Кафедра іноземної філології і перекладу

Студентські наукові гуртки

Студентський науковий гурток
«Аналіз та інтерпретація художнього тексту
»
У сучасному літературознавстві проблема інтерпретації набула особливої ваги. Осмислення таких феноменів, як інтертекстуальність та інтерсуб'єктивність, що зумовлені діалогічною природою творчості, суттєво вплинуло на розуміння інтерпретації, а також її значення й функцій. Інтерпретація художніх творів в епохи постмодернізму та метамодернізму, що характеризуються великою кількістю підходів, стала актуальною проблемою, що і зумовлює доцільність впровадження наукового гуртка.
Студентський науковий гурток «Аналіз та інтерпретація художнього тексту» функціонує з вересня 2021 року.
Керівник гуртка: кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу Гольцова Маріанна Геннадіївна
Положення про студентський науковий гурток "Аналіз та інтерпретація художнього тексту"
Голова гуртка студентка 3 курсу групи ФілА-21001б Іванюк Мирослава
Члени гуртка

Метою діяльності студентського наукового гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до літературознавчої діяльності, формування інтерпретаційної свідомості студента-філолога, розвиток умінь та навичок оцінювати художній твір відповідно до його цілісної структури; розвиток наукових і творчих здібностей, а також розширення загального і професійного світогляду студентів.
Головні завдання гуртка:
- навчити студентів розглядати художні тексти з різновекторної перспективи теорії інтерпретації;
- навчити студента-філолога розуміти глибинний смисл художнього тексту, виробити вміння оцінювати художній твір відповідно до його цілісної структури;
- навчити студентів оперувати основними інтерпретаційними категоріями та термінологічним словником із метою лінгвостилістичного аналізу художнього твору;
- подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу художнього тексту;
- сприяти розвитку навичок критичного витлумачення художнього твору, розуміння й розпізнавання його характерних ознак у сфері жанру, стилю, поетики тощо;
- навчити студентів орієнтуватися в новітніх стратегіях прочитання художніх текстів;
- виробити навички наратологічного та інтертекстуального аналізу текстів;
- залучати студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
- апробувати результати науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях.

План-графік роботи наукового гуртка за 2023/24н.р.

Заходи

Дата проведення

Відповідальний

Організаційні збори. Обговорення плану роботи 

Наукового гуртка на осінній  та весняний семестри 2023-2024 навчального року.

листопад

Гольцова М.Г., члени гуртка

Участь у заході від America House Kyiv "A Home We’ve Built” Book Presentation & Exhibition Opening"

листопад

America House Kyiv;

Гольцова М.Г., члени гуртка

Cерія розмов про створення коміксів та графічних романів в Україні — Frame the Frames. Зустріч з головною дизайнеркою видавництва Nebo BookLab Publishing Антоніною Миколенко.

грудень

America House Kyiv;

Гольцова М.Г., члени гуртка


Підбиття підсумків роботи гуртка.

грудень

Гольцова М.Г., члени гуртка

Участь у заході "Literary Talks". Обговорення новели "The Veldt" Р. Бредбері.

січень

Гольцова М.Г., члени гуртка

Обговорення та інтерпретація новели "The Luck" Марка Твена. 

лютий

Гольцова М.Г., члени гуртка

Обговорення та інтерпретація новели "The Swimmer" Джона Чівера. Перегляд уривку фільму "The Swimmer" (1968).

березень

Гольцова М.Г., члени гуртка

Прочитання протягом семестру та обговорення книги-бестселера The New York Times Ніколи Юн "Everything, Everything".

Прослуховування аудіозаписів книги англійською мовою.

квітень

Гольцова М.Г., члени гуртка

Аналіз та інтерпретація новел Кейт Шопен (Two Summers and Two Souls; The Kiss; Emancipation


 

травень

Гольцова М.Г., члени гуртка

Участь у заходах та літературних читання, що організовує America House Kyiv.

травень-

червень

America House Kyiv;

Гольцова М.Г., члени гуртка

Звіт роботи гуртка за 2022-2023 рр. 

1. «Hallo, Deutschland»
Положення про студентський науковий гурток «Hallo Deutschland»  
План-графік роботи наукового гуртка
Звіт гуртка за 2023-2024 навчальний рік (І семестр)
Метою діяльності гуртка є реалізація навчального і творчого потенціалу талановитих студентів університету, що вивчають німецьку мову.
Основними завданнями гуртка є:
дослідження актуальних питань германської філології;
вивчення країнознавчих особливостей німецькомовних країн;
створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка;
залучення до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
створення сприятливих умов для активного залучення студентів до творчої діяльності;
сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва;
сприяння духовному розвитку студентів та формуванню високих моральних принципів;
участь у громадському житті університету.
Список членів гуртка «Hallo Deutschland» 
1.Бачинська Юлія Валентинівна
2.Берляєв Денис Олегович
3.Дзюба Маргарита Олександрівна
4.Дрозд Дарина Олексіївна
5.Дудар Денис Васильович
6.Іщук Марина Сергіївна
7.Кащенко Ольга Володимирівна
8.Кислова Вікторія Олександрівна
9.Кочура Анастасія Юріївна
10.Лопатін Кіріл Антонович
11.Макарова Аліна С.
12.Мала Катерина Юріївна
13.Островський Максим Васильович
14.Палій Марина Сергіївна
15.Шостак Катерина Вікторівна
16.Якубович Анастасія Олександрівна
17.Бачковський Ілля
18.Білошицька Анна
19.Гарник Анна
19.Доріна Євгенія
20.Дудик Дарія
21.Єрілов Владислав
22.Іванюк Мирослава
23.Калюк Андрій
23.Красовська Анастасія
24.Ковтонюк Поліна
25.Лаврик Валерія
26.Мамич Дар’я
27.Пермякова Марія
 

НУБіП України                                                                                                                                              Ф-7.5-2.2.3-02
 
«План-графік роботи наукового гуртка»
План-графік роботи наукового гуртка за 2023/24н.р.
№ п/п
Заходи
Дата проведення
Місце прведення
Відповідальний
1.
Організаційні збори. Розподіл
наукових тем за бажанням.
березень
 
Півень Олена Болеславівна
2.
Перегляд та обговорення фільмів (німецькою мовою)
квітень
аудиторія №20, корпус 1
Півень Олена Болеславівна
3.
Історія Німеччини в біографіях(культура) Johann Sebastian Bach
Ludvig von Bethoven
травень
аудиторія №20, корпус 1
Півень Олена Болеславівна
4.
Історія Німеччини в біографіях(наука) Alexandr Humboldt
червень
аудиторія №20, корпус 1
 Півень Олена Болеславівна
5.
Історія Німеччини в біографіях(література)
H.Böll
червень
аудиторія №20, корпус 1
 Півень Олена Болеславівна
6.
Обговорення доповідей членів гуртка, матеріалів,
 
 
 
 які  готуються до
публікації в наукових збірниках.
вересень
 
Півень Олена Болеславівна
7.
Знайомство з культурою німецьких земель. Land Thüringen. Etwas aus Geschichte.Erfurt. Rundgang durch Erfurt.Weimar.Zwiebelmarkt in Weimar.
жовтень
аудиторія №20, корпус 1
 Півень Олена Болеславівна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник наукового гуртка     ст. викладач  кафедри іноземної філології і прекладу Півень О.Б.

2. «Mes Decouvertes»

Науковий керівник – старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу Рудницька Наталія Анатоліївна
Староста гуртка – студентка 4 року навчання, групи ФілА-20002б
гуманітарно-педагогічного факультету Чумак Анастасія Фарітівна
(ФілА-20002б; +38066-057-57-46)
Мета гуртка – організація науково-дослідницької діяльності учасників гуртка.
Кількість членів гуртка – 23
Періодичність засідань – раз на два тижні.
Дати засідань гуртка: 1-2 семестри 2023-24 н.р
Керівник гуртка:
Рудницька Н.А. - ст. викладач кафедри іноземної філології і перекладу
Староста гуртка:
Чумак А. Ф. – студентка IV курсу гуманітарно-педагогічного факультету.
Коваль Л. (IV курс гум.-пед. ф-т) – заступник старости.
Члени наукового гуртка:
Воробйова Я. (IV курс ГПФ)
Глембоцька О. (IV курс ГПФ)
Дружиніна В. (IV курс ГПФ)
Кедринська М. (IV курс ГПФ)
Коваль Л. (IV курс ГПФ)
Коваль Ю. (IV курс ГПФ)
Личик Д. (IV курс ГПФ)
Маноха Д. (IV курс ГПФ)
Марчук В. (IV курс ГПФ)
Настенко М. (IV курс ГПФ)
Паламаренко К. (IV курс ГПФ)
Прицепова Є. (IV курс ГПФ)
Санжарівська Д. (IV курс ГПФ)
Ходченко А. (IV курс ГПФ)
Чернецька А. (IV курс ГПФ)
Чумак А. (IV курс ГПФ)
Вітвіцька В. (III курс ГПФ)
Воронкова О. (III курс ГПФ)
Гончаров Д. (III курс ГПФ)
Лі Д. (III курс ГПФ)
Мірошніченко О. (III курс ГПФ)
Підгорна В. (III курс ГПФ)
Рижикова П. (III курс ГПФ)
Звіт гуртка за І семестр 2023-2024 навчального року
Звіт гуртка за ІІ семестр 2023-2024 навчального року
 
3. «Explorer»
Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Сидорук Галина Іванівна
Староста гуртка – студент 1 року навчання в магістратурі, групи ФілА-20001б гуманітарно-педагогічного факультету Холявенко Ельдар (ФілА-20001б; +38099-040-63-24)
Мета гуртка – організація науково-дослідницької та перекладацької діяльності членів Гуртка, створення умов для розкриття науково-публіцистичного та творчого потенціалу членів Гуртка.
Кількість членів гуртка – 40.

Періодичність засідань – раз на два тижні.
Дати засідань гуртка:
1 семестр 2023-24 н.р.
31.09.23; 14.09.23; 28.09.23; 12.10.23, 26.10.23; 09.11.23; 23.11.23.
Звіт гуртка за І семестр 2022-2023 навчального року

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook