Кафедра інформаційних систем і технологій

Робочі програми та силабуси

Забезпечуючи реформування освітньої діяльності з метою поглиблення фундаментальної підготовки та індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи та виробничої практики, викладачі кафедри розробляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) та активно впроваджують в навчальний процес дистанційну форму навчання.

 Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами та мають електронні навчальні курси (ЕНК) на платформі Moodle.   

 

2023-2024 навчальний рік

 

 Освітній ступінь "БАКАЛАВР" 

Навчальні дисципліниСпеціальність, для якої читається дисциплінаРобоча програмаЕлектронний навчальний курсСилабус

Основи інформаційних систем

126 "Інформаційні системи і технології"  

Інформаційні технології 

126 "Інформаційні системи і технології"
Групова динаміка і комунікації126 "Інформаційні системи і технології"
Теорія систем та системний аналіз126 "Інформаційні системи і технології"  
Технологія проектування та адміністрування БД та СП126 "Інформаційні системи і технології"
Об'єктно-орієнтоване програмування (Python)126 "Інформаційні системи і технології"
Система електронного документообігу126 "Інформаційні системи і технології"
Технології проєктування інформаційних систем126 "Інформаційні системи і технології"
Вебтехнології в інформаційних системах126 "Інформаційні системи і технології"
Інформаційні системи та технології управління126 "Інформаційні системи і технології"
Вебдизайн (дизайн інтерактивних систем)126 "Інформаційні системи і технології"
Business intelligence систем126 "Інформаційні системи і технології"
 Системний аналіз 126 "Інформаційні системи і технології"Освітній ступінь "БАКАЛАВР"  інші спеціальності

Навчальні дисципліниСпеціальність, для якої читається дисциплінаРобоча програмаЕлектронний навчальний курсСилабус

Інформатика

051 Економіка "Економічна кібернетика"
"Цифрова економіка"
  

Інформаційні та комунікаційні технології в економіці

051 Економіка "Економічна кібернетика" 
Технологія проектування та адміністрування БД та СП051 Економіка "Економічна кібернетика"
"Цифрова економіка"
Системний аналіз та інструментальні засоби бізнес аналітики051 Економіка "Економічна кібернетика" 
Системи прийняття рішень 051 Економіка "Економічна кібернетика"
Інформаційні системи і технології в управлінні051 Економіка "Економічна кібернетика"
Управління ІТ проектами051 Економіка "Економічна кібернетика"
Інформаційні системи і технології в економіці051 Економіка "Економіка підприємства"
Бази даних та СУБД051 Економіка "Економіка підприємства"
Інформаційні системи і технології в економіці051 Економіка "Міжнародна економіка"
Веб-дизайн та html-програмування061 Журналістика
Журналістика даних061 Журналістика
Інформаційні системи і технології в економіці071 Облік і аудит "Облік і оподаткування"
Інформаційні системи і технології в економіці072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Фінанси та кредит" 
Інформаційні системи і технології в економіці072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Корпоративні фінанси"  
Економічна інформатика073 Менеджмент   
 Економічна інформатика075 Маркетинг
Техніка презентацій та спічрайтинг з основами вебдизайну075 Маркетинг  
Інформаційні системи і технології в економіці076 Підприємництво та торгівля "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"   
Інформаційні технології в галузі081 Право  
Інформаційні технології121 Інженерія програмного забезпечення
Групова динаміка і комунікації121 Інженерія програмного забезпечення  
Технології вебпрограмування121 Інженерія програмного забезпечення   
Системний аналіз121 Інженерія програмного забезпечення  
Економіка програмного забезпечення121 Інженерія програмного забезпечення  
Інформаційні технології122 Комп'ютерні науки   
Вебтехнології та вебдизайн122 Комп'ютерні науки 
Системний аналіз122 Комп'ютерні науки   
Статистичні методи, теорія потоків, подій 

121 Інженерія програмного забезпечення 
122 Комп'ютерні науки

  
Економіка та бізнес121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки 

  
Навчальна технологічна практика121 Інженерія програмного забезпечення  
Проектування інформаційних систем122 Комп'ютерні науки  
Управління ІТ-проектами122 Комп'ютерні науки    
Математичні методи дослідження операцій122 Комп'ютерні науки    
Інформаційні технології123 Комп'ютерна інженерія  
Економіка та бізнес123 Комп'ютерна інженерія  
Системний аналіз123 Комп'ютерна інженерія 
Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій123 Комп'ютерна інженерія  
Інформаційні технології125 Кібербезпека  
Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій125 Кібербезпека  
Основи програмування141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) 
Інформаційні системи і технології241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) 
Інформаційні  системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)
Інформаційні  системи і технології 242 Туризм і рекреація


Інформаційні  системи і технології в туризмі 242 Туризм і рекреація
Інформатика 281 Публічне управління та адміністрування  
Інформаційні  системи, технології та е-документообіг281 Публічне управління та адміністрування  
Технології BlockChain Загальноуніверситетська  
Веб-технології та Веб дизайнЗагальноуніверситетська  
ECONOMIC INFORMATICS 073 «Management» 
ECONOMIC INFORMATICS075 «Marketing»   
Information systems and technologies in economics076 - Entrepreneurship, trade and stock exchange activities  
  Комп’ютерні технології та програмування141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)  
    
     

Освітній ступінь "МАГІСТР" 

Навчальні дисципліниСпеціальність, для якої читається дисциплінаРобоча програмаЕлектронний навчальний курсСилабус
Інтелектуальний аналіз даних051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
Світові інформаційні ресурси051 "Економіка (Економічна кібернетика)" 
Моделювання в управлінні виробничими системами051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
Моделювання технологічних процесів у тваринництві204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Інформаційні технології у рибництві207 "Водні біоресурси та аквакультура"
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів208 "Агроінженерія"
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів181 "Харчові технології"
ОП "Нутріціологія"
Наукові комунікації у дослідженнях магістрів181 "Харчові технології"
ОП "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса"


 

 

Наукові комунікації у дослідженнях магістрів152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
ОП "Якість, стандартизація та сертифікація"
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВМагУІДтаМП (ОНП)
Розумні цифрові технології в освітіІКТО
Інформаційні технології141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”


  

2022-2023 навчальний рік 

 Освітній ступінь "БАКАЛАВР" 

Навчальні дисципліниСпеціальність, для якої читається дисциплінаРобоча програмаЕлектронний навчальний курсСилабус
ІНФОРМАТИКА051 "Економіка (Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)"
  
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

051 "Економіка"
ОП «Економічна кібернетика»,
ОП «Цифрова економіка»

126 "Інформаційні системи і технології"

УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ051 "Економіка (Економічна кібернетика)" 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЇНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" 
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЇНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ051 "Економіка (Цифрова економіка)"
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ051 "Економіка (Цифрова економіка)"
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАТИКИ051 "Економіка (Цифрова економіка)"
БАЗИ ДАНИХ І СУБД 051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ051 "Економіка (Міжнародна економіка)" 
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН051 "Економіка" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ071 "Облік і оподаткування" 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ071 "Облік і оподаткування" 
ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»
 

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS071 "Облік і оподаткування"   
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ

071 "Облік і оподаткування"
ОП «Облік і аудит»  
ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»

 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА073 "Менеджмент" 
ECONOMIC INFORMATICS  073 "Менеджмент"  
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ073 "Менеджмент" 
INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT073 "Менеджмент"   
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА075 "Маркетинг"  
ECONOMIC INFORMATICS075 "Маркетинг"  
ТЕХНІКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ І СПІЧРАЙТИНГ З ОСНОВАМИ ВЕБДИЗАЙНУ075 "Маркетинг" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"    
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"   
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ081 "Право"  
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ 121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ121 "Інженерія програмного забезпечення" 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ121 "Інженерія програмного забезпечення" 
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ121 "Інженерія програмного забезпечення"   
ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  121 "Інженерія програмного забезпечення"   
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ 121 "Інженерія програмного забезпечення"  
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ121 "Інженерія програмного забезпечення"  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 122"Комп’ютерні науки"   
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 122"Комп’ютерні науки"   
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ122"Комп’ютерні науки"  
УПРАВЛІННЯ IT ПРОЕКТАМИ122 "Комп’ютерні науки"
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ122 "Комп’ютерні науки"

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ, ТЕОРІЯ ПОТОКІВ, ПОДІЙ 

122 "Комп’ютерні науки"

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

123 "Комп'ютерна інженерія"

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

123 "Комп'ютерна інженерія"

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

123 "Комп'ютерна інженерія"
ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ ДИЗАЙН122 "Комп’ютерні науки"
ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС121 "Інженерія програмного забезпечення"
122 "Комп’ютерні науки"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ125 "Кібербезпека"
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ125 "Кібербезпека"

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

125 "Кібербезпека" 
ВСУП ДО ФАХУ126 "Інформаційні системи і технології"
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ126 "Інформаційні системи і технології"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ126 "Інформаційні системи і технології"
ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ126 "Інформаційні системи і технології"
ТЕХНОЛОНІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ
126 "Інформаційні системи і технології"
ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (PYTHON)126 "Інформаційні системи і технології"
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 144 "Теплоенергетика" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ242  "Туризм"  
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ242  "Туризм"  
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 242  "Туризм"  
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ241 "Готельно-ресторанна справа"
ІНФОРМАТИКА281 "Публічне управління та адміністрування"
РОЗУМНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ011 "Освітні, педагогічні науки"
ВЕБДИЗАЙН ТА HTML-ПРОГРАМУВАННЯ061 "Журналістика"

Освітній ступінь "МАГІСТР" 

Навчальні дисципліниСпеціальність, для якої читається дисциплінаРобоча програмаЕлектронний навчальний курсСилабус
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ051 "Економіка (Економічна кібернетика)" 
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
ТВАРИННИЦТВІ
204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РИБНИЦТВІ207 "Водні біоресурси та аквакультура"
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ208 "Агроінженерія"
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ181 "Харчові технології"
ОП "Нутріціологія"
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ181 "Харчові технології"
ОП "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса"
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" 

2021-2022 навчальний рік 

 Освітній ступінь "БАКАЛАВР" 

Навчальні дисципліни Спеціальність, для якої читається дисципліна Робоча програма Електронний навчальний курс Силабус
ІНФОРМАТИКА 051 "Економіка (Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)"
   
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ051 "Економіка
(Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)"
 УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ051 "Економіка (Економічна кібернетика)" 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
БАЗИ ДАНИХ І СУБД 051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
БАЗИ ДАНИХ І СУБД071 "Облік і оподаткування"
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ071 "Облік і оподаткування" 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ071 "Облік і оподаткування" 
ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»
 

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS071 "Облік і оподаткування"    
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАТИКИ

071 "Облік і оподаткування"
ОП «Облік і аудит»  
ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»

 
БАЗИ ДАНИХ І СУБД072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА073 "Менеджмент"  
ECONOMIC INFORMATICS  073 "Менеджмент"  
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ073 "Менеджмент"  
INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT073 "Менеджмент"      
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА075 "Маркетинг"   
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА075 "Маркетинг"   
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"   
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"   
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ081 "Право"     
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ081 "Право"   
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ 121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ121 "Інженерія програмного забезпечення"  
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ 121 "Інженерія програмного забезпечення"   
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 122"Комп’ютерні науки"      
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ122"Комп’ютерні науки"   
УПРАВЛІННЯ IT ПРОЕКТАМИ122 "Комп’ютерні науки"
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ122 "Комп’ютерні науки"

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ, ТЕОРІЯ ПОТОКІВ, ПОДІЙ 

122 "Комп’ютерні науки"

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

123 "Комп'ютерна інженерія"

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

123 "Комп'ютерна інженерія"
ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ ДИЗАЙН122 "Комп’ютерні науки"
123 "Комп'ютерна інженерія"
ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС121 "Інженерія програмного забезпечення"
123 "Комп'ютерна інженерія"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ125 "Кібербезпека"
ВСУП ДО ФАХУ126 "Інформаційні системи і технології"
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ126 "Інформаційні системи і технології"
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"  
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ242  "Туризм"    
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ242  "Туризм"    
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ241 "Готельно-ресторанна справа"
ІНФОРМАТИКА281 "Публічне управління та адміністрування"
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ061 "Журналістика"
ВЕБ-ДИЗАЙН ТА HTML ПРОГРАМУВАННЯ061 "Журналістика"

Освітній ступінь "МАГІСТР" 

Навчальні дисципліни Спеціальність, для якої читається дисципліна Робоча програма Електронний навчальний курс Силабус
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ051 "Економіка (Економіка підприємства)"  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
ТВАРИННИЦТВІ
204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РИБНИЦТВІ207 "Водні біоресурси та аквакультура"

  

 2020-2021 навчальний рік 
 Освітній ступінь "БАКАЛАВР" 

Навчальні дисципліни Спеціальність, для якої читається дисципліна Робоча програма Електронний навчальний курс Силабус
ІНФОРМАТИКА 051 "Економіка (Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)"
   
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ051 "Економіка
(Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)"
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА051 "Економіка
(Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)"
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ_3 051 "Економіка
(Економічна кібернетика)"
 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"   
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ SPSS 051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ 051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ 051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ051 "Економіка (Цифрова економіка)"  
БАЗИ ДАНИХ І СУБД  051 "Економіка (Економіка підприємства)"   
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ051 "Економіка (Економіка підприємства)" 
БАЗИ ДАНИХ І СУБД 071 "Облік і оподаткування"
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ071 "Облік і оподаткування"   
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS071 "Облік і оподаткування"    
БАЗИ ДАНИХ І СУБД072 "Фінанси, банківська справа та страхування"     
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ072 "Фінанси, банківська справа та страхування"  
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА073 "Менеджмент"     
ECONOMIC INFORMATICS  073 "Менеджмент"  
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 073 "Менеджмент" 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ 073 "Менеджмент"  
INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT073 "Менеджмент"       
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА075 "Маркетинг"   
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГУ075 "Маркетинг"    
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ075 "Маркетинг"
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"      
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ECONOMICS076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ081 "Право"   
ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ 121 "Інженерія програмного забезпечення"   
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  121 "Інженерія програмного забезпечення"   
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ ПРОГРАМУВАННЯ 121 "Інженерія програмного забезпечення"    
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ121 "Інженерія програмного забезпечення"    
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ122"Комп’ютерні науки"   
УПРАВЛІННЯ IT ПРОЕКТАМИ122 "Комп’ютерні науки"
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ122 "Комп’ютерні науки"

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ, ТЕОРІЯ ПОТОКІВ, ПОДІЙ 

122 "Комп’ютерні науки"
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ123 "Комп'ютерна інженерія"
ВЕБ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ ДИЗАЙН122 "Комп’ютерні науки"
123 "Комп'ютерна інженерія"
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"  
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ242  "Туризм"    
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ242  "Туризм"    
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ241 "Готельно-ресторанна справа"
ІНФОРМАТИКА281 "Публічне управління та адміністрування"
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ061 "Журналістика"

Освітній ступінь "МАГІСТР" 

Навчальні дисципліни Спеціальність, для якої читається дисципліна Робоча програма Електронний навчальний курс Силабус
АНАЛІТИКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"        
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"  
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"   
СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ051 "Економіка (Економічна кібернетика)"   
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ І ПРОЦЕСАМИ051 "Економіка (Економіка підприємства)"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ І WEB-ДИЗАЙН 073 "Менеджмент"    
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 073 "Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)"    
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"   
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РИБНИЦТВІ 207 "Водні біоресурси та аквакультура"      
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ:
SCRUM, AGILE, MS PROJECT В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ
073 "Менеджмент"    

 


 2019-2020 навчальний рік

 Освітній ступінь "Бакалавр"  

Навчальні дисципліни Спеціальність, для якої читається дисципліна Робоча програма Електронний навчальний курс
Інформатика071 "Облік і оподаткування"
Інформатика та комп’ютерна техніка076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Бази даних і СУБД  051 "Економіка" спеціалізація "Економіка підприємства"
Економічна інформатика 073 "Менеджмент"
Інформаційні системи і технології 242 "Туризм"
Інформаційні системи і технології  241 «Готельно-ресторанна справа»
Веб-програмування 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика"
Інформаційні системи і технології в управлінні 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика"
Управління проектами інформатизації 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика"
Інструментальні засоби SPSS 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика"
Системи  прийняття рішень 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика"
Комп'ютерні технології та програмування 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Веб-технології та Веб-дизайн 122 "Комп’ютерні науки"
Управління ІТ-проектами122 "Комп’ютерні науки"
Технології WEB програмування 121 "Інженерія програмного забезпечення"
Економіка програмного забезпечення 121 "Інженерія програмного забезпечення"
Менеджмент проектів програмного забезпечення 121 "Інженерія програмного забезпечення"
 Інформаційні технології 081 "Право"   
 Інформатика 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"     
 Інформатика  072 "Фінанси, банківська справа та страхування"    
 Інформаційні системи в маркетингу 075 «Маркетинг»   
 Інформатика 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"   
 Групова динаміка 121 "Інженерія програмного забезпечення" (с.т.)   
 Інформаційні технології 122 "Комп’ютерні науки" 
 Інформаційні технології 123 "Комп’ютерна інженерія"    
 Інформаційні технології 121 "Інженерія програмного забезпечення"   
 Проектування інформаційних систем 122 "Комп’ютерні науки"   
 Системний аналіз і проектування інформаційних систем 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"     
 Системний аналіз 122 "Комп’ютерні науки"   
 Технологія проектування та адміністрування БД 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"   
 Економічна інформатика 075 "Маркетинг"    
 Сучасні інформаційні комунікації 051 "Економіка" спеціалізація "Економічна кібернетика"   
Комп'ютери і комп'ютерні технології20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність: 208 «Агроінженерія»


  

 

 

Освітній ступінь "Магістр"

 

Навчальні дисципліни Спеціальність та освітня програма, для якої читається дисципліна Робоча програма Електронний навчальний курс
Аналітика великих даних 051 "Економіка" ОП "Економічна кібернетика"
Інтелектуальний аналіз даних 051 "Економіка" ОП "Економічна кібернетика"
Моделювання в управлінні виробничими системами 051 "Економіка" ОП "Економіка підприємства"
Економічна інформатика 073 "Менеджмент" ОП "Адміністративний менеджмент"
Інформаційні системи і технології  в управлінській  діяльності 073 "Менеджмент" ОП "Управління інноваційною діяльністю"
Інформаційні технології 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
Інформаційні технології у тваринництві 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" 
Світові інформаційні ресурси 051 «Економіка» спеціалізація "Економічна кібернетика" 
Розробка веб-застосувань 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізація "Інформаційні управляючі системи та технології" 
Розробка веб-застосувань 051 «Економіка» спеціалізація "Економічна кібернетика", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 
Інформаційні технології у рибництві 207 «Водні біоресурси та аквакультури» 
Світові інформаційні ресурси 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма "ПЗІС" 
Світові інформаційні ресурси 123 "Комп'ютерна інженерія" (ОП "КСіМ") 
Методологія та організація наукових досліджень 122 «Комп'ютерні науки" (ОП "ІУСТ+КЕЕМ") 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook