Університет отримав 43 сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм підготовки магістрів!

28 січня 2019 року

   Успішним завершальнимакордом тривалої та кропіткої роботи колективів всіх факультетів, навчально-наукових інститутів та кафедр спільно з навчальним та навчально-методичним відділами університету щодо акредитації освітніх програм стало отримання 43 СЕРТИФІКАТІВ про акредитацію освітньо-професійних програм підготовки магістрів.
   Така робота була проведена за дорученням ректора університету Станіслава Ніколаєнка на виконання пункту 6 Статті 7 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до якої «Документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою».

   Отриманню сертифікатів про акредитацію передувала майже піврічна робота з розробки освітніх програм, підготовки та затвердження вченою радою університету акредитаційних справ, перевірки їх Міністерством освіти і науки України на відповідність нормативним вимогам, робота фахівців експертних комісій безпосередньо на кафедрах, факультетах, ННІ та підготовка висновків з якості підготовки фахівців за кожною освітньою програмою в нашому університеті. І на завершення – позитивне рішення Акредитаційною комісією України (протокол від 27 грудня № 133) щодо акредитації всіх заявлених університетом освітніх програм.

   Усі сертифікати розміщені на сайті університету в рубриці «Навчальна робота»-Сертифікати про акредитацію: https://nubip.edu.ua/node/55367.

   Перелік акредитованих освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

№ п/п
Назва
освітньо-професійної програми
Шифр та назва спеціальності
1
Педагогіка вищої школи
011 Освітні, педагогічні науки
2
Англійська мова та друга іноземна мова
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
3
Німецька мова та друга іноземна мова
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)
4
Економіка підприємства
051 Економіка
5
Прикладна економіка
051 Економіка
6
Економічна кібернетика
051 Економіка
7
Облік і аудит
071 Облік і оподаткування
8
Фінанси і кредит
072 Фінанси, банківська справа та страхування
9
Адміністративний менеджмент
073 Менеджмент
10
Менеджмент ЗЕД
073 Менеджмент
11
Менеджмент організацій і адміністрування
073 Менеджмент
12
Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами
073 Менеджмент
13
Управління інноваційною діяльністю
073 Менеджмент
14
Управління навчальним закладом
073 Менеджмент
15
Маркетинг
075 Маркетинг
16
Право
081 Право
17
Екологічний контроль та аудит
101 Екологія
18
Екологія та охорона навколишнього середовища
101 Екологія
19
Інформаційні управляючі системи та технології
122 Комп’ютерні науки
20
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
122 Комп’ютерні науки
21
Машини та обладнання сільськогосподарського  виробництва
133 Галузеве машинобудування
22
Обладнання лісового комплексу
133 Галузеве машинобудування
23
Якість, стандартизація та сертифікація
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
24
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
162 Біотехнології та біоінженерія
25
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
181 Харчові технології
26
Технології зберігання та переробки водних біоресурсів
181 Харчові технології
27
Деревообробні та меблеві технології
187 Деревообробні та меблеві технології
28
Будівництво та цивільна інженерія
192 Будівництво та цивільна інженерія
29
Геодезія та землеустрій
193 Геодезія та землеустрій
30
Агрономія
201 Агрономія
31
Агрохімія і ґрунтознавство
201 Агрономія
32
Селекція і генетика сільськогосподарських культур
201 Агрономія
33
Захист рослин
202 Захист і карантин рослин
34
Карантин рослин
202 Захист і карантин рослин
35
Садівництво та виноградарство
203 Садівництво та виноградарство
36
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
37
Лісове господарство
205 Лісове господарство
38
Садово-паркове господарство
206 Садово-паркове господарство
39
Водні біоресурси та аквакультура
207 Водні біоресурси та аквакультура
40
Ветеринарна медицина
211 Ветеринарна медицина
41
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
42
Соціальна робота
231 Соціальна робота
43
Автомобільний транспорт
274 Автомобільний транспорт

 

Оксана Зазимко,
начальник навчального відділу

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook