Кафедра іноземної філології і перекладу

Наукова та інноваційна діяльність

Наукова та інноваційна діяльність

 

Відповідальна за наукову та інноваційну діяльність:

Кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземної філології та перекладу

Стрілець Валентина Василівна

 

Метою наукової роботи кафедри іноземної філології і перекладу є проведення досліджень у галузі лінгвістики, науково-технічного перекладу, методики викладання іноземних мов, методики викладання перекладу, культури професійного спілкування, професійної підготовки фахівців у закордонних університетах.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над ініціативною темою «Підготовка та реалізація перекладацьких проектів у закладах вищої освіти» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Амеліна С.М.; державний реєстраційний номер – 0115U003298).
За результатами проведеної роботи визначено особливості використання хмарної платформи Phrase для роботи і формі перекладацьких проєктів; обґрунтовано функції учасників перекладацьких проєктів з використанням системи Phrase; встановлено подібності й відмінності функціоналу десктопних і хмарних систем, які використовуються в перекладацьких проєктах.


Науковий потенціал складається з 26 науково-педагогічних працівників, серед яких 4 доктори наук, професори, 17 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів.

У 2023 році за результатами наукових досліджень було опубліковано одну монографію, 32 наукові статті у фахових виданнях України, 8 наукових статей у міжнародних наукометричних виданнях Scopus та Web of Science, 6 статей у інших міжнародних наукометричних базах.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дисертаційні дослідження з теорії та методики професійної освіти та навчання іноземних мов, актуальних питань лінгвістики та перекладознавства. За останні три роки захищено 4 кандидатські дисертації. Доценти Стрілець В.В. та Чайка О.І. працюють над докторськими дисертаціями з теорії та методики навчання іноземних мов та теорії та методики професійної освіти, досліджуючи проблеми формування компетентності у письмовому науково-технічному перекладі та полікультурності та полілінгвізмі підготовки викладачів іноземних мов відповідно; старший викладач Конончук І.В. є здобувачкою наукового ступеня доктора філософії, проводячи наукові дослідження щодо проблеми професійної підготовки перекладачів у закладах вищої освіти Федеративної Республіки Німеччини.

Кафедрою було проведено міжнародні й всеукраїнські науково-практичні конференції:
30 березня 2023 року – VІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «Світ мов і мови світу».
17 травня 2023 року – науково-практичний семінар «Інноваційні методичні тренди: мова, культура, бізнес» з міжнародною участю.
26-27 квітня 2022 року – ІІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення», в якій взяли участь понад 400 учасників з 11 країн світу – України, Греції, Індії, Таїланду, Непалу, Польщі, Чехії, Мальти, США, Південної Африканської Республіки, Колумбії.
28-29 квітня 2022 року – ІІІ Міжнародна міждисциплінарна конференція «Професійні мови та новітні підходи до їх викладання».

 

Керівництво науковою роботою студентів здійснюється шляхом підготовки їх до участі у конференціях, конкурсах наукових праць та олімпіадах. Студентські наукові дослідження проводяться у наукових гуртках: «Explorer» (керівник – к.філол.н., доцент Сидорук Г.І.), «Hallo, Deutschland» (керівник – ст. викл. Півень О.Б.), «Mes découvertes» (керівник – к.пед.н., ст. викл. Рудницька Н.А.).

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook