Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус 12, блок Д., кім. №421

Тел.: (044) 527 83 83

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Томчук Віктор Анатолійович

Доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України

 

Кафедра створена в 1920 р. при Київському зооветеринарному інституті. Її в різні роки очолювали професор С.С. Кравченко, доцент М.Д. Гацанюк, академік Т.Н. Годнєв, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки У PCP, академік НАН України, лауреат Державної премії УPCP та СРСР, Герой України (2005 р.) М.Ф. Гулий, доцент М.М. Осьмакова. Із 1979 р. по 1984 рік кафедру очолював доктор біологічних наук (1978 р.), професор (1984 р), академік НАН України (1997 р.) та НААН України (1990 p.), Герой України (2003 р.) Д О. Мельничук. 2011-2015 рр. - в.о. завідувача кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого професор Томчук В.А.
Нині завідувачем кафедри біохімії ім. акад. М.Ф. Гулого є доктор ветеринарних наук, професор В.А. Томчук.
Співробітниками кафедри започатковані три наукові школи: доктором біологічних наук, професором М.Ф. Гулим — «Регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів»; доктором біологічних наук, професором; академіком НАН України та НААН України Д.О. Мельничуком — «Регуляція молекулярних механізмів обміну речовин в організмі тварин і людей»; доктором біологічних наук, професором, член-кореспондентом НААН України С.Д. Мельничуком — «Вивчення молекулярних механізмів розвитку і підтримання стану природного і штучного гіпобіозу тварин».Головною метою кафедри є забезпечення на високому навчально-методичному рівні проведення навчального процесу для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», «Магістр» та фахівців вищих кваліфікаційних рівнів — кандидатів і докторів наук — з використанням інноваційних програм і новітніх методів біохімічних досліджень.
Пріоритетними завданнями кафедри є дослідження впливу різних форм вуглекислоти на розвиток стану штучного гіпобіозу й розробка технологій переведення організму тварин тканин та клітин у стан штучного гіпобіозу; вплив кислотно-лужного стану на характер біологічної міграції важких металів в організмі тварин; міграція важких металів в організмі тварин, їх вплив на біохімічні процеси й розробка способів захисту тварин від негативного впливу важких металів; вивчення біологічної активності фосфоліпідів молока та впливу ентеросорбентів під час лікування ентеропатологій тварин; розробка та обґрунтування введення нових національних стандартів для оцінки якості та безпечності сільськогосподарської сировини, кормів і продуктів харчування.
Нині кафедра є координатором магістерських програм виробничого та дослідницького спрямування «Молекулярні механізми регуляції метаболічних процесів в організмі тварин». Співробітниками кафедри опубліковано понад 3000 наукових публікацій, у тому числі 7 монографій, 9 підручників, 4 словники, отримані патенти та авторські свідоцтва.
На кафедрі виконано й захищено 12 докторських та 34 кандидатські дисертації.

Колектив кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого. Зліва направо: перший ряд: к.вет.н., доц. О.В. Журенко, д.с.-г.н., проф. В.О. Трокоз, д.біол.н., проф. Л.Г. Калачнюк, д.вет.н., проф., зав. кафедри В.А. Томчук, д.вет.н., проф. В.А. Грищенко, д.вет.н., проф. В.І. Карповський, ст. лаб. Т.А. Гудзь; другий ряд: зав. лаб. Н.М. Батукова, к.біол.н., доц. Є.А. Деркач, ст. лаб. Л.П. Степаненко, к.вет.н., доц. Л.В. Кладницька, ст. лаб. Л.В. Солдатенко, к.біол.н., доц. В.І. Цвіліховський, к.біол.н., доц. О.М. Тупицька, ст. лаб. В.О. Прис-Каденко; третій ряд: к.вет.н., доц. О.В. Арнаута, к.вет.н., доц. О.В. Данчук, д.пед.н., проф. Л.В. Кліх, к.вет.н., доц. Д.І. Криворучко, аспірант Р.І. Пальонко.

Новини

Всі новини

Оголошення

Всі оголошення

23 лютого 2016
Конференц-зал ФВМ

Попередній захист дисертаційної роботи

Події

Всі події
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій