історія України, математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

За заочною формою здобуття освіти

 

 

Спеціальність (Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах

ЗНО 2019-2021 років, якщо вступник не складатиме НМТ

Ліцензійний обсяг

Максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2022-2023 н.р.

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

1.Українська мова і література

15

10

16350

2.Іноземна мова

3.Математика, або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

051 Економіка (Економіка підприємства)

1.Українська мова і література

60

5

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

053 Психологія

1.Українська мова і література

15

0

15620

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

1.Українська мова і література

140

5

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

1.Українська мова і література

90

5

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

073 Менеджмент

1.Українська мова і література

70

5

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

1.Українська мова і література

40

5

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова і література

25

5

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

081 Право

1.Українська мова і література

90

0

17330

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова

101 Екологія

1.Українська мова

50

5

14830

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

123 Комп’ютерна інженерія

1.Українська мова

30

0

16350

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

1.Українська мова

70

5

11080

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1.Українська мова

50

5

11080

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1.Українська мова

30

5

12800

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

162 Біотехнології та біоінженерія

1.Українська мова

50

0

16880

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

181 Харчові технології

1.Українська мова

50

6

12800

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

187 Деревообробні та меблеві технології

1.Українська мова

100

0

13490

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

192 Будівництво та цивільна інженерія

1.Українська мова

20

5

12800

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

193 Геодезія та землеустрій

1.Українська мова

55

5

14320

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

201 Агрономія

1.Українська мова

65

7

16040

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

202 Захист і карантин рослин

1.Українська мова

35

5

16040

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

203 Садівництво та виноградарство

1.Українська мова

10

5

14830

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1.Українська мова

60

5

12180

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

205 Лісове господарство

1.Українська мова

200

5

14830

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

206 Садово-паркове господарство

1.Українська мова

60

6

15620

2.Математика

3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

207 Водні біоресурси та аквакультура

1.Українська мова

75

5

12180

2.Біологія

3.Історія України, або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

208 Агроінженерія

1.Українська мова

200

5

11640

2.Математика

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

231 Соціальна робота

1.Українська мова і література

20

5

13310

2. Історія України

3. Математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

1.Українська мова і література

10

0

14240

2.Іноземна мова

3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

242 Туризм

1.Українська мова і література

40

0

14240

2.Іноземна мова

3.Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1.Українська мова

100

5

11640

2.Математика

3. Іноземна мова, або фізика

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook