Вибіркові дисципліни

Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники навчально-наукових інститутів (ННІ) і факультетів, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.
 

2023 - 2024 навчальний рік
Вибіркові дисципліни 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ВЕТЕРИНАРНОГО СПРЯМУВАННЯ   
(з анотаціями)

на 2023-2024 навчальний рік

 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біомедична інженерія в рослинництві і тваринництві

2. Методи математичної статистики у фахових дисциплінах

3. Поновлювальні джерела енергії

4. Робототехніка, штучний інтелект

5. «Розумні» системи для отримання біогазу

6. Техніка високих напруг

7. Основи енергозбереження та енергоменеджменту

8. Основи енергетичного бізнесу

9. Новітні системи акумулювання енергії

10. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

11. Smart – електротехнології в біоінженерії 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

12. Агролісівництво

13. Дрони для моніторингу довкілля

14. Інтегроване управління ландшафтними пожежами

15. Дизайн декоративних елементів у виробах з деревини

16. Дизайн середовища

17. Гриби лісів України

18. Глобальні екологічні загрози та сталий розвиток людства 

ННІ неперервної освіти і туризму

19. Інноваційний бізнес

20. Лідерство та командотворення

21. Комунікації у діяльності керівника

22. Ресторанні технології та сервіс

Факультет аграрного менеджменту

23. Започаткування власної справи

24. Бізнес-аналіз в Excel

25. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі

26. Управління персоналом

27. PR та реклама

28. Управління бізнес проектами

29. Логістика

30. Грантовий менеджмент

31. Європейська економічна інтеграція

32. Біоекономіка здоров’я  

Агробіологічний факультет

33. Базове рослинництво 

34. Технологія виробництва та експертиза вин

35. Органічне землеробство

36. Ринок насіння сортів і гібридів

37. Субстрати для розсади овочів, квітів і плодових культур

38. Присадибне садівництво та городництво

39. Технологічні ризики використання добрив

40. Ризики кліматичних змін 

Факультет ветеринарної медицини

41. Виробництво органічної продукції

42. Кінологія і філінологія з основами першої долікарської ветеринарної допомоги

43. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин

44. Міжнародні вимоги до харчових продуктів 

Гуманітарно-педагогічний факультет

45. Англійська мова (бізнес курс)

46. Іміджелогія

47. Лідерологія

48. Психологія успіху

49. Формула щастя

50. Критичне мислення

51. Міжкультурні виміри комунікації

52. Спортивний практикум 

53. Філософія психології

54. Ефективна соціальна комунікація

55. Психологія масової свідомості

56. Еколінгвістичні модуси

57. Стратегії успішної комунікації

58. Релігійні та культурні традиції народів світу

59. Ораторське мистецтво

60. Гендерна психологія: теорія і практика

61. Історія світового мистецтва

62. Культура спілкування та етикет

Економічний факультет

63. Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

64. Соціальний пакет сучасного українця

65. Лідерство та управління кар’єрою

66. Фінансування бізнесу

67. Управління приватними фінансами

68. Організація бізнесу 

69. Аналіз ринку

70. Сучасні гроші, банківські послуги в цифровій економіці

71. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій

72. Економічна діагностика

73. Інтернет-банкінг для бізнесу

74. Аналітика в MS Excel

75. Креативна економіка

76. Сталий розвиток аграрної сфери

77. Машина часу в економіці

78. Європейські студії

79. ФОП – сам собі бухгалтер

80. Онлайн-бізнес облік і оподаткування

81. Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб   

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

82. Хімічний захист рослин

83. Радіобіологія

84. Захист рослин за органічного виробництва

85. Антагоністичні мікроорганізми в захисті рослин

86. Безпека харчування

87. Фітосанітарна безпека

88. Генетично модифіковані рослини 

Факультет землевпорядкування

89. Земельні ресурси і земельний кадастр

90. Комп’ютерний дизайн карт у ГІС

91. Основи економіки землекористування

92. Рейдерство у агробізнесі

93. Ризики ХХІ століття.

94. Управління ризиками у землекористуванні

95. Видатні туристичні пам’ятки природи

Факультет інформаційних технологій

96. Програмування

97. Веб-технології та Веб дизайн

98. Комп’ютерні мережі та кібербезпека

99. Технології BlockChain

100. Фінансові технології, біткоїн та ринок криптовалют

101. Статистичний аналіз з Python

102. Веб-аналітика та основи таргетингу 

Факультет конструювання і дизайну

103. Все для автомобіліста

104. 3D моделювання

105. Smart будівлі

106. Технології віртуальної реальності

107. Проектування та конструювання 3D принтера

Механіко-технологічний факультет

108. Машини та обладнання для біотехнологій

109. Прецизійні технології рослинництва

110. Сучасні логістичні інформаційні технології

111. Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва

112. Інтелектуальні системи колісних машин

113. Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві

114. Комп’ютерна діагностика тракторів та автомобілів

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

115. Декоративне птахівництво

116. Нутриціологія

117. Практичне бджільництво

118. Основи фермерської аквакультури

119. Конструювання та дизайн декоративних аквасистем

120. У світі тварин

121. Лікарські рослини

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

122. Основи переробки м’яса

123. Основи переробки риби та морепродуктів

124. Харчові та дієтичні добавки

125. Основи аюрведичного харчування

126. Кухні народів світу

Юридичний факультет

 127. Лобізм у праві

128. Правова політологія

129. Медіація у професійній діяльності

130. Податкове законодавство

131. Право інтелектуальної власності

132. Основи бізнес-права

133. Європейські стандарти здорового харчування

134. Інформаційне право та інформаційне законодавство

135. Антикорупційне законодавство 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
(з анотаціями)
на 2023-2024 навчальний рік 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біотехнічні системи для діагностування і управління фізіологічним станом рослин і тварин.

2. Гіперавтоматизація – майбутнє автоматизації.

3. Енергонезалежність та енергоефективні технології для домогосподарств.

4. Інтелектуальна інженерія в точному землеробстві.

5. Інтернет речей енергоінформаційних систем.

6. Методи математичної статистики у наукових дослідженнях.

7. Основи енергоощадності і поновлювальні джерела енергії.

8. Технічна експлуатація електроустановок споживачів.

9. Штучний інтелект для оптимальних рішень.  

ННІ лісового і садово-паркового господарства

10. Відновлення лісових ландшафтів.

11. Глобальні кліматичні зміни та низьковуглецевий розвиток.

12. Діагностика хвороб лісу.

13. Лісова сертифікація. 

14. Мисливське господарство та управління дикою природою.

15. Предметний дизайн.

ННІ неперервної освіти і туризму

16. Державне управління.

Факультет аграрного менеджменту

17. Державні механізми антикризового управління.

18. Зелена економіка.

19. Інтернет-маркетинг.

20. Міжнародний бізнес.

21. Управління Start-up проєктами.

22. Управління бізнесом. 

Агробіологічний факультет

23. Агроценологія. Польові культури.

24. Енергетичні сировинні ресурси.

25. Інноваційні технології адаптації до змін клімату. 

26. Нішеві культури.

27. Овочі та фрукти для здорового харчування.

28. Система землеробства No-TILL.

29. Управління ґрунтами.

30. Ягідництво та виноградарство.

31. Якість та безпечність продукції рослинництва.

Гуманітарно-педагогічний факультет

32. Англійська мова (бізнес курс).

33. Візуальна комунікація.

34. Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину. 

35. Інформаційні операції в міжнародних відносинах 

36. Конфліктологія.

37. Крос-культурна комунікація.

38. Культурно-релігійний чинник у міжнародних відносинах

39. Ораторське мистецтво.

40. Перформанс менеджмент.

41. Психологія конфлікту.

42. Психологія прийняття рішення.

43. Психологія стосунків.

44. Психосоматика.

45. Public Communication in EU (Публічна комунікація в ЄС).

46. Сучасне мистецтво та дизайн.

47. Тренінг особистісного зростання.

48. Тренінг творчості.

49. Універсальні здібності фахівця (soft skills).

50. Філософія західноєвропейського постмодернізму та українські наративи.

51. Філософія комунікації.

52. Філософія родинно-побутової сфери.

Економічний факультет

53. Аграрна політика.

54. Аналітика з використанням інструментів MS Office.

55. Бізнес планування підприємницької діяльності.

56. Біржова діяльність.

57. Внутрішній аудит в системі управління бізнесом.

58. Все про блокчейн, біткоіни та криптовалюти.

59. Діджитал облік в управлінні бізнесом.

60. Економічні програми розвитку.

61. Міжнародне оподаткування.

62. Парабанківське фінансове посередництво.

63. Поведінкові (біхевіористичні) фінанси.

64. Ризики малого і великого бізнесу. 

65. Соціальна відповідальність бізнесу. 

66. Статистичне моделювання та прогнозування.

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

67. Агрофармакологія.

68. Клітинні біотехнології та біоінженерія.

69. Міфи та уроки Чорнобиля.

70. Отрути і їх небезпечність для людини.

71. Стратегія реагування при техногенних катастрофах. 

Факультет землевпорядкування

72. Адміністрування і девелопмент нерухомості.

73. Геоінформаційний моніторинг земельних ресурсів.

74. Глобальні проблеми світу.

75. Земельні ресурси ОТГ.

76. Зміни клімату і природокористування.

77. Оцінка землі та нерухомого майна.

78. Супутникові та безпілотні технології збору інформації.  

Факультет інформаційних технологій

79. Машинне навчання.

80. Прогнозна аналітика з Power BI.

81. Системи штучного інтелекту.

82. Створення ефективних односторінкових сайтів (Landing page).

83. Я і мої гроші.     

Факультет конструювання і дизайну

84. Будівництво власного житла.

85. Дизайн-проєкт житла. 

86. Конструювання 3D принтера.

87. Конструювання та програмування мобільної платформи робота.

88. Програмування Arduino.

89. Проєктування та 3Д друк моделей.

90. Професійне самовдосконалення в інженерній діяльності.

91. Управління та логістика сервісних підприємств.  

Механіко-технологічний факультет

92. Альтернативні палива і відновлювальні джерела енергії.

93. Гідроприводи новітньої сільськогосподарської техніки.

94. Інформаційні технології в логістичній діяльності.

95. Майстерність прийняття інженерних рішень.

96. Проектування інтелектуальних систем у тваринництві.

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

97. Біотехнологічні та генетичні методи у програмах розведення тварин.

98. Декоративна аквакультура та аквадизайн.

99. Кінь у сучасному світі людей.

100. С2Н5ОН.

101. Технологія органічного виробництва продукції тваринництва.

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

102. Реклама здоровꞌя.

103. Спортивне і превентивне харчування.

104. Технології здорового харчування.

105. Управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів.

Юридичний факультет

 106. Демократія від теорії до практики.

107. Європейське кліматичне право.

108. Європейське продовольче право.

109. Людиноцентризм у праві.

110. Медіація у професійній діяльності.

111. Правовий захист особистого бренду.

112. Проблеми запобігання та протидії корупції.

 

 

2022 - 2023 навчальний рік
Вибіркові дисципліни 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ВЕТЕРИНАРНОГО СПРЯМУВАННЯ    (з анотаціями)

на 2022-2023 навчальний рік

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

1. Біомедична інженерія в рослинництві і тваринництві

2. Енергозбереження та енергоаудит

3. Методи математичної статистики у фахових дисциплінах

4. Поновлювальні джерела енергії

5. Робототехніка, штучний інтелект

6. «Розумні» системи для отримання біогазу

7. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

8. Smart – електротехнології в біоінженерії 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

9. Урбоекологія

10. Дрони для моніторингу довкілля

11. Інтегроване управління ландшафтними пожежами

12. Дизайн декоративних елементів у виробах з деревини

13. Дизайн середовища

14. Гриби лісів України 

ННІ неперервної освіти і туризму

15. Державне управління

16. Лідерство та командоутворення

17. Сільськогосподарська дорадча діяльність

18. Управління інноваціями

19. Ресторанні технології та сервіс  

Факультет аграрного менеджменту

20. Започаткування власної справи

21. Бізнес-аналіз в Excel

22. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі

23. Управління персоналом

24. PR та реклама

25. Управління бізнес проектами

26. Логістика

27. Зелена економіка

28. Особиста результативність та комунікативна ефективність 

Агробіологічний факультет

29. Базове рослинництво 

30. Технологія виробництва та експертиза вин

31. Органічне землеробство

32. Генетика людини

33. Субстрати для розсади овочів, квітів і плодових культур

34. Присадибне садівництво та городництво

35. Технологічні ризики використання добрив  

Факультет ветеринарної медицини

36. Виробництво органічної продукції

37. Основи біобезпеки та біоетики

38. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин

39. Міжнародні вимоги до харчових продуктів

Гуманітарно-педагогічний факультет

40. Англійська мова (бізнес курс)

41. Іміджелогія (основи етикету та іміджу)

42. Лідерологія

43. Логіка

44. Соціальна філософія 

45. Психологія успіху

46. Крос-культурна комунікація

47. Формула щастя

48. Релігієзнавство

49. Критичне мислення

50. Міжкультурні виміри комунікації

51. Спортивний практикум 

52. Основи теорії прийняття рішень

53. Філософія психології

54. Ефективна соціальна комунікація

55. Міжнародне право навколишнього середовища

Економічний факультет

56. Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

57. Облік і оподаткування в інтернет торгівлі

58. Лідерство та управління кар’єрою

59. Фінансування бізнесу

60. Управління приватними фінансами

61. Організація бізнесу 

62. Аналіз ринку

63. Статистичний аналіз і візуалізація даних

64. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій

65. Економічна діагностика  

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

66. Хімічний захист рослин

67. Радіобіологія

68. Захист рослин за органічного виробництва

69. Антагоністичні мікроорганізми в захисті рослин

70. Безпека харчування

71. Фітосанітарна безпека

72. Генетично модифіковані рослини

Факультет землевпорядкування

74. Земельні ресурси і земельний кадастр

75. Дизайн карт у ГІС

76. Рейдерство у агробізнесі

77. Управління ризиками у землекористуванні

78. Видатні туристичні пам’ятки природи 

Факультет інформаційних технологій

79. Аналітика з R

80. Програмування

81. Веб-технології та Веб дизайн

82. Організація баз даних

83. Комп’ютерні мережі та кібербезпека

84. Візуалізації даних з Python

85. Системи штучного інтелекту

86. Технології BlockChain

87. Бізнес-аналітика: прикладні аспекти

88. Фінансові технології, біткоїн та ринок криптовалют

Факультет конструювання і дизайну

89. Біомеханіка

90. Роботи та безпілотні літальні апарати

91. Наноматеріали і технології

92. Все для автомобіліста

93. 3D моделювання

94. Smart будівлі

95. Технології віртуальної реальності

96. Будівництво власного будинку  

Механіко-технологічний факультет

97. Машини та обладнання для біотехнологій

98. Прецизійні технології рослинництва

99. Сучасні логістичні інформаційні технології

100. Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва

101. Трактори і автомобілі

102. Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві

103. Комп’ютерна діагностика тракторів та автомобілів

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

104. Декоративне птахівництво

105. Нутриціологія

106. Практичне бджільництво

107. Основи фермерської аквакультури

108. Конструювання та дизайн декоративних аквасистем

109.1. У світі тварин

109.2. Лікарські рослини 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

110. Основи переробки м’яса

111. Основи переробки риби та морепродуктів

112. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

113. Харчові та дієтичні добавки

114. Проектування підприємств м’ясопереробної галузі

115. Кухні народів світу (у т.ч. українські національні страви) 

Юридичний факультет

 116. Лобізм у праві

117. Правовий захист агробізнесу

118. Захист земельних прав

119. Податкове законодавство

120. Право інтелектуальної власності

121. Правове забезпечення екологічної політики

122. Нова структура сімейних правовідносин

123. Інформаційне право та інформаційне законодавство

124. Антикорупційне законодавство

 

  

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  ПІДГОТОВКИ  МАГІСТРІВ  (з анотаціями)

на 2022-2023 навчальний рік

2022 - 2023 навчальний рік
Вибіркові дисципліни 

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

1. Біотехнічні системи для діагностування і управління фізіологічним станом рослин і тварин.

2. Інтелектуальна інженерія в точному землеробстві.

3. Інтернет речей енергоінформаційних систем.

4. Гіперавтоматизація - майбутнє автоматизації.

5. Методи математичної статистики у наукових дослідженнях.

6. Основи енергоощадності і поновлювальні джерела енергії.

7. Технічна експлуатація електроустановок споживачів.

8. Штучний інтелект для оптимальних рішень.

ННІ лісового і садово-паркового господарства

 9.  Мисливське господарство та управління дикою природою. 

10. Діагностика хвороб лісу. 

11. Відновлення лісових ландшафтів. 

12. Предметний дизайн.  

ННІ неперервної освіти і туризму

13. Державне управління.

14. Управлінський консалтинг.

Факультет аграрного менеджменту

15. Міжнародний бізнес. 

16. Управління бізнесом. 

17. Інтернет-маркетинг. 

18. Управління Start-up проектами. 

19. Державні механізми антикризового управління.  

Агробіологічний факультет

20. Агроценологія. Польові культури. 

21. Система землеробства No-TILL. 

22. Овочі та фрукти для здорового харчування. 

23. Якість та безпечність продукції рослинництва. 

24. Інноваційні технології адаптації до змін клімату.

Гуманітарно-педагогічний факультет

25. Англійська мова (бізнес курс). 

26. Конфліктологія. 

27. Крос-культурна комунікація. 

28. Політичні аспекти публічного управління. 

29. Психологія стосунків. 

30. Тренінг особистісного зростання. 

31. Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину. 

32. Перформанс менеджмент. 

33. Психологія конфлікту. 

34. Універсальні здібності фахівця (soft skills).

Економічний факультет

35. Аграрна політика. 

36. Ризики малого і великого бізнесу. 

37. Соціальна відповідальність бізнесу. 

38. Парабанківське фінансове посередництво. 

39. Міжнародне оподаткування. 

40. Внутрішній аудит в системі управління бізнесом. 

41. Діджитал облік в управлінні бізнесом.

42. Біржова діяльність. 

43. Бізнес планування підприємницької діяльності. 

44. Все про блокчейн, біткоіни та криптовалюти. 

45. Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку. 

46. Аналітика з використанням інструментів MS Office. 

47.Статистичне моделювання та прогнозування.

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

48. Агрофармакологія. 

49. Клітинні біотехнології та біоінженерія. 

50. Стратегія збереження людства. 

51. Міфи та уроки Чорнобиля. 

52. Отрути і їх небезпечність для людини. 

53. Стратегія реагування при техногенних катастрофах.

Факультет землевпорядкування

54. Безпілотні технології у природокористуванні.

55. Геоінформаційний моніторинг агроландшафтів.  

56. Глобальні проблеми світу. 

57. Земельні ресурси ОТГ. 

58. Оцінка землі та нерухомого майна. 

59. Моделювання змін клімату і природокористування. 

Факультет інформаційних технологій

60. Інтелектуальний аналіз даних. 

61. Основи машинного навчання. 

62. Прогнозна аналітика з Power BI. 

63. Я і мої гроші.

Факультет конструювання та дизайну

64. Інтелектуальні ройові технології. 

65. Матеріали майбутнього. 

66. Проєктування та 3Д друк моделей. 

67. Професійне самовдосконалення в інженерній діяльності. 

68. Управління та логістика сервісних підприємств. 

69. Управління якістю технічної продукції. 

70. Дизайн-проєкт житла.

Механіко-технологічний факультет

71. Проектування інтелектуальних систем у тваринництві. 

72. Інформаційні технології в логістичній діяльності. 

73. Альтернативні палива і відновлювальні джерела енергії. 

74. Гідроприводи новітньої сільськогосподарської техніки. 

75. Майстерність прийняття інженерних рішень.

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

76. Технологія органічного виробництва продукції тваринництва. 

77. Біотехнологічні та генетичні методи у програмах розведення тварин. 

78. Декоративна аквакультура та аквадизайн. 

79. Кінь у сучасному світі людей. 

80. С2Н5ОН.

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

81. Управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів.

82. Технології здорового харчування.

83. Реклама здоровꞌя.

84. Спортивне і превентивне харчування.

Юридичний факультет

85. Правовий захист особистого бренду. 

86. Антикорупційне законодавство. 

87. Демократія: від теорії до практики. 

88. Правове регулювання ринку земель. 

89. Європейське продовольче право. 

90. Людиноцентризм в праві.

 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ВЕТЕРИНАРНОГО СПРЯМУВАННЯ     (з анотаціями)

на 2021-2022 навчальний рік

ННІ лісового і садово-паркового господарства

1. Урбоекологія

2. Ботаніка

3. Інтегроване управління ландшафтними пожежами

4. Дизайн декоративних елементів у виробах з деревини

5. Дизайн середовища

6. Гриби лісів України


ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

7. Енергозбереження та енергоаудит

8. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

9. Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект

10. Поновлювальні джерела егергії

11. Smart – електротехнології в біоінженерії

12. Смарт технології в точному землеробстві та побуті

 

ННІ неперервної освіти і туризму

13. Інформаційно-консультаційна діяльність в агробізнесі

14. Комунікації в публічному управлінні

15. Організація інноваційного бізнесу

 

Факультет ветеринарної медицини

16. Основи ветеринарних знань

17. Біобезпека, біозахист та біоетика

18. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин

19. Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС

 

Юридичний факультет

 

20. Податкове законодавство

21. Правовий захист сімейних цінностей

22. Правовий захист агробізнесу

23. Захист земельних прав

24. Екологічна політика і право ЄС

25. Лобізм у праві

26. Право інтелектуальної власності

 


Гуманітарно-педагогічний факультет

27. Англійська мова  (бізнес курс)

28. Іміджелогія (основи етикету та іміджу).

29. Лідерологія

30. Логіка

31. Соціальна філософія

32. Психологія успіху

33. Крос-культурна комунікація

34. Формула щастя

35. Релігієзнавство

36. Критичне мислення

  

Механіко-технологічний факультет

37. Машини та обладнання для біотехнологій

38. Прецизійні технології рослинництва

39. Сучасні логістичні інформаційні технології

40. Інтелектуальні машини та обладнання для тваринництва

41. Трактори і автомобілі

42. Адаптивні системи машиновикористання у рослинництві

43. Паливно-мастильні матеріали

 

Факультет конструювання і дизайну

44. Біомеханіка

45. Роботи та безпілотні літальні апарати

46. Наноматеріали і технології

47. Все для автомобіліста

48. 3-Д моделювання

49. Smart будівлі

50. Технології віртуальної реальності

51. Будівництво власного будинку

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

52. Хімічний захист рослин

53. Основи карантину рослин

54. Основи біотехнології

55. Біоінженерія

56. Основи екології

57. Радіобіологія

58. Захист рослин за органічного виробництва


Факультет тваринництва та водних біоресурсів

59. Декоративне птахівництво

60. Нутриціологія

61. Практичне бджільництво

62. Основи фермерської аквакультури

63. Конструювання та дизайн декоративних аквасистем

64.1. У світі тварин

64.2. Лікарські рослини

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

65. Основи переробки м’яса

66. Основи переробки риби та морепродуктів

67. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

68. Харчові та дієтичні добавки

69. Проектування підприємств м’ясопереробної галузі

70. Кухні народів світу (у т.ч. українські національні страви)


Факультет землевпорядкування

71. Земельні ресурси і земельний кадастр

72. Безпілотні технології в дослідженнях біоресурсів і природокористування

73. Комп’ютерний дизайн карт у гіс

74. Рейдерство у агробізнесі

 

Агробіологічний факультет

75. Базове рослинництво

76. Динамічне землеробство

77. Технологія виробництва та експертиза вин

78. Ринок і торгівля насінням

79. Присадибне садівництво та городництво

80. Ґрунтові ризики в агровиробництві

81. Виклики кліматичних змін

82. Технологічні ризики використання добрив

 

Факультет інформаційних технологій

83. Аналітика з R

84. Програмування

85. Веб-технології та Веб дизайн

86. Організація баз даних

87. Комп’ютерні мережі та кібербезпека

88. Основи аналізу та візуалізації даних

89. Системи штучного інтелекту

90. Технології BlockChain

 

Факультет аграрного менеджменту

91. Започаткування власної справи

92. Попит і пропозиція аграрного ринку

93. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі

94. Управління персоналом

95. PR та реклама

96. Економіка замкненого циклу

97. Особиста результативність та комунікативна ефективність

98. Етика бізнесу

99.Управління бізнес проектами


Економічний факультет

100. Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній

101. Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

102. Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу

103. Фінансування бізнесу

104. Управління приватними фінансами

105. Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб

106. Організація бізнесу

107. Управління витратами

108. Біржова діяльність

109. Аналіз ринку

110. Економічний аналіз

111. Оцінка вартості бізнесу

112. Соціальна відповідальність бізнесу

113. Нормування, організація і оплата праці

114. Національна економіка

115. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій

116. Споживче кредитування

117. Соціальний захист населення

 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  ПІДГОТОВКИ  МАГІСТРІВ  (з анотаціями)

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

1. Біотехнічні системи для діагностування і управління фізіологічним станом рослин і тварин

2. Інтернет речей енергоінформаційних систем

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

3. Мисливське господарство та управління дикою природою

4. Діагностика хвороб лісу

5. Відновлення лісових ландшафтів

6. Лісова реабілітація урбанізованого довкілля

7. Предметний дизайн


ННІ неперервної освіти і туризму

1. Державне управління

 

Факультет аграрного менеджменту

8. Міжнародний бізнес

9. Управління бізнесом

10. Інтернет-маркетинг

11. Управління домашнім господарством

12. Управління Start-up проектами

13. Державні механізми антикризового управління


Агробіологічний факультет

14. Агроценологія. Польові культури

15. Зберігаюче землеробство

16. Маркетинг добрив

17. Овочі та фрукти для здорового харчування

18. Якість та безпечність продукції рослинництва

19. Інноваційні технології адаптації до змін клімату


Факультет ветеринарної медицини

20. Біохімія сировини тваринного й рибного походження

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

21. Англійська мова (бізнес курс)

22. Ділове листування англійською мовою

23. Конфліктологія

24. Крос-культурна комунікація

25. Основи національної безпеки держави

26. Основи теорії прийняття рішень

27. Політичні аспекти публічного управління

28. Психологія стосунків

29. Тренінг особистісного зростання

30. Філософія науки та інноваційного розвитку


Економічний факультет

31. Комп’ютерна  бухгалтерія

32. Економічна діагностика

33. Підприємницька діяльність

34. Аграрна політика

35. Основи блокчейну, біткоіна та криптовалют

36. Поведінкові (біхевіористичні) фінанси

37. Міжнародне оподаткування

38. Оцінка ризиків у господарській діяльності підприємства


Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

39. Агрофармакологія

40. Клітинні біотехнології та біоінженерія

41. Стратегія збереження людства

42. Міфи та уроки Чорнобиля

43. Отрути і їх небезпечність для людини

44. Стратегія реагування при техногенних катастрофах


Факультет землевпорядкування

45. Геопортали: технології створення і використання

46. Глобальні проблеми світу

47. Земельні ресурси ОТГ

48. Оцінка землі та нерухомого майна

49. Управління девелоперським проектом


Факультет інформаційних технологій

50. Інтелектуальний аналіз даних

51. Наукові комунікації у дослідженнях магістрів

52. Основи машинного навчання

53. Прогнозна аналітика з Power BI

54. Системи підтримки прийняття рішень

55. Системи штучного інтелекту в задачах захисту інформації


Факультет конструювання та дизайну

56. Інтелектуальні ройові технології

57. Матеріали майбутнього

58. Проектування та 3Д друк моделей