Досягнення і завдання колективу в часи великих викликів: гуманітарії підвели підсумки року

22 грудня 2022, 20:15
21 грудня відбулась традиційна підсумкова конференція трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету. На конференцію був запрошений проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко.
   Захід відбувся за модераторства голови профбюро факультету Ірини Матвієнко.
   На сьогодні родина гуманітаріїв є найчисельнішою в НУБіП України і налічує 205 працівників. А це 13 кафедр, що готують фахівців і науковців за 24-ма освітніми програмами (вісім на бакалавраті, одинадцять на магістратурі та п’ять в аспірантурі)! Очолювати такий чисельний колектив із різностороннім потенціалом, розуміти і відчувати можливості кожного, творчо обирати вектор і швидкість руху в бурхливому морі щоденних буднів і рифів неочікуваних обставин – справа не для слабкодухих. І, безсумнівно, декан факультету Інна Савицька є лідером, здатним повести за собою, надихнути, простимулювати, а де треба, й приклад показати. Тож звіт Інни Миколаївни колектив заслухав з великим зацікавленням.
 
   Вже стало доброю, очікуваною колективом факультету традицією згадувати події року в короткому відеоряді. Не став виняткомм і цей непростий, але насичений подіями рік життя ГПФ. У своїй доповіді декан, насамперед, акцентувала увагу на якості роботи кафедр. Досягненням року стала успішна акредитація трьох освітніх програм – «Міжнародні відносини» (ОС «Магістр»); та двох освітньо-наукових програм «Освітні, педагогічні науки» і «Професійна освіта».
   Важливим завданням випускових кафедр декан оголосила розвиток освітніх англомовних програм, збільшення кількості студентів-іноземців та створення електронних навчальних курсів англійською мовою.
   Вона зазначила позитивну динаміку якості кадрового складу кафедр. На сьогодні 65% НПП факультету мають наукові ступені та вчені звання. Порівняно з минулим роком зросла кількість докторів та кандидатів наук, істотно посилився й оновився якісний склад кафедр. Гордістю факультету є НПП і студенти, відзначені Стипендією Президента України (старший викладач кафедри культурології Владислава Чайка), Премією Президента України (доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Наталія Шинкарук), Іменною академічною стипендією (студентка спеціальності Олена Ушарук).
   Результати діяльності кожної кафедри відображає її рейтинг за рік. Найвищий рейтинг на факультеті мають кафедра педагогікикафедра соціальної роботи та реабілітації та кафедра управління та освітніх технологій.
 
   Беззаперечно, важливим елементом діяльності колективу факультету є проведення профорієнтаційної роботи. Завданням для всіх нас є максимально використовувати можливості соцмережі для інформування студентів, вступників про життя університету, факультету, умов вступної кампанії. Проблемним і актуальним питанням є й залучення абітурієнтів на підготовчі курси НУБіП України. Ректор Станіслав Ніколаєнко поставив завдання – кожному факультету сформувати мінімум одну групу абітурієнтів на підготовчі курси. Інна Миколаївна наголосила, що якісне проведення вступної кампанії − це запорука майбутнього кафедри, факультету, університету.
   Важливою складовою якості освітніх послуг, що їх надає факультет, є кількісні показники контингенту студентів. І цього річ, попри надскладні умови, контингент студентів факультету збільшився. Ця тенденція зберігається протягом останніх семи років. Наше завдання – її зберегти. У звітному році всі випускові кафедри по-різному, але впорались із набором першокурсників, і в результаті на факультеті навчається на 226 студентів більше проти минулого року. Найвищу результативність профорієнтаційної роботи у звітному році уже другий рік поспіль показує кафедра соціальної роботи та реабілітації. Конкурують з нею кафедри педагогіки та психології. І це в умовах війни!
 
   Цього року для абітурієнтів, які готувалися складати національний мультипредметний тест, проведено майстер-класи з написання мотиваційного листа, проводилися безкоштовні курси з підготовки до складання НМТ з української мови, історії України. Для вступу на магістратуру були організовані курси для випускників бакалаврату всього університету зі складання ТЗНК. Декан висловила подяку НПП, які організовували цю роботу й наголосила, що вступна кампанія 2023 року фактично вже розпочалася і завданням випускових і невипускових кафедр є щонайменше утримати показники набору 2022 року.
   Декан наголосила на необхідності вивчення та вдосконалення іноземних мов студентами та викладачами факультету, підготовки до складання НМТ, ЄВІ та посиленні ролі в цьому «Центру вивчення іноземних мов», «Центру полоністики» та «Центру франкофонної освіти і культури». Кафедра англійської філології отримала завдання відновити співпрацю з Екзаменаційним центром Оксфорд Клас, який є в Києві офіційним представником Кембриджського університету.
 
   У звітному році, не зважаючи на війну, факультет розвивав співпрацю за укладеними угодами із закордонними університетами щодо стажування та навчання за програмою «подвійний диплом». У міжнародній роботі робиться акцент на підвищення мобільності студентів і викладачів факультету. Так, у звітному році професор Світлана Амеліна продовжила роботу з Університетом Пардубіце (Чехія) за програмою Erasmus+. Як результат − за програмою академічної мобільності Erasmus+ в Університеті Пардубіце навчаються 6 студентів спеціальності «Філологія (перша німецька)». Двоє студентів пройшли стажування за програмою Федерації «Обміни Франція – Україна».
   Завдання на 2023 рік − не тільки поглиблювати і розширювати співпрацю з нашими міжнародними партнерами, але й розробляти й реалізовувати спільні освітні та наукові проєкти. Важливо до виконання наукових проєктів залучати і студентів, котрі перші самостійні кроки в наукових дослідженнях роблять, працюючи над науковими роботами, які подають на Всеукраїнський конкурс.
 
   Не зважаючи на війну, факультет активно проводив науково-практичні конференції і семінари. Проведено 14 міжнародних і всеукраїнських конференцій. Завданням для всіх кафедр є підготувати конференцію до 125-ї річниці Університету та долучити до її проведення знаних вітчизняних та закордонних фахівців і науковців.
   Цього року за результатами першого (університетського) етапу вчена рада університету рекомендувала до подання в МОН шість проєктів НДР. Тематика підготовлених проєктів НДР на 2023 рік ураховує ситуацію в Україні і відповідає викликам часу.
   Публікаційна активність загалом по факультету зросла. Цьогоріч збільшилася кількість науково-педагогічних працівників, що протягом року опубліковали    3 і більше праць у виданнях Scopus та Web of Science. Це позитивно впливає на основні показники наукового рейтингу кафедр і факультету.
   Інна Миколаївна наголосила на таких ключових аспектах підвищення якості підготовки наукових кадрів, як формування переліку актуальної тематики дисертаційних робіт аспірантів, докторантів та залучення до аспірантури обдарованої молоді. Потрібно постійно підвищувати відсоток успішних захистів, який наразі складає 75%. Кафедрі управління та освітніх технологій доручено організувати і провести в січні науково-методичний семінар «Розвиток педагогічної компетентності аспірантів НУБіП України»; кафедрі психології – дослідження та тренінги для викладачів університету з проблем мотивації студентів до навчання і саморозвитку у професійній сфері.
   Декан закликала кафедри до підготовки якісних навчально-методичних матеріалів, наповнення, осучаснення та атестування електронних навчальних курсів.
   Інна Миколаївна подякувала за якісно організований відпочинок НПП під час екскурсій вихідного дня голову профспілкового комітету університету Ростислава Тарасенка та голову профбюро ГПФ Ірину Матвієнко.
   У доповіді прозвучала подяка викладачам і студентам, які зараз боронять нашу Україну від ворога, а також долучилися до волонтерського фронту, надають матеріальну і грошову допомогу ЗСУ.
   Привітала Інна Миколаївна студентську команду гуманітарно-педагогічного факультету, яка стала найкращою інтелектуальною групою. Незважаючи на воєнний час, не припинялося і творче, мистецьке життя на факультеті. Сьогодні близько 100 студентів є активними учасниками усіх колективів і творчих студій, які працюють на кафедрі культурології. Колективи взяли участь у понад 40-ка всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, благодійних проєктах, отримали близько 100 нагород. За всі ці досягнення прозвучали слова подяки кафедрі культурології та її очільниці Ірині Майданюк.
   НПП кафедри фізичного виховання організували та провели 66-ту спартакіаду студентів НУБіП України з різних видів спорту, кубки ректора та благодійні турніри, підготували збірні університету до спортивних змагань різного рівня. Студенти гуманітарно-педагогічного факультету здобули нагороди міжнародних змагань; підкорили всеукраїнські спортивні арени; продемонстрували блискучі результати в змаганнях міста Києва та Київської області. Уже традиційно, студенти гуманітарно-педагогічного факультету, стають чемпіонами 66-ї спартакіади студентів НУБіП України з різних видів спорту. За все це декан дякувала завідувачу кафедри фізичного виховання Миколі Костенку та викладачам очолюваної ним кафедри.
   Серед успіхів в розвитку матеріальної бази в доповіді було відзначено відкриття медіалабораторії кафедрою журналістики та мовної комунікації. Проведено й ремонтні роботи 18 кімнат в гуртожитках № 2, 8 і 6.
   Факультет ставить собі завдання ‒ розширити кількість госпрозрахункових підрозділів та перелік платних послуг в освітній і науковій діяльності та збільшити обсяг надходжень до спеціального фонду університету, зокрема наукового та благодійного фонду «Голосіївська ініціатива».
   Завершуючи свою доповідь, Інна Миколаївна зазначила, що перераховані успіхи є заслугою всього колективу ГПФ – і викладацького, і студентського.    Були визначені пріоритетні завдання на наступний рік в освітній діяльності, в науковій діяльності та у сфері міжнародної діяльності.
 
   Після завершення доповіді прозвучали запитання до декана. Зокрема, завідувача кафедри педагогіки Руслана Сопівника цікавило, як буде змінюватись у перспективі освітня і наукова політика факультету під впливом вимог, продиктованих воєнним станом.
   Обговорюючи доповідь декана, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко зазначив, що декан і кожний викладач ГПФ є достойними представниками НУБіП України, займаються хорошою справою, тому факультет так гідно завершив семестр. Валерій Іщенко відзначив, що колектив в умовах сьогодення має навчитись правильно оцінювати ситуацію, гуртуватись, розуміти та шанувати один одного.
 
   Завідувачка кафедри соціальної роботи та реабілітації Ірина Сопівник подякувала студентству, яке є роботодавцем для викладачів факультету. Її подяка була й для тих, хто захищає нас в лавах ЗСУ та волонтерить. Окреме шанування і подяка від Ірини Віталіївни пролунали для декана, «залізної леді» факультету, яка захищає і відстоює здобутки кожного свого колеги.
   Головним меседжем професора кафедри культурології, Народного артиста України Романа Рудого стали подяка ректору, проректорам, вченій раді, всьому трудовому колективу, який працює згуртовано, на спільний результат, даруючи частку свого душевного тепла.
 
   Людмила Клименко, старший викладач кафедри англійської філології, підкреслила, що факультет і в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну був як велика родина, підтримуючи один одного. Факультет має і в цьому році істотні досягнення, а кафедра англійської філології планує наступного року посилити роботу, щоб підвищити свої рейтингові показники. У своєму виступі Олена Отрошко, старший викладач кафедри фізичного виховання, щороку намагається покращити свою роботу, аби відповідати високим критеріям факультету. Цього року викладачі кафедри і студенти факультету мають 16 спортивних перемог, які присвячено нашим Збройним Силам.Представник студентства Олександр Алексєєв наголосив, що попри складні умови студентство навчається і має перемоги спортивні, інтелектуальні, наукові. Студенти відстоюють незалежність і суверенітет України в лавах Збройних Сил України, забезпечуючи тил, вони волонтерять. Студентська організація створила канал у тіктоку, пропагуючи свій улюблений факультет. Кожен із тих, хто взяв участь в обговоренні доповіді декана, позитивно оцінив роботу факультету.
   Отже, підсумком конференції стало рішення трудового колективу звіт декана про роботу факультету у 2022 році затвердити, а окреслені пріоритетні напрями розвитку факультету у 2023 році у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2025» та заходів, присвячених 125-річчю університету, схвалити.
   Наприкінці конференції трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету традиційно стало нагородження грамотами, якими відзначено всі завідувачі кафедр та науково-педагогічних працівників, які досягли особливо високих показників у науковій та освітній діяльності. Також грамоти отримали лаборанти, фахівці та завідувачі лабораторій факультету.
   Важливим було ще й інше. У часи війни, коли немає нічого сталого, крім нашої віри в Україну, важливо вміти подивитись в очі один одному, почути правду, відчути себе значимим у команді, яка здатна впоратись із новими, часом дуже непростими завданнями, надихнутись від думки, що зроблене тобою помічене й оцінене іншими.
   Тож конференція трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету констатувала фініш календарного року з усіма його плюсами і мінусами та надихнула весь колектив на день завтрашній.
   Віримо в Перемогу! Україна понад усе!
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook