Кафедра іноземної філології і перекладу

Електронна пошта: [email protected]

завідувач кафедри:
Амеліна Світлана Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор

 

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ


      Кафедра іноземної філології і перекладу входить до складу гуманітарно- педагогічного факультету. Кафедра створена у 2012 р. шляхом поділу кафедри романо-германських мов і перекладу на кафедру романо-германських мов і перекладу та кафедру іноземної філології і перекладу (наказ № 184 від 03.03.2012р.). ЇЇ витоками слугує кафедра німецької та французької мов, яка була створена у 1973 році і розпочала свою діяльність під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Г.М. Дими.
    Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор С.М. Амеліна. Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 1 професора, 7 доцентів, 5 старших викладачів та 2 асистентів. До викладацького складу кафедри ввійшли: д.пед. н., проф. Амеліна С.М., к.філол.н. Білоус Н.В., к.пед.н., доц. Зуєнко Н.О., к.пед.н. Максимчук В.С., к.філол.н. Мінаков В.В., к.пед.н. Монашненко А.М., к.філол.н., доц. Ольховська Н.С., старші викладачі Колесник М.Ю., Конончук І.В., Москаленко С.А., Пилипенко О.П., Рудницька Н.А. та асистент Качан Г.С. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажувань у зарубіжних університетах, участі у семінарах Гете-Інституту, виступів із доповідями на міжнародних конференціях.
   Основна діяльність кафедри іноземної філології і перекладу, яка є випускової, спрямована на забезпечення підготовки фахівців ОС «Бакалавр» і «Магістр» за освітньою програмою «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». Професія перекладача увійшла до десяти найбільш популярних у Європі, тому вона стає все більш популярною серед абітурієнтів. Зростання потреби у перекладачах зумовлене інтеграційними процесами, збільшенням міжнародних контактів, розширенням співпраці між різномовними партнерами, розвитком програм культурних і освітніх обмінів, тенденцією до створення спільних підприємств і розростанням транснаціональних корпорацій.
    Крім того, кафедра забезпечує викладання німецької та французької мов для студентів освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної форм навчання за усіма спеціальностями, підготовка за якими здійснюється в університеті, зокрема: маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, правознавство, агрономія, плодоовочівництво, ветеринарна медицина, лісове та садово-паркове господарство, лісозаготівля та деревообробка, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, харчові технології та інженерія, водні біоресурси і аквакультура, процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, машинобудування, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, електротехніка, транспортні технології.

З метою забезпечення навчального процесу і висвітлення наукових результатів викладачами кафедри у 2017 році було опубліковано 3 монографії, 1 довідник, 9 навчальних посібників, 12 статей у міжнародних виданнях.
    На кафедрі функціонують гуртки «Hallo, Deutschland» (керівник старший викладач Колесник М.Ю.) і «Mes Decouvertes» (керівник старший викладач Рудницька Н.А.), основною метою діяльності яких є реалізація навчального і творчого потенціалу талановитих студентів університету, що вивчають німецьку і французьку мови.
    Міжнародна робота кафедри іноземної філології і перекладу проводиться у рамках виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020». 23-24 листопада 2017 року кафедрою іноземної філології і перекладу була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Україна - Німеччина: горизонти освіти і культури».
   Випускники кафедри успішно працюють у перекладацьких бюро, туристичних агенціях, засобах масової інформації, державних органах, навчальних закладах, національно-культурних товариствах, приватних фірмах, підприємствах з іноземними інвестиціями. Вони обіймають посади перекладачів, референтів, редакторів, інокореспондентів.
 

 

 

 

 

 

Новини

Всі новини

13 травня 2016

Вітаємо!

Оголошення

Всі оголошення

21 листопада 2017

Засідання кафедри

1 листопада 2017

Засідання кафедри

23 листопада 2016

Допоможемо разом

Події

Всі події

24 листопада 2017, 13:36

Тиждень німецької мови

22 вересня 2017, 13:12

Відкрите заняття

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook