Кафедра інформаційних систем і технологій

Навчальна робота

     Кафедра веде підготовку студентів на факультеті інформаційних технологій, економічному факультеті та факультеті аграрного менеджменту на ОС "Бакалавр" за спеціальностями "Комп'ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка (Економічна кібернетика, Економіка підприємства)", "Менеджмент", "Маркетинг", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Туризм", на ОС "Магістр" за спеціальностями: "Комп'ютерні науки", "Економіка (Економічна кібернетика, Економіка підприємства)", "Менеджмент". Кафедра активно використовує у навчальному процесі елементи дистанційного навчання. Заняття зі студентами проводяться в 10 комп'ютерних класах-лабораторіях, в яких розміщено близько 150 сучасних ПК, що дає можливість ефективно проводити навчальний процес. 

     Різні форми занять, що проводить кафедра (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота під керівництвом викладача, індивідуальні заняття, навчальна і виробнича практика), направлені на набуття професійних теоретичних знань і практичних навичок з інформаційних систем та комп’ютерних технологій. У навчальному процесі використовуються програмні засоби: операційні системи Windows, Linux та прикладні програмні продукти MS Office, Adobe Dreamwiever, MySQL, SAS, SAP, Matlab, C1, Workbench, Deductor«Інформаційна аналітична система агропромислового виробництва», MicrosoftProject, Project Expert, ERP+CRMPlazma та ін. 

Електронні навчальні курси

    Професорсько-викладацький склад кафедри інформаційних систем у менеджменті проводить роботу, спрямовану на вдосконалення методики викладання дисциплін з використанням у навчальному процесі елементів дистанційного навчання. Зусиллями кафедри створено сайт системи електронних навчальних курсів на базі платформи Moodle з виходом в Інтернет для студентів всіх форм навчання (http://moodle.nubip.edu.ua).

         

 

     Викладачами кафедри за останні 5 років опубліковано 25 підручників та навчальних посібників, більше 30 методичних видань. Розроблено та сертифіковано 40 електронних навчальних курсів.

    

       

    Науково-педагогічні працівники кафедри використовують в навчальному процесі інформаційно-комунікаційні технології, а саме: мультимедійні презентації лекційного матеріалу, електронні навчальні курси, електронне тестування, організацію самостійної роботи студентів з використанням мережевих ресурсів (http://elearn.nubip.edu.ua).

Кафедра проводить навчання за такими дисциплінами:

-        Інформатика
-        База даних і СУБД
-        Автоматизовані системи опрацювання інформації
-        Інформаційний менеджмент
-        Економічна інформатика
-        Електронна комерція
-        Електронне врядуання, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі
-        Інтелектуальний аналіз даних
-        Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
-        Інформаційні системи в інноваційній діяльності
-        Інформаційні системи в менеджменті
-        Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
-        Інформаційні системи і технології в фінансах
-        Інформаційні системи і технології на підприємстві
-        Корпоративні інформаційні системи
-        Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
-        Web-програмування
-        Web-технології та Web-дизайн
-        Розробка Web-застосувань
-        Системи прийняття рішень
-        Стандартизація та сертифікація інформаційних технологій
-        Управління інформаційними зв’язками
-        Управління ІТ-проектами
-        Управління контентом та інтеграція інформації

     Заняття зі студентами проводяться в комп’ютерних класах-лабораторіях (ауд. 214, 233, 222,  223, 224, 225 навчального корпусу 15, ауд. 614, 513, 608, 512, 219 навчального корпусу 10), що дає можливість достатньо ефективно проводити навчальний процес.

Аудиторія 513Аудиторія 608Аудиторія 614

     Підрозділом кафедри є навчальна лабораторія комп’ютерних технологій (завідувач лабораторії Саяпін С.П.). Навчальна лабораторія веде роботу за багатьма напрямами, які базуються на використанні веб-технологій та середовищ програмування.

Серед робіт та розробок лабораторії можна відзначити:

  • створення прикладного програмного забезпечення аграрного спрямування;
  • вивчення та впровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій;
  • надання студентам додаткових можливостей підвищення їх кваліфікації;
  • розробка та створення електронних навчальних посібників і технологій дистанційного консультування з апробацією на порталі AgroUA.net;
  • координація роботи наукових кадрів НУБіП України в консультаційній системі агровиробників на основі порталу AgroUA.net .

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook