Вибіркові дисципліни

Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники навчально-наукових інститутів (ННІ) і факультетів, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.
 

2021 - 2022 навчальний рік
Вибіркові дисципліни 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ    (з анотаціями)

на 2021-2022 навчальний рік

ННІ лісового і садово-паркового господарства

1. Урбоекологія

2. Ботаніка

3. Інтегроване управління ландшафтними пожежами

4. Дизайн декоративних елементів у виробах з деревини

5. Дизайн середовища

6. Гриби лісів України


ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

7. Енергозбереження та енергоаудит

8. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

9. Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект

10. Поновлювальні джерела егергії

11. Smart – електротехнології в біоінженерії

12. Смарт технології в точному землеробстві та побуті

 

ННІ неперервної освіти і туризму

13. Інформаційно-консультаційна діяльність в агробізнесі

14. Комунікації в публічному управлінні

15. Організація інноваційного бізнесу

 

Факультет ветеринарної медицини

16. Основи ветеринарних знань

17. Біобезпека, біозахист та біоетика

18. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин

19. Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС

 

Юридичний факультет

 

20. Податкове законодавство

21. Правовий захист сімейних цінностей

22. Правовий захист агробізнесу

23. Захист земельних прав

24. Екологічна політика і право ЄС

25. Лобізм у праві

26. Право інтелектуальної власності

 


Гуманітарно-педагогічний факультет

27. Англійська мова  (бізнес курс)

28. Іміджелогія (основи етикету та іміджу).

29. Лідерологія

30. Логіка

31. Соціальна філософія

32. Психологія успіху

33. Крос-культурна комунікація

34. Формула щастя

35. Релігієзнавство

36. Критичне мислення

  

Механіко-технологічний факультет

37. Машини та обладнання для біотехнологій

38. Прецизійні технології рослинництва

39. Сучасні логістичні інформаційні технології

40. Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва

41. Трактори і автомобілі

42. Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві

43. Паливно-мастильні матеріали

 

Факультет конструювання і дизайну

44. Біомеханіка

45. Роботи та безпілотні літальні апарати

46. Наноматеріали і технології

47. Все для автомобіліста

48. 3-Д моделювання

49. Smart будівлі

50. Технології віртуальної реальності

51. Будівництво власного будинку

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

52. Хімічний захист рослин

53. Основи карантину рослин

54. Основи біотехнології

55. Біоінженерія

56. Основи екології

57. Радіобіологія

58. Захист рослин за органічного виробництва


Факультет тваринництва та водних біоресурсів

59. Декоративне птахівництво

60. Нутриціологія

61. Практичне бджільництво

62. Основи фермерської аквакультури

63. Конструювання та дизайн декоративних аквасистем

64.1. У світі тварин

64.2. Лікарські рослини

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

65. Основи переробки м’яса

66. Основи переробки риби та морепродуктів

67. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

68. Харчові та дієтичні добавки

69. Проектування підприємств м’ясопереробної галузі

70. Кухні народів світу (у т.ч. українські національні страви)


Факультет землевпорядкування

71. Земельні ресурси і земельний кадастр

72. Безпілотні технології в дослідженнях біоресурсів і природокористування

73. Комп’ютерний дизайн карт у гіс

74. Рейдерство у агробізнесі

 

Агробіологічний факультет

75. Базове рослинництво

76. Динамічне землеробство

77. Технологія виробництва та експертиза вин

78. Ринок і торгівля насінням

79. Присадибне садівництво та городництво

80. Ґрунтові ризики в агровиробництві

81. Виклики кліматичних змін

82. Технологічні ризики використання добрив

 

Факультет інформаційних технологій

83. Аналітика з R

84. Програмування

85. Веб-технології та Веб дизайн

86. Організація баз даних

87. Комп’ютерні мережі та кібербезпека

88. Основи аналізу та візуалізації даних

89. Системи штучного інтелекту

90. Технології BlockChain

 

Факультет аграрного менеджменту

91. Започаткування власної справи

92. Попит і пропозиція аграрного ринку

93. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі

94. Управління персоналом

95. PR та реклама

96. Економіка замкненого циклу

97. Особиста результативність та комунікативна ефективність

98. Етика бізнесу

99.Управління бізнес проектами


Економічний факультет

100. Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній

101. Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

102. Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

103. Фінансування бізнесу

104. Управління приватними фінансами

105. Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб

106. Організація бізнесу

107. Управління витратами

108. Біржова діяльність

109. Аналіз ринку

110. Економічний аналіз

111. Оцінка вартості бізнесу

112. Соціальна відповідальність бізнесу

113. Нормування, організація і оплата праці

114. Національна економіка

115. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій

116. Споживче кредитування

117. Соціальний захист населення

 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  ПІДГОТОВКИ  МАГІСТРІВ  (з анотаціями)

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

1. Біотехнічні системи для діагностування і управління фізіологічним станом рослин і тварин

2. Інтернет речей енергоінформаційних систем

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

3. Мисливське господарство та управління дикою природою

4. Діагностика хвороб лісу

5. Відновлення лісових ландшафтів

6. Лісова реабілітація урбанізованого довкілля

7. Предметний дизайн


ННІ неперервної освіти і туризму

1. Державне управління

 

Факультет аграрного менеджменту

8. Міжнародний бізнес

9. Управління бізнесом

10. Інтернет-маркетинг

11. Управління домашнім господарством

12. Управління Start-up проектами

13. Державні механізми антикризового управління


Агробіологічний факультет

14. Агроценологія. Польові культури

15. Зберігаюче землеробство

16. Маркетинг добрив

17. Овочі та фрукти для здорового харчування

18. Якість та безпечність продукції рослинництва

19. Інноваційні технології адаптації до змін клімату


Факультет ветеринарної медицини

20. Біохімія сировини тваринного й рибного походження

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

21. Англійська мова (бізнес курс)

22. Ділове листування англійською мовою

23. Конфліктологія

24. Крос-культурна комунікація

25. Основи національної безпеки держави

26. Основи теорії прийняття рішень

27. Політичні аспекти публічного управління

28. Психологія стосунків

29. Тренінг особистісного зростання

30. Філософія науки та інноваційного розвитку


Економічний факультет

31. Комп’ютерна  бухгалтерія

32. Економічна діагностика

33. Підприємницька діяльність

34. Аграрна політика

35. Основи блокчейну, біткоіна та криптовалют

36. Поведінкові (біхевіористичні) фінанси

37. Міжнародне оподаткування

38. Оцінка ризиків у господарській діяльності підприємства


Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

39. Агрофармакологія

40. Клітинні біотехнології та біоінженерія

41. Стратегія збереження людства

42. Міфи та уроки Чорнобиля

43. Отрути і їх небезпечність для людини

44. Стратегія реагування при техногенних катастрофах


Факультет землевпорядкування

45. Геопортали: технології створення і використання

46. Глобальні проблеми світу

47. Земельні ресурси ОТГ

48. Оцінка землі та нерухомого майна

49. Управління девелоперським проектом


Факультет інформаційних технологій

50. Інтелектуальний аналіз даних

51. Наукові комунікації у дослідженнях магістрів

52. Основи машинного навчання

53. Прогнозна аналітика з Power BI

54. Системи підтримки прийняття рішень

55. Системи штучного інтелекту в задачах захисту інформації


Факультет конструювання та дизайну

56. Інтелектуальні ройові технології

57. Матеріали майбутнього

58. Проектування та 3Д друк моделей

59. Професійне самовдосконалення в інженерній діяльності

60. Управління та логістика сервісних підприємств

61. Управління якістю технічної продукції

62. Дизайн-проект житла

Механіко-технологічний факультет

63. Проектування інтелектуальних систем у тваринництві.

64. Інформаційні технології в логістичній діяльності.

65. Робочі процеси двигунів внутрішнього згоряння.

66. Гідроприводи новітньої сільськогосподарської техніки.

67. Майстерність прийняття інженерних рішень.


Факультет тваринництва та водних біоресурсів

68. Технологія органічного виробництва продукції тваринництва.

69. Біотехнологічні та генетичні методи у програмах розведення тварин.

70. Декоративна аквакультура та аквадизайн.

71. Кінь у сучасному світі людей.

72. С2Н5ОН.


Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

73. Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація.

74. Управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів.

75. Технології здорового харчування.

 

Юридичний факультет

76. Продовольча політика і право ЄС.

77. Правовий захист особистого бренду.

78. Антикорупційне законодавство.

 

2020 - 2021 навчальний рік

Розклад  викладання вибіркових дисциплін
для студентів магістратури 1 року навчання (2-й семестр) 2020-2021 навчального року

 

Розклад викладання

вибіркових дисциплін для студентів 4 курсу (7 семестр) 2020-2021 навчального року

  

Каталог вибіркових дисциплін

 

п/п

Назва дисципліниАнотація
  ННІ лісового і садово-паркового господарства
 1 Урбоекологіяанотація
 2 Ботанікаанотація
 3 Біологія лісових звірів і птахіванотація
 4 Предметний дизайнанотація
 5 Дизайн середовищаанотація
 6 Гриби лісів Українианотація
 
  ННІ енергетики, автомати та енергозбереження
 7 Енергозбереження та енергоаудитанотація
 8 Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини