Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

 

  

Відео: Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту запрошує на навчання!

 

 

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навч.корпус № 10, каб. 413,

410 (каб. завідувача кафедри).

Тел.: (044) 527-80-81; внутрішній: 60-81; тел. зав. кафедри: (044) 527-80-80; внутрішній: 60-80

Електронна пошта: [email protected]

                                                                      

 

Завідувач кафедри:
Шинкарук Лідія Василівна

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

 

 

 

 

 

Хороший менеджмент – це мистецтво
зробити проблеми настільки цікавими та
їх рішення настільки конструктивними,
що будь-хто захоче зайнятися ними
(Пол Хокен).

    

 Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту створена рішенням Вченої ради університету від 17 червня 2016 року (протокол №13) та наказу ректора № 653 від 29 червня 2016 року з метою удосконалення підготовки фахівців зі спеціальності “Менеджмент”, оптимізації кадрового забезпечення навчальної, наукової і виховної роботи на факультеті аграрного менеджменту. 
    Необхідність створення кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту зумовлена потребою у підготовці фахівців для роботи у сфері управління інвестиціями агропродовольчого сектора, дефіцит яких існує сьогодні на ринку праці, що підтверджується побажаннями роботодавців України.
   Завдання кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту – це формування гармонійно розвинутої особистості та висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця. 
     Визначені завдання колектив кафедри реалізує через дослідження і поширення нових знань, формування ключових компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з менеджменту, здатних реалізувати свої знання і навички.
     Сьогодення вимагає внесення коректив у плани підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент» і планування нових спеціалізацій, що розширить можливості працевлаштування випускників факультету аграрного менеджменту та їх кар’єрного зростання.
    Якість професійної підготовки випускників кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту забезпечується за рахунок постійного удосконалення структури навчального процесу, розробки нових освітніх продуктів, впровадження компетентнісного підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання, що базуються на використанні можливостей інформатизації та комп’ютеризації.
Науково-педагогічний склад кафедри сформований з авторитетних викладачів-професіоналів, які мають значний практичний і науковий досвід роботи та орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів.

       Кафедру очолює член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Шинкарук Лідія Василівна.
     На кафедрі викладається цикл управлінських дисциплін: інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент, операційний менеджмент, менеджмент організацій, самоменеджмент, менеджмент персоналу, логістика, контролінг, управління проектами, антикризове управління, управління якістю в корпорації, управління організаційним розвитком підприємств, управління змістом робіт, управління трудовими ресурсами, документообіг та ділова комунікація, управління фінансово-економічною діяльністю.

        Студенти мають змогу вивчати окремі профільні дисципліни іноземною мовою.

Кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту ініційовано відкриття нової освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», навчання за якою розпочалося з вересня 2017 року.

Серед дисциплін нової освітньої програми: Управління проектами та проектними ризиками, Управління проектами Start-Up, Ділова гра «Стратегічне управління проектами», Ділова гра «Інвестиційна політика в АПК», Міжнародні програми та гранти, Формування та розвиток проектної команди, Проектний підхід в управлінні бізнесом, Макроекономічний аналіз і стратегія інвестицій, Джерела фінансування бізнес-проектів та ін.

У процесі навчання на прикладі розроблення реальних інвестиційних проектів студенти вивчатимуть особливості управління інвестиційною діяльністю, набуваючи практичних навиків зі складання бізнес-плану інвестиційного проекту, здійснення аналізу фінансового стану господарюючих суб'єктів та визначення напрямів інвестування, оцінки кількісних та якісних характеристик інвестиційних проектів, управління оптимізацією інвестиційного портфеля, оцінки інвестиційної привабливості та відбору конкретних проектів.

Поряд з цим, магістри мають можливість отримання подвійних дипломів відповідно до угод з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) та Університетом Foggia (Італія), які підписано Національним університетом біоресурсів і природокористування України за ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту. 

     Пріорітетні напрями роботи кафедри:
– застосування сучасних інтерактивних форм організації навчального процесу (тренінги, дебати, дискусії, диспути тощо);
– посилення практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб економічного і соціального розвитку держави та агросектора за рахунок проведення виїзних занять, семінарів;
– впровадження кращого світового досвіду підготовки фахівців з урахуванням вітчизняної специфіки та традицій;
– посилення взаємозв’язку з випускниками та роботодавцями.

     Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту є випусковою для спеціальності "Менеджмент".

  Здобутки кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту в 2019 році

 

Відео: Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту запрошує на навчання!

 

Завантажити відео про результати діяльності кафедри за 2019 рік

 

Новини

Всі новини

26 червня 2020
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Катерина Гудим: вибір майбутньої професії – вдалий старт у доросле життя

11 грудня 2019
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

ВІД БІОІНЖЕНЕРІЇ ДО МАЙНІНГОВОЇ ФЕРМИ – ПРОЕКТНІ ІДЕЇ МАГІСТРІВ НЕ ЗНАЮТЬ МЕЖ!

28 листопада 2019
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

ПРОЕКТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ СТАЛО БІЛЬШЕ!

23 листопада 2019
НУБіП України

День відкритих дверей у НУБіП України

15 листопада 2019
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10, ауд.614

Передзахист магістерських робіт на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту

29 вересня 2018
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо з ювілеєм проректора з навчальної і виховної роботи КВАШУ Сергія Миколайовича!

20 лютого 2018
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Студентський науковий гурток «Менеджмент і сьогодення» продовжує свою роботу

15 лютого 2018
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Майбутні проектні менеджери вирушають на навчання до Польщі

16 січня 2018

ЕНК кафедри

29 грудня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Романтична оперета на завершення навчального семестру

17 серпня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту готується до нового навчального року

15 серпня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо з Днем народження доцента кафедри Барановську Ірину Вікторівну

18 квітня 2017
Факультет аграрного менеджменту

Роль молоді у розвитку АПК України

24 січня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Панельна дискусія щодо інформативного документу Економічна Доктрина «Україна 2030»

23 січня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо з Днем народження лаборанта кафедри Безпрозвану Ірину Володимирівну

30 грудня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

З Новим роком!

20 грудня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо Настас Оксану Миколаївну з отриманням диплому кандидата наук

1 грудня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Відкрите практичне заняття з дисципліни «Менеджмент організацій»

25 листопада 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Відбулося засідання Круглого столу «Виробничий менеджмент: історія і сьогодення»

31 жовтня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо з Днем народження доцента кафедри Мар'яну Миколаївну Аксентюк!

7 жовтня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо з Днем народження професора кафедри Мостенську Тетяну Леонідівну

30 вересня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Вітаємо з Днем народження завідувача кафедри Шинкарук Лідію Василівну!

Оголошення

Всі оголошення

11 березня 2020
НУБіП України, корпус 10, ауд. 231

Тренінг "Інструменти просування бренду в Інтернеті"

26 лютого 2020
НУБіП України, корпус 10, ауд. 231

26 лютого 2020 року ОЛІМПІАДА з дисципліни «Інвестування»

13 листопада 2019
корпус 10, ауд. 614

Попередній захист магістерських робіт

10 квітня 2019
10 корпус, аудиторія 231

Конкурс студентських проектних ідей

24 травня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Засідання круглого столу «Тенденції та перспективи розвитку фермерських господарств США»

3 травня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

16.05.2017 публикація статті в шостому випуску норвезького наукового журналу

18 квітня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Короткотермінові наукові стипендії Німеччини. Щорічна програма

12 квітня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

14.04.2017 публікація статті в норвезькому науковому журналі (випуск №5)

12 квітня 2017
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Міжнародне стажування в Інституті Катона в США (Вашингтон). Грантова програма

18 листопада 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Запрошуємо до участі у засіданні Круглого столу "Виробничий менеджмент: історія і сьогодення"

14 листопада 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

20 сайтів для пошуку міжнародних програм, волонтерств, грантів, конкурсів та роботи

14 листопада 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Цикл лекцій професора Хенка Доннерса (Нідерланди) для майбутніх управлінців

7 листопада 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ З АМЕРИКАНСЬКИМ ПРОФЕСОРОМ ПІТЕРОМ КАЙЛОМ

19 жовтня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Проведення круглого столу "Виробничий менеджмент: історія і сьогодення"

18 жовтня 2016
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Цикл лекцій професора Хенка Доннерса (Нідерланди) для майбутніх управлінців

Події

Всі події

10 грудня 2019, 10:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

ВІД БІОІНЖЕНЕРІЇ ДО МАЙНІНГОВОЇ ФЕРМИ – ПРОЕКТНІ ІДЕЇ МАГІСТРІВ НЕ ЗНАЮТЬ МЕЖ!

27 листопада 2019, 13:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

ПРОЕКТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ СТАЛО БІЛЬШЕ!

13 листопада 2019, 15:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10, ауд.614

Передзахист магістерських робіт на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту

31 жовтня 2019, 9:00
НУБіП України

День відкритих дверей у НУБіП України

24 жовтня 2019, 14:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

Тренінг для студентів від project manager провідної ІТ-компанії

24 липня 2019, 10:00
Поморська академія м.Слупська

Успішне завершення навчання у Поморській академії

22 травня 2019, 14:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Попередній захист магістерських робіт на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту

21 травня 2019, 13:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

На кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту проведено атестацію студентів магістратури

20 травня 2019, 15:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

На кафедрі інвестиційного та виробничого менеджменту відбувся попередній захист бакалаврських робіт

26 квітня 2019, 10:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

ВПРОВАДЖЕННЯ «ОЩАДЛИВОГО МИСЛЕННЯ» ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

24 квітня 2019, 14:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

ТРЕНІНГ З ПРОЕКТНИМ МЕНЕДЖЕРОМ ОФІСУ РЕФОРМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019, 15:00
Тернопільський національний економічний університет

Оксана Сарака – призерка ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту

10 квітня 2019, 10:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, корп.10

Студентські проектні ідеї для НУБіП та започаткування власної справи

28 березня 2019, 16:48
НУБіП України

День відкритих дверей у НУБіП України

14 лютого 2018, 17:42
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Майбутні проектні менеджери вирушають на навчання до Польщі

29 грудня 2017, 12:40
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Романтична оперета на завершення навчального семестру

22 серпня 2017, 15:44
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

На факультеті аграрного менеджменту розпочинає роботу лабораторія з інвестиційного проектування

20 вересня 2016, 15:00
Факультет аграрного менеджменту

Перспективи співпраці з Вищою школою бізнесу (м. Новий Сонч, Польща)

9 вересня 2016, 15:00
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Зустріч з головою Студентської організації НУБіП України

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook