Кафедра іноземної філології і перекладу

Робочі програми, силабуси, електронні навчальні курси ОП "Англійська мова та друга іноземна" (ОС "Бакалавр")

Освітня програма «Англійська мова та друга іноземна»
ОС «Бакалавр»

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОП
Вступ до перекладознавства

Вступ до мовознавства

Латинська мова

Основи інформатики та прикладної лінгвістики

Історія зарубіжної літератури

Обов’язкові компоненти ОП за рекомендацією вченої ради
Філософія та логіка

Сучасна українська мова та література

Інформаційні технології у перекладацьких проектах

Історія української державності

Фізичне виховання

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОП
Практичний курс англійської мови

 

Практичний курс другої іноземної мови (німецької, французької, польської)

(німецька)

(польська)

(французька)

(німецька)

(польська)

(французька)

Практика письмового та усного перекладу англійської мови

Практична граматика англійської мови

Практична фонетика англійської мови

Історія англійської мови

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Комп'ютерна лексикографія і переклад

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Аспектний переклад аграрної літератури

Стилістика англійської мови та інтерпретація тексту

Література англомовних країн

Методика викладання іноземних мов

Переклад ділового мовлення і кореспонденції

Навчальна перекладацька ознайомча практика

Виробнича педагогічна практика

Виробнича перекладацька практика

Вибіркові компоненти ОП

Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 1)
Польська мова для ділового спілкування

Критичне мислення

Загальне мовознавство

Порівняльна лексикологія англійської й української мов

Педагогіка

Практичний курс письмового перекладу другої іноземної мови (німецької, французької, польської)

(німецька)

(французька)

 (польська)

 (німецька)

 (французька)

 (польська)

Основи соціального проєктування

Етнокультурологія, етика та естетика

Науково-технічний переклад

Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів:
- цикл природничих та технічних спеціальностей.

Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 2)
Основи ситуативної комунікації (польська мова)

Аналітичне мислення

Термінознавство

Порівняльна граматика англійської й української мов

Психологія

Практичний курс усного перекладу другої іноземної мови (німецької, французької, польської)

(французька)

(польська)

 (німецька)

 (французька)

 (польська)

 (німецька)

Англійська мова (бізнес-курс)

Етика перекладача

Переклад суспільно-політичних текстів

Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів:
- цикл економічних спеціальностей;
- цикл ІТ-спеціальностей.

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook