Кафедра інформаційних систем і технологій

Науково-дослідна та інноваційна робота

Кафедра веде плідну науково-дослідну роботу, в тому числі і за замовленням державних органів управління, а отримані результати досліджень мають інноваційне спрямування.

Основними напрямками науково-дослідних робіт кафедри є розробка інформаційних систем підтримки прийняття рішень в управлінні сільськогосподарським виробництвом, застосування Інтернет-технологій в аграрному менеджменті, економіко-математичне прогнозування розвитку галузей АПК, створення та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес, становлення інформаційного суспільства. 

Науково-педагогічний колектив кафедри тривалий час проводить дослідження ефективного використання сучасних інформаційних технологій для розробки автоматизованих систем обробки інформації та забезпечення користувачів аграрної сфери необхідною та достовірною інформацією аграрного спрямування. Так, завідувач кафедри Швиденко М.З. у 2005-2007 рр. був керівником, а викладачі Харченко В.В. і Касаткіна О.М. виконавцями проекту ФАО ООН TCP/UKR/3005 “Формулювання стратегії та підвищення рівня обслуговування Національної агро-інформаційної системи” та проводили вагому роботу для успішного виконання договору між Міністерством аграрної політики та ФАО ООН з розробки Стратегії розвитку інформаційного забезпечення АПК і сільського населення України, яка була схвалена рішенням Колегії Міністерства аграрної політики.

Також результатом досліджень Швиденка М.З., Саяпіна С.П, Мокрієва М.В., Андрющенко В.М. стало створення інформаційно – дорадчого порталу "Аграрний сектор України" (http://agroua.net/) для задоволення потреб у аграрній інформації довідкового, технічного, технологічного, економічного, маркетингового та іншого напряму сільськогосподарських товаровиробників, комерційних структур, дорадчих служб, науковців, викладачів, студентів та широкого загалу користувачів. Розроблений у 2002 році цей потужний інформаційний ресурс і сьогодні є актуальним, проте потребує фінансування для підтримки та оновлення. 

Значна увага авторами приділяється дослідницькій роботі з питань впровадження інформаційних технологій у консалтингову діяльність. Зокрема, Швиденко М.З., Саяпін С.П., Мокрієв М.В., Андрющенко В.М. є розробниками Cистеми електронного дорадництва України (http://edorada.org/), яка призначена для поширення сільськогосподарських даних і знань, дистанційного консультування і навчання сільськогосподарських товаровиробників та інформаційної підтримки населення сільських територій (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Система електронного дорадництва eDorada.org для інформаційної підтримки сільськогосподарських виробників, населення та розвитку сільських територій». Реєстраційний номер Державної служби інтелектуальної власності України №63577 від 19.01.2016 р Автори: Швиденко М.З, Саяпін С.П., Мокрієв М.В., Андрющенко В.М.). За результатами досліджень проблеми донесення даних і знань до сільськогосподарських товаровиробників опублікована монографія: Швиденко М.З., Саяпін С.П.  "Розвиток інформаційно-консультаційних технологій поширення сільськогосподарських знань".

    

 

Доценти кафедри Садко М.Г. та Харченко В.В. досліджують проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку сільських територій України, бази даних статистичної звітності сільськогосподарського підприємства за період 2010- 2015 рр., проводили аналіз та визначали шляхи підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції з допомогою економіко-математичних методів та моделей. Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за даною проблемою, тематикою, об’єктом та предметом дослідження, використовувались викладачами, аспірантами та студентами інших факультетів в дослідницькій роботі (ІНДР ”Інформаційно-аналітична система розвитку сільських територій України”, номер держреєстрації: 0117U006800). Подальшими завданнями є забезпечення створення баз даних по всім формам статистичної звітності сільськогосподарських підприємств України, залучення до аналізу в середовищі SPSS, кластерного, компонентного аналізу, застосування методів аналізу надійності, логістичної регресії, логлінійного аналізу таблиць спряженості.

Творчий потенціал кафедри також реалізується у науково-інноваційних розробках, які безпосередньо впроваджуються у практичну діяльність. Зокрема, співробітники кафедри у 2016-2017 роках були виконані науково-дослідні роботи «Розробка технічного завдання на створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин» та «Удосконалення програмного забезпечення з автоматизації проведення кваліфікаційної експертизи на придатність до поширення сорту (ПСП) в Українському інституті експертизи сортів рослин».

 За науковим напрямом «Похідні інструменти світового фінансового ринку» досягнуті прикладні результати, які опубліковані у 87 наукових працях загальним обсягом 121 друк. арк., із них 2 одноосібні монографії, 2 колективні монографії, 1 практикум (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1.4/18-Г-2847 від 24.12.08 р.), 1 навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист №1/11-2913 від 08.04.10 р.), 1 збірник наукових праць, 4 видання навчального посібника за межами України, 1 стаття у зарубіжному виданні, включеного до міжнародних наукометричних баз, 4 статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 27 статей у наукових фахових виданнях України, 21 публікацій в інших наукових виданнях. Практичне застосування наукового напрямку «Похідні інструменти світового фінансового ринку» підтверджені свідоцтвами Державної служби інтелектуальної власності №46579 від 30.11.2012 р., №46576 від 30.11.2012 р., №46580 від 30.11.2012 р.). Теоретичні і практичні основи наукового напряму представлені на курсі «Фінансові інновації» міжнародного літнього університету Erste Bank Summer University Danubia-2008 для студентів європейських країн: Австрії, Румунії, Угорщини, України, Чехії (Report Erste Bank Summer University Danubia 2008, 30.06.2008 – 02.07.2008 р.р., Vienna University of Economics and Business Administration). Практичне значення отриманих наукових результатів і рекомендацій підтверджено довідками: Рахункової палати України – №01-727 від 21.11.2013 р.; Ради Національного банку України – №10-0006/64949 від 21.09.2017 р.; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – №07/15223 від 08.08.2017 р.

Результати науково-дослідних робіт кафедри інформаційних систем постійно демонструються на міжнародних виставках, де отримують схвальні відгуки та відповідне визнання. Зокрема на Міжнародних агропромисловій виставках «АГРО – 2016, 2017 та 2018» розробки кафедри були відзначені золотим медалями та дипломами.

   

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook