Аспірантура ОНП «Історія України», спеціальність 032 «Історія та археологія»

 

ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ

 

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних відносин і суспільних наук здійснює підготовку аспірантів за галуззю знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальністю 032 «Історія та археологія». Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук є базовою для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 032 «Історія та археологія»
Освітньо-наукова програма (далі – ОНП) «Історія України» підготовки докторів філософії за спеціальністю «Історія та археологія» реалізується кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук, яка має значний досвід підготовки фахівців у сфері історичної науки. Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук , яка є підрозділом гуманітарно-педагогічного факультету, має глибокі традиції. Точкою відліку існування кафедри у стінах Національного університету біоресурсів і природокористування України стало рішення Вченої ради Університету від 01.09.2010 р. та перейменування 1.06.2018 р. До її складу увійшли науково-педагогічні працівники, які до цього часу працювали на кафедрі історії України, а також кафедрі політології і соціології. Засновником наукової школи істориків-аграрників став Леонід Юхимович Беренштейн - доктор історичних наук, професор, академік Академії історичних наук. З 1960 р. Л.Ю. Беренштейн був науковим керівником цільової програми «Історичні та соціальні аспекти аграрних відносин в Україні (з 1917 р.)». Упродовж 1965-1990 рр. в її реалізації брало участь 120 науковців 18 сільськогосподарських та 3 політехнічних (Київський, Донецький, Львівський) навчальних закладів. За тематикою цільової програми впродовж 1965-2010 рр. 76 осіб захистило кандидатські та докторські дисертації.
Згідно з наказом МОН від 30.05.2016 № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні», коли Університет отримав право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні, на кафедрі розпочато підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 – «Історія та археологія».
Гарантом ОНП є доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Стрілець Василь Васильович.
Право на вступ за спеціальністю 032 «Історія та археологія» мають випускники закладів вищої освіти ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» усіх спеціальностей.
Громадяни інших держав можуть бути зараховані на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, закладами вищої освіти цих держав або відповідно до міжнародних та міжурядових угод.
Підготовка фахівців за спеціальністю 032 «Історія та археологія» здійснюється у наукових і навчальних лабораторіях НУБіП України, що обладнані за сучасними вимогами.
Більш детальну інформацію щодо вступу до аспірантури НУБіП України можна отримати тут: Відділ аспірантури НУБіП України

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Вступники до аспірантури кафедри міжнародних відносин і суспільних наук можуть пропонувати тему свого наукового дослідження, представляючи її у вигляді наукової доповіді (реферату) на розгляд екзаменаційної комісії кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Водночас кафедра міжнародних відносин і суспільних наук окреслює вступникам (аспірантам) перспективні напрями наукових досліджень, до яких долучаються наукові керівники.

Наукові напрями підготовки доктора філософії 032 «Історія та археологія»

Склад проєктної групи ОНП 032 «Історія та археологія»

Добірка корисних відео для молодих науковців щодо написання дисертації

 

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ

 

БІЛАН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Кандидатську дисертацію захистив у 2005 р. на тему «Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)»
Докторську дисертацію захистив у 2014 р. на тему «Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929–1939 рр.)».
Автор та співавтор понад 210 наукових та навчально-методичних праць.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Країнознавство», «Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки», «Багатостороння дипломатія і механізми регулювання міжнародних відносин», «Аграрна історія України».
Детальніше

      

СТРІЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка в 1985 р., спеціальність «історія», диплом з відзнакою.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Державотворча діяльність політичних партій України (1917 - 1920 рр.) » захистив у 1992 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік)» захистив у 2004 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 – квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження» захистив у 2014 р.
Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Міжнародні організації», «Історія української державності», «Соціологія», «Актуальні проблеми історичного дослідження».

      

ЛЮБОВЕЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1988 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистила у 1993 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук захистила у 2006 р.
Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 індивідуальних монографій, 16 колективних монографій, 2 збірника документів, 7 енциклопедичних видань, 7 навчально-методичних посібників, решта – наукові статті, тези наукових конференцій, рецензії.
Проводить заняття з дисципліни «Історія української державності».

Детальніше

      

ЛАНОВЮК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2000 р., історичний факультет.
Закінчила Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
Захистила кандидатську дисертацію у 2003 р.
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографії – 5, довідників – 14, науково-методичних посібників – 40, навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 43.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Історія української культури», «Музеєзнавство», Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії, Африці та Латинській Америці.

Детальніше

     

 

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І СУСПІЛЬНИХ НАУК

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Алєєва Яніна Альбертівна

Тел.: (067) 328 76 97

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
Освітньо-наукова програма: «Історія України»
Тема дисертаційної роботи: «Політика пам’яті щодо жертв політичних репресій в пострадянських країнах».
Науковий керівник: д.і.н., к.юр.н., професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Стрілець Василь Васильович.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021 — 15.09.2025
Детальніше 

 
 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Іващук Максим Володимирович

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Діяльність політичних партій і блоків у складі Верховної Ради України восьмого скликання (2014-2019)»

Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., Любовець Олена Миколаївна

Термін навчання в аспірантурі: 01.09.2023-01.09.2027 рр.

Детальніше

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Ніколаєв Олександр Андрійович

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Буряківництво в Україні: становлення, тенденції та особливості розвитку (ХІХ-ХХІ ст)»

Науковий керівник: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., Любовець Олена Миколаївна

Термін навчання в аспірантурі: 01.05.2023-01.05.2027 рр.

Детальніше

 
 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Сорокін Андрій Анатолійович
Сорокін Андрій Анатолійович

Тел.: 0664108856

Спеціальність: 032 «Історія та археологія».
Освітньо-наукова програма: «Історія України».
Тема дисертаційної роботи: «Київська міська Рада народних депутатів I (XXI) скликання (1990–1994 рр.): вибори, організація, діяльність».
Науковий керівник: д.і.н., професор Стрілець Василь Васильович.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024.

Детальніше

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Шевцова Євгенія Сергіївна

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
Освітньо-наукова програма: «Історія України»
Тема дисертаційної роботи: «Історико-краєзнавча діяльність статистичних органів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)».
Науковий керівник: д.і.н., к.юр.н, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Стрілець Василь Васильович.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021 — 15.09.2025

Детальніше

 

ВИПУСКНИКИ

 

Доктор історичних наук, професор
Левчук Костянтин Іванович

Тел.: 527-81-16

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект)».
Кар'єрний шлях: професор кафедри історії України та філософії Вінницького Національного аграрного університету (м. Вінниця).

Кандидат історичних наук, доцент
Кропивко Олена Михайлівна

Тел.: 527-81-16

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадські об'єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 роки)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

 

 

Кандидат історичних наук, доцент

Кравченко Наталія Борисівна

Тел.: 527-81-16

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реформування агропромислового комплексу України: досвід, проблеми (1991-1996 рр.)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).


 

Кандидат історичних наук, доцент
Скотнікова Лада Станіславівна

Тел.: 527-81-16

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Аграрні відносини в українському селі у 20-30 роках XX століття».
Кар'єрний шлях: викладач Національного авіаційного університету (м. Київ) у 2005-2006 рр.

Кандидат історичних наук, доцент
Живора Станіслав Михайлович

Тел.: 527-81-16

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри історії і політології НУБІП України (м. Київ), вихователь вищої категорії Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.

 

Кандидат історичних наук, доцент
Лановюк Людмила Петрівна

Тел.: 527-81-16

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні (90-ті роки ХХ століття - початок XXI століття)».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

 

 

Кандидат історичних наук, доцент
Хвіст Вікторія Олексіївна

Тел.: 527-81-16

 

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Демографічні зміни у складі населення незалежної України: українознавчий аспект».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

 

Кандидат історичних наук
Корнієнко Валерій Васильович

Тел.: 527-81-16

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Здійснення земельної реформи в Україні (1990-2002 рр.): історичні уроки та наслідки»
Кар'єрний шлях: директорсередньої загальноосвітньої школи №67 (м. Київ).

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
Сопівник Руслан Васильович

Тел.: 527-83-55

 

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний аспект (90-ті рр. XX - початок XXI ст.)».
Кар'єрний шлях: завідувач кафедри педагогіки НУБІП України (м. Київ).

 

Доктор історичних наук, професор
Білан Сергій Олексійович

Тел.: 527-81-16

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)».
У 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929-1939 рр.)»
Кар'єрний шлях: професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБІП України (м. Київ).

Доктор історичних наук, доцент
Сидорович Олександр Сергійович

Тел.: 527-81-16

 

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій половині XIX ст. - на початку ХХ ст.: історичний аспект».
Кар'єрний шлях: професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплінвідокремленого підрозділу НУБіП України «Ніжинський Агротехнічний Інститут» (м. Ніжин).

Кандидат історичних наук
Грибенко Олександр Миколайович

Тел.: 527-81-16

 

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні в 1917 – 1921 рр.: історичний аспект».
Кар'єрний шлях: викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів).

Кандидат історичних наук, доцент
Махінько Анна Іванівна

Тел.: 527-81-16

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реформування загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття»: історичний аспект.
Кар'єрний шлях: старший викладач кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ).

 

Кандидат історичних наук, старший викладач
Поливач Марія Анатоліївна

Тел.: 527-81-16

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему Академік П. Д. Пшеничний – учений, педагогів та організатор вітчизняної дослідної справи в зоотехнії у 30-70-х рр. ХХ ст.».
Кар'єрний шлях: директор Музею НУБіП України, старший викладач кафедри журналістики і мовної комунікації НУБІП України (м. Київ).

 

Кандидат історичних наук, старший викладач
Оліцький Вячеслав Олександрович

Тел.: 527-81-16

У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920 - 1930-ті роки».
Кар’єрний шлях: завідувач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Кандидат історичних наук
Пилипенко Лілія Леонідівна

Тел.: 527-81-16

 У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етнополітичні процеси в Польщі (1918–1923): західноукраїнський контекст»
Кар’єрний шлях: науковий співробітник відділу бібліотечно-інформаційних технологій та наукової обробки документів ННСГБ НААН України.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування 032 «Історія та археологія», 2023 р.
Програма додаткового вступного випробування 032 «Історія та археологія», 2023 р.

Нормативно-правова база

Положення про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення

Правила прийому до аспірантури

Документи для вступу

Освітньо-наукова програма «Історія України» (2020 р., 2021 р.2022 р., 2023 р.)

Навчальний план ОНП «Історія України» (2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р.)

Шаблони документів

 

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України

Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором)

 

ОБГОВОРЕННЯ ОНП «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Ваші зауваження та пропозиції
щодо освітньо-наукової програми 032 «Історія та археологія»
приймаються до 
31 березня 2024 р.

ОНП 032 «Історія та археологія»
НП 032 «Історія та археологія»

просимо надати гаранту програми, професору Стрільцю Василю Васильовичу

роб. тел. 044-527-81-16, 527-81-71,
моб. тел. 096-486-09-21
електронна пошта [email protected]

 

Опитування

- Опитування здобувачів 2020 рік
Результати опитування здобувачів 2020 рік

- Опитування академічного персоналу 2020 рік
Результати опитування академічного персоналу 2020 рік

Опитування стейкхолдерів 2020 рік
Результати опитування стейкхолдерів 2020 рік

- Опитування здобувачів 2021 рік
Результати опитування здобувачів 2021 рік

- Опитування академічного персоналу 2021 рік
Результати опитування академічного персоналу 2021 рік

- Опитування стейкхолдерів 2021 рік
Результати опитування стейкхолдерів 2021 рік

- Опитування здобувачів 2022 рік
Результати опитування здобувачів 2022 рік

- Опитування академічного персоналу 2022 рік
Результати опитування академічного персоналу 2022 рік

- Опитування стейкхолдерів 2022 рік
Результати опитування стейкхолдерів 2022 рік

- Опитування здобувачів 2023 рік
Результати опитування здобувачів 2023 рік

- Опитування академічного персоналу 2023 рік
Результати опитування академічного персоналу 2023 рік

- Опитування стейкхолдерів 2023 рік
Результати опитування стейкхолдерів 2023 рік

 

Рецензії

- Рецензія професора Олександра Гуржія

- Рецензія професора Олександра Тригуба 

- Рецензія професора Наталії Земзюліної

- Рецензія професора Лариси Левченко

- Рецензія професора Олександра Набоки

Рецензія члена-кореспондента НАПН України Валерія Капелюшного

 

Наші стейкхолдери

 

Академічна доброчесність

Положення про Академічну доброчесність
Положення про перевірку на плагіат
Договір про доступ до онлайн-сервісу Unicheck

 
Скринька довіри кафедри 

Скринька довіри факультету

Скринька довіри МОН України 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ

 

Обов’язкові компоненти ОНП

Цикл загальнонаукової підготовки

«Філософія науки»

     

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»

     

«Педагогіка та управління закладами вищої освіти»

     

«Організація проведень наукових досліджень»

     

Цикл спеціальної (фахової) підготовки

«Аграрна історія України»

     

«Вітчизняна та зарубіжна історіографія аграрної історії України»

     

«Актуальні проблеми історичного дослідження»

     

«Педагогічна (асистентська) практика»

Вибіркові компоненти ОНП

«Сучасні методи та підходи дослідження вітчизняної історії»

«Історія аграрної освіти та науки»

«Історичні студії та дослідницькі дихотомії»

«Історична регіоналістика» 

«Актуальні питання історії України в міжнародному вимірі»

«Політична історія України ХХ-ХХІ століть»

«Історія міжнародних зв’язків України» 

«Усна історія в дослідницькій роботі»

«Історичні дослідження як ключовий елемент політики пам’яті»

  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Музей історії університету (віртуальний тур)

НУБІП - Музей лісових звірів та птахів

НУБІП - Музей анатомії

Огляд військової кафедри

Маршрути екскурсії по НУБіП України

Спортивні секції та оздоровчі групи

Творчі студії кафедри культурології

Гуманітарно-педагогічний факультет (2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р.)

Студмістечко НУБіП України

PhD: умови проживання аспірантів та готовність гуртожитку до надзвичайних ситуацій

Матеріально-технічне забезпечення кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

Бібліотека НУБІП України

Ботанічний сад НУБіП України

IQ-простір

НУБіП України очима аспірантів

Їдальні

  

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

Положення про академічну мобільність

Академічна мобільність забезпечується відповідно до підписаних кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук, гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України угод про співпрацю.

УГОДИ та ДОГОВОРИ про співробітництво та організацію взаємовідносин:

   Міжнародна мобільність здійснюється відповідно до підписаних гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України міжнародних угод та меморандумів. Зростанню освітнього та наукового рівня аспірантів кафедри міжнародних відносин і суспільних наук сприяє практика проведення конференцій круглих столів,гостьових лекцій та інших науково-комунікативних заходів.

 

Конференції, круглі столи, гостьові лекції, інші науково-комунікативні заходи

 

Науковi конференцii семінари, круглі столи

  

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

 

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня PhD в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

Положення про організацію забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії НУБіП України 

Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

Корисні платформи для неформальної освіти

    Українська освітня платформа Prometheus пропонує використовувати понад 100 безкоштовних онлайн-курсів для навчання та самоосвіти. Серед них і різноманітні курси, і універсальна база дисциплін, які стануть у нагоді всім, – «Наука повсякденного мислення», «Навчаймося вчитися: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», «Академічна доброчесність» «Медіаграмотність: практичні навички», «Фінансовий менеджмент», «Економіка для всіх», «Менеджмент», «Як створити стартап» тощо.

   Безкоштовна освітня платформа Khan Academy надає доступ до декількох тисяч безкоштовних мікролекцій з фінансів, економіки, математики, фізики, хімії, історії, біології, мистецтва, комп’ютерних наук тощо. Усі курси розділені на уроки, які можна переглядати незалежно від обраного курсу.

   Українська студія онлайн-освіти з безкоштовними курсами, інтерактивними підручниками та спецпроєктами для всіх: від школярів і студентів до викладачів, юристів чи економістів. EdEra створює курси різних напрямів: тут і шкільна, і професійна, і громадянська освіта.

   Навчальні курси, проекти, практики

  •    Навчальні курси, обмін досвідом, поширення кращих практик місцевого самоврядування, співпраця заради сталого розвитку; уміння розробляти "правильні" проєкти розвитку, професійне зростання та надання якісних послуг; використання проєктного підходу у своїй діяльності, просування управління за допомогою проєктів у своїх організаціях.

   Навчальні курси, тренінги з комунікацій

Відео-лекцій американського історика, професор Єльського університету, члена американської Ради з міжнародних відносин Тімоті Девіда Снайдера:

1. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Українські питання, викликані російським вторгненням
The Making of Modern Ukraine. Class 1: Ukrainian Questions Posed by Russian Invasion
2. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Народження Націй
The Making of Modern Ukraine. Class 2: The Genesis of Nations
3. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Географія та стародавня історія
The Making of Modern Ukraine. Class 3: Geography and Ancient History
4. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Доєвропейська історія України
The Making of Modern Ukraine. Class 4: Before Europe
5. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Виникнення Київської держави
The Making of Modern Ukraine. Class 5: Vikings, Slavers, Lawgivers: The Kyiv State
6. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Велике князівство Литовське
The Making of Modern Ukraine. Class 6: The Grand Duchy of Lithuania
7. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Становлення московії
The Making of Modern Ukraine. Class 7. Rise of Muscovite Power
8. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Євреї в період становлення України
The Making of Modern Ukraine. Class 8. Early Jews of Modern Ukraine
9. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Польська влада та козацьке повстання
The Making of Modern Ukraine. Class 9. Polish Power and Cossack Revolution
10. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Глобальні імперії. Історія України
The Making of Modern Ukraine. Class 10. Global Empires
11. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Відступ Османів. російська сила. Українське народництво
Making of Modern Ukraine. Class 11.Ottoman Retreat, Russian Power, Ukrainian Populism
12. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Династія Габсбургів та її вплив на історію Європи
The Making of Modern Ukraine. Class 12. Habsburg Curiosity
13. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Республіки та революції
The Making of Modern Ukraine. Class 13. Republics and Revolutions
14. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Українці у міжвоєнній Польщі
The Making of Modern Ukraine. Class 14. Interwar Poland’s Ukrainians
15. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Голодомор та великий терор 1920-1930рр.
The Making of Modern Ukraine. Class 15. Ukrainization, Famine, Terror: 1920s-1930s
16. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Колонізація та етнічні чистки в Україні у 1940-х рр.
The Making of Modern Ukraine. Class16. Colonization, Extermination, Ethnic Cleansing
17. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Реформи, рецентралізація, дисидентство: 1950-1970-ті роки
Making of Modern Ukraine.Class 17. Reforms, Recentralization, Dissidence:1950s-1970s
18. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Епоха Хрущова. До і після кінця історії
The Making of Modern Ukraine. Class 18. Before and After the End of History
19. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Вплив Польщі на становлення України. Розпад СРСР
The Making of Modern Ukraine. Class 19. Oligarchies in Russia and Ukraine
20. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Майдан і самоідентифікація
The Making of Modern Ukraine. Class 20. Maidan and Self-Understanding
21. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – російський імперіалізм у порівнянні
The Making of Modern Ukraine. Class 21. Comparative Russian Imperialism
22. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Українська мова та культура
The Making of Modern Ukraine. Class 22. Ukrainian Ideas in the 21st Century
23. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – Причини та наслідки
The Making of Modern Ukraine. Class 23. the Colonial, the Post-Colonial, the Global

Відео-лекцій з філософії освіти доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Віктора Огнев’юка:

Лекція 1. Людина як мета 
Лекція 2. Ігри розуму 
Лекція 3. Пізнання і доба філософів 
Лекція 4. Епоха великих відкриттів 
Лекція 5. Капіталізм та освіта 
Лекція 6. Ідея освіти та її розвиток 
Лекція 7. Сфера освіти 
Лекція 8. Освіта як цінність 
Лекція 9. Людина освічена 

 

АНОНСИ

ПРОГРАМ, СТАЖУВАННЯ, НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

 

 

НОВИНИ АСПІРАНТУРИ

 

Аспірантка спеціальності 032 «Історія та археологія» Євгенія Шевцова успішно завершила навчання в Естонській школі дипломатії, 27 травня 2024 року

Підсумки Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Європейський вибір України: історичний аспект, сьогодення та перспективи», 11 травня 2024 року

Аспіранта 1 року навчання кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Максима Іващука обрано головою Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету, 23 березня 2024 року

У межах навчальної програми в Естонській школі дипломатії завершився курс «Зовнішня політика», 7 березня 2024 року

Презентація книги «Лохвиччина: фольклорно-етнографічні студії та матеріали» у науковій бібліотеці, 29 лютого 2024 року

Презентація видання «Лохвиччина: фольклорно-етнографічні студії та матеріали» в стінах наукової бібліотеки НУБіП України, 28 лютого 2024 року

Урок дипломатії по-американськи, 20 лютого 2024 року

Участь студентів, аспірантів та викладачів кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Благодійному ярмарку «Проводи зими» у студентському центрі «IQ-Prostir», 17 лютого 2024 року

Prometheus розкриває нові горизонти освіти, 15 лютого 2024 року

Серед активних учасників Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні соціокультурні трансформації: Медіа, мова, комунікація» були викладачі та аспіранти кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 15 лютого 2024 року

У межах програми «Міжнародні відносини» в Естонській дипломатичній академії м. Таллін почалось вивчення нової дисципліни, 12 лютого 2024 року

В Естонський школі дипломатиії розпочався ІІ семестр, 12 лютого 2024 року

В Естонській школі дипломатії відбулась зустріч з Майком Галлахером, заступником командира Підрозділу інтеграції сил НАТО в Естонії, 6 лютого 2024 року

Аспіранти кафедри міжнародних відносин і суспільних наук пройшли процедуру захисту теми та методики дисертаційного дослідження, 5 лютого 2024 року

Аспіранти кафедри міжнародних відносин прослухали відкриту лекцію доктора історичних наук, професора Юрія Котляра «Синергетичний метод у дослідженні Українського державотворення: Європейський досвід», 31 січня 2024 року

У роботі ХVІІ щорічного круглого столу «Українське суспільство і пам’ять про голокост: досвід сучасної війни проти України» взяли участь викладачі та аспіранти кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 27 січня 2024 року

Січнева робоча зустріч проектної групи освітньо-наукової програми «Історія України», 23 січня 2024 року

Триває підготовка до акредитації освітньо-наукової програми «Історія України», 18 грудня 2023 року

Презентація книги «Лохвиччина: фольклорно-етнографічні студії та матеріали», 9 грудня 2023 року

Представниця НУБіП України взяла участь у Балтійсько-скандинавському молодіжному форумі у м. Таллінн, 1 грудня 2023 року

Продовжується навчання представниці НУБіП України в естонській школі дипломатії, 25 листопада 2023 року

Представниця НУБіП України – аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук – розпочала навчання в Естонській школі дипломатії у місті Таллінн, 14 листопада 2023 року

Аспіранти та студенти – дослідники історії родини та рідного краю, 25 жовтня 2023 року

У аспірантів кафедри міжнародних відносин і суспільних наук розпочалася педагогічна практика, 1 вересня 2023 року

Аспіранти кафедри міжнародних відносин і суспільних наук успішно пройшли атестацію, 25 серпня 2023 року

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДІАЛОГИ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: гуманітарії провели урочистий круглий стіл, 24 серпня 2023 року

В новий навчальний рік з новими силами, завданнями та перспективами, 14 серпня 2023 року

До 125-річчя НУБіП України. Студенти-міжнародники та аспіранти-історики НУБіП України й під час війни не забувають про науку, 19 травня 2023 року

Семінар Inspiring Learners to Go Further with Cambridge, 13 травня 2023

Викладачі та аспіранти кафедри відвідали чергову онлайн лекцію професора Юрія Котляра, 11 травня 2023

Обговорюємо ретроспективу і перспективу Європейського Союзу в рамках Модуля Жана Моне EVADEM, 4 квітня 2023

Дискусія про сучасність і майбутнє України разом із британською дослідницею Джоан Хой, 19 березня 2023

Цикл лекцій британського історика Ендрю Вілсона про Україну та Росію з’явилася на YouTube, 16 березня 2023

Аспіранти кафедри відвідали онлайн-лекцію професора Юрія Котляра «Феномен козаків-характерників та воїни-перевертні в європейській традиції», 15 березня 2023

Ph.D. Гостьові лекції для аспірантської спільноти та всіх бажаючих, 7 березня 2023

У філософському клубі кафедри філософії та міжнародної комунікації відбулась зустріч з роботодавцями щодо проблем академічної доброчесності, 7 березня 2023

Лекція професора Юрія Котляра: розкриття суттєвих рис ранньосередньовічного періоду історії України, 2 березня 2023

Популярна історія від аспірантів спеціальності 032 «Історія та археологія» НУБіП України, 28 лютого 2023

Тримаємо Дипломатичний Фронт, 28 лютого 2023

Викладачі та аспіранти кафедри відвідали гостьову лекцію про сучасні стандарти підготовки наукової статті, 28 лютого 2023

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ (до дня спротиву окупації Автономної республіки Крим та м. Севастополя), 24 лютого 2023

Переймаємо досвід у відомих науковців: Юрій Котляр, 22 лютого 2023

Аспіранти і викладачі кафедри долучилися до обговорення проблеми української ментальності, 15 лютого 2023

Викладачі та аспіранти кафедри міжнародних відносин і суспільних наук прослухали лекцію професора Юрія Котляра «Українська ментальність: індоєвропейський контекст», 15 лютого 2023

Онлайн-зустріч в межах проєкту «Студії публічної дипломатії 4.0: експертно про політику, економіку, бізнес та міжкультурні комунікації», 14 лютого 2023

Творча зустріч з Крістофером Міллером в Київській школі дипломатичних мистецтв, 10 лютого 2023

Січень – місяць для самовдосконалення, 2 лютого 2023

Аспіранти кафедри міжнародних відносин і суспільних наук на шляху професійного зростання, 1 лютого 2023

Участь представників кафедри у вебінарі «Перша річниця Порядку присудження доктора філософії: досвід застосування та перспективи вдосконалення», 31 січня 2023

Співпраця із Київською школою дипломатичних мистецтв триває, 26 січня 2023

Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук долучилася до курсу лекцій доктора історичних наук Юрія Котляра, 24 січня 2023

- Підсумкове засідання науково-методичної ради гарантів, 23 грудня 2022

Чергове засідання проєктної групи з розробки ОНП «Історія України», 9 грудня 2022

- Педагогічна (асистентська) практика – важливий етап підготовки аспіранта, 7 грудня 2022

Освітня складова першого семестру навчання аспірантів заочників, 20 листопада 2022

Очно-дистанційний формат підсумкової екзаменаційної сесії аспірантів 1 року навчання, 18 листопада 2022

Історико-краєзнавча діяльність аспірантів кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 4 листопада 2022

Лекційний день освітньої підготовки здобувачів аспірантури (лектори: акад. С. Ніколаєнко, д.е.н. О. Жемойда), 20 жовтня 2022

Форум академічної доброчесності від Unicheck Україна та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 4 жовтня 2022

- Організація проведення наукових досліджень, академічна доброчесність, науковий інформаційний ресурс в полі зору кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 28 вересня 2022

- Лекції в очному форматі для аспірантів першого року навчання. Запрошуються всі бажаючі!, 27 вересня 2022

- PhD: «філософія науки» – складова підготовки докторів філософії, 22 вересня 2022

Триває навчальний процес в аспірантів кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 21 вересня 2022

Двотижневий освітній процес PhD: перші відгуки аспірантів, 17 вересня 2022

Відбулася атестація аспірантів-гуманітаріїв, 14 вересня 2022

- «Сковородинівська Україна»: студенти та аспіранти гуманітарно- педагогічного факультету взяли участь у заході до 300-річчя з дня народження великого філософа, 6 вересня 2022

Зустріч ректора Станіслава Ніколаєнка зі вступниками до аспірантури, 1 вересня 2022

- «Незалежність України: витоки, досягнення, виклики»: гуманітарії провели урочистий круглий стіл, 24 серпня 2022

Запрошуємо на навчання до аспірантури для здобуття ступеня PhD, 12 серпня 2022

PhD: нагальні питання порядку денного засідання науково-методичної ради гарантів, 11 серпня 2022

Алгоритм дій при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», 9 серпня 2022

Інструкція з дотримання правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та протиепідемічних заходів під час організації освітнього процесу в НУБіП України у 2022-2023 навчальному році, 8 серпня 2022

Вступна кампанія до аспірантури та готовність до змішаного формату навчання 2022-2023 навчального року, 2 серпня 2022

PhD: чергове засідання науково-методичної ради гарантів з питань акредитації ОНП та атестації аспірантів, 25 травня 2022

- Аспіранти НУБіП України взяли участь у флешмобі до Дня Європи, 23 травня 2022

Scientia vinces: відбулася атестація аспірантів-гуманітаріїв, 9 травня 2022

- Травнева атестація здобувачів майбутніх докторів філософії, 6 травня 2022

Зустріч з аспірантами квітневого набору, деталізація траєкторії освітньо-наукової підготовки, 5 травня 2022

Відбулася відкрита лекція директора Українського центру вивчення історії Голокосту, кандидата історичних наук Анатолія Юхимовича Подольського для молодих науковців на тему: «Україна у війні. Історичні паралелі з минулим. Шлях до перемоги над ворогом», 22 квітня 2022

Чергове засідання науково-методичної ради гарантів, 11 квітня 2022

PhD: стартує квітнева вступна кампанія до аспірантури, 5 квітня 2022

Зустріч ректорату з аспірантською спільнотою Університету, 24 березня 2022

Акредитація ОНП у воєнний час, 22 березня 2022

ОНП PhD: виконання професійних завдань щодо проходження акредитацій, 8 березня 2022

PhD: крокуємо до перемоги разом, 12 березня 2022

Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти, 2 лютого 2022

Аспіранти гуманітарно-педагогічного факультету прослухали онлайн-курс «Години медіаграмотності», 29 січня 2022

Соціальні та культурні аспекти Європейських студій: аспіранти — учасники Міжнародної зимової школи, 28 січня 2022

Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти: гуманітарії взяли участь в Міжнародному круглому столі, 27 січня 2022

До 30-річчя Інституту українознавства: гуманітарії поглиблюють співпрацю, 26 січня 2022

Відділ аспірантури 2021 року: продовження успішної підготовки PhD, 5 січня 2022

Студенти і викладачі гуманітарно-педагогічного факультету взяли участь у виїздних семінарах Міжнародного центру Зонненберг, 28 грудня 2021

Наукові ініціативи гуманітаріїв: аналізуємо результати, окреслюємо перспективи, 8 грудня 2021

Світовий досвід організації та розвитку університетської системи онлайн навчання на прикладі Німеччини, 25 листопада 2021

У НУБіП України відбувся інформаційний вебінар «Горизонт Європа. Відкриті конкурси. Досвід та секрет успіху проєктних заявок», 23 листопада 2021

Онлайн-вебінар «Coaching Zoom Cafe», 23 листопада 2021

Вчена рада гуманітаріїв: якість освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, 21 листопада 2021

Відповідальність і доброчесність у центрі уваги комісії з етики та академічної доброчесності, 19 листопада 2021

Гуманітарії взяли участь у міжнародному науково-практичному вебінарі на базі університету Куала Лумпур, 4 листопада 2021

Вчена рада гуманітаріїв: результати моніторингу наукової діяльності кафедр факультету, підготовка до акредитації освітньо-наукових програм, звіт керівників практик про результати практичної підготовки студентів, 25 жовтня 2021

Міждисциплінарну лекцію для гуманітаріїв прочитав координатор програми «Erasmus+» Ян Чапек з Університету Пардубіце, 20 жовтня 2021

Науковець і громадсько-політичний діяч світового рівня: на гуманітарно-педагогічному факультеті відзначили 155-річчя М.С.Грушевського, 23 вересня 2021

Аспіранти взяли участь у фестивалі освітнього лідерства «Clever», 18 вересня 2021

НУБіП України та «Оптіма». Освіта для майбутнього, 30 липня 2021

Гуманітарії виходять на новий етап співпраці з Пекінським університетом іноземних мов, 17 липня 2021

Освітній діалог Україна-США на гуманітарно-педагогічному факультеті, 9 липня 2021

Зустріч гарантів з викладачами обов’язкових дисциплін ступеня підготовки доктора філософії, 9 червня 2021

Зустріч зі стейкхолдером – Головою Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, доктором історичних наук, професором: обговорення освітньої програми, 5 березня 2021

На базі кафедри філософії та міжнародної комунікації відбулася відкрита лекція та неформальна онлайн-зустріч викладачів, аспірантів кафедри, студентів спеціальності «Міжнародні відносини», науково-педагогічних працівників та аспірантів різних факультетів НУБІП України з відомим литовським дипломатом Егідіусом Варейкісом «Глобальне лідерство ХХІ століття», 19 лютого 2021

Зустріч з Директоркою Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, доктором історичних наук, професоркою Ларисою ЛЕВЧЕНКО, 5 лютого 2021

«Лідерство в освіті і АПК» та «Організація виховної роботи у ЗВО»: досвід дистанційного навчання, 11 квітня 2020

Розпочала роботу Школа лідерства НУБіП України – 2020, 6 березня 2020

Відбулася традиційна зустріч керівництва університету, завідувача відділом аспірантури та голови ради аспірантів із перспективною і талановитою молоддю, 13 вересня 2019

Центр франкофонної освіти і культури: ярмарок вакансій «Україна-Франція», зустріч студентів з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні, 6 травня 2019

Розвиваємо лідерство: команда НУБіП – переможець програми Британської ради «Розвиток лідерського потенціалу університетів України», 11 березня 2019

Науково-педагогічні працівники гуманітарно-педагогічного факультету підвищили свою педагогічну майстерність, 29 січня 2019

Гуманітарно-педагогічний факультет успішно провів ще одну «Школу молодого педагога», 30 січня 2018

Вища освіта – шлях до добробуту кожної людини, 6 грудня 2018

Діалог ректора з молодими вченими: активний науковий пошук, 4 грудня 2018

Досвідчені науковці і молоді дослідники представили педагогічні ідеї Василя Сухомлинського на тематичному семінарі з нагоди 100-річчя від дня народження вченого, 26 вересня 2018

- Ювілейна конференція до 120-річчя НУБіП: у полі зору учасників – якість освіти і гуманітарна наука, 24 травня 2018

Молоді вчені НУБіП України обговорили актуальні питання лідерства в освіті і науці, 11 травня 2018

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

 

 

Назва освітньої програми

Наказ про проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи

Відомості про самооцінювання

Сертифікат про акредитацію

 

ОНП 

«Історія України»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook