Кафедра іноземної філології і перекладу

Робочі програми, силабуси, електронні навчальні курси ОП "Німецька мова та друга іноземна" (ОС "Бакалавр")

 Освітня програма «Німецька мова та друга іноземна»

ОС «Бакалавр»

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОП
Вступ до перекладознавства

Вступ до мовознавства

Латинська мова

Основи інформатики та прикладної лінгвістики

Історія зарубіжної літератури

Обов’язкові компоненти ОП за рекомендацією вченої ради
Філософія та логіка

Сучасна українська мова та література

Інформаційні технології у перекладацьких проектах

Історія української державності

Фізичне виховання

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти ОП
Практичний курс німецької мови

Практичний курс другої іноземної мови (англійської, французької, польської)

(польська)

(французька) 

(англійська)

(польська)

(французька)

(англійська)

Практика письмового та усного перекладу німецької мови

Практична граматика німецької мови

Практична фонетика німецької мови

Історія німецької мови

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Комп'ютерна лексикографія і переклад

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Аспектний переклад аграрної літератури

Стилістика німецької мови та інтерпретація тексту

Література німецькомовних країн

Методика викладання іноземних мов

Переклад ділового мовлення і кореспонденції

Навчальна перекладацька ознайомча практика

 

Виробнича педагогічна практика

Виробнича перекладацька практика

 

Вибіркові компоненти ОП

Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 1)
Польська мова для ділового спілкування

Критичне мислення

Загальне мовознавство

Порівняльна лексикологія німецької й української мов

Педагогіка

Практичний курс письмового перекладу другої іноземної мови (англійської, французької, польської)

(французька)

 (польська)

 (англійська)

 (французька)

(англійська)

(польська)

Основи соціального проєктування

Етнокультурологія, етика та естетика

Науково-технічний переклад

Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів:
- цикл природничих спеціальностей;
- цикл технічних спеціальностей.

Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 2)
Основи ситуативної комунікації (польська мова)

Аналітичне мислення

Термінознавство

Порівняльна граматика німецької й української мов

Психологія

Практичний курс усного перекладу другої іноземної мови (англійської, французької, польської)

 (французька)

 (польська)

 (англійська)

 (французька)

 (польська)

 (англійська)

Німецька мова (бізнес-курс)

Етика перекладача

Переклад суспільно-політичних текстів

Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів:

- цикл економічних спеціальностей;

- цикл ІТ-спеціальностей.

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook