УДРУГЕ ПОСПІЛЬ НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН ІМ. АКАД. М. Ф. ГУЛОГО ВІДБУВСЯ ДИСТАНЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ ЗА УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА БІЛОРУСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ПЛАТФОРМІ WEBEX

22 травня 2020, 18:20
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого НУБіП України

21 травня 2020 року відбулося розширене онлайн засідання кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого на платформі CiscoWebex на чолі із завідувачем, доктором ветеринарних наук, професором, академіком Національної академії наук вищої освіти України, лауреатом премії ім. С.З. Ґжицького Віктором Томчуком.

 


Онлайн засідання стало можливим завдяки начальнику навчально-методичного відділу НУБіП України, доктору педагогічних наук, професору Ларисі Кліх, яка була організатором і модератором заходу на платформі Webex.
Основним питанням порядку денного роботи засідання був другий за цей тиждень розгляд докторської дисертаційної роботи. На цей раз – доцента кафедри, кандидата ветеринарних наук Олени Журенко на тему «Кортикальні механізми регуляції мінерального обміну в організмі корів» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин. Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С.З. Ґжицького Валентин Карповський.

 


У роботі наукового форуму взяли участь 28 вчених (14 докторів наук) з нашого та інших університетів України, а також науковці з Білорусі. На засіданні були присутні 8 докторів наук за профілем дисертаційної роботи: голова спеціалізованої ради, де здійснюється розгляд дисертаційних робіт за спеціальністю 03.00.13, д. вет. н., проф., членкор НААН, проф. кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Анатолій Мазуркевич; д. с-г. н., проф., проф. кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Віктор Трокоз; д. вет. н., проф., проф. кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого, Валентин Карповський; д.вет.н., проф., проф. кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету Микола Ніщеменко; д. вет. н., проф., ректор Одеського національного аграрного університету Михайло Брошков; д. с-г. н., проф., завідувач відділу годівлі та фізіології травлення РУП НПЦ НАН Білорусі з тваринництва, Василь Радчиков; д. вет. н., доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків Одеського національного аграрного університету, Олексій Данчук; д.вет.н., доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків Харківської державної зооветеринарної академії Ольга Бобрицька.

 

 

З доповіддю про основні результати своєї дисертаційної роботи виступила здобувачка, кан. вет. н., доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого. Доповідь супроводжувався добре оформленою, зрозумілою презентацією. Розгляд матеріалів дисертаційної роботи проходив відповідно до Порядку проходження попереднього розгляду дисертацій у НУБіП України (затвердженого наказом ректора від 05.03.2015 р. №245) та Тимчасового порядку дистанційного розгляду дисертацій у НУБіП України в умовах карантину, затвердженого наказом ректора від 04.05.2020 р. №333.

 


Тема наукових досліджень актуальна, а дослідження мають теоретичне та практичне значення для нейрофізіології та фізіології обміну речовин, а також тваринництва та ветеринарної медицини. Саме через це робота викликала значний інтерес у присутніх і цілий ряд запитань, які задавали д. вет. н., проф. Анатолій Мазуркевич, д. вет. н., проф. Віктор Томчук, д. с.-г. н., проф. Віктор Трокоз, д. вет. н., проф. Вікторія Грищенко, д.вет.н., проф. Михайло Брошков, д.вет.н., проф. Микола Ніщеменко, д. с.-г. н., проф. Василь Радчиков, д.вет.н., доц. Олексій Данчук, д.вет.н., доц. Ольга Бобрицька, к.біол.н., доценти Валерій Цвіліховський і Дмитро Криворучко. На всі питання здобувачка, Олена Журенко дала змістовні відповіді.

 


Після цього, науковий консультант, д. вет. н., проф., проф. кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Валентин Карповський дав високу оцінку дисертантці як спеціалісту, педагогу та особистості. Він підкреслив значну актуальність теми дисертації та наголосив на високій науковій працездатності Олени Журенко.

 


Позитивну оцінку дисертаційної роботи висловили рецензенти – д. с-г. н., проф., проф. кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Віктор Трокоз; д. б. н., доц., проф. кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого Лілія Калачнюк; д. вет. н, проф., проф. кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Борис Борисевич. Вони зазначили, що за актуальністю, формою, об’ємом та змістом, науковим і практичним значенням робота відповідає вимогам до докторських дисертацій та рекомендували до подання у науково-технічну раду НДІ здоров’я тварин. Разом із цим було оголошено про недоліки дисертації, похибки в її оформленні та інтерпретації окремих результатів.

 


У дискусії за результатами дисертаційного дослідження Олени Журенко взяли участь д. с.-г. н., проф. Василь Радчиков (Білорусь), д.вет.н., доц. Олексій Данчук (Одеса), д.вет н., доц. Микола Малюк, д.вет.н., проф. Вікторія Грищенко, д.вет.н., проф. Микола Ніщеменко (Біла Церква), д.вет.н., доц. Ольга Бобрицька (Харків), д.вет.н., проф. Анатолій Мазуркевич, д.вет.н., проф. Михайло Брошков (Одеса), к.біол.н., доценти Валерій Цвіліховський і Дмитро Криворучко, д.вет.н., проф. Віктор Томчук, які відмітили актуальність, значну наукову та практичну цінність заслуханої роботи, а також вказали на недоліки, які слід виправити перед поданням до науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин.

 


Всі присутні на засіданні засвідчили високий рівень роботи здобувачки. У виступах рецензентів та учасників дискусії було подано єдину пропозицію – після доопрацювання рекомендувати дисертаційну роботу Олени Журенко до розгляду на засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин. Рішення прийняте одноголосно.

 


Вітаємо Олену Журенко з успішним закінченням першого етапу захисту докторської дисертації та бажаємо їй якнайскорішого позитивного результату на засіданні спеціалізованої вченої ради.

Дмитро Криворучко,
доцент, секретар кафедри


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook